288. На станційних коліях, огороджених сигналами зупинки або зменшення швидкості, забороняється проводити будь-які роботи без згоди чергового по станції і без попереднього запису керівника робіт в Журнал огляду колій, стрілочних переводів, обладнання СЦБ і зв'язку.

Введення в дію вказаних обладнань по закінченню робіт проводиться за розпорядженням чергового по станції на підставі запису керівника робіт в Журнал огляду колії, стрілочних переводів, обладнання СЦБ і зв'язку або телефонограми, зареєстрованої в тому ж журналі, переданій черговому по станції, з наступною особистою відміткою керівника робіт.


Рухомий склад

289. Рухомий склад повинен утримуватися в справному стані, що забезпечує його безперебійну роботу та безпеку руху.

290. Всі локомотиви повинні бути обладнані автоматичними і ручними гальмами.

В доповнення до пневматичних гальмів, знов виготовляємі електровози повинні бути обладнані електричними.

291. Автоматичні гальма рухомого складу повинні обслуговуватись за встановленими нормами та мати керованість і надійність дії в різних умовах експлуатації, забезпечувати плавність гальмування, а також зупинку поїзда при роз'єднанні або розриві гальмової магістралі.

Автоматичні гальма повинні забезпечувати можливість застосування різних режимів гальмування в залежності від навантаження вагонів і профілю колії.

Автоматичні гальма рухомого складу повинні забезпечувати гальмовий натиск, що гарантує зупинку поїзда при негайному гальмуванні на відстані не більше встановленого гальмового шляху.

292. Всі локомотиви повинні мати справно діючі:

а) системи гальмів — не менше двох для тепловозів (ручна та пневматична) і не менше трьох для електровозів (ручна, пневматична та електрична);

б) обладнання для подачі звукових сигналів;

в) пісочниці;

г) вимірювачі швидкості;

д) засоби пожежогасіння;

е) обладнання освітлення.

Мотор-вагонний рухомий склад і думпкари повинні бути обладнані автоматичними гальмами.

293. Забороняється випускати в експлуатацію локомотиви та інші самохідні одиниці на залізничному ходу при несправності:

 приладів для подачі звукових сигналів; 

протипожежного устаткування; пневматичних, електричних, ручних гальмів і компресора; пристроїв радіозв'язку, встановлених на локомотивах, які обслуговуються бригадою скороченої кількості; 

пристроїв блокування пильності при обслуговуванні локомотива одним машиністом;

автозчіплюючих пристроїв;

 системи подачі піску, прожектора, буферного ліхтаря, освітлення контрольних вимірювальних приладів;

 захисного блокування високовольтної камери; 

пристроїв захисту від струму короткого замикання, перевантаження та перенапруги, аварійної зупинки дизеля; 

 відсутності або несправності передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію; 

відсутності захисних кожухів електрообладнання, появи стуку стороннього шуму в дизелі.

294. Забороняється залишати локомотиви та інші самопересувні одиниці на залізничному ходу в робочому стані без закріплення віл самовільного відходу (руху). Порядок закріплення встановлюється начальником транспортного цеху.

295. Забороняється експлуатувати вагони, у яких є хоч би одна з таких несправностей:

 несправність колісної пари, яка вимагає її заміни; 

тріщина в поясі візка або на боковині литого візка; злом надресорної балки або поперечної в'язі, обрив колоночного або буксового болта; 

несправність автозчепки, поглинаючого апарату або тягового хомута автозчепного пристрою;

злом або тріщина (яка виходить з горизонтальної на вертикальну полку) хребтової, бокової шкворневої балок або буферного брусу;

несправність кузова, а також запірного механізму люка у піввагона та хопера, що загрожує збереженню вантажів, що перевозяться і безпеки руху;

несправність букси, що вимагає її заміни, розплавлений або зламаний буксовий підшипник, відсутність буксової кришки;

сумарний зазор між сковзунами з обох боків візка більше 20 мм або менше 2 мм у вантажних вагонів.

Крім того, забороняється експлуатувати думпкари, що мають несправності:

циліндрів перекидання (тріщини, послаблення кріплення, витікання повітря);

важільного механізму перекидання та відкриття поздовжнього борту;

кранів керування;

витікання повітря в розвантажувальній магістралі;

прогин рами кузова у думпкарів з бортами, що підіймаються, коли між днищем і бортом утворюється зазор більше 70 мм.

296. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними локомотивів встановлюється керівником підприємства в залежності від типу локомотивів і місцевих умов роботи.

При електричній і тепловозній тязі одна локомотивна бригада може обслуговувати декілька локомотивів, якщо керування здійснюється із однієї кабіни.

Обслуговування локомотива одним машиністом допускається тільки при наявності обладнання автоматичної зупинки на випадок раптової втрати машиністом здатності керування поїздом.

297. Швидкість руху поїздів на залізничних коліях кар'єру встановлюється адміністрацією підприємства в залежності від застосованого рухомого складу, верхньої будови та профілю колії, а також місцевих умов.

298. На перегонах (міжстанційних, міжпостових) і блок-дільницях допускається наявність тільки одного поїзда.

299. На електрифікованих коліях забороняється переміщення кранів з піднятою стрілою, крім випадків проведення кранових робіт за нарядом і при відключених пристроях контактної мережі.

300. Забороняється розбирання і укладання залізничних колій машинами і механізмами, не обладнаними пристроями для підйому вантажу.

301. Забороняється перевезення рейкових ланок на залізничних платформах без відповідного кріплення.

302. Вибійні залізничні колії повинні закінчуватися захисними упорами, огородженими сигналами, освітленими в темні години доби.

303. На неробочій частині вибійних і відвальних тупиків (колій) забороняється залишати крани, колієпересувачі та інші механізми без огородження їх скидальними пристроями, що виключають наїзд на них рухомого складу або вихід їх на робочу частину колії.

Забороняється займати вловлюючі та запобіжні тупики рухомим складом.

304. Проходження поїздів вагонами вперед дозволяється при наявності переднього вагону з тормозною площадкою, зверненою в бік руху поїзда, на якій повинен бути кондуктор.

Допускається проходження спеціалізованих технологічних поїздів вагонами вперед без кондуктора, при обов'язковій наявності на передньому вагоні (думпкарі) відповідних звукових, а в темні години доби і світлових сигналів, чутних і видних на відстані гальмового шляху. В цьому випадку на стоянках при маневровій роботі обов'язки складача (керівника маневрів) дозволяється покладати на помічника машиніста, який пройшов спеціальне навчання для цього.

305. Навантаження думпкарів проводиться згідно з паспортом. Однобічна, понадгабаритна, а також перевищуюча вантажопідйомність навантаження вагонів не допускається.

306. Якщо состав вагонів залишається на похилі, то гальма повинні бути затиснуті, а під колеса підкладені гальмівні башмаки.

Відчеплені вагони на коліях кар'єру повинні бути надійно загальмовані для запобігання самовільного відходу їх під похил.

307. Включення вагонів для перевезення людей в состави вантажних поїздів забороняється.

Допускається перевезення робочих-шляховиків в спеціально призначеному для цієї мети вагоні, який включений в ремонтний поїзд.

Організація перевезення людей в кар'єрах здійснюється за розробленою адміністрацією підприємства інструкцією, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.

308. Подача і переміщення залізничних составів в процесі наван-таження (розвантаження) повинні проводитися тільки за дозволяючими сигналами машиніста екскаватора.

309. Маневри на станційних коліях повинні проводитись за вказівками тільки одного працівника — чергового по станції або маневрового диспетчера, а на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією — поїздного диспетчера.

Маневри на коліях локомотивних і вагонних депо та інших коліях ремонту рухомого складу необхідно проводити тільки під наглядом і за особистими вказівками чергового по депо або іншої особи, якій довірено керівництво маневрами на цих коліях.

Розмежування районів керівництва маневровою роботою, а також розподіл обов'язків між працюючими по виконанню маневрів встановлюється техніко-розпоряджувальним актом станції.

Забороняється зчеплювати і розчеплювати вагони під час руху, їздити на буферах і автозчіпках, вскакувати в вагони, платформи і локомотиви або зіскакувати з них під час руху.


8.2. Автомобільний і тракторний транспорт


310. План і профіль автомобільних шляхів повинні відповідати діючим нормам і стандартам. Земляне полотно для шляхів повинно бути побудоване з міцних грунтів. Не допускається застосування для насипів торфу, дерну і рослинних залишків.

Поздовжні похили внутрикар'єрних шляхів повинні прийматися на основі техніко-економічного розрахунку з врахуванням безпеки руху.

311. Ширина проїжджої частини шляху встановлюється проектом з урахуванням вимог діючих норм та стандартів, виходячи з розмірів автомобілів і автопоїздів.

Тимчасові в'їзди в траншеї повинні улаштовуватися так, щоб вздовж них при русі транспорту залишався вільний прохід шириною не менше 1,5 м.

312. При затяжних похилах шляхів (більше 0,06) повинні улаштовуватися горизонтальні площадки з похилом 0,02 довжиною не менше 50 м і не більше ніж через кожні 600 м довжини затяжного похилу.

313. Радіуси кривих у плані та поперечні похили автошляхів передбачуються з урахуванням діючих норм і стандартів. В особливо утруднених умовах на внутрикар'єрних і відвальних шляхах величину радіусів кривих у плані допускається приймати в розмірі не менше двох конструктивних радіусів розвороту транспортних засобів по передньому зовнішньому колесу — при розрахунку на одиночний автомобіль і не менше трьох конструктивних радіусів розвороту — при розрахунку на тягачі з напівпричепами.

314. Проїжджа частина шляху всередині контура кар'єра (крім забійних шляхів) повинна відповідати діючим нормам і стандартам і бути огороджена від призми обрушення породним валом або захисною стінкою. Висоту цього огородження необхідно приймати за розрахунком в залежності від найбільшої вантажопідйомності застосовуємого транспорту.

315. В зимовий період автошляхи повинні систематично очищатися від снігу та льоду, посипатися піском, шлаком або дрібним щебнем.

316. При експлуатації автомобільного транспорту в кар'єрах необхідно керуватися Правилами дорожнього руху і Правилами з охорони праці на автомобільному транспорті в тій частині, де вони не суперечать цим Правилам. Автомобіль повинен бути технічно справним, мати дзеркала заднього виду, діючу світлову та звукову сигналізацію, освітлення та справні гальма.

317. При проведенні капітальних ремонтів і надалі в строки, передбачені заводом-виготовлювачем (згідно переліку), повинна проводитись дефектоскопія вузлів, деталей і агрегатів великовантажних автосамоскидів, які впливають на безпеку руху.

318. Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і тракторних поїздів на шляхах кар'єру встановлюється адміністрацією кар'єру (розрізу) з врахуванням місцевих умов.

Буксировка несправних автосамоскидів вантажопідйомністю більше 15 т повинна здійснюватися спеціальними тягачами.

Забороняється залишати на проїжджій частині шляху несправні автосамоскиди. Допускається тимчасове залишення автосамоскиду на проїжджій частині шляху у випадку його аварійної зупинки при огородженні автомобіля з обох боків відповідними попереджувальними знаками згідно Правил дорожнього руху.

Причепи та напівпричепи повинні бути обладнані гальмами та габаритними світловими сигналами "Стоп" і сигналами повороту.

Забороняється буксировка автомобілів, станків та обладнання на гнучкій згінці.

319. Рух на шляхах кар'єру повинен регулюватися стандартними знаками, передбаченими Правилами дорожнього руху.

Разовий заїзд у кар'єр автомобілів, тракторів, тягачів, навантажувальних та підйомних машин і іншого виду транспорту, який належить іншим підприємствам і організаціям, допускається тільки з дозволу адміністрації кар'єру після обов'язкового інструктажу водія або машиніста з записом в спеціальному журналі.

Інструктування з охорони праці водіїв транспортних засобів, працюючих в кар'єрі, проводиться адміністрацією кар'єру спільно з адміністрацією автогосподарства і після практичного ознайомлення з маршрутами руху водіям повинні видаватися посвідчення на право роботи в кар'єрі.

320. Шиномонтажні роботи повинні здійснюватися в окремих приміщеннях або на спеціальних ділянках, оснащених необхідними механізмами та огородженнями. Особи, які виконують шиномонтажні роботи, повинні бути навчені та проінструктовані.

321. Контроль за технічним станом автосамоскидів, дотриманням правил дорожнього руху повинен забезпечуватися посадовими особами автогосподарства підприємства, а при експлуатації автотранспорту підрядної організації в кар'єрі, працюючій на основі договору — технічним наглядом цієї організації.

322. На кар'єрних автомобільних шляхах рух автомашин повинен проводитися без обгону.

В окремих випадках, при застосуванні на кар'єрі автомобілів з різною технічною швидкістю руху допускається обгін автомобілів при забезпеченні безпечних умов руху.

323. Очистка кузова від налиплої і намерзлої гірничої маси повинна проводитися в спеціально відведеному місці з застосуванням механічних або інших засобів.

324. При навантаженні автомобілів (автопоїздів) екскаваторами повинні виконуватися такі умови:

а) чекаючий навантаження автомобіль (автопоїзд) повинен бути за межами радіуса дії екскаваторного коаша і ставати під навантаження тільки після дозволяючого сигналу машиніста екскаватора;

б) перебуваючий під навантаженням автомобіль (автопоїзд) повинен бути загальмований;