Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах8.19.2б начальники цехів, їх заступники


8.19.3 3) одержання цинкового пилу та оксиду цинку


8.19.3б б) керівники та фахівці


8.19.3б механіки дільниць


8.19.3б механіки цехів


8.19.3б начальники дільниць (відділень)


8.19.3б начальники цехів, їх заступники


8.19.4 4) прокатне виробництво


8.19.4а а) робітники


8.19.4а вальцювальники холодного металу


8.19.4а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.19.4а каширувальники-фарбувальники фольги


8.19.4а контролери продукції кольорової металургії


8.19.4а машиністи кранів (кранівники)


8.19.4а налагоджувальники технологічного устаткування,

зайняті налагодженням станів


8.19.4а перемотувальники рулонів


8.19.4а правильники на машинах


8.19.4а правильники ручним способом


8.19.4а пресувальники брухту та відходів металу


8.19.4а пробовідбірники


8.19.4а слюсарі-ремонтники


8.19.4а стропальники


8.19.4а травильники фольги


8.19.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)


8.19.4а транспортувальники (такелажні роботи)


8.19.4а форсунники


8.19.4а шліфувальники, зайняті шліфуванням сухим способом


8.19.4б б) керівники та фахівці


8.19.4б енергетики (електрики) дільниць


8.19.4б енергетики (електрики) цехів


8.19.4б майстри (старші майстри) контрольні


8.19.4б майстри, старші майстри


8.19.4б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.19.4б механіки дільниць


8.19.4б механіки цехів


8.19.4б начальники цехів, їх заступники


8.19.4б начальники дільниць (відділень)


8.19.5 5) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва


8.19.5а а) робітники


8.19.5а волочильники дроту


8.19.5а волочильники кольорових металів


8.19.5а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.19.5а емульсовари


8.19.5а завальцювальники


8.19.5а контролери продукції кольорової металургії


8.19.5а машиністи кранів (кранівники)


8.19.5а налагоджувальники холодноштампувального устаткування


8.19.5а оператори ультразвукових установок


8.19.5а полірувальники волок з алмазів та надтвердих

матеріалів


8.19.5а пробовідбірники


8.19.5а слюсарі-ремонтники


8.19.5а стропальники


8.19.5а трубопрокатники


8.19.5а форсунники


8.19.5а шабрувальники кольорових металів


8.19.5а шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів


8.19.5а шліфувальники, зайняті шліфуванням матриць і головок


8.19.5б б) керівники та фахівці


8.19.5б енергетики (електрики) дільниць


8.19.5б енергетики (електрики) цехів


8.19.5б майстри (старші майстри) контрольні


8.19.5б майстри, старші майстри


8.19.5б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.19.5б механіки дільниць


8.19.5б механіки цехів


8.19.5б начальники дільниць (відділень)


8.19.5б начальники цехів, їх заступники


8.19.6 6) цинко-полірувальні роботи


8.19.6а а) робітники


8.19.6а полірувальники листів та стрічок


8.19.6а стругальники, зайняті струганням цинку


8.19.6а укладальники-пакувальники


8.19.6а шліфувальники


8.19.6б б) керівники


8.19.6б майстри, старші майстри


20. Виробництво твердих сплавів

і тугоплавких металів


8.20а а) робітники


8.20а апаратники електролізу


8.20а апаратники на приготуванні сумішей та розчинів


8.20а апаратники перегонки


8.20а апаратники печей відновлення


8.20а бурильники шпурів


8.20а вальцювальники холодного металу


8.20а вибуховики


8.20а волочильники кольорових металів


8.20а дозувальники


8.20а дробильники


8.20а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.20а контролери продукції кольорової металургії


8.20а оброблювачі твердосплавних виробів


8.20а полірувальники волок з алмазів та надтвердих

матеріалів


8.20а пресувальники твердих сплавів


8.20а пробовідбірники


8.20а слюсарі-ремонтники


8.20а сушильники, зайняті сушінням готових виробів


8.20а формувальники машинного формування


8.20а формувальники ручного формування


8.20а центрифугувальники


8.20а шихтувальники


8.20а шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів


8.20а шліфувальники виробів з твердих сплавів та

тугоплавких металів


8.20а штампувальники


8.20б б) керівники та фахівці


8.20б енергетики (електрики)дільниць


8.20б енергетики (електрики) цехів


8.20б майстри (старші майстри) контрольні


8.20б майстри, старші майстри


8.20б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.20б механіки дільниць


8.20б механіки цехів


8.20б начальники дільниць (відділень)


8.20б начальники змін


8.20б начальники цехів, їх заступники


21. Виробництво ртуті, елементарної

сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових

солей, сірчистого натрію, молібдату амонію,

сталініту та їх сполук. Афінаж золота,

срібла, платини та металів платинової

групи, а також виробництво

дорогоцінних металів


8.21а а) робітники


8.21а працівники пробірних, аналітичних, спектральних,

дослідних, контрольно-вимірювальних та інших

лабораторій


8.21а-3а робітники, зайняті обслуговуванням зазначених

виробництв


8.21а-3б робітники, зайняті прийманням, сушінням, пранням та

ремонтом спецодягу


8.21а-3в робітники побутових комбінатів, приміщень, душових


8.21б б) керівники та фахівці


8.21б енергетики (електрики)дільниць


8.21б енергетики (електрики)цехів


8.21б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.21б механіки та старші механіки дільниць


8.21б механіки та старші механіки цехів


8.21б начальники дільниць (відділень)


8.21б начальники цехів, їх заступники


22. Виготовлення виробів методом порошкової

металургії за наявності у повітрі робочої зони

шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки


8.22а а) робітники


8.22а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті

просіюванням та розмелюванням


8.22а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.22а завантажувачі шихти


8.22а змішувальники


8.22а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів


8.22а машиністи просіювальних установок


8.22а налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування


8.22а печові відновлення заліза та відпалу залізних

порошків

8.22а-3 пресувальники


8.22а просівальники порошків


8.22а просочувальники


8.22а слюсарі-ремонтники


8.22а спікальники


8.22а транспортувальники (обслуговування механізмів)


8.22а шихтувальники


8.22б б) керівники та фахівці


8.22б майстри з ремонту устаткування


8.22б майстри, старші майстри


8.22б механіки дільниць


8.22б механіки цехів


8.22б начальники дільниць (відділень)


IX. РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ


9а а) робітники


9а електромонтери головного щита керування

електростанцією


9а електромонтери з обслуговування електроустаткування

електростанцій


9а електромонтери з обслуговування перетворювальних

пристроїв


9а електромонтери з обслуговування підстанцій


9а машиністи кранів (кранівники)


X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО


10А А. Працівники підприємств хімічної та нафтохімічної

промисловості, зайняті в наведених нижче

виробництвах і на роботах:


10А.1 1) асфальтових, пекових матеріалів, асфальтопекових

мас та виробів з них; бітуму та бітумних матеріалів;

допоміжних речовин для текстильної та інших галузей

промисловості; глинозему; декоративних, емульсійних,

тертих, художніх, керамічних, сухих фарб, фарб на

природній оліфі; йодобромної води (добування та

приготування); виробів з поліетилену, композицій на

основі поліетилену та виробів з них; виробів з

полімерів та співполімерів на основі

фторохлорорганічних сполук; виробів гарячим

способом: з пластичних мас, композиційних матеріалів

на основі пластмас, вініпласту, поліхлорвінілового

пластикату(*), фенольних та карбамідних пластикатів,

пластмас на основі поліамідів, поліметакрилових

сполук, стиролу та його співполімерів, виробів з

органічного скла; галуну; корунду синтетичного;

мінеральних наповнювачів; намотувальних виробів;

пластичних мас на основі акрилових та метакрилових

сполук; пласт шкіри(*) та штучних шкір на

волокнистій основі(*), штучного каракулю: відділення

хімічної підготовки волокна; природної та садної

соди (видобування); просочування та обробки

тканин(*), видобування природного сульфату і

тенардиту; гумовому, гумотехнічному та шинному:


10А.1 а) у цехах (дільницях): каландрових, складальних,

рукавних, транспортних стрічок, пасів, автокамерних,

формової та неформової техніки (за винятком обробки

гумових формових та неформових деталей), гумового

взуття (за винятком дільниць сортування та

пакування), закрійно-намазувальних, змочуваних

виробів, ебоніту та виробів з нього, повітроплавного

та інженерного майна, губчастих виробів, засобів

хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування

закритих місткостей та хімічної апаратури, валів та

інших виробів, регенерату (за винятком дільниць

старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі


10А.1 б) на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,

вулканізації, виготовлення клеїв для гуми,

розмелювання, сушіння кізельгуру, гумових деталей

взуття та гумотехнічних виробів(*), свинцевих туб,

сірчистого заліза, шаруватих пластиків, соляного

розсолу та ропи, текстоліту, технічних та плащових

тканин з поліхлорвініловим, каучуковим, масляним та

нітропокриттям(*), (за винятком робіт з підготовки

тканин, нетканої основи, трикотажу та інших видів

підкладки), вуглекислоти всіма методами, целулоїду


10А.2 2) у цехах (відділеннях, на дільницях) перероблення

та утилізації твердих, рідких та газоподібних

відходів виробництв, зазначених у Списку N 1, на

регенерації срібловмісних відходів

кінофотоматеріалів, рекуперації та ректифікації

розчинників; на роботах у газогенераторних цехах та

станціях технологічного призначення, на очищенні

цистерн, місткостей та хімапаратури, митті та

обробці тари, що повертається з-під шкідливих

хімпродуктів, зазначених у Списку N 1, на

нейтралізації та очищенні промислових стічних вод,

знешкоджуванні шкідливих парів та газів, на помелі,

сушінні, змішуванні, розчиненні, підготовці,

розфасуванні, розливанні, затарюванні, вантаженні,

розвантаженні насипом, упакованих у паперові

(поліетиленові) мішки хімічних продуктів, зазначених

у Списку N 1, на гумуванні закритих місткостей та

трубопроводів, рекуперації бензину, ремонті,

евакуації, випробуванні хлорних балонів та балонів

з-під інших шкідливих хімічних продуктів, зазначених

у Списку N 1


10А.3 3) робітники та майстри, старші майстри, механіки та

енергетики, зайняті ремонтом, профілактикою,

обслуговуванням технологічного та

електроустаткування у виробництвах, зазначених у

Списку N 2, контрольно-вимірювальних приладів та

вентиляції хімічних виробництв, зазначених у Списках

N 1 і N 2; робітники, зайняті ремонтом висотних

споруд хімічних підприємств у разі канатного способу

ведення робіт


10А.3 машиністи з прання та ремонту спецодягу, зайняті

пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу


10А.3-3а працівники ВТК, зайняті у перелічених вище

виробництвах та у виробництвах, зазначених у Списку

N 1. Працівники, зайняті контролем повітряного

середовища та нанесенням захисного покриття


10А.3-3б працівники газогенераторних, аміачнохолодильних та

ртутно-випрямних установок, воєнізованих та інших

газорятувальних підрозділів


10А.3-3в працівники лабораторій цехів і виробництв,

безпосередньо зайняті у виробництвах, зазначених у

Списку N 1 (за винятком зайнятих виконанням

графічного аналізу)


10А.3-3г працівники, зайняті емалюванням та випалюванням

виробів, на вакуумних роботах та на роботах з

видобування водню


10А.4 4) азбестових технічних виробів


10А.4а а) робітники


10А.4а контролери, зайняті у відділі технічного контролю


10А.4а робітники, зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням контрольно-вимірювальних приладів і

автоматики та комунікацій у наведених нижче цехах,

дільницях і відділеннях: підготовчому, текстильному,

прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,

автотракторних деталей, картону та фільтрів,

автоформувальних деталей, спірально намотаних

прокладок, паранітовому, вальцстрічки (еластичного

матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки


10А.4б б) керівники та фахівці


10А.4б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування,

зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням

контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та

комунікацій у зазначених цехах, дільницях,

відділеннях


10А.4б начальники цехів, їх заступники та працівники ВТК,

зайняті у зазначених цехах, дільницях і відділеннях


10А.5 5) кінофотоплівки


10А.5а а) робітники


10А.5а апаратники варіння


10А.5а апаратники виробництва синтетичних барвників


10А.5а апаратники синтезу


10А.5а апаратники-відливальники кінофотооснови і технічних

плівок


10А.5а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні

фотоемульсії


10А.5а апаратники-поливальники магнітних стрічок


10А.5а апаратники-поливальники фотоемульсій


10А.5а комплектувальники


10А.5а машиністи розфасувально-пакувальних машин


10А.5а обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих

штампуванням стрічки коррекс і пакуванням на світлі)