БЗ № 10-2003/346


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ
КЛАС ТОЧНОСТІ С

Технічні умови
(ISO 4034:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4034:2003

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, ТК 136 «Кріпильні вироби»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн, наук; О. Бойко, канд. техн, наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Федоров

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213

з 2005-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

З Національний стандарт відповідає ISO 4034:1999 Hexagon nuts — Product grade C (Гайки шес­тигранні. Клас точності С)

Ступінь відповідності —ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

с. Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Розміри 2

 4. Технічні вимоги та нормативні посилання З

 5. Умовні познаки 4

Бібліографія 4

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним

стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті 6

Додаток НБ Перелік нормативних документів, чинних в Україні разом

із цим стандартом 6НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4034:1999 Hexagon nuts — Product grade С (Гайки шестигранні. Клас точності С).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • додано структурний елемент «Зміст»;

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ» і «Передмову»;

 • слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • до розділу 2 та «Бібліографії» додано «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • у розділі 5 «ISO 4034» замінено на «ДСТУ 4034»;

 • стандарт доповнено бібліографічними даними;

 • назву стандарту доповнено виразом «Технічні умови»;

 • міжнародні стандарти ISO 3269, ISO 4759-1, ISO 10683 (див. розділ 2) опубліковані як офіційні видання: ISO 3269:2000 «Кріпильні вироби. Приймальне контролювання», ISO 4759-1:2000 «Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С», ISO 10683:2000 «Неелектролітичний покрив тонким шаром цинку»;

 • стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інформа­ція про національні стандарти, тотожні міжнародним стандартам, посилання на які наведено в ISO 4034:1999.

Цей стандарт діє в Україні поряд із чинними нормативними документами, наведеними у націо­нальному довідковому додатку НБ.ДСТУ ISO 4034:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ

КЛАС ТОЧНОСТІ С

Технічні умови

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

КЛАСС ТОЧНОСТИ С

Технические условия

HEXAGON NUTS

PRODUCT GRADE С

Specifications

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних із нарізями від М5 до М64 включно класу точності С.

Якщо в окремих випадках необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стан­дарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 та ISO 4759-1.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стан­дарті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни цо будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують.Однак учасникам угод, базованих на ^ьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ISO і ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions

ISO 724:1993 ISO general-purpose metric screw threads — Basic dimensions

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 32691) Fasteners —Acceptance inspection

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings

ISO 4759-12) Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and C

ISO 8992:1986 Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts

ISO 106833) Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings.

 1. Буде видано (Перегляд ISO 3269:1988).

 2. Буде видано (Перегляд ISO 4759-Г.1978).

 3. Буде видано.

Видання офіційнеНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 225:1983 Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів

ISO 724:1993 Нарізі метричні гвинтові загальної призначеності, прийняті в ISO. Основні роз­міри

ISO 898-2:1992 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями випробного навантаження. Нарізь з великим кроком

ISO 965-1:1998 Нарізі метричні гвинтові загальної призначеності, прийняті в ISO. Допуски. Частина 1. Принципи й основні дані

ISO 32691) Кріпильні вироби. Приймальне контролювання

ISO 4042:1999 Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом

ISO 4759-12) Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Ви­роби класів точності А, В і С

ISO 8992:1986 Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок

ISO 106833) Кріпильні вироби. Неелектролітичні покривання тонким шаром цинку.

З РОЗМІРИ

Див. рисунок 1 та таблиці 1 і 2.

Символи і познаки розмірів визначені згідно з ISO 225.

Розміри у міліметрах


аР = від 15° до 30°.

ьФаска на початку нарізі допустима.

Рисунок 1

Таблиця 1 — Переважні нарізі

Розміри у міліметрах

Нарізь (d)

М5

М6

М8

М10

М12

М16

М20

Ра

0,8

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

dw

мін.

6,7

8,7

11,5

14,5

16,5

22

27,7

Є

мін.

8,63

10,89

14,2

17,59

19,85

26,17

32,95

т

макс.

5,6

6,4

7,9

9,5

12,2

15,9

19,0


мін.

4,4

4,9

6,4

8,0

10,4

14,1

16,9

т-я

мін.

3,5

3,7

5,1

6,4

8,3

11,3

13,5

S

ном. = макс.

8,00

10,00

13,00

16,00

18,00

24,00

30,00

мін.

7,64

9,64

12,57

15,57

17,57

23,16

29,16

Кінець таблиці 1

Нарізь (d)

М24

МЗО

М36

М42

М48

М56

М64

Ра


3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

dw

мін.

33,3

42,8

51,1

60

69,5

78,7

88,2

е

мін.

39,55

50,85

60,79

71,3

82,6

93,56

104,86


макс.

22,3

26,4

31,9

34,9

38,9

45,9

52,4


мін.

20,2

24,3

29,4

32,4

36,4

43,4

49,4

mw

мін.

16,2

19,4

23,2

25,9

29,1

34,7

39,5

S

ном. = макс.

36

46

55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

мін.

35

45

53,8

63,1

73,1

82,8

92,8


аР—крок нарізі.Таблиця 2 — Непереважні нарізі

Розміри у міліметрах

Нарізь (d)

М14

М18

М22

М27

МЗЗ

М39

М45

М52

М60

Ра


2

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

dv.

мін.

19,2

24,9

31,4

38

46,6

55,9

64,7

74,2

83,4

е

мін.

22,78

29,56

37,29

45,2

55,37

66,44

76,95

88,25

99,21


макс.

13,9

16,9

20,2

24,7

29,5

34,3

36,9

42,9

48,9

/77

мін.

12,1

15,1

18,1

22,6

27,4

31,8

34,4

40,4

46,4

mw

мін.

9,7

12,1

14,5

18,1

21,9

25,4

27,5

32,3

37,1

S

ном.= макс.

21,00

27,00

34

41

50

60,0

70,0

80,0

90,0

мін.

20,16

26,16

33

40

49

58,8

68,1

78,1

87,8


аР— крок нарізі.
4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Див. таблицю 3.

Таблиця 3 — Технічні вимоги та нормативні посилання

Матеріал

Сталь

Загальні вимоги Міжнародний стандарт

ISO 8992

Нарізь

Допуск

Міжнародні стандарти

ISO 724, ISO 965-1

Механічні властивості

Клас міцності3

d<M16:5 M16<d<M39:4,5 d > M39: за згодою

Міжнародний стандарт

d<M39: ISO 898-2 d > M39: за згодою

Допуски

Клас точності

С

Міжнародний стандарт

ISO 4759-1

Завершальне обробляння поверхні і (або) покрив

За регламентом

Вимоги до електролітичного покривання згідно з ISO 4042.

Вимоги до неелектролітичного покривання тонким шаром цинку згідно з ISO 10683.

Інші вимоги до електролітичного покривання або вимоги до завершального обробляння поверхні мають бути погоджені між виробником та споживачем.

Приймання

Правила приймання, див. ISO 3269.

аДля інших класів міцності див. ISO 898-2.