НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту

ВЗУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Технічні умови
(EN ISO 20345:2004/ АС:2007/ АІ2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 20345:2009

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт), Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Плевич; Н. Малинка, М. Мухаровський, канд. техн, наук; Н. Матієнко-Купріянова, канд. техн, наук; Н. Озоліна; Л. Петрушевська; Н. Попова; В. Ример

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2009 р. N2 494 з 2012-01-01, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 18 лютого 2010 р. № 47

З Національний стандарт відповідає EN ISO 20345:2004 Personal protective equipment — Safety footwear (Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови)

і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 8782-2:2002, ДСТУ EN 345-1-2002, ДСТУ EN 345-2-200

2ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 1

 4. Класифікація 4

 5. Основні вимоги до безпечного взуття 5

  1. Загальна інформація 5

  2. Конструкція 6

   1. Висота верху взуття 6

   2. П’яткова частина 6

  3. Взуття 6

   1. Характеристика підошви 6

   2. Захист пальців ніг 7

   3. Герметичність 8

   4. Особливі ергономічні властивості 8

  4. Верх взуття 8

   1. Загальні вимоги 8

   2. Товщина 8

   3. Роздиральне зусилля 8

   4. Пружно-міцнісні властивості 9

   5. Опір багаторазовому згинанню 9

   6. Паропроникність і визначання коефіцієнта водяної пари 9

   7. рН-значення 9

   8. Гідроліз 9

   9. Вміст хрому (VI) 9

  5. Підкладка 9

   1. Роздиральне зусилля 9

   2. Стійкість до стирання 9

   3. Паропроникність і визначання коефіцієнта водяної пари 9

   4. рН-значення 10

   5. Вміст хрому (VI) 10

  6. Язичок 10

   1. Роздиральне зусилля 10

   2. рН-значення 10

   3. Вміст хрому (VI) 10

  7. Устілка та вкладна устілка 10

   1. Товщина 10

   2. рН-значення 10

   3. Водопоглинальність і водна десорбція 10

   4. Опір до стирання 10

   5. Вміст хрому (VI) 10

  8. Підошва 10

   1. Товщина нерифлених підошв 10

   2. Роздиральне зусилля 10

   3. Опір до стирання 11

   4. Опір багаторазовому згинанню 11

   5. Гідроліз 11

   6. Міцність кріплення проміжного шару 11

   7. Стійкість до дії нафти та нафтопродуктів 11

 6. Додаткові вимоги до безпечного взуття 11

  1. Загальна інформація 11

  2. Взуття 12

   1. Стійкість до проколювання 12

   2. Електричні властивості 13

   3. Стійкість до несприятливого середовища 13

   4. Поглинання енергії удару в п’ятковій частині 13

   5. Водостійкість 13

   6. Метатарзальний захист 13

   7. Захист щиколотки 14

  3. Верх взуття 14

   1. Водопроникність і водопоглинальність 14

   2. Конструкція 14

   3. Стійкість до порізу 14

  4. Підошва 14

   1. Площина рифлення 14

   2. Товщина рифлених підошв 15

   3. Висота рифлення 15

   4. Стійкість до контакту з гарячою поверхнею 15

 7. Марковання 15

 8. Інформація для користувача 16

  1. Загальна інформація 16

  2. Електричні властивості 16

   1. Електропровідне взуття 16

   2. Антистатичне взуття 17

   3. Електрично-ізоляційне взуття 17

  3. Вкладні устілки 18

Додаток ZA Пункти цього європейського стандарту стосовно істотних вимог чи інших умов Директив ЄС 18

Додаток ZB Аналогічні міжнародні та європейські стандарти, відповідників до яких не наведено в тексті 19

Бібліографія 19

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 20345:2004 Personal protective equipment — Safety footwear (Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції і засобів індивідуального захисту працюючих»

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали і до нього не вносили технічні зміни.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено нумерацію сторінок;

 • замінено слова «даний європейський стандарт» на «цей стандарт»;

 • вилучено структурний елемент «Передмова» до EN ISO 20345:2004;

 • уведено структурний елемент «Національний вступ»;

 • структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» —оформлено згідно з вимогами націо­нальної стандартизації України;

 • англійські терміни і назви перекладені відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національні пояснен­ня», виділені рамкою;

 • змінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познаки в EN ISO 20345:2004

g

ml

J

N

kN

кН

МП

mm

mg

Ст2

h

т

Познаки в цьому стандарті

г

мл

Дж

Н

кН

кОм

МОм

мм

мг

См2

ч

м


cm3

mm3

min


CM3

мм3

хв
 • у цьому стандарті є посилання на зміну А1:2007, яку виділено подвійною рискою ліворуч відповідного тексту.

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт, який в Україні прийнято як національний: ДСТУ EN 12568:2006 Засоби захисту стопи і ноги. Вимоги і методи випробування підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання (EN 12568:1998, IDT).ДСТУ EN ISO 20345:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ВЗУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Технічні умови

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБУВЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Safety footwear

Чинний від 2012-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні й додаткові вимоги до безпечного взуття.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилан­ня. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх сто­суються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі не- датованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 12568:1998 Foot and leg protectors — Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts

EN ISO 20344:2004 Personal protective equipment — Test methods for footwear (ISO 20344:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12568:1998 Засоби захисту стопи і ноги. Вимоги і методи випробовування підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання

EN ISO 20344:2004 Захисне індивідуальне обладнання. Методи випробовування взуття (ISO 20344:2004).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.

Примітка. Конструкція та деталі взуття проілюстровано на рисунках 1 та 2

 1. безпечне взуття (safety footwear)

Взуття з захисним підноском, що захищає користувача від ушкоджень, які можуть трапитися під час удару (енергія удару становить не менше ніж 200 Дж) та під час стискання (сила стискання становить не менше ніж 15 кН)

 1. шкіра (leather)

  1. шкіра з природною лицьовою поверхнею (full grain leather)

Сировина або дублена шкіра, яка зберігає всю свою природну мерею

 1. шкіра з підшліфованою лицьовою поверхнею (corrected grain leather}

Сировина або дублена шкіра, механічно підшліфована абразивними матеріалами, щоб частково змінити її мерею

 1. здвоєна шкіра (leather split}

Верхній або нижній шар дубленої шкіри, утвореної під час двоїння товстої шкіри

 1. ґума (rubber)

Вулканізовані еластомери

 1. полімерні матеріали (polymeric materials)

Наприклад, поліуретан або полівінілхлорид

 1. устілка (insole)

Незнімна деталь, яка формує основу взуття, до якої пізніше зазвичай прикріплюють союзку

 1. устілка вкладна (insock)

Знімна або постійна деталь взуття, яка закриває частину або всю устілку

 1. підкладка (lining)

Матеріал, що закриває внутрішню поверхню союзки.

Примітка 1. Нога користувача перебуває в прямому контакті з підкладкою.

Примітка 2. Там, де союзка розділена на носкову частину, щоб розташувати підносок, або якщо зовнішня частина матеріалу пришита до союзки, щоб формувати кишеню для розташування підноска, то матеріал під носком діс як підкладка

 1. підкладка союзки (vamp lining)

Матеріал, що закриває внутрішню поверхню передньої частини верху взуття

 1. підкладка верху взуття (quarter lining)

Матеріал, що затуляє внутрішню поверхню верху союзки

 1. рифлення (cleat(s))

Частина зовнішньої поверхні підошви

 1. жорстка підошва (rigid outsole)

Підошва, яку під час випробовування згідно з 8.4.1 ДСТУ EN ISO 20344 не можна зігнути під кутом 45° під навантаженням ЗО Н

 1. пориста підошва (cellular outsole)

Підошва, що має щільність 0,9 г/мл або меншу структуру пор, яку видно під 10-кратним збільшенням

 1. проколостійка вставка (penetration-resistant insert)

Деталь взуття, розміщена в підошві, для захисту від проколювання

 1. захисний підносок (safety toecap)

Деталь взуття для захисту пальців ноги користувача від ударів силою не менше 200 Дж та стискання силою не менше 15 кН

 1. п’яткова частина (seat region)

Задня частина взуття (верх та підошва)

 1. електропровідне взуття (conductive footwear)

Взуття, електричний опір якого (вимірюють згідно з 5.10 EN ISO 20344) становить від 0 кОм до 100 кОм

 1. антистатичне взуття (antistatic footwear)

Взуття, опір якого (вимірюють згідно з 5.10 EN ISO 20344) повинен бути не менше ніж 100 КОм, не більше чи дорівнювати 1000 МОм

 1. електрично ізольоване взуття (electrically insulating footwear)

Взуття, що захищає користувача від електричних ударів, унеможливлюючи прохід небезпеч­ного електричного струму крізь тіло до ніг

 1. горючі мастила (fuel oil)

Структурні компоненти аліфатичних вуглеводнів нафти

 1. взуття для спеціальних робіт (specific job related footwear)

Безпечне, захисне або професійне взуття, яке застосовують люди певних професій, напри­клад, взуття для пожежників, взуття, що захищає від порізу ланцюговою пилкою тощо.

П

14

ознаки:
 1. — підблочник;

 2. язичок;

 3. штафірка;

 4. союзка;

 5. підкладка союзки;

 6. вкладна устілка;

 7. протиударний підносок;

 8. міжлідкладка;

 9. підошва;

 10. рифлення;

 11. — проколостійка вставка;

 12. устілка;

 13. каблук;

 14. вшивна устілка;

 15. халявка (берці);

 16. союзка.

Р исунок 1а) — Деталі взуття конструкції Strobel

 1. підсилювальний рант із цвяхами;

 2. підметка;

 3. дерев'яна підошва.


Познаки:

 1. верх;

 2. протиударний підносок;

 3. жорстка підошва;

Рисунок 1b) — Деталі взуття стандартних конструкці

йП ознаки:

 1. — верх;

 2. — союзка;

 3. — підошва;

 4. — каблук.

Рисунок 2— Деталі суцільноґумового (вулканізованого) або суцільнополімерного (цілком литого) взуття

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

В зуття потрібно класифікувати відповідно до таблиці 1.