Таблиця 2 — Хімічний склад за плавковим аналізом плоских і довгомірних виробів зі сталі марок та груп якості з оцінюванням ударної в’язкості31


а* Див. 7.2.

ДСТУ EN 10025-2:2007Ь1 FN — кипляча сталь не допустима; FF — спокійна сталь (див, 6,2.2).

01 Для профілів з номінальною товщиною > 100 мм вміст вуглецю — за узгодженням.

Див. додаткову вимогу 26.

d* Для довгомірних виробів масова частка фосфору і сірки може бути більше на 0,005 %.

е) Для довгомірних виробів для поліпшення оброблюваності максимальна масова частка сірки може бути збільшена на 0,015 % за узгодженням, якщо сталь піддана оброблянню, що змінює сульфідну морфологію, і хімічний склад показує не менше ніж 0,0020 % кальцію.

Див. додаткову вимогу 27,

11 Максимальне значення для азоту не застосовують, якщо хімічний склад показує мінімальну масову частку загального алюмінію 0,020 % або вміст алюмінію, розчинного у кислоті, 0,015 %, або якщо наявні інші елементи, які зв’язують азот. У такому разі елементи, які зв’язують азот, треба вказати в документі контролю,

31 Масова частка міді понад 0,40 % може призвести до гарячої крихкості під час гарячого штампування.

h) Якщо додано інші елементи, їх треба зазначити у документі контролю.

11 Для номінальної товщини > 1 5D мм: С - 0,20 % макс.

11 Для марок, придатних до холодного профілювання (див. 7.4.2.2,3): С = 0,22 % макс.

к1 Для номінальної товщини > ЗО мм: С = 0,22 % макс.

11 Застосовно тільки для довгомірних виробів.

т) Сталь може мати масову частку ніобію не більше ніж 0,05 %, масову частку ванадію — не більше ніж 0,13 % і масову частку титану — не більше ніж 0,05 %

.Таблиця 3 — Хімічний склад за плавковим аналізом плоских і довгомірних виробів із марок сталі з оцінюванням ударної в'язкості^

Познака

Спосіб розкислювання111

Фосфор

Сіркас)

A3OTd>

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно з EN 10027-2

%, не більше ніж

S185

1.0035

Додаткова вимога

Е295

1.0050

FN

0,045

0,045

0,012

Е335

1.0060

FN

0,045

0,045

0,012

Е360

1.0070

FN

0,045

0,045

0,012

  1. Див. 7.2.

  2. Додаткова вимога — метод на розсуд виробника; FN — кипляча сталь не допустима (див. 6.2.2).

  3. Для довгомірних виробів максимальна масова частка сірки може бути підвищена на 0,010 % для покращення оброблюваності, якщо сталь піддана оброблянню, що змінює сульфідну морфологію, І хімічний склад показує не менше 0,0020 % кальцію.

Див. додаткову вимогу 27.

  1. Максимальне значення для азоту не застосовують, якщо хімічний склад показує міні­мальну масову частку загального алюмінію 0,020 % або якщо наявні Інші елементи, які зв'язують азот. У такому разі елементи, які зв’язують азот, треба вказати в документі контролю.

Познака

Спосіб розкис-

Вуглець для виробів з номінальною товщи­ною у міліметрах, %, не більше ніж

Кремній

Марганець

Фосфсрй|

Сіркай)-а) * * * е) * * h] * *

Азотп

Мідь9

ІншН’

згідно

з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

з EN 10027-2

лювання О)

< 16

ІЛ V о от

> 40е

%, не більше ніж

S235JR

1.0038

FN

0,19

0,19

0,23


1,50

0,045

0,045

0,014

0,60

S235J0

1.0114

FN

0,19

0,19

0,19

1,50

0,040

0,040

0,014

0,60

S235J2

1.0117

FF

0,19

0,19

0,19

1,50

0,035

0,035

0,60

S275JR

1.0044

FN

0,24

0,24

0,25

1,60

0,045

0,045

0,014

0,60

S275J0

1.0143

FN

0,21

0,21

0,21і

1,60

0,040

0,040

0,014

0,60

S275J2

1.0145

FF

0,21

0,21

0,21і

1,60

0,035

0,035

0,60

S355JR

1.0045

FN

0,27

0,27

0,27

0,60

1,70

0,045

0,045

0,014

0,60

S355J0

1.0553

FN

0,23 і

0,23*’

0,24

0,60

1,70

0,040

0,040

0,014

0,60

S355J2

1.0577

FF

0,23”

0,23к)

0,24

0,60

1,70

0,035

0,035

0,60

S355K2

1.0596

FF

0,23і

0,23к)

0,24

0,60

1,70

0,035

0,035

0,60

S450J0i}

1.0590

FF

0,23

0,23к

0,24

0,60

1,80

0,040

0,040

0,027

0,60

т)

Таблиця 4 — Хімічний склад за аналізом виробу на основі таблиці 2а


ДСТУ EN 10025-2:2007


Таблиця 5 —Хімічний склад за аналізом виробу на основі таблиці 3а

Познака

Спосіб розкислювання1*’

Фосфор

Сіркас)

Азот11

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

ЗГІДНО з EN 10027-2

%, не більше ніж

S 185

1.0035

Додаткова вимога

Е 295

1.0050

FN

0,055

0,055

0,014

Е 335

1.0060

FN

0,055

0,055

0,014

Е 360

1.0070

FN

0,055

0,055

0,014

а’ Див. 7.2.

Ь) Додаткова вимога — метод на розсуд виробника; FN — кипляча сталь не допустима (див. 6.2.2).

с| Для довгомірних виробів для покращення оброблюваності максимальна масова ч астка сірки може бути підвищена на 0,010 %, якщо сталь піддана оброблянню, що змінює сульфідну морфологію, і хімічний склад показує не менше ніж 0,0020 % кальцію.

Див. додаткову вимогу 27.

d’ Максимальне значення для азоту не застосовують, якщо хімічний склад показує міні­мальну масову частку загального алюмінію 0,015 % або якщо наявні інші елементи, які зв'язують азот. У такому разі елементи, які зв’язують азот, треба вказати у документі контролю.
Таблиця 6 — Максимальний CEV на основі плавкового аналізу3

Познака

Спосіб розкислюванняЬ)

CEV, %, не більше ніж, для виробу з номінальною товщиною у міліметрах

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

з EN 10027-2

< зо

> ЗО

<40

> 40

< 150

>150

< 250

> 250

< 400

S235JR

1.0038

FN

0,35

0,35

0,38

0,40

S235J0

1.0114

FN

0,35

0,35

0,38

0,40


S235J2

1.0117

FF

0,35

0,35

0,38

0,40

0,40

S275JR

1.0044

FN

0,40

0,40

0,42

0,44

■—

S275J0

1.0143

FN

0,40

0,40

0,42

0,44

—-

S275J2

1.0145

FF

0,40

0,40

0,42

0,44

0,44

S355JR

1.0045

FN

0,45

0,47

0,47

0,49е

S355J0

1.0553

FN

0,45

0,47

0,47

0,49е


S355J2

1.0577

FF

0,45

0,47

0,47

0,49е*

0,49

S355K2

1.0596

FF

0,45

0,47

0,47

0,49е

0,49

S450JOd

1.0590

FF

0,47

0,49

0,49

а’ Додаткове підвищення елементів, які впливають на CEV, див. у 7.2.4 та 7.2.5.

bl FN — кипляча сталь не допустима; FF — спокійна сталь (див. 6.2.2).

с| Для довгомірних виробів застосовують CEV не більше ніж 0,54.

dl Застосовно тільки для довгомірних виробів.Познака

Мінімальна границя плинності ReHa), МПаЬ), за номінальної товщини, мм

Тимчасовий опір Rma), МПаЬ), за номінальної товщини, мм

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

з EN 10027-2

< 16

> 16

<40

> 40

<63

>63

<80

> 80 й 100

> 100

<150

> 150

<200

> 200

< 250

> 250

< 400с>

< 3

> 3

< 100

> 100

і 150

> 150

< 250

> 250

< 400с>

S235JR

1.0038

235

225

215

215

215

195

185

175

360—510

360—510

350—500

340—490

S235J0

1.0114

235

225

215

215

215

195

185

175

360—510

360—510

350—500

340—490

—"""

S235J2

1.0117

235

225

215

215

215

195

185

175

165

360—510

360—510

350—500

340—490

330—480

S275JR

1.0044

275

265

255

245

235

225

215

205

430—580

410—560

400—540

380—540

S275J0

1.0143

275

265

255

245

235

225

215

205

430—580

410—560

400—540

380—540

1 ■ ■

S275J2

1.0145

275

265

255

245

235

225

215

205

195

430—580

410—560

400—540

380—540

380—540

S355JR

1.0045

355

345

335

325

315

295

285

275

510—680

470—630

450—600

450—600

S355J0

1.0553

355

345

335

325

315

295

285

275

510—680

470—630

450—600

450—600

S355J2

1.0577

355

345

335

325

315

295

285

275

265

510—680

470—630

450—600

450—600

450—600

S355K2

1.0596

355

345

335

325

315

295

285

275

265

510—680

470—630

450—600

450—600

450—600

S450J0d)

1.0590

450

430

410

390

380

380

550—720

530—700