256. Забороняється проведення регулювальних та інших робіт під солезбиральним комбайном без здійснення заходів, що виключають його просадку.

257. Всі електричні проводи солезбирального комбайна повинні бути прокладені в металевих трубах або виконані спеціальним кабелем з антикорозійним покриттям.

258. Всмоктуючі колодязі насосних установок повинні бути надійно перекриті або огороджені з усіх боків поручнями на висоту не меншу 1,2 м.

259. Силові та освітлювальні проводки безпосередньо на території басейнів повинні виконуватись кабелями.

260. Забороняється проводити прокладку кабелів безпосередньо по дну або по пласту солі в солеозері. Кабелі повинні бути прокладені на спеціальних опорах або "козлах".

261. Навантажувальна естакада повинна бути огороджена з усіх боків поручнями на висоту не менше 1,2 м. Допуск сторонніх осіб на навантажувальну естакаду забороняється.

262. Для переходу через конвейєри, встановлені вздовж навантажувальної естакади, через кожні З0 м повинні установлюватися перехідні містки, обладнані поручнями. Ширина перехідних містків повинна бути не менша 0, 8 м.

263. Огляд конструкцій навантажувальної естакади начальник солемлина зобов'язаний проводити не менше одного разу в місяць. Результати огляду заносяться в книгу огляду навантажувальної естакади.

264. Особи, які пов'язані з добуванням і переробкою солі, повинні не менше 1 разу в квартал проходити повторні медичні огляди.

265. Забороняється в місцях добування, навантаження, розвантаження, транспортування та переробки солі застосовувати електролампи без захисної арматури.


7.3. Додаткові вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах


266. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок його утворення та експлуатації визначається спеціальним проектом, який повинен передбачати необхідну кількість і розміри секторів, шляхи переміщення людей, світлову та звукову сигналізацію та інше.

267. Перевантажувальні пункти, на яких використовуються екскаватори, повинні відповідати таким вимогам:

а) висота яруса встановлюється в залежності від фізико-механічних властивостей гірничої маси, але не повинна перевищувати висоту черпання екскаватора;

б) розвантажувальна площадка повинна відповідати вимогам п. 74 цих Правил;

в) кут укосу яруса при заповненні сектора повинен відповідати куту природнього укосу гірничої маси, що складується;

г) навантажувальні залізничні колії повинні мати перевищення над рівнем стояння екскаватора або інших механізмів, яке визначається паспортом.

268. Робота в секторі повинна проводитися відповідно до паспорта ведення робіт і регулюватися спеціальними знаками.

Забороняється одночасна робота в одному секторі бульдозера і автосамоскидів з екскаватором.

Відстань між стоячими на розвантажуванні І проїжджаючими транспортними засобами повинна бути не менше 5 м.

269. Обладнання контактної мережі на естакаді розвантажувальної площадки забороняється.

270. Забороняється знаходитися людям і проводити будь-які роботи на розвантажувальній площадці в робочій зоні автосамоскиду і бульдозера. У всіх випадках люди повинні знаходитися від механізму не менше ніж за 5 м.

271. На перевантажувальній площадці подача автосамоскиду на розвантаження повинна здійснюватися заднім ходом, а робота бульдозера проводитися перпендикулярно верхній бровці укосу площадки. При цьому, переміщення бульдозера повинно проводитися тільки ножем вперед.

Забороняється розвантаження автосамоскидів в межах призми обрушення при підробленому екскаватором укосі ярусу.


8. ТРАНСПОРТ


8.1. Залізничний транспорт


Загальні положення

272. На утримання рухомого складу, споруд і обладнання залізничного транспорту (колія 1524 мм) кар'єрів поширюються Правила безпеки на залізничному транспорті промислових підприємств і Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств в тій частині, в якій вони не суперечать цим Правилам.

Робота транспорту вузької колії регламентується інструкціями, затвердженими відповідними відомствами за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

273. До керування локомотивом (електровозом, тепловозом, паровозом) допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, склали теоретичні екзамени і практичні випробування в обсязі вимог, що пред'являються до даної професії, і мають відповідне посвідчення.

Машиністи паровоза при переході на роботу на тепловози і електровози допускаються до керування цими локомотивами при умові складання теоретичних екзаменів, успішного проходження практики та наявності стажу роботи дублером машиніста або помічника машиніста на цих локомотивах не менше трьох місяців.

Право керування мотовозом може бути надано особам, які мають посвідчення водія автомобіля (трактора) або особам, які пройшли спеціальне навчання, при умові складання відповідних екзаменів і стажування протягом не менше одного місяця.

274. Вивантажені або підготовлені до навантаження вантажі повинні бути складені біля колії та закріплені так, щоб габарит наближення споруд не порушувався. Вантажі (крім баласту, вивантаженого для шляхових робіт) при висоті до 1200 мм повинні знаходитися від зовнішньої грані головки крайньої рейки на відстані не менше 2 м, а при більшій висоті — не менше 2,5 м.

275. Верхня будова колії повинна відповідати діючим нормам і стандартам. Забороняється експлуатація залізничних колій в кар'єрах і на відвалах без баласту. Як баласт для пересувних колій можуть бути застосовані місцеві матеріали, за винятком глин, торфу, рослинного грунту і т.п. Кількість болтів у стикових з'єднаннях пересувних колій повинна бути не менше чотирьох.


Примітка.

Укладку відкаточних залізничних колій, а також робочих і навантажувальних колій для солекомбайнів дозволяється здійснювати по пласту солі в озері без баласту при умові надійного закріплення шпал до пласта. Спосіб закріплення шпал до пласта солі повинен відповідати проекту, затвердженому технічним керівником солепромислу.

276. Залізничні колії та автошляхи в кар'єрах повинні своєчасно очищатися від розсипаної породи і снігу, періодично підлягати інструментальній перевірці на їх відповідність проектам. Порядок, строки перевірки та очистки встановлюються керівництвом підприємства.

Для контролю за станом залізничних колій і автошляхів на кар'єрах треба мати нанесену на план гірничих робіт схему транспортних комунікацій, яка повинна щомісяця поповнюватись.

277. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи, у яких є хоч би одна з таких несправностей:

а) роз'єднання гостряків стрілки;

б) відставання гостряка від рамної рейки на 4 мм і більше, виміряне проти першої тяги;

в) викришування гостряка, при якому утворюється небезпека набігання гребня, і викришування довжиною більше 200 мм — на го-ловних, 300 мм — на приймально-відправних і 400 мм — на інших коліях;

г) зниження гостряка проти рамної рейки на 2 мм і більше, виміряне в перерізі, де ширина гостряка поверху 50 мм і більше;

д) перевищення граничних норм зносу рамних рейок та гостряків стрілочних переводів, що наведені в табл. 1.


Таблиця І


Величина зносу, мм

Тип стрілочних переводів

Категорія колії

Вертикальний знос рамних рейок

Боковий знос рамних рейок та гостряків в перерзі, де ширина 20мм

без укриття кінця гостряка

з укриттям кінця гостряка

Р65 та більш важких типів

Головні

Приймально-відправні

Інші

10

12

14

6

6

9

8

8

11

Р43, Р50

Головні

Приймально-відправні

Інші

8

10 12

6

6

9

8

8

11

Р38 та більш легких типів

Головні

Приймально-відправні

Інші

6

8 10

5

5

8

-

-

-


е) перевищення граничних норм вертикального зносу сердечників хрестовин (в перерізі, де ширина сердечника 40 мм), що наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Швидкість рухомого,

складу, км/год

Величина зносу по маркам хрестовин, мм

1/11

1/9

1/7

1/6

1/5

5

14

14

14

14

14

10

14

14

14

10

10

15

14

12

12

8

8

25

12

10

10

6

6

40

10

8

6

70 і більше

8

6


ж) відстань між робочим кантом сердечника хрестовини і робочою гранню головки контррейки менша 1474 мм або відстань між робочими гранями головок контррейки і усовика більша 1435 мм;

з) злом гостряка або рамної рейки;

і) злом хрестовини (сердечника, усовика);

к) розрив хоч би одного контррейкового болта;

л) послаблення болтового кріплення в корені гостряків.

278. На станціях і постах, де застосовується централізоване керування стрілками, очистка останніх від снігу, породи і інше повинна проводитися автоматично, механізованим способом або вручну двома особами.

В темні години доби, а також під час туманів і хуртовин на місці проведення робіт по очищенню стрілок на висоті не менше 0,5 м від головки рейки повинен установлюватися ліхтар.

279. Споруди і обладнання СЦБ та зв'язку повинні бути захищені від перешкоджаючого і небезпечного впливу тягового струму, повітряних ліній електропередачі та грозових розрядів. Контроль за обладнанням систем СЦБ автоблокування та зв'язку повинен здійснюватися за графіком, затвердженим технічним керівником підприємства.

280. Стрілочні переводи ручного обслуговування повинні бути обладнані показчиками, освітленими або неосвітленими. Поділ стрілок на освітлені або неосвітлені встановлюється техніко-розпорядчим актом станції.

281. В місцях переходів через залізничні колії з інтенсивним рухом поїздів і великою маневровою роботою повинні улаштовуватися пішохідні тунелі, мости або доріжки, огороджені самосвітними попереджувальними знаками або освітленими в темні години доби.

Перехід через колії в неустановлених місцях забороняється.

282. Обладнання переїздів повинно проводитись з урахуванням Діючих норм і стандартів. На постійних залізничних коліях кар'єру обладнуються типові переїзди. Переїзди на тимчасових залізничних коліях повинні забезпечувати безпеку руху транспорту і мати: а) ширину, відповідну ширині проїжджої частини шляху, але не менше 3,5 м при односмуговому і 6,5 м при двосмуговому русі — для автосамоскидів вантажопідйомністю до 10 т та 4 м при односмуговому і 7 м при двосмуговому русі — для автосамоскидів вантажопідйомністю 10т і більше;

б) горизонтальну площадку або похил до 0,01, перелом профілю улаштовується на відстані 5 м від крайньої рейки, похили шляхів на підходах до переїзду не повинні перевищувати 0,05;

в) суцільний поміст;

г) кут перетину не менше 45 градусів;

д) типові попереджувальні знаки; 

е) габаритні ворота для електрофікованих колій. 

Класифікація переїздів і порядок їх охорони встановлюється адміністрацією підприємства. Переїзди, які не охороняються на дільницях з автоблокуванням повинні обладнуватись автоматичною переїздною сигналізацією.

283. Провезення через переїзд особливо важких і негабаритних вантажів допускається з дозволу технічного керівника кар'єру (розрізу) під наглядом шляхового майстра.

284. Нормальне положення автоматичних шлагбаумів переїзду -відкрите, а неавтоматичних — закрите. Всі переїзди, що охороняються, в темні години доби, а також під час туманів, снігопадів, хуртовині повинні освітлюватись і мати прямий телефонний зв'язок з найближчим черговим на станції або диспетчером.

На відстані гальмового шляху в обидва боки від переїзду повинні бути встановлені попереджувальні знаки для машиніста локомотива.

285. Всі роботи, пов'язані з перетином залізничних колій лініями електропередачі, зв'язку, нафтопроводами, водопроводами та іншим наземним і підземним обладнанням, допускаються по спеціальному проекту, узгодженому технічним керівником, на підприємстві якого проводяться роботи. Вказаний проект необхідно узгоджувати з власником колії.

286. Пристрої колійного загородження (скидальні башмаки або стрілки, поворотні бруси) при загороджуючому їх положенні не повинні допускати виходу рухомого составу з колій, на яких вони встановлені.

Ці пристрої повинні бути обладнані показниками колійного загородження.

287. Ремонт споруд і пристроїв повинен проводитись при забезпеченні безпеки руху.

Забороняється:

а) розпочинати роботи до огородження сигналами місць проведення робіт, небезпечних для проходження рухомого складу;

 б) знімати сигнали, що огороджують місця робіт, до повного їх закінчення, а також до перевірки стану колії, контактної мережі та дотримання габаритів. Місця проведення робіт, небезпечні для проходження рухомого складу, повинні огороджуватися сигналами з обох боків як на одноколійних, так і на дво- і багатоколійних дільницях шляхів незалежно від того, очікується поїзд або ні.

Перед початком шляхових ремонтних робіт керівник зобов'язаний проінструктувати робітників про умови безпеки проведення цих робіт і вказати місця, куди робітники повинні відходити під час проходу поїздів, а також попередити проїздних диспетчерів відповідних станцій.