Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


устаткування


17.1а футерувальники-муляри


17.1а чистильники на очищенні шламових басейнів та

кописток


17.1а шламівники


17.1б б) керівники


17.1б майстри (старші майстри), зайняті в цехах, на

дільницях помелу цементу, вугілля, сухої сировини


2. Оброблення слюди


17.2а а) робітники


17.2а дробильники слюди


17.2а дробильники-розмелювачі


17.2а електромонтери з обслуговування електроустаткування,

зайняті на обслуговуванні електроустаткування

дробильно-помельних дільниць слюди, кварцу,

пегматиту


17.2а заготівники мікалексової маси


17.2а калібрувальники слюди


17.2а клеїльники міканітів


17.2а колії слюди


17.2а лаковари


17.2а намотувальники електроізоляційних виробів


17.2а пресувальники міканіту та мікалексу


17.2а просочувальники слюдопластових матеріалів, які

працюють з алюмопромфосфатом


17.2а різальники слюди


17.2а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та

обслуговуванням дробильнопомельних дільниць слюди,

кварцу та пегматиту


17.2а сортувальники сировини та виробів із слюди, зайняті

сортуванням слюди


17.2а термісти з оброблення слюди


17.2а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди


3. Видобування азбесту


17.3а а) робітники


17.3а вибуховики


17.3а водії дрезини


17.3а водії навантажувачів, зайняті у кар'єрах


17.3а електромонтери контактних мереж


17.3а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування, зайняті вулканізацією стиків

конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики

збагачувального устаткування в основних

технологічних цехах азбофабрик, обслуговуванням

засобів технологічного процесу в основних цехах

(дільницях) збагачувальних фабрик


17.3а забійники


17.3а контролери продукції збагачення


17.3а машиністи бурових установок


17.3а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок,

зайняті на напівпромислових установках

збагачувальних фабрик


17.3а машиністи вирівнювально-підбивально-обробних машин


17.3а машиністи залізнично-будівельних машин


17.3а машиністи компресорних установок, зайняті на

відкритих гірничих роботах та збагачувальних

фабриках


17.3а машиністи поличкових плугів


17.3а машиністи тягових агрегатів та їх помічники


17.3а машиністи шляхоколієпересувачів


17.3а машиністи штабелеформувальних машин


17.3а монтажники з монтажу та демонтажу

азбестозбагачувального устаткування, зайняті в

основних цехах збагачувальних фабрик


17.3а монтери колії


17.3а приймальники руди та азбесту


17.3а прийомоздавальники вантажу та багажу зайняті

відвантаженням азбесту, супровідних продуктів

збагачення азбестових руд


17.3а пробовідбірники, зайняті відбиранням та обробленням

проб на збагачувальних фабриках


17.3а регулювальники азбестозбагачувального устаткування,

зайняті на напівпромислових установках

збагачувальних фабрик


17.3а-3 робітники, зайняті на гірничих відвалах


17.3а слюсарі-ремонтники


17.3б б) керівники та фахівці


17.3б виконавці робіт, зайняті монтажем та демонтажем

азбестозбагачувального устаткування збагачувальних

фабрик


17.3б майстри (старші майстри) бурові


17.3б майстри (старші майстри) гірничі


17.3б майстри (старші майстри) шляхові


17.3б майстри з ремонту устаткування, зайняті у кар'єрах

та на гірничих відвалах


17.3б майстри контрольні (дільниці, цеху), зайняті

пакуванням та відвантаженням готової продукції


17.3б майстри, зайняті на колійних роботах а також

монтажем та демонтажем контактних мереж, монтажем та

демонтажем азбестозбагачувального устаткування

збагачувальних фабрик


17.3б начальники дільниць у кар'єрах, на гірничих відвалах

та збагачувальних фабриках


17.3б начальники змін на збагачувальних фабриках


17.3б начальники змін у кар'єрах та на гірничих відвалах


17.3б начальники цехів, їх заступники


4. Азбестоцементне, азбестосилітове

виробництво та виробництво азбестокартону


17.4а а) робітники


17.4а бігунники


17.4а бункерувальники


17.4а голендорники


17.4а грунтувальники азбестоцементних та азбестосилітових

виробів, зайняті на роботах із застосуванням

шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки


17.4а дозувальники азбесту


17.4а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті в основних цехах (на

дільницях)


17.4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування, зайняті в основних цехах (на

дільницях)


17.4а машиністи кранів (кранівники), зайняті подаванням

цементу та азбесту


17.4а машиністи листоформувальних машин


17.4а машиністи трубних машин


17.4а мотористи змішувачів та мішалок


17.4а пресувальники азбестоцементних виробів


17.4а різальники азбестоцементних та азбестосилітових

виробів


17.4а різальники паперу, картону та целюлози


17.4а слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах (на

дільницях)


17.4а сортувальники


17.4а сушильники


17.4а сушильники азбестоцементних виробів


17.4а токарі з оброблення азбестоцементних труб та муфт


17.4а укладальники-пакувальники


17.4а хвилювальники азбестоцементних листів


17.4а шліфувальники азбестоцементних та азбестосилітових

плит


17.4а штампувальники, зайняті у виробництві азбестокартону


17.4б б) керівники та фахівці


17.4б майстри, старші майстри виробничих дільниць,

50 відсотків і більше робітників яких користуються

правом на пільгову пенсію


5. Виробництво базальтового волокна,

мінеральної вати та виробів із них


17.5а а) робітники


17.5а бітумники


17.5а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


17.5а знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих

прошиванням матів


17.5а налагоджувальники технологічного устаткування


17.5а оператори конвеєрних ліній устаткування


17.5а оператори установки волокноутворення


17.5а слюсарі-ремонтники


17.5а сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних

виробів


17.5а сушильники теплоізоляційних виробів


17.5а фенольники


17.5а формувальники теплоізоляційних виробів


17.5а шихтовари


17.5б б) керівники


17.5б майстри, старші майстри


6. Виробництво глиняної цегли,

черепиці та керамічних блоків


17.6а а) робітники


17.6а виставники


17.6а обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайняті

випалюванням цегли в кільцевих печах, а також у

тунельних печах на твердому паливі


17.6а садчики


7. Виробництво вапна (доломіту)

та силікатної цегли


17.7а а) робітники


17.7а аспіраторники


17.7а вивантажувачі вапна з печей


17.7а дробильники вапна


17.7а завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та

стінових виробів, зайняті завантаженням та

вивантаженням печей


17.7а машиністи гвинтових насосів (фулерувальних)


17.7а мельники вапна


17.7а обпалювачі вапна


17.7а сортувальники вапна


17.7а транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна


17.7а форсунники, зайняті на печах з випалювання вапна


8. Виробництво залізобетонних

та бетонних виробів


17.8а а) робітники


17.8а машиністи перевантажувачів, машиністи

пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні

роботи), зайняті перевантажуванням цементу


17.8а-3 робітники підземних галерей


9. Виробництво виробів з пеку,

бітуму та смол


17.9а а) робітники


17.9а апаратники зневоднення бітуму


17.9а апаратники на просочувальних агрегатах


17.9а апаратники окислення бітуму


17.9а бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних

бункерів


17.9а варники асфальтової маси


17.9а варники бітуму


17.9а завантажувачі варильних казанів


17.9а котлочистильники


17.9а накочувальники напилених виробів, зайняті

накочуванням посипки


17.9а оператори вузлів посипання та охолодження


17.9а оператори трубчастих печей


17.9а оператори турбозмішувачів


10. Каменеливарне виробництво


17.10а а) робітники


17.10а вибивальники відливків


17.10а готувачі розчинів та мас


17.10а дробильники


17.10а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


17.10а землероби


17.10а контролери виробів з каменю


17.10а-3 робітники, зайняті розбиранням та вивезенням

продукції на гарячих ділянках робіт


17.10а слюсарі-ремонтники


17.10а формувальники каменеливарного виробництва


17.10а шихтувальники


17.10б б) керівники та фахівці


17.10б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

робіт


17.10б механіки, старші механіки цеху


17.10б начальники цехів, їх заступники


XVIII. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.

ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ

І ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ


1. Підготовка шихти, виробництво всіх видів скла,

виробів із скла та шлакоситалу


18.1а а) робітники


18.1а вантажники, зайняті розвантаженням матеріалів для

приготування шихти


18.1а відпальники скловиробів


18.1а відрізальники стрічки скла


18.1а вініпластники


18.1а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


18.1а газівники


18.1а гартівники скла


18.1а гільйоширники


18.1а готувачі шихти


18.1а дробильники-розмелювачі


18.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті на дільницях підготовки

шихти та на гарячих ділянках робіт


18.1а завантажувачі печей


18.1а запаювальники колб та посудин


18.1а знімачі гарячих виробів


18.1а знімачі скла і скловиробів


18.1а іризаторники


18.1а канавники


18.1а класифікаторники крокусу та наждаку


18.1а кочегари сушильних печей та барабанів


18.1а машиністи прокатних машин


18.1а машиністи прокатних машин термостійкого скла та

склопрофіліту


18.1а муляри (пічники) чергові біля печей


18.1а налагоджувальники склоробних автоматів і

напівавтоматів, зайняті налагодженням автоматів


18.1а намазувальники целулоїду


18.1а настелювачі скла, крім зайнятих гіпсуванням


18.1а обміднювальники


18.1а обпалювачі у виробництві скла


18.1а обплавлювачі скла


18.1а опалювачі на карусельних машинах


18.1а оператори видувних напівавтоматів


18.1а оператори склоформувальних машин


18.1а оператори формування стрічки скла


18.1а паяльщики сіток та шинок на склі


18.1а підбирачі скла


18.1а піскоструминники скла


18.1а повертальники


18.1а полірувальники скла та скловиробів, зайняті

поліруванням скловиробів ручним способом


18.1а правильники біля склоформувальних та опалювальних

машин


18.1а просівачі


18.1а пульфонники


18.1а реактивники


18.1а різальники на вогні


18.1а різальники піноблоків


18.1а різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт


18.1а розвідники (розпускальники) халяв


18.1а скловари


18.1а склодуви


18.1а слюсарі-ремонтники, зайняті на ділянках підготовки

шихти та на гарячих ділянках робіт


18.1а сріблильники


18.1а сушильники сировини та матеріалів (піску)


18.1а фарбовари


18.1а фарбувальники дзеркал


18.1а фацетники


18.1а формотримачі


18.1а шліфувальники скловиробів, зайняті шліфуванням

скловиробів ручним способом


18.1б б) керівники та фахівці


18.1б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях

підготовки шихти, варіння скломаси та у виробництвах

скловолокна, скловати та виробів із них


18.1б механіки дільниць, зайняті на дільницях з підготовки

шихти, варіння скломаси та у виробництвах

скловолокна, скловати та виробів з них


2. Виробництво керамічних, фарфорових,

фаянсових виробів та феритів


18.2.1 1) виробництво труб, керамічних виробів та феритів


18.2.1а а) робітники


18.2.1а глазурувальники виробів будівельної кераміки,

зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою

ручним способом


18.2.1а ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді


18.2.1а обпалювачі виробів будівельної кераміки


18.2.1а обпалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та феритів


18.2.1 шліфувальники виробів будівельної кераміки, зайняті

шліфуванням сухим способом


18.2.1а шліфувальники виробів електронної техніки, зайняті

шліфуванням сухим способом


18.2.1а шліфувальники електрокерамічних виробів


18.2.2 2) виробництво фарфорових та фаянсових виробів


18.2.2а а) робітники


18.2.2а апаратники кульових млинів, зайняті в майоліковому

виробництві


18.2.2а варники гіпсу


18.2.2а вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних

виробів, зайняті в майоліковому виробництві


18.2.2а глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів,

зайняті на роботах ручним способом


18.2.2а забирачі фарфорових, фаянсових та керамічних

виробів, зайняті в майоліковому виробництві


18.2.2а знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових та

керамічних виробів, зайняті в майоліковому

виробництві


18.2.2а обпалювачі фарфорових та фаянсових виробів


18.2.2а пудрівники, зайняті на роботах із свинцевими фарбами


18.2.2а фарботерники, які виконують роботи з фарбами, що

містять у своєму складі свинець


18.2.2а шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів,

зайняті шліфуванням сухим способом


18.2.3 3) загальні професії виробництва всіх видів

керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та феритів


18.2.3а а) робітники


18.2.3а аерографники, які працюють із свинцем


18.2.3а ангобувальники


18.2.3а виробники капів із епоксидної смоли