2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань вироби, які підлягають контролю. Здійснює продування та обдування повітрям поверхонь виробів та вакуумних систем, протирання спиртом вакуумних шлангів і вихідних патрубків вакуумних систем. Наносить і вилучає проникні рідини та абсорбуючі покриття. Переглядає вироби в ультрафіолетових променях. Підключає і виводить гелієві та галогенні течошукачі на робочі режими. Перевіряє реакцію на гелій течошукачів за кварцовою дифузійною течею. Підключає гелієві балони і редуктори до гелієвої системи. Вимірює надлишковий тиск газу і вакууму в системах за допомогою електровимірювальних приладів. Здійснює експлуатацію механічних та пароструминних вакуумних насосів.

Повинен знати: основні знання про одержання вакууму, принцип дії ртутно-кварцевих ламп, люмінесцентних приладів, насосів; пластинчасто-роторних, пластинчасто-статорних, золотниково-плунжерних, пароструминних і охолоджувальних уловлювачів, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму, будову та принцип дії фарборозпилювачів, гелієвих і галогенних течошукачів, методи, що застосовуються під час контролю герметичності конструкцій течошукачами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки простої конфігурації - контроль ультрафіолетовими променями.

2. З'єднання стикові зварні - контроль ультрафіолетовими променями.

3. Прилади вимірювання надлишкового тиску і вакууму - зняття показань манометрів, механічних і електронних вакуумметрів.

4. Течошукач - підготовка приладу до роботи і його запуск.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань: складає схеми контролю (монтажу) і здійснює міжопераційний контроль окремих деталей методом обдування за допомогою гелієвого щупа, із застосуванням надлишкового тиску. Здійснює експлуатацію гелієвих і галогенних течошукачів відповідно до вимог з експлуатації та інструкції контролю герметичності. Вибирає контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання вакууму і тиску газу. Робить висновок за результатами випробувань на герметичність контрольованих деталей. Проводить люмінесцентний і кольоровий контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Працює з приладами люмінесцентної дефектоскопії. Готує, відповідно до інструкції, проникну рідину та абсорбуюче покриття. Відмічає дефекти за індикаторними слідами. Розшифровує дефекти.

Повинен знати: основні методи одержання вакууму, основи процесу відкачування; швидкість дії насосу, опір і пропускну здатність трубопроводів; режим витікання газів; будову устаткування та апаратури для відкачування об'єкта; будову обертальних і пароструминних насосів; будову контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму; прості несправності електричної, радіотехнічної і вакуумної систем течошукачів; способи перевірки і регулювання чутливості течошукачів; методи випробування об'єктів контролю, сутність, переваги і недоліки методів контролю; будову люмінесцентних приладів; електричні параметри ртутно-кварцевих ламп; природу ультрафіолетових променів і флюоресценції; фізичні властивості рідини (змочування, в'язкість, поверхневий натяг, капілярні явища), види барвних речовин для кольорового методу дефектоскопії і люмінуючих речовин для люмінесцентної дефектоскопії; методи нанесення і вилучення пенетранта з поверхні виробів; правила користування аналітичними терезами для складання наважок під час приготування розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки середньої складності і складної конфігурації - контроль люмінесцентним і фарбним методами.

2. Деталі металургійного та енергетичного устаткування - контроль люмінесцентним і фарбним методами після кування, прокатування і механічного оброблення.

3. З'єднання кутові зварні на деталях і об'єктах - контроль люмінесцентним і кольоровим методами.

4. Прилади вимірювання надлишкового тиску газу і вакууму - встановлення робочого струму термопарної лампи, застосування градуйованих кривих термопарних ламп для визначення ступеня розрядження.

5. Системи вакуумні і камери випробувальні - перевірка гелієвої щільності.

6. Системи гелієві - перевірка щільності за показаннями манометра.

7. Стики трубопроводів зварні - контроль люмінесцентним і фарбним методами.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність складальних одиниць, зварних з'єднань і змійовикових систем відповідно до вимог інструкції контролю герметичності та інструкції з експлуатації гелієвих і галогенних течошукачів. Настроює чутливість течошукачів за кварцовою дифузійною течею або за допомогою камери чистого повітря. Регулює режим роботи радіоблоків. Калібрує контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання низького вакууму і тиску газу. Проводить комплексний контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Визначає характер дефекту за особливостями індикаторного сліду. Складає схематичні карти контролю. Вибирає методи контролю люмінесцентного, фарбного, комплексного - залежно від стану поверхні і конфігурації зварного з'єднання. Усуває несправності в люмінесцентній апаратурі, включаючи ремонт дроселя, вакуумних затворів, сильфонних вентилів. Проводить огляд і технічне обслуговування вакуумних насосів.

Повинен знати: правила встановлення обертальних масляних пароструминних насосів; будову основних частин масспектрометричних течошукачів; вакуумні системи електричної частини; блоки живлення і керування; методи контролю герметичності; правила випробувань; принцип дії іонізаційних і механічних приладів для вимірювання вакууму; елементарні основи неорганічної та органічної хімії, основи машинобудівного креслення; призначення і властивості застосовуваних для контролю розчинів і фарб; правила обслуговування лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вакуумметри - перевірка і градуювання термопарної лампи.

2. Лопатки парових турбін - контроль люмінесцентним і кольоровим методами.

3. Течошукачі - перевірка і регулювання режимів роботи радіоблоків з метою забезпечення максимальної чутливості.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність виробів у складанні до і після випробувань на вібростендах, паровипробувальних стендах, стендах термокачання тощо. Контролює останній "забійний стик".

Шукає локальні течі після виявлення загальної нещільності на контрольованих виробах до і після стендових випробувань або у "забійному стику". Калібрує дифузійні, капілярні, пористі течі і голчасті натикачі. Випробовує вакуумні насоси для різних газів на випробувальному стенді. Усуває несправності в усіх типах течошукачів, у мас-спектрометричному аналізаторі.

Повинен знати: важливі властивості газів залежно від стану (тиску, розряджання, температури); швидкість відкачування об'єкта і швидкість дії насосу, потоку газу; опір і пропускну здатність трубопроводів; основні рівняння вакуумної техніки; будову термопарних пасток, компенсаційних, магнітних і електророзрядних приладів для вимірювання вакууму; призначення і будову вузлів гелієвих і галогенних течошукачів; принципові схеми підсилювачів змінного і постійного струму генераторів низької і високої частоти, випрямлячів і стабілізаторів; типи і принципи роботи електровакуумних і газорозрядних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вакуумметри термопарні, магнітні, електрозарядні - настроювання.

2. Змієвикові конструкції - пошук місць негазощільності.

3. Течошукачі - калібрування дифузійних течей.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність конструкцій у монтажних і ремонтних умовах із застосуванням електронної апаратури. Вибирає спосіб контролю, апаратуру та оснащення для перевірки загальної герметичності і виявлення місць наскрізних дефектів у вузлах і конструкції в цілому відповідно до вимог технічної документації. Видає остаточний висновок за результатами контролю конструкцій у зібраному стані. Проводить кількісний аналіз обсягу дефектів, які виявлені в конструкціях під час їх випробувань. Виконує експериментальні роботи з розроблення методик контролю. Оформляє одержані результати роботи. Проводить юстирування електронної оптики мас-спектрометричних аналізаторів. Здійснює метрологічне забезпечення способів контролю герметичності.

Повинен знати: елементи молекулярно-кінетичної теорії газів, поняття "газ" і "пара", тиск насиченої пари, основні газові закони, режими течі газів; будову і принцип дії насосів для одержання вакууму; конструктивні і технологічні особливості виробів, які контролюються; фізичні властивості рідини.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Дошки трубні - визначення місць наскрізного дефекту та оцінка величини наскрізного дефекту.

2. Об'єкт контролю - вибір способу контролю і його режимів.

24. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює магнітним методом деталі простої і середньої конфігурації. Контролює вироби циліндричної і плоскої форм струмовихровим методом. Вмикає та настроює магнітні і електромагнітні дефектоскопи. Контролює магнітним методом деталі складної конфігурації під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Готує магнітні суспензії. Веде журнал обліку.

Повинен знати: принцип роботи магнітних і електромагнітних дефектоскопів; елементарні знання з електротехніки і радіотехніки; призначення і властивості компонентів, які входять до складу магнітної суспензії; явища намагнічування і розмагнічування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Вали гладкі, осі, шпонки - магнітопорошковий контроль на залишковій намагнічуваності.

2. Деталі кранів - магнітопорошковий контроль.

3. Лопаті гребних гвинтів - контроль кореневого перерізу.

4. Труби - контроль струмовихровим приладом з відміткою і записом дефектних дільниць.

5. Упори і кільця втулки несучого гвинта вертольота труби хвостового вала - магнітопорошковий контроль.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює деталі складної конфігурації магнітним методом на стаціонарних і переносних дефектоскопах безпосередньо на агрегатах без їх зняття. Контролює циліндричні вироби струмовихровими приладами з розшифруванням місцезнаходження дефектів за дефектограмами. Здійснює розшифрування дефектів поверхні. Контролює якість зварних з'єднань магнітографічним методом - запис на магнітну плівку. Оцінює якість зварного шва. Підбирає еталони за результатами люмінесцентного, ультразвукового і рентгенівського аналізів. Визначає магнітну проникність аустенітних сталей за кількістю фериту.

Повинен знати: будову магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів; основи технології металів і зварювального виробництва, призначення магнітної та електромагнітної дефектоскопії; технічні умови та інструкції з магнітного, магнітографічного і струмовихрового контролю; способи намагнічування великих деталей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вузли і деталі вертольота незнімні легкодоступні -магнітопорошковий контроль.

2. Деталі зі сталі аустенітного класу - визначення приладом кількості феритної фази після гартування.

3. З'єднання зварних фланців, кілець, проміжних штуцерів і ніпелів з трубами - магнітопорошковий контроль.

4. Зразки контрольні - виготовлення дефектограм.

5. Система запису і маркування під час струмовихрового контролю - настроювання і регулювання.

6. Шви зварні сталей аустенітного класу - реєстрація приладом розподілення феритної фази.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає якість термооброблених деталей і сортує їх за марками матеріалу. Розбраковує вироби відповідно до кількості феритної фази. Вимірює товщину гальванічного покриття. Будує криві намагнічування. Визначає магнітну проникненість. Вибирає режим підмагнічування у разі струмовихрового контролю маломагнітних і магнітних виробів. Вибирає оптимальний режим контролю виробів струмовихровим методом.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів; основи термообробки гальванопокриття; правила ремонту електромагнітних індукційних дефектоскопів; будову приладів для визначення магнітної проникності феритної фази.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Датчики ферозондові - визначення чутливості.

2. Деталі стальні - визначення товщини хромового покриття.