8.7. З метою профілактики шкідливого впливу загальної та локальної вібрації працюючі повинні користуватися засобами індивідуального захисту відповідно до ГОСТ 12.4.002 та ГОСТ 12.4.024.


9. Попереджувальний нагляд


9.1. У нормативній документації на машини, які створюють вібрацію, розробником вказуються технічні норми вібрації.

9.2. Норми вібрації вносяться до технічних умов на конкретну машину та паспорт.

9.3. У нормативній документації на машини визначаються умови, в яких установлені технічні норми вібрації та методи контролю вібраційних характеристик (ВХ) машин.

9.4. Для вібронебезпечних машин санітарною нормою вібрації є допустимі рівні, що наведені у таблицях 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

9.5. У нормативній документації обов'язково вказуються умови, при яких забезпечується виконання вимог санітарних норм вібрації на робочому місці.

9.6. Повинен проводитися контроль вібрації машин:

- безперервний - при введенні в експлуатацію і подальший - раз на рік;

- вибірковий;

- після кожного ремонту та при внесенні змін в конструкцію.

 


Додаток 1


Напрями координатних осей при дії загальної вібрації

 

Додаток 2


Напрями координатних осей при дії локальної вібрації

 


Додаток 3


Співвідношення міх логарифмічними рівнями віброшвидкості (дБ) та їх значеннями у м/с

Десятки дБ 

Одиниці, дБ 

50 

1,6 х 10-5 

1,8 х 10-5 

2,0 х 10-5 

2,2 х 10-5 

2,2 х 10-5 

2,8 х 10-5 

3,2 х 10-5 

3,5 х 10-5 

4,0 х 10-5 

4,5 х 10-5 

60 

5,0 х 10-5 

5,6 х 10-5 

6,3 х 10-5 

7,1 х 10-5 

7,9 х 10-5 

8,9 х 10-5 

1,0 х 10-4 

1,3 х 10-4 

1,3 х 10-4 

1,3 х 10-4 

70 

1,6 х 10-4 

1,8 х 10-4 

2,0 х 10-4 

2,2 х 10-4 

2,5 х 10-4 

2,8 х 10-4 

3,2 х 10-4 

3,5 х 10-4

4,0 х 10-4

4,5 х 10-4

80 

5,0 х 10-4

5,6 х 10-4 

6,3 х 10-4 

7,1 х 10-4 

7,9 х 10-4

8,9 х 10-4

1,0 х 10-3

1,1 х 10-3 

1,3 х 10-3 

1,4 х 10-3 

90 

1,6 х 10-3 

1,8 х 10-3

2,0 х 10-3

2,2 х 10-3

2,5 х 10-3 

2,8 х 10-3 

3,2 х 10-3 

3,5 х 10-3 

4,0 х 10-3 

4,5 х 10-3 

100 

5,0 х 10-3 

5,6 х 10-3

6,3 х 10-3 

7,1 х 10-3 

7,9 х 10-3 

8,9 х 10-3 

1,0 х 10-2 

1,3 х 10-2 

1,3 х 10-2 

1,3 х 10-2 

110 

1,6 х 10-2 

1,8 х 10-2 

2,0 х 10-2 

2,2 х 10-2 

2,5 х 10-2 

2,8 х 10-2 

3,2 х 10-2 

3,5 х 10-2 

4,0 х 10-2 

4,5 х 10-2 

120 

5,0 х 10-2 

5,6 х 10-2 

6,3 х 10-2 

7,1 х 10-2 

7,9 х 10-2 

8,9 х 10-2 

1,0 х 10-1 

1,1 х 10-1 

1,3 х 10-1 

1,4 х 10-1 

130 

1,6 х 10-1 

1,8 х 10-1 

2,0 х 10-1 

2,2 х 10-1 

2,5 х 10-1 

2,8 х 10-1 

3,2 х 10-1 

3,5 х 10-1 

4,0 х 10-1 

4,5 х 10-1 

140 

5,0 х 10-1 

5,6 х 10-1 

6,3 х 10-1 

7,1 х 10-1 

7,9 х 10-1 

8,9 х 10-1 

1,0 х 10-1 

1,1 х 10-1 

1,3 х 10-1 

1,4 х 10-1 


 Додаток 4


Співвідношення між логарифмічними рівнями віброприскорення (дБ) та його значеннями у м/с2

Десятки дБ 

Одиниці, дБ 

20 

3,0 х 10-3 

3,4 х 10-3 

3,8 х 10-3 

4,2 х 10-3 

4,8 х 10-3 

5,3 х 10-3 

6,0 х 10-3 

6,7 х 10-3 

7,6 х 10-3 

8,5 х 10-3 

30 

9,5 х 10-3 

1,1 х 10-2

1,2 х 10-2 

1,3 х 10-2 

1,4 х 10-2 

1,7 х 10-2 

1,9 х 10-2 

2,2 х 10-2

2,4 х 10-2 

2,7 х 10-2 

40 

3,0 х 10-2 

3,4 х 10-2

3,8 х 10-2 

4,2 х 10-2 

4,8 х 10-2 

5,3 х 10-2 

6,0 х 10-2 

6,7 х 10-2

7,6 х 10-2 

8,5 х 10-2 

50 

9,5 х 10-2 

1,1 х 10-1

1,2 х 10-1 

1,3 х 10-1 

1,5 х 10-1 

1,7 х 10-1 

1,9 х 10-1 

2,1 х 10-1

2,4 х 10-1 

2,7 х 10-1 

60 

3,0 х 10-1 

3,4 х 10-1

3,8 х 10-1 

4,2 х 10-1 

4,8 х 10-1 

5,3 х 10-1 

6,0 х 10-1 

6,7 х 10-1

7,6 х 10-1 

8,5 х 10-1 

70 

9,5 х 10-1 

1,1  

1,2  

1,3 

1,5 

1,7 

1,9  

2,1  

2,4  

2,7 

80 

3,0 

3,4  

3,8 

4,2 

4,8 

5,3  

6,0 

6,7  

7,6  

8,5  

90 

9,5 

1,1 х 10 

1,2 х 10 

1,3 х 10 

1,5 х 10 

1,7 х 10 

1,9 х 10 

2,1 х 10 

2,4 х 10 

2,7 х 10 

100 

3,0 х 10 

3,4 х 10 

3,8 х 10 

4,2 х 10 

4,8 х 10 

5,3 х 10 

6,0 х 10 

6,7 х 10 

7,6 х 10 

8,5 х 10 

110 

9,5 х 10 

1,1 х 102 

1,2 х 102 

1,3 х 102 

1,5 х 102 

1,7 х 102 

1,9 х 102 

2,1 х 102 

2,4 х 102 

2,7 х 102 


 Додаток 5


Визначення середнього значення рівнів віброшвидкості або віброприскорення 

1. Попарно обчислюється різниця додаваних рівнів, в залежності від різниці, за таблицею Д. 5.1 визначається додаток.


Таблиця Д.5.1

Різниця додаваних рівнів, Дб 

10 

Додаток до більшого рівня,дL 

3,0 

2,5 

2,0 

1,8 

1,5 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,5 

0,4 


- додаток додаємо до більшого рівня;

- від суми віднімаємо 10 lgn

де n - кількість вимірів,

10 lgn визначаємо за таблицею Д. 5.2 

Таблиця Д. 5.2

10 

10 lgn  

3,0 

4,8 

6,0 

6,9 

7,8 

8,4 

9,0 

9,5 

10,0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

10 lgn  

10,4 

10,8 

11,1 

11,5 

11,8 

12,0 

12,3 

12,5 

12,8 

13,0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

10 lgn  

13,2 

13,4 

13,6 

13,8 

14,0 

14,1 

14,3 

14,5 

14,6 

14,8 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

10 lgn  

14,9 

15,0 

15,2 

15,3 

15,4 

15,5 

15,8 

15,8 

15,9 

16,0 


При різниці рівнів до 6 дБ обчислюють як середнє арифметичне.

2. Приклад:

 


 Додаток 6


Значення вагових коефіцієнтів (Ki, Lki, дБ) для локальної вібрації

Середньогеометричні частоти смуг, Гц 

Зазначення вагових коефіцієнтів 

для віброприскорення 

для віброшвидкості 

Zл, Xл, Yл 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

1,0 

0,5 

-6 

16 

1,0 

1,0 

31,5 

0,5 

-6 

1,0 

63 

0,25 

-12 

1,0 

125 

0,125 

-18 

1,0 

250 

0,063 

-24 

1,0 

500 

0,0315 

-30 

1,0 

1000 

0,016 

-36 

1,0 


 Додаток 7


Таблиця Д. 7.1 

Значення вагових коефіцієнтів загальної вібрації

Кі, Lki, (дБ)

Середньогеометричні частоти смуг, Гц 

Значення вагових коефіцієнтів 

для віброприскорення 

для віброшвидкості 

у 1/3 октаві 

у 1/1 октаві 

у 1/3 октаві 

у 1/1 октаві 

Z3 

X3 , Y3 

Z3 

X3 , Y3 

Z3 

X3 , Y3 

Z3 

X3 , Y3 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

Ki 

Lki 

0,8 

0,45 

-7 

1,0 

  

  

  

  

0,045 

-27 

0,4 

-8 

  

  

  

  

1,0 

0,5 

-6 

1,0 

0,5 

-6 

1,0 

0,063 

-24 

0,5 

-6 

0,045 

-25 

0,5 

-6 

1,25 

0,56 

-5 

1,0 

  

  

  

  

0,09 

-21 

0,63 

-4 

  

  

  

  

1,6 

0,63 

-4 

1,0 

  

  

  

  

0,125 

-18 

0,8 

-2 

  

  

  

  

2,0 

0,71 

-3 

1,0 

0,71 

-3 

1,0 

0,188 

-15 

1,00 

0,16 

-16 

0,9 

-1 

2,5 

0,8 

-2 

0,6 

-2 

  

  

  

  

0,25 

-12 

1,0 

  

  

  

  

3,15 

0,9 

-1 

0,63 

-4 

  

  

  

  

0,35 

-9 

1,0 

  

  

  

  

4,0 

1,0 

0,5 

-6 

1,0 

0,5 

-6 

0,5 

-6 

1,0 

0,45 

-7 

1,0 

5,0 

1,0 

0,4 

-8 

  

  

  

  

0,63 

-4 

1,0 

  

  

  

  

6,3 

1,0 

0,315 

-10 

  

  

  

  

0,8 

-2 

1,0 

  

  

  

  

8,0 

1,0 

0,25 

-12 

1,0 

0,25 

12 

1,0 

1,0 

0,9 

-1 

1,0 

10,0 

0,8 

-2 

0,2 

-14 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

12,5 

0.63 

-4 

0,016 

-16 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

16.0 

0,53 

-6 

0,125 

-18 

0,5 

-6 

0,125 

-18 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

20,0 

0,40 

-8 

0,1 

-20 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

25,0 

0,135 

-10 

0,08 

-22 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

31,5 

0,25 

-12 

0,063 

-24 

0,25 

-12 

0,063 

-24 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

40,0 

0,2 

-14 

0,05 

-26 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

50,0 

0,16 

-16 

0,04 

-28 

  

  

  

  

1,0 

1,0 

  

  

  

  

63,0 

0,125 

-18 

0,0315 

-30 

0,125 

-18 

0,315 

-30 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

80,0 

0,1 

-20 

0,025 

-32 

  

  

  

  

1,0 

1,0