1. Тепловий потік радіатора Q, Вт, за умов, відмінних від нормованих, визначається по формулі

Q Q-., х (0/7O)1+n х c (Мпр /0.1)m х b х р = Qhy х фі х ф2 х b х р =

Кну х 70 х F х ф1 х ф2 х b х р , (В.2)

де:

QHy - номінальний тепловий потік радіатора за нормальних умов, Вт;

0 - фактичний температурний напір °С, що визначається по формулі

0 = (tn + tK) / 2 - tn = tH - A t^ / 2 - tn (В.3)

де:

tK і tK - відповідно початкова й кінцева температури теплоносія (на вході і виході) в опалювальному приладі °С;

tn - розрахункова температура приміщення, що приймається рівній розрахунковій температурі повітря в опалювальному приміщенні ^°С;

Аіпр - перепад температур теплоносія між входом і виходом опалювального приладу °С;

70 - нормований температурний напір °С;

с - поправковий коефіцієнт, за допомогою якого враховується вплив схеми руху теплоносія на тепловий потік і коефіцієнт теплопередачі приладу при нормованих температурному напорі, витраті теплоносія і атмосферному тиску. Приймається згідно таблиці В.2;

n і m - емпіричні показники міри відповідно при відносних температурному напорі і витраті теплоносія. Приймаються згідно таблиці В.2;

Мпр - фактична масова витрата теплоносія через опалювальний прилад, кг/с;

0,1 - нормована масова витрата теплоносія через опалювальний прилад, кг/с;

b - безрозмірний поправковий коефіцієнт на розрахунковий атмосферний тиск. Приймається згідно таблиці В.3;

р - безрозмірний поправковий коефіцієнт, за допомогою якого враховується специфіка залежності теплового потоку і коефіцієнта теплопередачі панельного радіатора від його довжини при русі теплоносія за схемою «знизу-вгору».

Приймається згідно таблиці В.4. При русі теплоносія за схемами «зверху-вниз» і «знизу-вниз» р = 1;

Ф1 - безрозмірний поправковий коефіцієнт, за допомогою якого враховується зміна теплового потоку опалювальних приладів при відмінності розрахункового температурного натиску від нормального. Приймається згідно таблиці В.5;

Ф2 - безрозмірний поправковий коефіцієнт, за допомогою якого враховується зміна теплового потоку опалювального приладу при відмінності розрахункової масної витрати теплоносія через прилад від нормального з врахуванням схеми руху теплоносія. Приймається згідно таблиці В.6;

Кну - коефіцієнт теплопередачі радіатора за нормальних умов, Вт/(м2 х °С), визначуваний по формулі

Кну = Qny / 70 F (В.4)

F - площа зовнішньої поверхні радіатора що віддає тепло.

  1. Коефіцієнт теплопередачі радіатора К, Вт/(м2 х °С), за умов, відмінних від нормальних, визначається по формулі

К = Кну х (0 / 70)n х c х (МПр /0,1)m х b х р = Кну х (0 / 70)n х ф2 х b х р. (В.5)

  1. Значення показників міри n і m й коефіцієнт с залежать не лише від діапазонів зміни 0 і Мпр, але також від висоти, глибини і довжини приладу. Для спрощення інженерних розрахунків без внесення помітної похибки значення цих показників в таблиці В.2 межі значень Мпр усереднені. При русі води в приладі за схемою «знизу - вгору» теплоносій рухається лише по двох-чотирьох вертикальних каналах (залежно від числа рядів панелей по глибині приладу), найближчих до бічних підвідних теплопроводів, а по останніх за схемою «зверху - вниз», причому з помітно меншою витратою теплоносія і, як наслідок, з меншою середньою температурою води. Такий розподіл потоків теплоносія приводить до більшої ефективності в радіаторах з меншою довжиною. Для врахування цієї обставини при визначенні тепловіддачі радіаторів з бічним підключенням, теплоносій в яких рухається за схемою «знизу - вгору», слід враховувати поправковий коефіцієнт р, приведений в таблиці В.4.

  2. Корисний тепловий потік теплопроводів приймається зазвичай рівним 90 % від загальної тепловіддачі труб при прокладці їх в зовнішніх стінах, і досягає 100 % при розташуванні стояків біля внутрішніх перегородок.

  3. Коефіцієнт підвищення теплової потужності радіатора при застосуванні автоматичного терморегулятора приймають відповідно до прДБН В.2.5-ХХ- 20ХХ.

Таблиця В.1 - Значення поправкових коефіцієнтів В1 та В2

Тип радіатора

Висота радіатора, мм

Середній номенклатурний крок, кВт

В1

В2При встановленні біля зовнішньої стіни

При встановленні біля зовнішнього засклення

11

500

0,167

1,036

1,03

1,08

600

0,196

1,051

12

500

0,209

1,078

1,02

1,06

600

0,243

1,084

22

300

1,188

1,047

1,015

1,04

400

0,236

1,078

500

0,281

1,115

600

0,328

1,18

33

500

0,387

1,22

1,01

1,02

600

0,457

1,28Таблиця В.2 - Усереднені значення показників степенів n й m та

коефіцієнта с при різних схемах руху теплоносія в радіаторах

Схема руху теплоносія

Витрата теплоносія

Мпр

n

c

m

р

кг/с

кг/г

Зверху-вниз

0,015- 0,15

54-540

0,3

1

0

1

Знизу-вверх

0,015- 0,15

54-540

0,33

0,78

0,1

Табл. Г.4

Знизу-вниз

0,015- 0,1

54-360

0,28

0,96

0

1

Примітка. Дані, наведені в таблиці, отримані під час випробувань радіаторів 11, 12, 22 та 33 типу, висотою від 300 мм до 600 мм та довжиною від 400 мм до 1400 мм й усереднені в межах припустимої похибки (±1%).


Таблиця В.3 - Значення поправкового коефіцієнта b

Типи радіаторів

S

b при атмосферному тиску, гПа (мм рт. ст.)

933

(700)

947

(710)

960

(720)

973

(730)

987

(740)

1000

(750)

1013,3 (760)

1040

(780)

11

0,35

0,968

0,974

0,979

0,984

0,99

0,995

1

1,01

12, 22

0,25

0,963

0,969

0,975

0,981

0,987

0,994

1

1,012

33

0,15

0,958

0,966

0,972

0,979

0,986

0,993

1

1,013

Примітка. S - променева (радіаційна) складова теплового потоку панельного радіатора.Таблиця В.4 - Значення поправкового коефіцієнта р

Довжина радіатора

Значення р для радіаторів типу

Довжина радіатора

Значення р для радіаторів типу

10, 11

12, 22, 33

10, 11

12, 22, 33

400

1,15

1,063

1400

1,031

1,015

500

1,11

1,047

1600

1,027

1,013

600

1,081

1,036

1800

1,024

1,011

700

1,064

1,03

2000

1,02

1,01

800

1,057

1,027

2300

1,01

1

900

1,048

1,023

2600

1

1

1000

1,045

1,021

3000

1

1

1200

1,036

1,017


Таблиця В.5 - Значення поправкового коефіцієнта ф1 при руху теплоносія

за схемою «зверху - вниз»

0, °С

Ф1 при руху теплоносія за схемою

0, °С

Ф1 при руху теплоносія за схемою

зверху- вниз

знизу- вгору

знизу- вниз

зверху- вниз

знизу- вгору

знизу- вниз

44

0,547

0,539

0,552

78

1,151

1,155

1,149

46

0,579

0,572

0,584

80

1,19

1,194

1,186

48

0,612

0,605

0,617

82

1,228

1,234

1,224

50

0,646

0,639

0,65

84

1,267

1,274

1,263

52

0,679

0,673

0,684

86

1,307

1,315

1,301

54

0,714

0,708

0,717

88

1,346

1,356

1,34

56

0,748

0,743

0,752

90

1,386

1,397

1,379

58

0,783

0,779

0,786

92

1,427

1,438

1,419

60

0,818

0,815

0,821

94

1,467

1,48

1,458

62

0,854

0,851

0,856

96

1,508

1,522

1,498

64

0,89

0,888

0,892

98

1,549

1,564

1,538

66

0,926

0,925

0,927

100

1,59

1,607

1,579

68

0,963

0,962

0,964

102

1,631

1,65

1,619

70

1

1

1

104

1,673

1,693

1,66

72

1,037

1,038

1,037

106

1,715

1,737

1,701

74

1,075

1,077

1,074

108

1,757

1,78

1,742

76

1,113

1,116

1,111

110

1,8

1,824

1,783Таблиця В.6 - Значення поправкового коефіцієнта ф2 при руху теплоносія

за схемою «знизу - вгору»

Мпр

ф2

Мпр

ф2

кг/с

кг/г

кг/с

кг/г


0,015

54

0,645

0,07

252

0,753

0,02

72

0,664

0,08

288

0,763

0,03

108

0,692

0,09

324

0,772

0,04

144

0,712

0,1

360

0,78

0,05

180

0,728

0,125

450

0,798

0,06

216

0,741

0,15

540

0,812

Примітка. Значення ф2 при русі теплоносія «зверху - вниз» дорівнює 1, «знизу -

вгору» - 0,96.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. EN 15378 Heating systems in buildings - Inspection of boilers and heating systems;

(Системи опалення будівель - Інспекційний огляд котлів і систем опалення)