11 Див. 9.3. Перевищення маси для всіх класів допусків, які наведені в таблиці 6, повинні бути застосовані до маси, наведеної нижче (МА — встановлене значення для класу А).  • 150 т: — 0,2 х МА

  • 75 < 150 т: — 0,1 х МА

  • 25 < 75 т: значення відповідно до таблиці 6

  • 10 < 25 т: +0,2 х МА

  • 10 т: +0,4 х МА

Окремі листи: більше ніж + 0,4 х МА — за спеціальним погодженням з покупцем.

Доповнення 8.

Приклад-.

Маса партії' 100 т, номінальні розміри 20 мм х 2500 мм х 4500 мм, допуск класу D

Значення поправки: - 0,10 х 5 % = - 0,5 %.

Перевищення маси: 3 % - 0,5 % = 2,5 %.

21 Ці значення перевищення маси прийняті з урахуванням допусків на ширину та довжину.

ДОДАТОКА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ EURONORM 91

До перетворення EURONORM 91 в європейський стандарт можна користуватися ним чи ро­бити посилання на відповідний національний стандарт, перелік яких наведено в таблиці А.1.

Таблиця А.1 — EURONORM 91 з відповідними національними стандартами

EURO NORM

Germaniy

Franse

United Kingdom

Italiy

Belgium

Sweden

Austria

91

DIN 59200

NF A 46- 012

BS 4360

UNI-EU 91

NBN A 43-301

SS 21 21 50

M 3231

УКНД 77.140

Ключові слова: продукція з чавуну та сталі, гарячекатана продукція, металеві листи, ле­гована сталь, нелегована сталь, неіржавка сталь, визначання, допуски на розміри, допуски на форму, допуски на масу.

1 До перетворення цієї EURONORM в європейський стандарт можна користуватися ним чи робити посилання на відповід­ний національний стандарт, перелік яких наведено у додатку А до цього стандарту.