Таблиця С.2 — Зернистість абразиву

Тонкість зерна

Вимоги

Розмір вічок сита

No. F2

Усі фракції просівають

212


Затримується не більше 25 %

180


Затримується щонайменше 50 %

125


Просіюється не більше 5 %

106

Примітка. Розмір вічок сита вказаний в відсоткахС.4 Розривальне навантаження

Розривальне навантаження готових наждачного паперу або полотна повинно виражатися в Н на 50 мм ширини смужки і повинно відповідати (бути не нижчим) даним, наведеним в таблиці С.З.

Таблиця С.З — Розривальне навантаження

Тип

Напрямок за основою

Напрямок за утком

Скляне полотно

392 Н

166 Н

Скляний папір (шкурка)

392 Н

215 НДОДАТОК D
(інформаційний)

ПРИКЛАДИ ТЕКСТИЛЬНИХ ЛАМІНАТІВ
АБО ТЕПЛОІЗОЛІВНИХ ПРОШАРКІВ


 1. — зовнішній шар матеріалу

— прошарок без водовідбивного і теплоізолівного ефекту

З — мембрани, плівка, покриви

 1. — зовнішній шар матеріалу

Рисунок D.1 — Тришаровий ламінат як зовнішній шар матеріалу
 1. — зовнішній шар матеріалу

— прокладка (окремо)

З — мембрана, плівка, покрив

 1. — зовнішній шар матеріалу

Рисунок D.2 Двошаровий ламінат з прокладкою


 1. — непромокальний прошарок

 2. — трикотаж

 3. — мембрана

 4. — прокладка (окремий шар)

 5. — зовнішній шар матеріалу

Рисунок D.3 Комбінація прокладки, прошарку І зовнішнього шару матеріалу 1. — непромокальний теплоізолівний прошарок

 2. — нетканий матеріал

 3. — мембрана

 4. — прокладка (окремий шар)

 5. — зовнішній шар матеріалу (окремий)

Рисунок D.4 Комбінація прокладки, теплоізолівного прошарку і зовнішнього шару матеріалуДОДАТОК ZA
(інформаційний)

РОЗДІЛИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО
СТОСУЮТЬСЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ АБО ОСНОВНИХ
ДИРЕКТИВ, РЕГЛАМЕНТОВАНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

До усіх виробів, які так або інакше підпадають під сферу дії цього нормативу, можуть бути застосовані І Інші вимоги І директиви Співтовариства.

Таблиця ZA.1 — Розділи, які підтверджують відповідність цього стандарту основним вимогам рекомендацій Європейського Співтовариства 89/686/СЕЕ

Основні вимоги рекомендацій EU 89/686/СЕЕ. додаток II

Розділи в цьому стандарті і посилання

1.1 Правила оформлення стандарту

1.1.2.2 Класи захисту відповідно до ступеня ризику

 1. Безпека ЗІЗ

 2. Комфортність та ефективність

 3. Інформація виробника

2.2 ЗІЗ «що покривають» ділянки тіла, які підлягають захисту

2.4 ЗІЗ, які підлягають старінню

2.12 ЗІЗ із однією або декількома маркувальними символами або характеристиками, які прямо або побічно вказують на небезпеку

3.7 Захист від холоду

4,5,6,7 і EN 340 і 8

4.1/5.1; 4.2/5.2; 4.3/5.3; 6,8

4,5,6,7, EN 340 і 8

4,5,7 і EN 340

6,8 і EN 340

4.2/5.2 і додаток А

4.6/5.6, 6,8

6,8 і EN 340

4.3/5.3Дотримування вимог вищевказаних розділів цього стандарту дає можливість виконувати відповідні вимоги рекомендацій та інших директив EFTA.

13.340.10

Ключові слова: спеціальний одяг, захист від негоди, спеціальний костюм, опір водопроник­ності, опір потоку випаровування, тепловий опір, характеристики міцносні, змінення розмірів, конст­рукція.

Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна
Комп’ютерна верстка І. Барков

Підписано до друку 29.05.2003. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,86. Зам. Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ УкрНДІССІ
03150, Київ-150, вул. Горького, 174