Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


7.15а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу,

одержаного металургійним способом


7.15а чистильники, зайняті очищенням пилоуловлювальних

пристроїв, печей, газоходів і колосників


7.15а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.15а-3 електрогазозварники


7.15а-3 електрозварники ручного зварювання


7.15а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.15а-3 слюсарі-ремонтники


7.15б б) керівники


7.15б майстри, старші майстри


16. Перероблення шламів


7.16а а) робітники


7.16а апаратники розчинення


7.16а апаратники у виробництві титану і рідкісних металів


7.16а обпалювачі


7.16а плавильники


7.16а розливальники кольорових металів та сплавів


7.16а сушильники


7.16а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.16а-3 електрогазозварники


7.16а-3 електрозварники ручного зварювання


7.16а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.16а-3 слюсарі-ремонтники


7.16б б) керівники


7.16б майстри, старші майстри


17. Одержання рідкісних металів, кальцію,

магнію, кремнію та титану металургійним

та хіміко-металургійним способами


7.17а а) робітники


7.17а агломератники, зайняті спіканням шихти


7.17а апаратники, крім зайнятих у виробництві

епітаксіальних структур, перелічених у Списку N 2


7.17а вибивальники титанової губки


7.17а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


7.17а готувачі шихти напівпровідникових матеріалів,

зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів,

крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур


7.17а дозувальники


7.17а завантажувачі-вивантажувачі


7.17а кочегари технологічних печей


7.17а машиністи брикетних пресів


7.17а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.17а машиністи млинів


7.17а монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом і

відновленням реакційних апаратів


7.17а обпалювачі з перероблення титановмісних та

рідкоземельних матеріалів


7.17а оператори прецизійного різання, зайняті доведенням

напівпровідникових матеріалів, крім зайнятих у

виробництві епітаксіальних структур


7.17а печові з виробництва триоксиду сурми


7.17а печові з відновлення термічним способом


7.17а печові з перероблення титановмісних та

рідкоземельних матеріалів


7.17а печові йодидного рафінування


7.17а печові з відновлення і дистиляції титану та

рідкісних металів


7.17а плавильники


7.17а плавильники барієвого електроліту


7.17а плавильники електронно-променевої плавки


7.17а прожарювачі


7.17а спікальники твердосплавних виробів


7.17а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.17а сушильники


7.17а фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію


7.17а хлораторники


7.17а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.17а-3 електрогазозварники


7.17а-3 електрозварники ручного зварювання


7.17а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.17а-3 слюсарі-ремонтники


7.17б б) керівники


7.17.б майстри, старші майстри


18. Оброблення та перероблення кольорових

і дорогоцінних металів


7.18.1 1) плавильне виробництво


7.18.1а а) робітники


7.18.1а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


7.18.1а заливальники металу


7.18.1а кокільники-складальники, зайняті заливанням металу


7.18.1а ливарники кольорових металів


7.18.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.18.1а плавильники


7.18.1а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті

різанням гарячого металу


7.18.1а різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті

різанням гарячого металу


7.18.1а розливальники кольорових металів та сплавів


7.18.1а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.18.1а шихтувальники, зайняті на роботах біля печей


7.18.1б б) керівники


7.18.1б майстри, старші майстри


7.18.2 2) виробництво азотнокислого срібла, афінаж та

одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх

перероблення


7.18.2а а) робітники


7.18.2а апаратники у виробництві дорогоцінних металів


7.18.2а апаратники у виробництві твердих сплавів і

тугоплавких металів


7.18.2а відпальники кольорових металів


7.18.2а електролізники водних розчинів


7.18.2а машиністи млинів


7.18.2а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


7.18.2а плавильники


7.18.2а робітники, зайняті у виробництві азотнокислого

срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів


7.18.2а сушильники


7.18.2а термісти


7.18.2а термісти на установках СВЧ


7.18.2а шихтувальники


7.18.2б б) керівники


7.18.2б майстри, старші майстри


7.18.3 3) прокатне виробництво


7.18.3а а) робітники


7.18.3а вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою

свинцю


7.18.3а відпальники кольорових металів


7.18.3а кочегари технологічних печей


7.18.3а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.18.3а нагрівальники кольорових металів


7.18.3а плакувальники виробів


7.18.3а правильники на машинах, зайняті виправленням

гарячого металу


7.18.3а пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням

свинцю


7.18.3а прокатники гарячого металу


7.18.3а різальники гарячого металу


7.18.3а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті

різанням гарячого металу та свинцю


7.18.3а різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті

різанням гарячого металу та свинцю


7.18.3а різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю


7.18.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.18.3а чистильники продукції, зайняті очищенням металу

металевими щітками


7.18.3б б) керівники


7.18.3б майстри, старші майстри, які керують робітниками,

переліченими в цьому підрозділі (пункт 3)


7.18.4 4) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва


7.18.4а а) робітники


7.18.4а відпальники кольорових металів


7.18.4а волочильники кольорових металів, зайняті гарячим

волочінням


7.18.4а завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб


7.18.4а кочегари технологічних печей


7.18.4а нагрівальники кольорових металів


7.18.4а пресувальники на гідропресах


7.18.4а профілювальники


7.18.4а трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті


7.18.4б б) керівники


7.18.4б майстри, старші майстри, які керують робітниками,

переліченими в цьому підрозділі (пункт 4)


7.18.5 5) одержання цинкового пилу та оксиду цинку


7.18.5а а) робітники


7.18.5а машиністи просіювальних установок


7.18.5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням

цинкового пилу і оксиду цинку


7.18.5б б) керівники


7.18.5б майстри, старші майстри, які керують робітниками,

переліченими в цьому підрозділі (пункт 5)


19. Виробництво твердих сплавів

і тугоплавких металів


7.19а а) робітники


7.19а апаратники виготовлення штучного шеєліту


7.19а апаратники карбідизації


7.19а апаратники окислення молібденових відходів


7.19а апаратники печей відновлення, зайняті відновленням

кобальту


7.19а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті

розмелюванням та просіюванням


7.19а апаратники у виробництві твердих сплавів і

тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей

вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і

сірчистого натрію


7.19а апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві

солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю

і сірчистого натрію


7.19а волочильники кольорових металів, зайняті гарячим

волочінням (грубе волочіння)


7.19а електролізники водних розчинів


7.19а електролізники розплавлених солей


7.19а зварники виробів з тугоплавких металів


7.19а ковалі на молотах і пресах


7.19а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах


7.19а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.19а машиністи млинів


7.19а машиністи просіювальних установок


7.19а обпалювачі


7.19а плавильники


7.19а плавильники електронно-променевої плавки


7.19а пресувальники твердих сплавів, зайняті гарячим

пресуванням


7.19а прожарювачі


7.19а прокатники гарячого металу


7.19а просівачі порошків на механічних ситах


7.19а просочувальники


7.19а спікальники твердосплавних виробів


7.19а сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей


20. Виробництво ртуті, елементарної

сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових солей,

сірчистого натрію, світлосполук, молібдату

амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,

срібла, платини, металів платинової групи


7.20а а) робітники


7.20а-3а усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом устаткування у зазначених

виробництвах


7.20а-3б робітники, зайняті обслуговуванням зазначених

виробництв


7.20а-3б контролери продукції кольорової металургії


7.20а-3б підсобні робітники


7.20а-3в робітники, зайняті прийманням, подаванням,

випробуванням і обробленням сировини,

напівпродуктів, готової продукції та відходів


7.20а-3г робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і

стічних вод, транспортуванням сировини, кислот,

напівпродуктів і готової продукції, укладанням та

пакуванням сировини, кислот, напівпродуктів і

готової продукції


7.20б б) керівники


7.20б майстри, старші майстри, зайняті у цехах, переділах

і відділеннях


7.20б майстри контрольні (дільниці, цеху)


VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО


8А А. Працівники, зайняті у нижчезазначених

виробництвах і на роботах:


8А.1 1) активованого вугілля(1); алюмогелю; аерогелю;

альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку

(включаючи газову сировину); активованого

піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його

сполук; з виплавлення сірки незалежно від способу;

галоїдопохідних етилену, їх полімерів і

співполімерів; гератолю; гопкаліту;

графітноколоїдних препаратів; гуанідинів та їх

похідних; двооксиду марганцю; детергентів;

диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду;

інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук;

іонообмінних смол і напівпродуктів з них; йоду, його

сполук; каустичної соди; капролактаму; камфори;

карбіду кальцію; карбюризаторів; каталізаторів;

кетонів, їх похідних; коагулянту; креоліну;

лакофарбової продукції із застосуванням органічних

розчинників; лаків та їх сумішей; меркаптанів;

металевого натрію, калію, їх оксидів; металевих

порошків хімічним способом; мінеральних і органічних

кислот, їх сполук, похідних, у тому числі

регенерації, денітрації і концентрації; мінеральних

солей; мінеральних добрив; міпоросепараторів;

сечовини; миш'яку і його солей; необростаючих сполук

і токсинів до них; нітросумішей; некалю; тіоколу;

збагачення миш'якових, апатитонефелінових, сірчаних

руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів,

перекисів, гідроперекисів та їх сполук; оксиду

етилену і продуктів на його основі; органічних

продуктів, що синтезуються на основі органічної

жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому

числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і

лаків; осеїну; з піролізу вуглеводів нафти,

очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу

газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних

мас на основі: фенолів, крезолів, ксиленолів,

резорцину, сумарних фенолів, меламіну, аніліну,

фурфуролу, тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів,

поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних

ефірів целюлози; безперервного і штапельного

скловолокна (за винятком теплоізоляційного

скловолокна), а також виробів з нього і

склопластика; полідієну; полівінілпіролідону;

полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової

кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових

ефірів; поліетилентерефталатів, бутадієну,

поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та

інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів;

полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;

пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу,

нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів;

ртутних приладів і препаратів; гумовому,

гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях):

підготовчих, підготовки сировини, вулканізації,

виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю,

ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук;

селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук;

сірководню; сілікагелю; синтетичних каучуків;

синтетичних вітамінів(1); синтетичних барвників,

пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних

смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх

похідних; стиролу, його похідних, полімерів,

співполімерів; сульфовугілля; сцинтиляційних

матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних,

кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на

його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну;

фенолу, його сполук; феромагнітного,