98. В тих випадках, коли драглайн працює спаренно з іншими екскаваторами або в комплексі з землерийними машинами інших типів при безтранспортній системі розкривних робіт, найкоротша відстань між ними повинна бути не менше суми їх найбільших радіусів дії з урахуванням величини закиду ковша драглайна.

У випадку необхідності допускається проведення робіт на більш близькій відстані за спеціальним паспортом безпечного проведення робіт, затвердженим технічним керівником підприємства.


5.3. Багатоковшеві та роторні екскаватори


99. Похили і радіуси рельсових колій і шляхів багатоковшевих екскаваторів на залізничному, гусеничному та колесному ході, а також крокуючих екскаваторів повинні встановлюватись в межах, що допускаються технічним паспортом екскаватора.

Обладнання контролю за зміною ширини колій і їх похилів повинно не рідше одного разу на місяць перевірятись з занесенням результатів в журнал.

При відсутності або несправності вказаного обладнання робота екскаватора забороняється.

100. Не дозволяється експлуатація підекскаваторних колій на обводнених уступах кар'єру при відсутності водовідводних пристроїв.

101. Роторні екскаватори з невисувними стрілами повинні мати автоматичні пристрої, що забезпечують задані швидкості руху та кути повороту роторної стріли.

102. Багатоковшеві екскаватори повинні мати пристрої, які захищають черпакову раму, роторну стрілу та конвейєр від підйому, опускання або повороту на кут, більший ніж передбачено конструкцією екскаваторів.

103. В кабіні машиніста екскаватора повинні бути встановлені щит аварійної сигналізації, а також прилади контролю: за швидкістю та кутом повороту роторної стріли; за швидкістю переміщення екскаватора; за напругою та навантаженням на вводі екскаватора.

104. Під час роботи багатоковшевих екскаваторів забороняється перебувати людям у вагонах, що завантажуються, і між ними, під завантажувальними і розвантажувальними люками, конвейєрами, перевантажувальними пристроями і під рамою ходового обладнання екскаватора.

105. Перед початком розробки нової заходки багатоковшевими екскаваторами начальник зміни або гірничий майстер повинен оглянути вибій і прийняти заходи до вилучення сторонніх предметів (великі корені, деревина, металеві предмети і т.п.) по всьому фронту роботи екскаватора на ширину заходки з урахуванням призми обрушення.

106. Робота багатоковшевих екскаваторів з нижнім черпанням дозволяється при умові, якщо в розроблюваному грунті немає порід, схильних до зсуву, та забезпечується стійкість укосу і робочої площадки екскаватора.

107. При роботі роторних екскаваторів у комплексі з конвейєрами і відвалоутворювачем, а також при роботі багатоковшевих екскаваторів з навантаженням на конвейєр керування повинно бути зблоковано.

При ремонті та налагоджувальних роботах треба передбачати ручне керування кожним механізмом окремо.

108. Всі конвейєрні лінії роторних і багатоковшевих екскаваторів або їх комплексів, транспортно-відвальних мостів і відвалоутворювачів повинні бути обладнані згідно з вимогами п.п. 329, 331, 333 цих Правил.

109. Кабіна екскаватора повинна забезпечувати машиністу огляд прилеглої до екскаватора дільниці вибою.

110. Місця роботи екскаваторів повинні бути обладнані засобами виклику машиніста екскаватора.


5.4. Транспортно-відвальні мости і відвалоутворювачі


111. Транспортно-відвальні мости та консольні відвалоутворювачі повинні мати справно діючі прилади для безперервного автоматичного виміру зміни швидкості та напряму вітру, зблоковані з аварійним сигналом і системою керування ходовими механізмами відвалоутворювачів, а також контрольно-вимірювальні прилади, кінцеві вимикачі, сигнальні та переговорні пристрої. Крім автоматично діючих гальмових пристроїв, ходові візки мосту повинні мати справні ручні гальма.

112. Під час ремонту транспортно-відвального мосту забороняється одночасне розбирання ручних і автоматичних гальмових пристроїв.

113. Всі контрвантажі, розташовані поблизу шляхів і проходів, повинні бути огороджені для виключення проходу людей в зони їх дії.

114. Всі конвейєрні лінії транспортно-відвальних мостів і відвалоутворювачів повинні мати з двох боків огороджені площадки для обслуговування конвейєрів.

Ширина проходів вздовж конвейєрів повинна бути не менш 700 мм.

115. Під час грози, в туман, заметіль, при видимості до 25 м, а також при зливі, вологому і сильному снігопаді переміщення і робота транспортно-відвального мосту забороняється.

116. Не дозволяється наближення транспортно-відвального мосту до будівель або гірничотранспортного устаткування, в тому числі і при розминовках, на відстань менше 1 м. Забороняється робота транспортно-відвального мосту над працюючим гірничотранспортним обладнанням.

117. Забороняється експлуатація мостових колій на обводнених уступах кар'єру.

118. При переміщенні відвалоутворювачів з крокуючим і крокуючо-рейковим ходом проїзд транспорту, машин і механізмів, а також прохід людей під консоллю забороняється.

119. Відстань між кінцем відвальної консолі транспортно-відвального мосту і гребнем відвалу повинна бути не менше 3 м; у консольних стрічкових відвалоутворювачів з періодичним переміщенням ця величина повинна складати не менше 1,5 м.

120. При появі ознаків зсування відвалів транспортно-відвальний міст повинен бути виведений з небезпечної зони.

121. Перехід відвальної опори транспортно-відвального мосту через дренажні штреки повинен здійснюватись згідно з спеціальним паспортом, затвердженим технічним керівником підприємства.

121. Протипожежний захист комплексу транспортно-відвального мосту повинен здійснюватися за затвердженою технічним керівником підприємства інструкцією, що містить конкретні протипожежні заходи, а також визначає кількість засобів гасіння пожежі та місця їх зберігання.


5.5. Скрепери і бульдозери


123. При застосуванні канатних скреперних установок кут укосу уступу не повинен перевищувати 35 градусів.

124. Не дозволяється включати скреперну канатну установку без попереджувального сигналу, під час її роботи проводити будь-які ремонти, перебувати в зоні дії канату і направляти канат руками.

125. Забороняється рух самохідних скреперів і бульдозерів у межах призми обрушення уступу. При розвантаженні скрепер не повинен переміщатися назад під укіс.

126. При застосуванні колісних скреперів з тракторною тягою похил з'їздів у вантажному напрямі повинен бути не більше 15 градусів і в порожняковому напрямі — не більше 25 градусів.

127. Не дозволяється залишати бульдозер (трактор) з працюючим двигуном і піднятим ножем, а при роботі — спрямовувати трос, ставати на підвісну раму та ніж, а також робота бульдозерів поперек крутих схилів при кутах, не передбачених інструкцією заводу-виготовлювача.

Забороняється робота на бульдозері (тракторі) без блокіровки, що виключає запуск двигуна при включеній коробці передач і при відсутності обладнання для запуску двигуна з кабіни.

128. Для ремонту, змащування та регулювання бульдозера (скрепера) він повинен бути встановлений на горизонтальній площадці, двигун виключений, а ніж опущений на землю або спеціально передбачену опору.

У випадку аварійної зупинки бульдозера (скрепера) на похиленій площині повинні бути вжиті заходи, що виключають самовільний його рух по похилу.

129. Для огляду ножа знизу він повинен бути опущений на надійні підкладки, а двигун бульдозера виключений. Забороняється перебувати під піднятим ножем.

130. Відстань від краю гусениці бульдозера до бровки укосу визначається з урахуванням гірничо-геологічних умов і повинна бути занесена в паспорт ведення робіт у вибої (відвалі).

131. Максимальні кути укосу вибою при роботі бульдозера не повинні перевищувати визначених заводською інструкцією з експлуатації.

132. Експлуатація кабельних кранів проводиться у відповідності з Правилами обладнання та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.


5.6. Гідромеханізація


133. Висоту гідроуступу при гідромоніторному розмиві необхідно приймати в залежності від фізико-механічних властивостей порід, конструкції гідромоніторів і прийнятої організації розмиву, але вона не повинна перевищувати 30 м. В окремих випадках, при розробці уступів з крейдовими відкладеннями допускається збільшення їх висоти до 50 м за погодженням з органами Держнаглядохоронпраці.

134. Всі гідромонітори повинні мати обмежувачі випадкових розворотів ствола, керування гідромоніторами повинно бути дистанційним.

135. Експлуатація гідровідвалів та водосховища проводиться згідно з інструкцією, затвердженою технічним керівником підприємства.

136. Всі водозбірні та водоскидні споруди гідровідвалів (канави, труби, шандорні колодязі) повинні розраховуватися на максимально можливий приплив.

По закінченні гідрозмивного сезону всі ці споруди повинні бути оглянуті та складені документи про їх стан.

137. Будівництво гідротехнічних споруд (дамб, гребель та їх нарощування), а також водоскидних споруд допускається проводити тільки за проектами, складеними на основі гірничо-геологічних досліджень і визначення фізико-механічних властивостей порід.

138. При гідромеханізованому способі розробки відстань від гідромоніторної установки та іншого вибійного устаткування (скрепери, бульдозери) до вибою повинна складати не менше 0,8 висоти уступу. Для глинястих щільних і лесовидних порід, здатних до обрушення глибами, ця відстань повинна бути не менше 1,2 висоти уступу.

При застосуванні гідромоніторів з дистанційним керуванням і розмиві боковим вибоєм, при якому обрушення проводиться поза зоною розташування гідромонітора, ці відстані за згодою з органами Держнаглядохороипраці можуть бути зменшені.

139. До введення в експлуатацію установки гідромеханізації повинні бути випробувані на тиск, що перевищує робочий: для труб на 30%, для насосів і землесосів на 50%.

140. На гідровідвалах на випадок прориву пульпи необхідно мати аварійний запас матеріалів та інструменту, місцеположення, найменування та кількість яких установлюється технічним керівником підприємства.

141. Порядок безпечної експлуатації та обслуговування насосів, гідромоніторів і гідравлічних мереж визначається інструкцією, затвердженою технічним керівником підприємства.

142. Перед початком роботи гідромонітора із зони дії його струї повинні бути виведені всі люди, а з місця роботи гідромонітора — особи, які не мають відношення до його роботи.

Територія ділянки на відстані не менше полуторної дальності струї гідромонітора обов'язково огороджується знаками, які попереджують про небезпеку перебування людей на цій території. Забороняється залишати без нагляду працючий гідромонітор.

143. Від високовольтної лінії електропередачі гідромонітор повинен бути розміщений на відстані не менше двократної дальності польоту струї. В окремих випадках допускається робота при розміщенні гідромонітору на меншій відстані від високовольтної лінії при умові розробки і здійснення узгоджених з органами Держнаглядохоронпраці спеціальних заходів, що забезпечують безпеку робіт.

144. Забороняється укладення пульпопроводів ближче 25 м від повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку. Зменшення цієї відстані допускається тільки за згодою з місцевими органами енергонагляду і зв'язку при умові обладнання на стиках пульпопроводів спеціальних відбійних "козирків" для захисту ліній електропередачі та зв'язку.

145. Під час пуску води ствол гідромонітора повинен бути спрямований у вибій. При вимушеній зупинці гідромонітора, з'єднаного з водопідвідною лінією, вихідний отвір його повинен бути завжди спрямований в безпечне для оточуючих місце.

При роботі гідромонітора в темні години доби повинні бути освітлень вибої в зоні дії струї, робочі площадки, шлях до перекриваючої засувки на трубопроводі та засувка.

146. Кожний гідромонітор повинен мати засувку для відключення живильного трубопроводу. У випадку застосування гідромоніторів зі дистанційним керуванням і засувок з електроприводом керування гідромонітором і засувкою повинно здійснюватися з одного пульту управління. При наявності тільки однієї лінії трубопроводів не допускається закриття засувки на трубопроводі, який знаходиться під напором, раніше, ніж буде зупинений агрегат насосної станції. 

147. Проведення в забої допоміжних робіт (перестановка обладнання та ін.) допускається тільки після ретельного огляду вибою, ліквідації "козирків" і нависів. Забороняється робота гідромонітора під час грози.

148. Зумпфи землесосів і гідроелеваторів повинні бути закриті зверху ґратами або дошками, що виключають можливість падіння людей в зумпф.

Допускається огородження зумпфа з трьох боків відбійними щитами висотою не менше 1 м; в цьому випадку зумпф не перекривається.

149. Прибирання із зумпфа коренів, сторонніх предметів повинної проводитися за допомогою спеціального обладнання і тільки після припинення роботи гідромонітора і землесосної станції.

150. Кути уступів відпрацьованих дільниць не повинні перевищувати кутів природного укосу порід.

151. Відвали свіженамитих відкладин необхідно позначати знаками, які забороняють ходіння по відвалам.

152. Для підходу до скидального і водозабірного колодязів повинен бути прокладений місток з перилами. Устя водоскидного колодязя гідровідвалу повинно мати огородження, що виключає можливість падіння людини в колодязь.

153. При роботі гідромоніторів назустріч один одному робота од-, ного з них повинна бути зупинена при наближенні на відстань 1,5 кратної дальності польоту максимальної струї більш потужного гідромонітора.

Відстань між двома одночасно працюючими моніторами повинна бути більше дальності польоту струї будь-якого з них.

154. Для обслуговування трубопроводу та водопровідних лотків, укладених на естакадах, вздовж останніх повинні бути побудовані містки ьшириною 0, 5 м, огороджені перилами висотою 1,2 м та обшиті знизу на висоту не менше 200 мм дошками.