Національна примітка

Директиві 98/37/ЕС відповідає «Технічний регламент щодо підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів» затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 27 09 2004 № 209 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 р за № 1339/9938

Як тільки цей стандарт було опубліковано в Офіційному Журналі Європейського Співтова­риства як такий, що належить до Директиви 98/37/ЕС, і було прийнято як національний стандарт хоча би в одній державі-члені ЄС, то узгодженість з нормативними положеннями цього стандарту дозволяє, у межах сфери застосування цього стандарту, упевнено визнати відповідність основним вимогам 1 5 9, 3 2 1, 3 2 2 та 3 6 3, за винятком 3 6 3 а) цієї Директиви та пов’язаними з нею пра­вилами EFTA

УВАГА! До продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можна за­стосовувати інші вимоги та інші директиви Європейського Союзу.

ДОДАТОК ZB

(довідковий)

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ
ОСНОВНИМ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/ЕС

EN 1915-3 2004+А1 2009 підготовлено за дорученням, наданим CEN Європейською Комісією та Європейською Асоціацією Безмитної Торгівлі (EFTA), щоб забезпечити відповідність основним вимогам Директиви нового підходу 2006/42/ЕС щодо машинного устатковання

Як тільки цей стандарт було опубліковано в Офіційному Журналі Європейського Співтова­риства як такий, що належить до Директиви 98/37/ЕС, і було прийнято як національний стандарт хоча би в одній державі-члені ЄС то узгодженість з нормативними положеннями цього стандарту дозволяє, у межах сфери застосування цього стандарту, упевнено визнати відповідність основним вимогам 1 1 8, 1 5 9 і 3 6 3 1, за винятком першої статті першого параграфа підпункту 3.6 3.1 цієї Директиви та пов’язаним з нею правилам EFTA

УВАГА! До продукції, що входять до сфери застосування цього стандарту, можна за­стосовувати інші вимоги та інші Директиви Європейського Союзу.

БІБЛІОГРАФІЯ

Текст вилучено

1 EN 414 2000 Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards

2 prEN 1915-4 2002 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 4 Noise measurement methods and reduction

3 EN 12312-1 2001 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 1 Passenger stairs

4 EN 12312-2 2002 Aircraft ground support equipment — Specific requirements —- Part 2 Catering vehicles

 1. EN 12312-3 2003 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 3: Conveyor belt vehicles

 2. EN 12312-4 2003 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 4' Passenger boarding bridges

 3. prEN 12312-5 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 5: Aircraft fuelling equipment

 4. EN 12312-6’2004 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 6: Deicers and deicing/antiicing equipment

 5. prEN 12312-7 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 7: Aircraft movement equipment

 6. prEN 12312-8 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 8: Main­tenance stairs and platforms

 7. prEN 12312-9 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 9: Container/ Pallet loaders

 8. prEN 12312-10 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 10 Container/Pallet transfer transporters

 9. prEN 12312-11 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 11: Container/ Pallet dollies and loose load trailers

 10. EN 12312-12 2002 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 12: Potable water service equipment

 11. EN 12312-13 2002 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 13: Lavatory service equipment

 12. prEN 12312-14 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 14: Disabled/ Incapacitated passenger boarding equipment

 13. prEN 12312-15 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 15: Baggage and equipment tractors

 14. prEN 12312-16 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 16: Air start equipment

 15. EN 12312-17 2004 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 17: Air conditioning equipment

 16. prEN 12312-18 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 18' Nitrogen or Oxygen units

 17. prEN 12312-19 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 19: Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic tail stanchions

 18. prEN 12312-20 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 20: Ground power equipment

 19. EN 30326-1:1994 Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1 Basic requirements (ISO 10326-1 1992).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

 1. EN 414 2000 Безпечність машин Правила розроблення та оформлення стандартів щодо безпеки

 2. prEN 191 5-4 2002 Авіаційна наземна техніка Загальні вимоги. Частина 4 Методи ви­мірювання та зменшення шуму

 3. EN 12312-12001 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 1. Трапи па­сажирські

 4. EN 12312-2 2002 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспортні засоби для постачання готової їжі

 5. EN 12312-3'2003 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром

 6. EN 12312-4 2003 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги. Частина 4 Пасажирські посадкові галереї

 7. prEN 12312-5 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 5 Устатковання па- ливозаправне

 8. EN 12312-6 2004 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 6 Устатковання для усунення льоду та запобігання його утворенню

 9. prEN 12312-7 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 7 Тягачі для авіаційної техніки

 10. prEN 12312-8 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 8 Трапи та плат­форми для технічного обслуговування літаків

 11. prEN 12312-9 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 9 Устатковання для вантажних робіт з контейнерами та піддонами

 12. prEN 12312-10 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 10 Транспортери для перевезення вантажів у контейнерах і/або на піддонах

 13. prEN 12312-11 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 11 Візки для ван­тажних контейнерів/піддонів і причепи для незакріплених вантажів

 14. EN 12312-12 2002 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 12 Засоби за­безпечення питною водою

 15. EN 12312-13 2002 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 13 Засоби асенізаційні

 16. prEN 12312-14 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 14 Засоби для по­садки інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями

 17. prEN 12312-15 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 15 Тягачі багажу та устатковання

 18. prEN 12312-16 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 16 Устатковання для запуску авіаційних двигунів стисненим повітрям

 19. EN 12312-17 2004 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 17 Устатковання систем кондиціювання повітря

 20. prEN 12312-18 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 18 Устатковання для заправлення авіаційної техніки азотом і киснем

 21. prEN 12312-19 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 19 Авіаційні підіймачі, осьові домкрати та гідравлічні хвостові підпори

 22. prEN 12312-20 Авіаційна наземна техніка Спеціальні вимоги Частина 20 Агрегати електричні аеродромні пускові

 23. EN 30326-1 1994 Вібрація механічна Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу Частина 1 Основні вимоги (ISO 10326-1 1992)

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 1032-2001 Вібрація механічна Випробовування рухомих машин і механізмів для визначення значення емісії загальної вібрації Загальні положення (EN 1032 1995, IDT)

ДСТУ EN 12096 2005 Вібрація механічна Заявления та перевіряння параметрів вібрації (EN 12096 1997, IDT)

ДСТУ ISO 2041 2007 Вібрація та удар Словник термінів (ISO 2041 1990, IDT)

ДСТУ ISO 5805 2007 Вібрація та удар механічні Вплив на людину Словник термінів (ISO 5805 1997, IDT)

Код УКНД 49 100

Ключові слова: авіаційна наземна техніка, вібрація, випробування, зменшення вібрації, де­кларування параметрів вібраціїРедактор Н. Куземська
Технічний редактор О. Марченко

Коректор В. Мультян
Верстальник Т. Неділько

Підписано до друку 18 04 2014 Формат 60 х 84 1/8.

Ум друк арк 1,39 Зам.^''^/z’ Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул Святошинська, 2, м Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647