Мета — забезпечення такого оточення, яке буде придатне, безпечне і прийнятне для використовування кожного, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Універсальні принципи конструкції зрівнюють можливості здорової частини населення і осіб з обмеженими фізичними можливостями. Універсальні принципи конструкції містять додаткове відповідне забезпечення.

У цьому стандарті ЗРУЧНІСТЬ ДОСТУПУ описано як «властивість ліфтів, які надають пасажирам (зокрема особам з обмеженими фізичними можливостями) можливість доступу до них і використовування їх нарівні з іншими і самостійно».

Універсальна конструкція пов’язана з основною зручністю доступу.

Мета — дати можливість кожному використовувати побудоване оточення нарівні з іншими та самостійно.

Примітка. Переважна більшість осіб, що використовують ходунки, не можуть рухатись назад. Ширина розміру кабіни в цьому стандарті — це важливий критерій. Випробуванням виявлено, що ширина 1200 мм потрібна для потреби обертатися у разі використовування ходунків; і навіть у цьому разі користувачам доводиться обертати ходунки навколо себе. Тільки найбільший ліфт, зазначений у цьому стандарті, повністю враховує потреби у цьому просторі обертання.

 • Кожний

Термін «кожний» — це безмежна кількість різних людей з їх власними індивідуальними характеристиками. Звичайно, практично неможливо знати, чи може кожний користувач використовувати ліфт з легкістю. Також це частково залежить від технічного розроблення. Щоб охопити ці критерії, у цьому стандарті сформульовані вимоги.

 • Самостійність

Метою є не тільки використовування ліфта в абсолютному значенні всіма користувачами, але і те, що вони можуть робити це самостійно, без допомоги інших осіб. Вимоги щодо самостійності не можуть бути виконані кожним. Проте, в загальному значенні, треба гарантувати, що кожний може використовувати ліфт, хоча іноді допомога особистого асистента, компаньйона, вахтера або перехожого може бути необхідна.

не можуть бути виконані кожним. Проте, в загальному значенні, треба гарантувати, що кожний може використовувати ліфт, хоча іноді допомога особистого асистента, компаньйона, вахтера або перехожого може бути необхідна.

 • Рівність

Для самостійного використовування ліфта пасажирами, зокрема особами з обмеженими фізичними можливостями необхідно, щоб у користуванні не було ніяких переваг для різних категорій людей. Порівнюючи можливості людей різних категорій, треба забезпечити їх необхідними матеріалами та текстурами, наприклад людей з порушенням зору. Цей підхід дає можливість використовувати ліфт на рівних умовах особам з обмеженими фізичними можливостями.

 • Переваги

Коли посадові особи, правознавці, власники будинків, виробники тощо враховують критерії зручності доступу взагалі, це зручно усім користувачам ліфтів; наприклад, людям з важким багажем, меблями, дитячими колясками і ручними візками. Доступний ліфт — це доступний для кожного клієнта і таким чином важливий для суспільного і економічного успіху.

У демократичному плюралістичному суспільстві недоступний ліфт — це дискримінація, яка суперечить

цивільним правам громадян, особливо в житлових будинках. Рішення про те, який тип ліфта щодо зручності доступу — це не тільки комерційне, але і суспільне рішення.

Важливість зручності доступу з точки зору демократичних принципів була визнана усіма державами Європейського Союзу безпосередньо підписанням Стандартних Правил щодо зрівняння можливостей інвалідів. Ухвалення цих Стандартних Правил — це заохочення і моральне зобов’язання для всіх поставлених у виробництво ліфтів.

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

КАТЕГОРІЇ ОБМЕЖЕНИХ ФІЗИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

 1. Категорії обмежених фізичних можливостей визначено в таблицях В.1 і В.2.

 2. У таблиці В.1 наведено обмежені фізичні можливості, що входять у сферу застосування цього стандарту, і визначені відповідно до аналізу зручності доступу і безпеки (див. додаток С).

Вилучено всі комбінації обмежених фізичних можливостей, (див, таблицю В.2), оскільки передбачено, що вимога для комбінації обмежених фізичних можливостей будь-яка з двох:

 • охоплює забезпечення для різних окремих обмежених фізичних можливостей; або

 • комбінація приводить до потреб таких функційних можливостей ліфта, які мають бути забезпечені індивідуальними засобами, про які замовник і виробник повинні домовитися між собою або використовування ліфта може відбуватися тільки за допомогою іншої особи (див. Вступ. Узгодження).

Виняток — це обмежені фізичні можливості, за яких не можна чітко визначити вимоги щодо функцій них можливостей ліфта (наприклад, клаустрофобія), про що вказано в таблиці В.2.

Таблиця В.1 — Обмежені фізичні можливості, що входять у сферу застосування цього стандарту

Категорія

Підкатегорія

Характеристики

Функційні обмежені фізичні можливості

Порушення мобільності

Для використання потрібні: е) інвалідна коляска;

 1. прогулянковий ціпок;

 2. милиці;

н) ходунки;

і) ходунки на колесах

Порушення рівноваги, загальна слабкість

Повільний рух, слабка рівновага

Порушення фізичної вправності

Зниження функції верхніх кінцівок (руки, кисті рук, пальці)

Кінець таблиці В.2

Категорія

Підкатегорія

Характеристики

Сенсорні, обмежені фізичні можливості

Порушення зору

Сліпота (тростина, собака-поводир), частковий зір, дальтонізм

Порушення слуху

Глухота, часткове порушення слуху

Порушення мови

Зменшення здібностей і нездатність до спілкування через розмову

Інтелектуальні обмежені фізичні можливості

Порушення розумові

Погане розуміння символів керування

Таблиця В.2 — Обмежені фізичні можливості, що не входять у сферу застосування цього стандарту

Категорія

Підкатегорія

Характеристика

Комбінації

Охоплені обмежені фізичні можливості

Див. пояснення у В.2

Функційні обмежені фізичні можливості

Повна відсутність координації рухів

Відсутність рук або параліч

Обмежені фізичні можливості, пов'язані зі зростом

Зріст менше ніж 1,5 м або понад 2,0 м


Алергії


Див. додаток D

Фобія

Клаустрофобія
ДОДАТОК С

(обов’язковий)

АНАЛІЗУВАННЯ РИЗИКІВ

У таблиці С.1 наведено перелік значних небезпечних ситуацій і небезпечних випадків, ризикованих для осіб, які користуються ліфтом і передбаченими засобами до нього. Зміст посилань відповідає деяким пунктам EN 292 і цього стандарту, вимоги яких необхідні для зменшення або уникнення ризиків, пов’язаних з цими небезпеками.

Сенсорні обмежені фізичні можливості невизначеного ступеня розглянуто як повну втрату, наприклад, поганий зір вважається як сліпота.

Примітка. Принципи оцінювання ризиків подано у EN 1050:1996.

Таблиця С.1 — Перелік значних небезпек

Значні небезпеки або небезпечні випадки

Пункти в додатку А EN

292-2:1991/А1:1995

Відповідні пункти у цьому стандарті

Загальні небезпеки ліфтів

Усі

(EN 81-1, EN 81-2)

Специфічні небезпеки для осіб з обмеженими фізичними можливостями1 Механічні небезпеки1.1 Роздавлювання

1.3, 1.3.4, 1.3.7

5.2.4, 5.3.2.3, 5.4.4.3

1.2 Розрізання

1.3 Затягування та (або) потрапляння у пастку

1.6 Удар

Кінець таблиці С.1

Значні небезпеки або небезпечні випадки

Пункти в додатку А EN 292-2:1991/А1:1995

Відповідні пункти у цьому стандарті

1.11 Втрата стійкості

1.5.4

5.3.2.1,5.3.2.2

1.12 Ковзання, спотикання, падіння

1.6.2, 4.2.3

5.3.3

2 Загальні небезпеки за невизнання принципів ергономіки в конструкції машини


Див. таблицю С.2

Окремі аналізування доведені до кінця в порядку виявляння перешкод для зручності доступу і результати

наведено у таблиці С.2.

Таблиця С.2 — Перелік вимог до зручності доступу

Важливі аспекти для зручності доступу

Відповідні пункти цього стандарту

1 Зручність доступу до ліфта


1.1 Розмір кабіни

5.3

1.2 Розмір дверей, якість роботи

5.2

1.3 Зупинення (точне вирівнювання)

5.3.3

1.4 Інше

5.3.3

2 Керування і сигнали


2.1 Сприйняття (виявлення, ідентифікація, інтерпретація)

5.4

2.2 Урухомлювання (положення, розмір, сила, підтвердження)

5.4

3 Інше


3.1 Підтримка

5.3.2

3.2 Зв’язок

5.4.4.3

ДОДАТОК D
(довідковий)

МАТЕРІАЛИ, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ АЛЕРГІЮ

D.1 Загальна частина

Типові матеріали, що можуть спричинити алергію користувачу, містять нікель, хром, кобальт і природний чи синтетичний каучук. Наявність матеріалів, що спричинюють алергійні реакції, варто уникати в кнопках, засобах керування, чи ручках поручнів.

D.2 Нікель

Нікель спричиняє алергію у разі контакту людей з підвищеною чутливістю до нього. Металеву поверхню часто покривають нікелем. Державка сталь містить у своєму сплаві нікель, який перебуває у зв’язаному стані, так що не спричинює алергію. Нікель може, однак, виділятися з цього сплаву під час контакту з кислотними речовинами. Нікель може також міститися під покривом з іншого металу, але внаслідок зношення може з’явитися на поверхні. Можливий покрив нікелю під хромовим чи золотим покривом. Нікель може також бути наявний у білому золоті.

Максимальна кількість нікелю у металевих предметах, що контактують зі шкірою (пальці, руки), виражена як відношення маси нікелю до повної маси, має бути менша ніж 0,05 %, чи показник нікелю, що виділився з металевого предмета, має бути менший ніж 0,5 мг/см2 за тиждень (протягом щонайменше двох років звичайного використовування

D.3 Хром

Розчинний у воді хром може спричинити алергію у разі контактування зі шкірою, але не металевий хром. Предмет, покритий хромом або нержавіючою сталлю, що містить хром, не спричинює алергії. Хромована шкіра, поверхні гальванізованого металу, покритого хромом, і сталь, покрита цинком, що раніше була покрита хромом, можуть спричинити алергію.

D.4 Кобальт

Кобальт не створює проблем, оскільки сплави нержавкої сталі містять набагато менше кобальту ніж нікелю. Достатньо контролювати вміст нікелю, оскільки вміст кобальту менший.

D.5 Облицьовувальні матеріали

Облицьовувальні матеріали в кабіні ліфта, текстиль для стін чи пластикові шпалери з полегшеною фактурою, товсті килими тощо не можна використовувати через те, що вони накопичують пил. У людей, що страждають алергійною формою астми, це спричиняє алергійні реакції.

D.6 Прибирання і вентиляція кабіни ліфта

Кабіну ліфта треба спроектувати таким чином, щоб її можна було легко прибирати. Прибирати треба регулярно, одночасно із чищенням вентиляційної системи кабіни.

ДОДАТОК Е (довідковий)

НАСТАНОВИ ЩОДО ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

E.1 Загальна частина

Для максимального використовування будь-якого залишку зору, щоб надати допомогу у розрізнянні предметів і небезпек, можна використовувати контрастні кольори або, що важливіше, тон. Важливо, щоб одночасно з використовуванням кольорів було належне освітлення. Сліпі люди мають потребу в пристосуваннях для сприймання органами слуху і дотику для можливості діяти самостійно.

 1. Контрастне сполучення кольорів та (або) тонів

  1. Часто кольори, що, як здається, дуже відрізняються один від іншого в термінах кольору (хроматичний компонент), типу зеленого і коричневого чи сірого і рожевого, є близькими тонально і створюють недостатній контраст для використовування. Простий метод визначання того, чи забезпечує колірна схема контраст, полягає в тому, щоб брати чорну і білу фотокопію або фотографію колірної схеми: контрастні будуть виглядати як чорне і біле, а слабо контрастні — як сіре.

  2. Контраст — це розходження у відбивальній здатності однієї поверхні порівняно з іншою. 100-відсотковий контраст — це біле та (або) чорне, тому що матова чорна поверхня поглинає усе світло (0 % відображення), а біла

поверхня відбиває усе світло (100 % відображення).

 1. Освітлення

  1. Впливи, що відбивають і сліплять, заважають нормальному зоровому сприйняттю і створюють дискомфорт. Осліплювальний вплив може створюватися через неправильно розміщені освітлювальні прилади, особливо тоді, коли кут зору співпадає з лампою, розташованою на лінії погляду Правильне використовування приладів не відбиває внутрішніх поверхонь у скрупульозно спроектованих пристосувань для світильників, зменшує осліплю вальний вплив. Денне світло також може мати осліплю вальний вплив.

  2. Обережне використовування непрямого освітлення, світильників із променями, спрямованими вверх, може запобігти осліплю вальному впливу. Тіні часто створюють зорові ілюзії і можуть притупляти увагу на можливі небезпеки. Варто уникати різкої зміни рівня освітленості під час переходу з одного приміщення в інше. Будь-яке змінення рівня освітленості має бути поступовим.

  3. Прожектори не можна використовувати як єдине джерело світла в приміщенні, оскільки такий спосіб освітлення створює «зони» контрасту світлого і темного. Прожектори можуть бути ефективно використані як доповнення до основного освітлення.

  4. Обережність потрібно проявляти, установлюючи світильники з променями, спрямованими вниз, варто звернути особливу увагу на те, щоб обличчя людей не були затінені і читання по губах не стало неможливим.

 2. Відчутні цифри і символи, шрифт Брайля

  1. Відчутні цифри і символи, можуть одночасно сприйматися як візуально, так і на дотик. Вони повинні бути контрастними. Чорну цифру або букву на білому фоні сприймають найлегше, якщо знак світний, то протилежний (контрастний) до нього — треба закріплювати так, щоб уникнути осліплю вального впливу. Відчутні цифри, щоб легше сприймалися, не повинні бути меншими ніж 15 мм висотою. Випуклість рельєфної цифри повинна мати форму переверненої букви V з висотою не менше ніж 0,8 мм.

  2. Шрифт Брайля можна використовувати як допоміжний засіб для самостійного читання у разі необхідності.

 3. Поверхова площадка

  1. Колір і тон дверей ліфта мають контрастувати з обробкою стін оточення, щоб допомогти розпізнати місце розташування дверей ліфта.

  2. Кнопку виклику ліфта треба встановлювати на стіні, суміжній з ліфтом, за кольором і тоном вона(має контрастувати з оформленням оточення. Це можна досягнути використанням панелі, що контрастує, або за допомогою контрастної рамки навколо кнопкової панелі.

  3. Спеціальний знак на поверхні підлоги, приблизно 1500 мм х 1500 мм від зовнішніх дверей ліфта допоможе визначити місце перебування. Це можна показати зміною кольору оздоблення підлоги. Зміни в оздобленні підлоги повинні бути однакові.

 4. Кабіна ліфта

  1. Внутрішнє освітлення повинне забезпечувати рівень освітлення як мінімум 100 люкс на рівні підлоги, рівномірно розподілене, без використання прожекторів.

  2. Внутрішні стіни повинні бути матові і контрастувати за кольором і тоном з підлогою, що також має бути матова.

  3. Підлога кабіни ліфта повинна мати властивості поверхні, аналогічної підлозі поверхової площадки.

  4. Клерувальні кнопки повинні контрастувати зі стінами кабіни.