9. Результати аналізу повітря

Дата і час відбору проб 

Місце відбору проб 

Результати аналізу повітря 

Підпис особи, яка проводила аналіз 


10. Заходи, що передбачені в п. 6а, виконані

_____________________________________________________________________

(дата, підпис особи, відповідальної за підготовку вогневих робіт)


11. Робоче місце підготовлено до проведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(дата, підпис особи, відповідальної за проведення вогневих робіт) 

12. Дозволяю ведення вогневих робіт

_________________________________________________________________

(дата, підпис начальника об'єкта) 


з ________________________ год. 


до ________________________ год. 


13. Узгоджено:

Представник пожежної охорони _________________________________________

дата, підпис) 

Інженер з охорони праці ________________________________________________

дата, підпис) 

14. Наряд-допуск (дозвіл) подовжений

Дата і місце проведення робіт

Результати аналізу повітряного середовища

Можливість проведення робіт підтверджую

Відповідальний за підготовку робіт

Відповідальний за проведення робіт

Представник пожежної служби

Керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи, або особа, що його заступає


Узгоджено ___________________________________________________________

(прізвище, їм. я, посада особи, яка затвердила наряд-допуск) 

Робота закінчена в повному обсязі, робочі місця приведені в порядок, люди виведені, наряд-допуск закрито "___" _______________ 200_ р.


Відповідальний за ведення вогневих робіт ________________________________

(підпис)


Начальник об'єкта (цеху, відділення, установки, дільниці) ____________________

(підпис)


Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 


Додаток 2

до пункту 2.6 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 


РАДІУСИ ОЧИЩЕННЯ МІСЦЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ ВІД ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН

Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

0


-2

2

3

4

6

8

1


0

Понад

10

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

1


0

1


1

1


2

1


3

14


Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 


Додаток 3

до пункту 3.1 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 


ГРАНИЧНОДОПУСТИМІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДВК) ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ РЕЧОВИН


Найменування речовин 

ГДВК 

% об'ємні 

Мг/л (г/м3) 

Аміак 

0.75 

5.50 

Бензол 

0.07 

2.25 

Бензин-розчинник 

0.04 

1.63 

Бутан 

0.09 

2.25 

Гас 

0.07 

3.70 

Метан 

0.25 

1.65 

Нафта (фракція 20-200°) 

0.07 

2.10 

Пропан 

0.11 

1.90 

Спирт метиловий (метанол) 

0.30 

4.60 

Спирт етиловий 

0.18 

3.40 

Етиленгліколь 

0.17 

4.70 

Етан 

0.15 

1.80 

Етилен 

0.15 

1.70 


Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами, підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко