Розділ/пункг, таблиця, рисунок, додаток

Модифікації

6 Класифікація

 1. таблиця 1

 2. таблиця 2

Замінити текст заголовка другої колонки таблиці 1 на «Мінімальна допустима температура під час транспортування, зберігання, монтування й експлуатації, °С». Замінити текст заголовка другої колонки таблиці 2 на «Максимальна допустима температура під час транспортування, зберігання, монтування й експлуатації, °С»

Пояснення:

Внесено на підставі вимог 4,1 цього стандарту.

6 Класифікація 6.4.1

Замінити «мінімальний ступінь захисту ІРЗХ» на «мінімальний ступінь захисту ІР2Х»

Пояснення:

Ступінь захисту від проникнення сторонніх твердих предметів встановлено з урахуванням вимог до трубопровідної арматури, нормованих в ІЕС 61035-1.

6 Класифікація 6.4.3

Замінити 6.4.3, 6.4.3.1 та 6.4.3.2 на:

«6.4.3 Корозійна стійкість — згідно з таблицею 10»

Пояснення:

Внесено на підставі таблиці 10 та додатка А, в яких не встановлений клас не стійких до корозії систем кабельних трубопроводів.

6 Класифікація

Додати:

«6.4.4 Стійкість до сонячного випромінення

 1. Нестійкі

 2. Стійкі»

Пояснення:

Внесено з урахуванням вимог ІЕС 60614-1, ІЕС 61035-1 та ГОСТ 16962.1, в яких встановлено відповідно класифікацію кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури за стійкістю до сонячного випромінення та методи випробовування за цим показником.

6 Класифікація

Додати:

«6.6 Залежно від токсичності продуктів згоряння — згідно з 2.16.2 ГОСТ 12.1.044.

 1. Залежно від димоутворювальної здатності — згідно з 2.14.2 ГОСТ 12.1.044.

 2. Залежно від здатності до утворення корозійно активних продуктів згоряння

 1. Здатні до утворення корозійно активних продуктів згоряння

 2. Стійкі до утворення корозійно активних продуктів

згоряння»

Пояснення:

Внесено у зв’язку з установленням додаткових вимог щодо пожежної безпеки у розділі 14 цього стандарту.

7 Маркування та документація 7.1.1

Вилучити «, який складається мінімум з чотирьох перших цифр». Долучити:

«Марковання має бути нанесено рівномірно, переважно з інтервалом 1 м, але не більше ніж 3 м.

Якщо класифікаційний код неможливо нанести на гофрований кабельний трубопровід, його вказують на етикетці»

Пояснення:

Через відсутність вимоги до обов'язкового надання в документації усіх властивостей систем кабельних трубопроводів, які не зазначені на маркованні, встановлено вимогу до обов'язкового маркування усіма цифрами класифікаційного коду. Інтервал нанесення марковання встановлений відповідно до ІЕС 60614- 1. Особливі вимоги встановлені до гофрованих кабельних трубопроводів у зв'язку з тим, що вони можуть мати обмежену гладку поверхню, недостатню для нанесення класифікаційного коду.

7 Маркування та документація

Додати:

«7.7 Виробник або уповноважений постачальник повинні надати в супровідних документах усю інформацію, необхідну для правильного монтажу системи кабельних трубопроводів та її безпечного використання. Відповідність вимозі перевіряють огляданням»

Пояснення.

Внесено через відсутність достатніх вимог до інформації, яку треба вказувати у супровідній документації, для того щоб унеможливити неправильне користування споживачами системами кабельних трубопроводів. Наприклад, у міжнародному стандарті, який впроваджують, відсутні вимоги, згідно з якимив супровідній документації мають бути вказані способи кріплення систем кабельних трубопроводів до опорних поверхонь.

10 Механічні властивості 10.2.1,

10.7.1

Вилучити «за температури (23 + 2) °С».

Пояснення:

Внесено для можливості технічно реалізувати методи випробовування на стиснення та розтяг національними випробувальними лабораторіями.Розділ/пункг, таблиця, рисунок, додаток

Модифікації

11 Електричні властивості 11.2

Замінити текст першого абзацу на:

«Десять частин кабельного трубопроводу, довжиною (200 ± 5) мм кожна, з'єднують згідно з інструкціями виробника, як показано на рисунку 3, за допомогою трубопровідної арматури різного типу».

Замінити «0,1 Ом» на «0,1 Ом/м»

Пояснення:

Вимоги до зразків змінено у зв’язку з тим, що ті самі зразки потрібно піддавати механічним та електричним випробовуванням. Вимогу до електричного опору відкориговано у зв’язку зі зміною розмірів зразків.

12 Теплостійкість

Додати:

«12.4 Неметалеві та композитні трубопровідна арматура і кріпильні пристрої системи кабельних трубопроводів повинні мати належну теплостійкість. Відповідність вимозі слід перевіряти

випробовуванням згідно з 12.5.

12.5 Для випробовування готують зразки...» (див. 12.5)

Пояснення:

Внесено метод випробовування на теплостійкість, визначений у ІЕС 61035-2-2.

13 Пожежна небезпека 13.1.3.1

Замінити «неметалевої та композитної трубопровідної арматури» на «неметалевих і композитних складових частин системи, окрім кабельних трубопроводів», «ІЕС 60695-2-1/1:1994» на «ГОСТ 27483»

Пояснення:

Внесено у зв’язку з необхідністю випробовування на поширювання полум'я також кріпильних пристроїв системи кабельних трубопроводів і відсутністю національного стандарту, який відповідає зазначеному міжнародному стандарту.

13 Пожежна небезпека 13.1.3.1

Замінити «750 °С» на «850 °С».

Додати абзац:

«Частини малих розмірів, такі як прокладка, цьому випробовуванню не піддають»

Пояснення:

Внесено на підставі рекомендацій ГОСТ 27483 та отриманих результатів досліджень.

13 Пожежна небезпека 13.1.3.1

Додати:

«Зразок вважають таким, що не витримав випробовування, якщо відбувається займання шару пакувального паперу або обвуглювання дошки, розміщених під зразком»

Пояснення:

Внесено додатковий критерій оцінки результатів випробовування на підставі рекомендацій ГОСТ 27483 та згідно з ІЕС 61537.

13 Пожежна небезпека

13.1.3.2.1

13.1.3.2.2

Замінити «(675 ±10) мм» на «(620 ± 5) мм».

Замінити «(550 ±10) мм» на «(550 ± 5) мм».

Додати після «пакувального паперу білого кольору»: «з поверхневою гЗО г/м2».

Замінити «(500 ±10) мм» на «(110 ± 10) мм».
Замінити «(100 ±10) мм» на «(100 ± 5) мм»

Пояснення:

Встановлено більш жорсткі умови випробовування з урахуванням вимог ДСТУ 4216,

13 Пожежна небезпека 13.1.3.2.3

Долучити:

«Додатково випробовують три зразки за тривалості дії полум'я, яку обирають залежно від зовнішнього діаметра кабельного трубопроводу за таблицею 9а»

Таблиця 9а — Тривалість дії полум’я на зразокЗовнішній діаметр кабельного трубопроводу (D), мм

Тривалість дії полум’я, с +1 0


D < 25

60

25 < D <. 50

120

50 < D < 75

240

D > 75

480
Пояснення:

Внесено додаткову вимогу для уніфікації умов випробовування відповідно до ДСТУ 4216.Розділ/пункг, таблиця, рисунок, додаток

Модифікації

13 Пожежна небезпека 13.1.3.2.4

Замінити «Усі три зразки» на «Усі зразки».

Долучити:

«— після згасання полум'я або припинення світіння на зразку відсутні сліди горіння або обвуглювання на відстані менше ніж 50 мм від верхнього краю нижнього затискача»

Пояснення:

Внесено більш жорсткі критерії оцінки результатів випробування на поширювання полум'я відповідно до ДСТУ 4216, яким мають відповідати усі шість зразків кабельного трубопроводу, що випробовували.13 Пожежна небезпека 13.1.4

Замінити «На розгляді» на:

«13.1.4.1 Тепловиділення продуктів згоряння...

 1. Токсичність продуктів згоряння...

 2. Димоутворювальна здатність...

 3. Корозійна активність продуктів згоряння...» (див.

13.1.4.1 —13.1.4.4)

Пояснення:

Внесено з урахуванням вимог ДСТУ ІЕС 60695-1-1, ГОСТ 12.1.004 та ІЕС 60614-1/А1.14 Зовнішні впливові чинники 14.1

Вилучити «з мінімальним ступенем захисту оболонок ІРЗО»

Пояснення:

Внесено на підставі того, що мінімальний ступінь захисту оболонок трубопровідної арматури згідно з ІЕС 61035-1 становить ІР20,14 Зовнішні впливові чинники 14.1.1.1,14.1.2.1

Замінити в 14.1.1.1 та 14.1.2.1 перше речення на:

«Зразок для випробовування монтують з трубопровідної арматури і одного або декількох відрізків кабельного трубопроводу довжиною (200 ± 5) мм, приєднаних до неї»

Пояснення:

Внесено у зв'язку з тим, що до трубопровідної арматури може приєднуватись декілька кабельних трубопроводів, і для можливості застосування для цих випробовувань зразків, що піддавали іншим випробовуванням.14 Зовнішні впливові чинники

Додати в кінці речення:

14.2.1

«Випробовуванню піддають зразки, які випробовували згідно зрозділом 10»

Пояснення:

Внесено у зв’язку з тим, що в реальних умовах експлуатації вплив механічних чинників може порушити захист від корозії систем кабельних трубопроводів, і необхідністю проведення випробовування на електричну безперервність зразків, що випробовували на корозійну стійкість.

14 Зовнішні впливові чинники

Додати:

«14.2.2.4 Внутрішній захист кабельних трубопроводів із середнім внутрішнім захистом і підвищеним зовнішнім захистом випробовують згідно з 14.2.2.2, а зовнішній — згідно з 14.2.2.3»

Пояснення:

Внесено для роз’яснення умов випробовування на корозійну стійкість систем кабельних трубопроводів класу 3.

14 Зовнішні впливові чинники

Додати:

«14.3 Стійкість до сонячного випромінення

Неметалеві та композитні системи кабельних трубопроводів, які класифіковано як стійкі до сонячного випромінення, повинні мати відповідну стійкість до сонячного випромінення.

Відповідність вимозі слід перевіряти випробовуванням за методом 211-2 згідно з ГОСТ 16962.1. Після випробовування зразки не повинні мати тріщин та деформацій, видимих без застосування збільшувальних приладів»

Пояснення:

Внесено у зв’язку з установленням класифікації за стійкістю до сонячного випромінення.

Рисунок 6 — Камера для випробовування на стійкість до поширювання полум’я

Замінити «(1300 ± 25) мм» на «(1200 ± 25) мм»

Пояснення:

Внесено для уніфікації умов випробовування відповідно до ДСТУ 4216.

Рисунок 7 — Розміщення зразка і пальника відносно нього під час ви­пробовування на стійкість до поши­рювання полум'я

Замінити «1225 тіп» на «1125 тіп», «100 ± 10» на «100 ± 5», «550 ± 10» на «550 ± 5», «675 ± 10» на «620 ± 5», «500 ± 10» на «110 ± 10»

Пояснення:

Встановлено більш жорсткі умови випробовування з урахуванням вимог ДСТУ 4216.Розділ/пункг, таблиця, рисунок, додаток

Модифікації

Додаток А

Замінити у таблицях «Перша цифра» на «Третя цифра», «Друга цифра» на «Четверта цифра», «Третя цифра» на «Перша цифра», «Четверта цифра» на «Друга цифра», «Шоста цифра» на «Дванадцята цифра», «Сьома цифра» на «Восьма цифра», «Восьма цифра» на «Дев’ята цифра», «Дев’ята цифра» на «Десята цифра», «Десята цифра» на «Шоста цифра», «Одинадцята цифра» на «Тринадцята цифра», «Дванадцята цифра» на «Сьома цифра»Пояснення:

Змінено послідовність цифр класифікаційного коду для систематизації різних характеристик систем кабельних трубопроводів за певними групами властивостей.

Додаток А

Додати до таблиці після заголовка «Сьома цифра — Захист від проникнення зовнішніх твердих предметів (див. 6.4.1)» такий рядок:

Захист від проникнення твердих предметів діамет­ром не менше ніж 12,5 мм

2


Пояснення:

Внесено на підставі того, що мінімальний ступінь захисту оболонок трубопровідної арматури згідно з ІЕС 61035-1 становить ІР20.

Додаток А

Додати до таблиці із заголовком «Восьма цифра — Захист від проникнення води (див. 6.4.2)» такий рядок:

Захист від проникнення води під час тривалого занурення у воду

8

Пояснення:

Внесено на підставі вимог 6.4.2 цього с тандарту.

Додаток А

У таблиці «Одинадцята цифра — Стійкість до поширювання полум’я (див. 6.5)» замінити «2» на «0».

Пояснення:

Внесено для однозначного кодування властивостей систем кабельних трубопроводів, які характеризуються як «нестійкі» або «не зазначені».

Додаток А

Вилучити «Тринадцята цифра — Вогнева реакція. На розгляді».

Додати таблиці:

«Одинадцята цифра — Стійкість до впливу сонячного випромінення (див. 6.4.4).

Чотирнадцята цифра — Здатність до утворення токсичних продуктів згоряння (див: 6,6)...

П'ятнадцята цифра — Димоутворювальна здатність (див. 6.7)...

Шістнадцята цифра — Здатність до утворення корозійно активних продуктів згоряння (див. 6.8)...»

Пояснення:

У зв'язку з установленням додаткової класифікації систем кабельних трубопроводів за стійкістю до сонячного ви- промінення, токсичністю продуктів згоряння, димоутворювальною здатністю та корозійною активністю продуктів згоряння внесено класифікаційні коди за цими показниками,


Додаток НА (обов'язковий) Зовнішній діаметр кабельних трубопроводів, параметри нарізі для кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури та калібрів для їх перевіряння (ІЕС 60423:1993)

Пояснення:

Долучено для охоплення усіх технічних вимог і методів випробовування та контролю розмірів і параметрів нарізі кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури.