Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)(Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 від 14.05.2001)


11.3. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної податкової служби встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені порушення податкового законодавства й суму податкового боргу передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників податків.


(Пункт в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)


11.4. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту. До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне місцезнаходження), про допущені порушення податкового законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб).


(Пункт в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)


Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника податків подається у зв'язку з поверненням до органу державної податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв'язку з відсутністю платника податків на обліку у органах державної податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються: інформація про причини направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про засновників та відповідальних осіб тощо).


{Пункт 11.4 розділу 11 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


11.5. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків. Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено відсутність платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання), то підрозділи з обліку платників податків до відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) за формою N 18-ОПП (додаток 17). Копія такого повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.


{Абзац другий пункту 11.5 розділу 11 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


(Пункт в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)


(Підпункт 11.8 вилучено на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


(Розділ 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)


12. Прикінцеві положення


12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік платників податків та особливостей організації встановлення місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів податків органи державної податкової служби, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів державної податкової служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.(У всіх додатках цифри та слово "19__ р." замінено на цифри та слово "20__ р." Згідно з Наказом ДПА N 195 від 14.05.2001)

{У всіх додатках слова "Інструкції про порядок обліку платників податків" замінено словами "Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}Додаток 1

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)


Форма N 1-ОПП


Заява

Для юридичних осіб (відокремлених підрозділів)


Номер реєстрації


в ДПА
Дата взяття на//


ОБЛІК

облік в ДПАЗарахування до категоріїплатників окремих податків


Перереєстрація, зміни (потрібнепідкреслити)

(ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

1

Ідентифікаційний
Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ

код головногоабо реєстраційний (обліковий) номер

підприємства за ЄДРПОУ (для


платника податків

відокремлених підрозділів)
2


Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер)


3


Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер)
4

Назва ДПІ, в яку


подається заява
Назва ДПІ, з якоївибув платник

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ


Назва органу


державної реєстрації

Дата реєстрації//
Номер рішення

про реєстрацію
Код та назва
форми власності


Код та назва
організаційно-

правової форми

5

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Ознака ЗЕД*

Назва виду діяльності

КодНЕОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Код

Код

Код

Код

Код


6

Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2 за рахунок

чл. внесків - 3, змішана - 4

Код і назва органу управління

7Розмір статутного фонду в національній валюті (грн.
* ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність.

Аркуш 1
АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ8


Місцезнаходження
Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок


/


Корпус


Офіс / Квартира

9


Дані про керівниківКЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові таідентифікаційний номер
Паспорт: серія


номер


ким виданий


дата видачіТелефон:
домашній

службовийДодаткові
факс


факс


телефониГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з

ведення бухгалтерського обліку платника податків) прізвище, ім'я, по батькові та

ідентифікаційний номерПаспорт: серія


номер


ким виданий


дата видачі

Телефон:
домашній

службовийДодаткові
факс


факс


телефони
10

Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент


взяття на облік

(П.І.Б. керівника)


(підпис)


(дата)

М.П.


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або

реєстраційний (обліковий) номер
Аркуш 2