Yмодуляція типу OFDM 7.79

модуляція типу ФМ-4 7.77

монітор 6.14

МТС 5.35

насиченість кольору 9.16

насиченість кольору ТВ-зображення 9.16

неперервна шкала погіршення 11.13

неперервна шкала якості 11.13

нерівномірність кольору по полю 10.39

нерівномірність кольору по полю зображення 10.39

нерівномірність по полю 10.39

нерівномірність по полю зображення 10.39

нерівномірність яскравості по полю 10.39

нерівномірність яскравості по полю зображення 10.39

НТС 5.44

обкантування 10.16

область «чорніше чорного» 7.28

оброблення адаптивне до руху 7.35

оброблення з компенсуванням руху 7.36

оброблення ТВ-сигналів 7.33

оконтурювання 7.42

опорний білий 9.18

організація мовна 5.30

організація ТВ-мовна 5.30

оточення звукове 4.30

оцінка якості 11.8

оцінка якості нормалізована 11.9

оцінка якості середня 11.10

оцінка якості середня зважена 11.11

оцінка якості ТВ-зображення 11.8

оцінка якості ТВ-зображення нормалізована 11.9

оцінка якості ТВ-зображення середня 11.10

оцінка якості ТВ-зображення середня зважена 11.11

оцінювання суб'єктивне 11.6

оцінювання якості ТВ зображення суб'єктивне 11.6

пакети частотні 12.11

панель матрична 6.15

ЛВС 4.53

період кадрів 8.13

період полів 8.13

період рядків 8.13

передача міжнародна 5.43

передспотаорення кольорорізницевого сигналу 7.50

переделстворення сигналу колірності 7.50

передфільтрація 7.58

перетворювання ТВ-стандартІв 7.81

підкреслення контурів 7.42

підсилення диференціальне 10.29

піксел 8.3

ПКВС 7.11

повтор 10.18

погіршення 11.3

погіршення ТВ-зображення 11.3

показник гамма 10.26

поле 8.5

послідовність 9.3

послідовність ТВ-зображень 9.3

послідовність ТВ-зображень випробувальна 11.22

послідовність ТВ-зображень еталонна 11.24

послідовність тест-зображень 11.22

постфільтрація 7.59

правильність кольоропередавання 10.45

прив’язування рівня 7.44

приймач телевізійний 6.9

пристрій відтворювальний 6.8

продовження тягуче 10.23

ПТС 4.53

радіоканал мовного телебачення 4.37

радіосигнал звукового супроводу 7.20

радіосигнал зображення 7.19

радіосигнал мовного телебачення 7.21

растр 8.2

растр телевізійний 8.2

ретранслятор телевізійний 6.26

рирпроекція електронна 7.69

рівень білого 7.23

рівень гасіння 7.24

рівень синхроімпульсу 7.27

рівень чорного 7.25

різкість 10.7

різнояскравість рядків 10.50

розбіжність рівнів 10.21

розбіжність у часі 10.20

розгортка 8.8

розгортка зображення 8 8

розгортка кадрова 8.10

розгортка польова 8 10

розгортка порядкова 8.11

розгортка прогресивна 8.11

розгортка рядкова 8.9

розгортка черезрядкова 8.12

розділення Y/C 7.56

розділення сигналів яскравості та колірності 7.56

розмазування 10.34

розподіл оцінок якості 11.12

розподіл оцінок якості ТВ-зображення 11.12

розсуміщення 10.22

РР 10.21

РЧ 10.20

рядок синій 7.32

рядок телевізійний 8.4

рядок червоний 7.32

світлота 9.10

світлота ТВ-зображення 9.10

секамоскоп 12.16

селектор синхроімпульсів 8.33

сигнал вимірювальний 12.5

сигнал вимірювальний періодичний 12.8

сигнал вимірювальний телевізійний 12.5

сигнал випробувального рядка вимірювальний 12.6

сигнал гасіння 7.15

сигнал колірної синхронізації 8.25

сигнал колірності 7.9

сигнал кольорорізницевий 7.7

сигнал компонентний 7.13

сигнал основного кольору 7,6

сигнал розпізнавання 7.14

сигнал синхронізації 8.30

сигнал синхронізації повний 8.30

сигнал синхронізації приймача 8.30

сигнал спалаху 8.26

сигнал ТВ-вимірювальний 12.5

сигнал ТВ-випробувальний 12.5

сигнал телевізійний 7.1

сигнал яскравості 7.4

сигнал яскравості повний 7.5

сигнали відбиті 10.17

сигнали повторні 10.17

сигнали хибні 10.17

синтез ТВ-зображення 4.27

синхрогенератор 8.32

синхронізатор 6.24

синхронізатор кадровий 6.24

синхронізація 8.19

синхронізація автономна 8.22

синхронізація ведена 8.20

синхронізація колірна 8.23

синхронізація колірного піднесівного коливання 8.24

синхронізація телевізійна 8.19

синхронізація централізована 8.21

синхроселектор 8.33

синхросигнал 8.30

система ATSC 5.18

система В-МАС 5.10

система С-МАС 5.11

система D-MAC 5.12

система 02-АГАС 5. Ї2

система DVB 5.19

система ENHANCED NTSC 5 8

система ENHANCED SECAM 5 6

система HD-MAC 5 14

система JPEG 5.16

система MAC 5.9

система MATV 8 48

система MPEG-1 5.17

система MPEG-2 5.17

система MUSE 815

система NTSC 5.4

система PAL 5-®

система PALplus 5.7

система SECAM 5.3

система SECAMplus 5.6

система S-MAC 5.13

система SMATV 5.47

система SMATV-D 5-48

система SMATV-DTM 5-49

система SMATV-IF 5 50

система SMATV-S 5.51

система колірного відтвореНня 5-23

система колірного кодуванні 5.22

система кольорового ТБ коМпозитна 5'2

система кольорового ТБ коМпонвнтна 5.1

система композитна 5*2

система компонентна 5.1

система мовного телебаченг14-24

система оброблення ТВ-сигИал*в 7 84

система прикладного телеб^чемня 4-24

система ТЕЛЕТЕКСТ 5.25

система умовного доступу 5.26

складник колірний З*4

складник кольороділений 9 4

складник ТВ-зображення коґ*Рния 9.4

складник ТВ-зображення кольороділений 9,4

складникТВ-зображення яс^Рая,снии4

складник яскравісний 9.4слово кадрового синхроімпульсу 8.31

слово кадрової синхронізації 8.31

слово рядкового синхроімпульсу 8.31

слово рядкової синхронізації 8.31

служба БПТМ 5.20

служба ТВ-мовлення 5.20

служба ТЕЛЕТЕКСТ 5.21

смуги кольорові 12.4

спалах 8.26

спалах колірного ліднесівного коливання 8.26

спецефекти 7.68

сполучення міжнародне 5.37

сполучення міжнародне багатоділянкове 5.41

спотворення 10.1

спотворення апертурні 10.19

спотворення геометричні 10.41

спотворення градаційні 10.27

спотворення звук-зображення перехресне 10.37

спотворення зображення нелінійні 10.42

спотворення зображення-звук перехресне 10.38

спотворення зубчасті 10.32

спотворення колірність-яскравість перехресне 10.35

спотворення координатні 10.40

спотворення лінійні 10.14

спотворення напівтонові 10.27

спотворення нелінійні 10.42

спотворення нелінійні ТВ-сигналу 10.28

спотворення ТВ-сигналу в області великих часів 10.15

спотворення ТВ-сигналу в області малих часів 10.15

спотворення ТВ-сигналу в області середніх часів 10.15

спотворення яскравість-колірність перехресне 10.36

ССП 8.30

стандарт телевізійний 4.25

станція відеозалисна пересувна 4.53

станція телевізійна пересувна 4.53

станція міжнародна 5.35

станція супутникової передачі міжнародна 5.34

станція телевізійна національна 5.44

СТБ 4.6

стискання аудіоінформації 770

стискання відеоінформації 770

студія телевізійна 4.41

сумісність ТВ-системи 4.55

супровід звуковий 4.29

сцена 9.1

сцена нерухома 9.6

сцена рухома 9.6

таблиця випробувальна 12.1

таблиця випробувальна електронна 12.3

таблиця випробувальна оптична 12.2

таблиця випробувальна телевізійна 12.1

ТБ 4.1

ТБВЧ 4.13

ТБЗЧ 4.11

ТБОЧ 4.10

ТБПЧ 4.14

ТБПЯ 4.15

ТБСЧ 4.12

ТВ-тест-сигнал 12.5

ТВ-аудіосигнал 7.3

ТВ-відеосигнал 7.2

ТВ-знакогенератор 6.5

ТВ-зображення 9.2

ТВ-зображення випробувальне 11.22

ТВ-зображення еталонне 11.24

ТВ-зображення нерухоме 9.6

ТВ-зображення рухоме 9.6

ТВ-ланцюг керування 5.31

ТВ-ланцюг міжнародний 5.36

ТВ-ланцюг міжнародний багатоділянковий 5.39

ТВ-ланцюг національний 5.45

ТВ-лІнія міжнародна 5.38

ТВ-лінія міжнародна багатоділянкова 5.42

ТВ-моелення 4.19

ТВ-передавання міжнародна 5.43

ТВ-лослІдовність нерухома 9.7

ТВ-послІдовність рухома 9.7

ТВ-сигнал 7.1

ТВ-сигнал розпізнавання 7.14

ТВ-система передавання додаткової інформації 5.24

ТВ-сполучення міжнародне 5.37

ТВ-сполучення міжнародне багатоділянкове 5.41

ТВ-станція міжнародна 5.35

ТВ-станція приймальна земна 5.52

ТВЛ 10.6

телеапаратна 4.45

телебачення 4.1

телебачення аналогове 4.8

телебачення високої чіткості 4.14

телебачення голографічне 4.9

телебачення звичайної чіткості 4.11

телебачення інтерактивне 4.7

телебачення кабельне 4.18

телебачення кольорове 4.5

телебачення космічне 4.17

телебачення мовне 4.2

телебачення монохромне 4.4

телебачення об’ємне 4.6

телебачення обмеженої чіткості 4.10

телебачен ня підвищеної чіткості 4.13

телебачення підвищеної якості 4.15

телебачення прикладне 4.3

телебачення стандартної чіткості 4.12

телебачення стереоскопічне 4.6

телебачення супутникове 4.17

телебачення цифрове 4.8

телебачення чорно-біле 4.4

телебачення широкоекранне 4.16

телевізор 6.9

телевізор багатостандартний 6.11

телевізор проекційний 6.12

телевізор стереозвуковий 6.10

телевізор цифровий 6.13

теледіадавач 6.4

телекіноаларатна 4.47

телекінодавач 6.4

телекамера 6.2

телестудія 4.41

телетекст 4.31

телецентр 4.40

тест-зображення 11.22

тест-кадр 12.7

тест-поле 12.7

ТКА 4.47

тон колірний 9.14

тон колірний ТВ-зображення 9.14

тракт 4.32

тракт телебачення 4.32

транскодер 6.7

трикутник колірний 9.20

трикутник колірний відтворювального пристрою 9.20

тягучка 10.23

фаза диференціальна 10.30

фіксування рівня 7.44

фільтр зважувальний 12.19

фільтрація адаптивна 7,66

фільтрація вертикальна 7.63

фільтрація горизонтальна 7.63

фільтрація гребінчаста 7.65

фільтрація діагональна 7.63

фільтрація двовимірна 7.67

фільтрація медіанна 7.64

фільтрація просторова 7.60

фільтрація просторово-часова 7.62

фільтрація ТВ-сигналу 7.57

фільтрація часова 7.61

фон 10.31

формат відеозапису 5.54

формат закодованого сигналу 7.30

формат сигналу кадру 7.29

формат сигналу передавання 7.31

формат сигналу рядка 7.29

формат ТВ-зображення 9.6

характеристика бокових смуг 10.43

характеристика градаційна 10.24

характеристика імпульсна 10.11

характеристика контрастно-частотна 10.5

характеристика перехідна 10.6

характеристика погіршення 11.17

характеристика правильності 10.44

характеристика правильності (зображення) 10.44

характеристика просторова Імпульсна 10.12

характеристика просторова перехідна 10.9

характеристика частотно-контрастна 10.5

хід зворотний 8.16

центр звітів про збої 5.32

центр телевізійний 4.40

частина кадру активна 8.7

частина поля активна 8.7

частина рядка активна 6.7

частота кадрів 6.14

частота полів 8.14

частота рядків 8.14

ЧБТБ 4.4

чіткість 10.2

чіткість колірна 10.4

чіткість яскравісна 10.3

ЧКХ 10.5

шкала погіршення дискретна 11,13

шкала порівняння 11.14

шкала якості дискретна 11,13

шумознедіювання 7.47

шумознедіювач 6.29

ЯКІСТЬ 11,1

якість потенційна 11,2

якість ТВ-зображення 111

якість ТВ-зображення потенційна 11.2

, 9 9

яскравість 33

яскравість ТВ-зображення

2Т-імпульс 129

20Т-імпульс складений 1240

АБЕТКОВІЇ покажчик німецьких термінів

Abtastung 8,8

adaptive Filterung 768

adaptive Kodierung 7,71

aktive Zeilteil 87

aktives Bildesteil 87

aktives Feldesteil 8,7

Anaiogfernsehen 48

Analogfemsehsendung 421

Aperturkorrektion 7-48

Aperturkorrektor 627

Aperturverzerrung 10.19

ATSC System 518

Audiosignal 78

Auflosung 18-2

Ausgletchsimpulse 8-29

Austastpegel 7.24

Austastsignai 7.15

Austastung 8.17

autonome Synchronisation 8.22

Begleitton 4.29

Beschranktscharfefernsehen 4-Ю

bewegtes Bild 9.5

Bewegungadaptiwerarbeitung 7.35

Bewegungkompensationverarbeitun9 7.36

Bewertungsfilter 12.19

Bewertungsvertellung 11.12

Bezugsimpuls fiir WeiB 12.12

BezugsweiSefarbe 9.18

Bild 8.6

Bildabtastung 8.10

Bildfarb 9.12

Bildfolge 9.3

Bildfrequenz 814

Bildkontrast 9.11

Bildkontrollempfanger 8.14

Bildloschintervall 8.18

Bildmischer 8.22

Bildperiode 8.13

Bildpunkt 8.3

Biidsignalformat 7.29

Biidspeicher 6.25

Bildsynchronisationsgenerator 6.24

Bildsynchronisierwort 8.31

Bild-Ton-Kreuzmodulationsverzarnjng 10.38

Bildtragerrest 7.22

BWiedergabe 4.27

Bildzeile 8.4

Blauzeile 7.32

B-MAC System 5.10

Breitbildschirmfernsehen 4.16

chromatische Genauigkeit 10.45

Chrominanz-Luminanz- Kreuzverzerrungen 10.35

Chrominanze 9.13

C-MAC System 5-І1

COFDM Modulation 7.80

D2-MAC System 5.12

Deckungsfehler 10-22

Dia-Bildgeber 6.4

DiagonalfiJterung 7.63

Differentialphase 10.30

Differenztrager 7.18

Dtgitaldekodierung des Femsehsignal 7.55

Digitalerfemsehdekoder 6.19

Digitalerfernsehkoder 6.19

Digitalfernsehempfanger 6.13

Digitalfemsehen 4.8

Digitalfernsehsendung 4.21

Digitalkodierung des Femsehsignal 7.55

Direktfemsehsendung 4.20

Doppeltstimulsmethode 11.26

DVB System 5.19

Echosignal 10.17

Echounterdruckung 7.48

Einzelstimulsmethode 11.25

elektronisches Testbild 12.3

ENHANCED NTSC System 5.8

ENHANCED SECAM System 5.6

Etalonbild 11.24

Fahnen 10.23

Falschkonturen 10.33

Farbartsignai 7.9

Farbartsignalskorrektion 7.51

Farbauflosiing 10.4

Farbbalance 10.47

Farbbalken 12.4

Farbbalkengenerator 12.14

Farbbildsignal 7.11

Farbbildsignalgemisch 7.12

Farboontrast 9.15

Farbdekodlerung 7.54

Farbdifferenzsignal 7.7

Farbdifferenzsignalskorrektion 7.51

Farbdreiecks 9.20

Farbfemsehen 4.5

Farbfernsehkodierunssystem 5.22

Farbfemsehwiederaufgabesystem 5.23

Farbhilfstrager 7.8

Farbinhomogenitat 10.39

Farbkodierung 7.53

Farbkorrektion 7.39

Farbmatrizierung 7.49

Farbsattigung 9.16

Farbsynchronisation 8.23Farbsynchronsignal

8.25

Farbton

9.14

Farbtragerphasekom mutation

7.52

Farbtragersynchronisation

8.24

Farbvideosignal

7.10

FBA-signal

7.11

FBAS-signal

7.12

Feld

8.5

Feldabtastung

8.10

Feldaustastimpuls

7.16

Feldfrequenz

8.14

Feldloschintervall

8.18

Feldperiode

8.13

Feldsynchroimpulse

8.28

Femsehubertragungskette

4.33

Femsehubertragungstrakt

4.32

Femsehubertragungswagen

4.53

Fernsehautzeichnunswagen

4.53

Fernsehbild

9.2

Femsehbildanalyse

4.26

Femsehbildformat

9.8

Fernsehbild helligkeit

9.9

Fernsehbildqualitat

11.1

Fernsehbildqualitatsbewertung

11.8

Fernsehbildsynthese

4.27

Fernsehdemodulator

6.21

Fernsehempfanger

6.9

Fernsehen

4.1

Fernsehen der erhohte Aufl6sUn9

4.14

Fernsehen der erste Gate

4.15

Fernsehen der hbhe Auflosung

4.13

Fernsehen der standarte Auflb?un9

4.12

Fernsehfarbwiedergabe

4.28

Femsehfilmgeber

6.4

Femsehfilmraum

4.47

Fernsehgeber

6.1

Femsehkamera

6.2