ыкишак


Иив. М» дубликата


inaswj


!


ЩіїІ


TW


Ш;


ірцщи


■Ж'/ВДУі'ґ!

.:j':,
i::i

OCT 1 10400-71


Ha 4 страницах


Перепечатка воспрещенаИя». Mt дуДяіяіті

И». Nt яодлііііка


Лит.ИЗИ.


язі.


2. Конструкция и размеры переходных крестовин в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


7//Л
Размеры в мм


Наружный диаметр


Дг


Аг


10


12


14


10


12


14


12


14

16


14


16


18


16


18


20


18


16 ■


20


18


22


Обозначение крестовины


переходной в сборе


6-8-ОСТ 1 10399-71


6-8-ОСТ 1 10400-71


6-10-ОСТ 1 10399-71


6-10-ОСТ 1 10400-71


8-10-ОСТ 1 10399-71


8-10НЭСТ 1 10400-71


8-12-ОСТ 1 10399-71

8-12-ОСТ 1 10400-71

8-14-ОСТ 1 10399-71


8-14-ОСТ 1 10400-71


10-12-ОСТ 1 10399-71


10-12-ОСТ 1 10400-71


10-14-ОСТ 1 10399-71


10-14-ОСТ 1 10400-71


10-16-ОСТ 1 10399-71


10-16-ОСТ 1 10400-71


12-14-ОСТ 1 10399-71

12-14-ОСТ 1 10400-71


12-16-ОСТ 1 10399-71

12-16-ОСТ 1 10400-71

12-18-ОСТ 1 10399-71

12-18-ОСТ 1 10400-71


14-16-ОСТ 1 10399-71


14-16-ОСТ 1 10400-71


14-18-ОСТ 1 10399-71


14-18-ОСТ 1 10400-71


14-20-ОСТ 1 10399-71


14-20-ОСТ 1 10400-71


16-18-ОСТ 1 10399-71


16-18-ОСТ 1 10400-71


16-2О-ОСТ 1 10399-71


16-20-ОСТ 1 10400-71


18-20-ОСТ 1 10399-71


18-20-ОСТ 1 10400-71


18-22-ОСТ 1 10399-71


18-22-ОСТ 1 10400-71


Размер для справок.


Применяемость


D Пред, откл. +0,2 -0,1


17,6


19,3


21,3


_ 23,2


21,3


23,2


25,2


23,2


25,2


28,2


25,2


28,2


31,7


28,2


31,7


33,7


50,5


50,0


53,0


54,5


55,0


56,5


57,5


56,5


60,5


60,0


63,5


63,0


64,0


65,0


66,0


68,0


71,0


г


1


Поз. 1


Крестовина переходная


Поз. 2
Гайка обжимная


Количество


Масса 100 шт., кг


Обозначение


6-8-ОСТ 1 10421-71


6-8-ОСТ 1 10422-71


6-10-ОСТ 1 10421-71


6-10-ОСТ 1 10422-71


8-10-ОСТ 1 10421-71


8-10-ОСТ 1 10422-71


8-12-ОСТ 1 10421-71


8-12-ОСТ 1 10422-71

8-14-ОСТ 1 10421-71


8-ОСТ 1 10427-71


8-ОСТ 1 10428-71


10-ОСТ 1 10427-71


10-ОСТ 1 10428-71


10-ОСТ 1 10427-71


10-ОСТ 1 10428-71


12-ОСТ 1 10427-71


12-ОСТ 1 10428-71


14-ОСТ 1 10427-71


8-14-ОСТ 1 10422—71 14-ОСТ 1 10428-71


10-12-ОСТ 1 10421-71


10-12-ОСТ 1 10422-71


10-14-ОСТ 1 10421-71

10-14-ОСТ 1 10422-71

10-16-ОСТ 1 10421-71


10-16-ОСТ 1 10422-71


12-14-ОСТ 1 10421-71


12-14-ОСТ 1 10422-71

12-16-ОСТ 1 10421-71

12-16-ОСТ 1 10422-71


7,97


8,09


8,69


9,71


10,13


12-ОСТ 1 10427-71


12-ОСТ 1 10428-71


14-ОСТ 1 10427-71


14-ОСТ 1 10428-71


16-ОСТ 1 10427-71


16-ОСТ 1 10428-71


14-ОСТ 1 10427-71

14-ОСТ 1 10428-71

16-ОСТ 1 10427-71


16-ОСТ 1 10428-71


12-18-ОСТ 1 10421-71 18-ОСТ 1 10427-71


12-18-ОСТ 1 10422-71 18-ОСТ 1 10428-71


114—1 6—ОСТ


1 10421-71116-ОСТ 1 10427-71


14-16-ОСТ 1 10422-71 16-ОСТ 1 10428-71


14-18-ОСТ 1 10421-71

14-18-ОСТ 1 10422-71


14-20-ОСТ 1 10421-71


14-20-ОСТ 1 10422-71


16-18-ОСТ 1 10421-71


16-18-ОСТ 1 10422-71


16-20-ОСТ 1 10421-71

16-20-ОСТ 1 10422-71

18-20-ОСТ 1 10421-71


18-20-ОСТ 1 10422-71


18-22-ОСТ 1 10421-71


10,30


10,77


12,36


14,13


12,92


15,08


12,89


18-ОСТ 1 10427-71


18-ОСТ 1 10428-71


2О-ОСТ 1 10427-71


2О-ОСТ 1 10428—71


18-ОСТ 1 10427-71


18-ОСТ 1 10428-71


20-ОСТ 1 10427-71


20-ОСТ 1 10428-71


20-ОСТ 1 10427-71


20-ОСТ 1 10428-71


22-ОСТ 1 10427-71


18-22-ОСТ 1 10422-71122-ОСТ 1 10428-71


15,60


17,77


17,80


20,68


19,21


26,23


9 •о
n


»■


I


a


№ И38


іитяіімшш.ліііііи


'*■“1. J її Йі


«МЦІІ


^ї=


марки ЗОХГСА


Крестовина переходная 12-18*-ОСТ 1 10399—71


То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ-Ш


Крестовина переходная 12—18—OCT 1 10400-71


З» Гайку (поз,2) обжать, обеспечив свободное вращение


4, Технические условия


ОЙЯЯМив. Jfe водами и ина


АШЯЦШйШ^


®^!вдщавдаай!в5Э!»


Размеры в мм


и*в


mwsBsaaaffl


Наружный


диаметр


труб


fowbwwiJiBMBW


Пред


Обозначение крестовины


переходной в сборе


Применяемость


откл


4-0,2


XlmUlUk-UBEW^


щулит

и

я»


ймяа


ІШМИНиид


20—22—ОСТ 1 10400-71


ЙМШМЙ»


■мім


20-25—ОСТ 1 10400-71


Кпи*


«^ЙШйдаЩ


Гайка обжимная


Крестовина переходная


хиявд


sas3№s»ss^z


Масса


100 шт


аЙ4Е


hUi!J!L


I1U- І-Л *>!^ЙМІ<<МІ ІІІЦЩ


ЗЭПСЙЙ


е&нгакзи


жасвейя


іящшввияв


кг


ДМИЯЦ4И8


мжія*АЛ-ими*і-и ,1А.Ц»Ч


вй


*^|Ц»*Д^

чДі-мімиввмі^

іідіМ-і-Ц-і-ідг»


ИШЩВМДОЗВДЯЩЩй


20—22—ОСТ 1 10422-71


20-25-ОСТ 1 10421-71


5йетя*


.ДдІДДЩидЯ


RW


JUUHJUM


дмж


Пример условного обозначения переходной крестовины в сборе к трубопроводам с ZL 12 мм и D


tas4SSftM»eW№«fi«em


18 мм из стали


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Пошшсь


Дата


Новых


введевш


жзмекев


Заме-'


нетяых


8и®


Номера странвд


Номер


ЯбННЫХ


Амну


/*