НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ
ІЗОЛЯЦІЄЮ СИЛОВІ ТА АРМАТУРА
ДО НИХ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ

П

БЗ № 3-2009/473

ОНАД ЗО кВ (Um=
36 кВ)
І ДО 150 кВ (Um= 170 кВ)

ВКЛЮЧНО

Вимоги та методи випробування
(ІЕС 60840:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60840:2009

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
201

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Закрите акціонерне товариство завод «Південкабель» (ЗАТ завод «Південкабель»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Антонець, канд. техн, наук; Л. Василець, канд. техн, наук (науковий керівник); В. Золотарьов, канд. техн, наук; В. Карпушенко, канд. екон. наук; Є. Чопов; О. Чулєєва

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 березня 2009 р. № 108 з 2011-01-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 60840:2004 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (L/m = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) — Test methods and requirements (Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номіналь­ну напругу понад ЗО кВ (L/m = 36 кВ) і до 150 кВ (L/m = 170 кВ) включно. Методи випробування та вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп) 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю або частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

5НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60840:2004 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) — Test methods and requirements (Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну на­пругу понад ЗО кВ (L/m = 36 кВ) ідо 150 кВ (Um= 170 кВ) включно. Методи випробування та вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • назву стандарту наведено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • слова «Цей міжнародний стандарт» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

 • у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

ІЕС 60811-1-1; ІЕС 60811-1-2; ІЕС 60811-1-3; ІЕС 60811-1-4; ІЕС 60811-2-1; ІЕС 60811-3-1; ІЕС 60811-3-2 та ІЕС 60811-4-1, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як іден­тичні національні стандарти. На основі ІЕС 60332-1:1993 розроблено два стандарти: ДСТУ 2910-94 (ГОСТ 30270-95) та ДСТУ 4216-2003. Перелік стандартів, прийнятих в Україні, наведено в додатку НА. Решту стандартів в Україні не прийнято і чинних нормативних документів натомість немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ IEC 60840:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ СИЛОВІ
ТА АРМАТУРА ДО НИХ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ
ПОНАД ЗО кВ (Um= 36 кВ) І ДО 150 кВ (Um= 170 кВ)
ВКЛЮЧНО

Вимоги та методи випробування

КАБЕЛИ С ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СИЛОВЫЕ
И АРМАТУРА К НИМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
СВЫШЕ 30 кВ (Um = 36 кВ) И ДО 150 кВ (Um = 170 кВ)
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Требования и методы испытаний

POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION
AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES
ABOVE 30 kV (Um = 36 kV) UP TO 150 kV (Um = 170 kV)
Requirements and test methods

Чинний еіід 2011-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробування для силових кабельних систем для стаціонарного прокладання на номінальну напругу понад ЗО кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um= 170 кВ) включно. В окремих розділах стандарту розглядають також кабелі й арматуру.

Вимоги застосовують до одножильних кабелів і до трижильних кабелів з окремими екранами по кожній жилі й до їхньої арматури за звичайних умов прокладання та експлуатування, але їх не застосовують до спеціальних кабелів і до їхньої арматури, таких як підводні кабелі, для яких необхідно внести зміни в стандартні випробування та розробити особливі умови випробування.

Стандарт не поширюється на перехідні з'єднувачі між кабелями з екструдованою ізоляцією та кабелями з паперовою ізоляцією.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ІЕС 60060-1:1989 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60183:1984 Guide to the selection of high-voltage cables

IEC 60228:1978 Conductors of insulated cables

IEC 60229:1982 Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are ap­plied by extrusionІЕС 60230:1966 Impulse tests on cables and their accessories

IEC 60287-1-1:1994 Electric cables — Calculation of the current rating — Part 1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses — Section 1: General

IEC 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable

IEC 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 2: Thermal ageing methods

IEC 60811-1-3:1993 Insulating and sheathing materials of electric cables — Common test methods — Part 1: General application — Section 3: Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 4: Tests at low temperature

IEC 60811-2-1:1998 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests

IEC 60811-3-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 1: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking

IEC 60811-3-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 2: Loss of mass test — Thermal stability test

IEC 60811-4-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Section 1: Resis­tance to environmental stress cracking — Wrapping test after thermal ageing in air — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or mineral content measurement in PE

IEC 60885-3:1988 Electrical test methods for electric cables — Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables

ISO 48:1994 Rubber vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60060-1:1989 Методики випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визна­чення та вимоги до випробування

ІЕС 60183:1984 Настанова з вибирання високовольтних кабелів

ІЕС 60228:1978 Струмопровідні жили ізольованих кабелів

ІЕС 60229:1982 Випробування зовнішніх екструдованих оболонок кабелів, що виконують спеціальну захисну функцію

ІЕС 60230:1966 Випробування імпульсною напругою кабелів й арматури до них

ІЕС 60287-1-1:1994 Електричні кабелі. Обчислення номінального струмового навантаження. Частина 1. Формула для обчислення номінального струмового навантаження (100-відсотковий коефіцієнт струмового навантаження) й обчислення втрат. Розділ 1. Загальні положення

ІЕС 60332-1:1993 Випробування електричних кабелів на поширення полум'я. Частина 1. Випробування одиночного вертикально розташованого ізольованого проводу чи кабелю

ІЕС 60811-1-1:1993 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Розділ 1. Вимірювання товщини та зовнішніх розмірів. Випробування для визначення механічних властивостей

ІЕС 60811-1-2:1985 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Розділ 2. Методи теплового старіння

ІЕС 60811-1-3:1993 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Розділ 3. Методи визначання густини. Випробування на водовбирання. Випробування на зсіданняІЕС 60811-1-4:1985 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Розділ 4. Випробування за низької температури

ІЕС 60811-2-1:1998 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 2-1. Спеціальні методи випробування еластомерних композицій. Випро­бування на озоностійкість, теплову деформацію та стійкість до дії мінеральної оливи

ІЕС 60811-3-1:1985 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробування полівінілхлоридних композицій. Роз­діл 1. Випробування під тиском за високої температури. Випробування на стійкість до розтріс­кування

ІЕС 60811-3-2:1985 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробування полівінілхлоридних композицій. Роз­діл 2. Випробування для визначення втрати маси. Випробування на термостійкість

ІЕС 60811-4-1:1985 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції й оболонок електрич­них кабелів. Частина 4. Спеціальні методи випробування поліетиленових і поліпропіленових композицій. Розділ 1. Стійкість до розтріскування за дії навколишнього середовища. Випробу­вання навиванням після теплового старіння на повітрі. Визначення показника текучості розплаву. Вимірювання вмісту сажі та/чи мінерального наповнювача в поліетилені

ІЕС 60885-3:1988 Методи електричних випробувань електричних кабелів. Частина 3. Методи випробування з вимірювання часткових розрядів на довжинах силових екструдованих кабелів

ISO 48:1994 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення твердості (твердість від 10 IRHD до 100 IRHD).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять.

 1. Визначення розмірних параметрів (товщина, переріз тощо)

  1. номінальне значення (nominal value)

Значення, яким визначають величину параметра і часто застосовують у таблицях.

Примітка. Зазвичай, у цьому стандарті, номінальні значення — це значення, які перевіряють вимірюваннями з урахуванням установлених граничних відхилів

 1. медіанне значення (median value)

Після того як одержані результати розташовують у ряд у порядку зростання (або спадання) числових значень і визначають медіанне значення, яке міститься в середині ряду, якщо кількість одержаних результатів непарна, або є усередненим значенням із двох, які містяться в середині ряду, якщо кількість результатів парна.

 1. Визначення щодо випробування

  1. приймально-здавальні випробування (routine tests)

Випробування, які виконує виробник на кожній будівельній довжині кабелю або на кожному виді арматури для перевіряння відповідності встановленим вимогам

 1. випробування зразків (sample tests)

Випробування, які виконує виробник на зразках готового кабелю або на конструктивних еле­ментах, узятих від готового кабелю, або арматури, зі встановленою періодичністю для перевіряння відповідності готового виробу встановленим вимогам

  1. випробування типу (type tests)

  2. Випробування, які виконує виробник на стадії постановки на виробництво кабелю згідно з цим стандартом для забезпечення гарантії відповідності його експлуатаційних характеристик встановле­ним вимогам. Після випробування типу немає потреби в їхньому повторенні, доки не буде внесено змін у застосовані матеріали кабелю чи арматури, конструкцію кабелю чи технологію виготовлення, які можуть змінити його експлуатаційні характеристикиелектричні випробування після прокладання (electrical tests after installation) Випробування, які виконують для перевіряння цілісності кабельної системи після прокладання.

 1. кабельна система (cable system)

Кабель, оснащений арматурою

 1. номінальне електричне напруження (nominal electrical stress)

Електричне напруження, обчислене за Uo із застосуванням номінальних розмірів.

 1. ПОЗНАЧЕННЯ НАПРУГИ ТА МАТЕРІАЛІВ

  1. Номінальна напруга

У цьому стандарті умовні познаки Uo, U та L/m використано для подання номінальних напруг кабелів й арматури, значення цих умовних познак наведено в ІЕС 60183.

 1. Ізоляційні матеріали для кабелів

Цей стандарт застосовують для кабелів, ізольованих одним із матеріалів, наведених у таблиці 1. У ній також наведено для кожного типу ізоляційної композиції максимальну робочу температуру нагрівання жили, що є основою для встановлених умов випробування.

 1. Матеріали для зовнішніх оболонок кабелів

Випробування, установлені для наведених нижче чотирьох типів зовнішніх оболонок:

— ST-! та ST2 — на основі полівінілхлориду;

— ST3 та ST7 — на основі поліетилену.

Вибирання типу зовнішньої оболонки залежить від конструкції кабелю, механічних та теплових впливів протягом прокладання й експлуатування.