НПАОП 0.00-3.08-02. Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки



Додаток 2


НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин за категоріями


Категорія небезпечних речовин

Порогова маса, тонн

1 клас

2 клас

Горючі (займисті) гази

200

50

Горючі рідини

50 000

5000

Горючі рідини, перегріті під тиском

200

50

Інціюючі (первинні) вибухові речовини

50

10

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові

речовини

200

50

Речовини-окисники

200

50

Високотоксичні речовини

20

5

Токсичні речовини

200

50

Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (високотоксичні для водних

організмів)

500


200


Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (токсичні для водних організмів)

та/або можуть здійснювати довгостроковий

негативний вплив на водне середовище

2000


500


Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою

500

100

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою з виділенням горючих та/або

вибухонебезпечних чи токсичних газів

200


50