Слово (словосочетание)

Сокращение

Условие применения

геологорозвідувальний

геологорозв.


гірничий

гірн.


гірничорятувальний

гірничорят.


гірський

гір.


глава

гл.

При цифрах

глобальний

глобал.


година

год

При цифрах

голландський

голланд.


головний

голов.


голографія

гол огр.


господарство

госп-во


господарський

госп.


господарчий

господарч.


гравюра

грав.


грам

г

При цифрах

гривня

грн

При цифрах

громадський

громад.


грудень

груд-


гуманітарний

гуманіт.Д


декоративний

декор.


демократія

демокр.


депозитарій

депоз.


депонований

депон.


депутат

деп.

При фамилии

державна адміністрація

держадмін.


державний

держ.

Сокращается в заголовкеописания, если не являетсяпервым словом заголовка

дефектний

деф.

В области примечаний

дивись

ДИВ.


дипломатичний

дип.


директор

дир.

При фамилии

диригент

дириг.

При фамилии

дисертація

дис.


дитячий

дит.


діаграма

Діагр.


діапозитив

діапоз.

В области количественнойхарактеристики

діафільм

Дф


дійсний член

д. чл.

При фамилии

діяльність

діяльн.


Дніпропетровськ

д.

В области выходных данных

дніпропетровський

дніпропетр.


добровільне товариство

добр, т-во


довідково-інформаційний фонд

ДІФПродолжение таблицы А. 1

Слово (словосочетание)

Сокращение

Условие применения

довідник додаток додрукування

довід, дод. ДОДрук.


доктор документ документальний донецький доопрацьований доповідь доповнення допоміжний дорожній доручення дослідження

Д-р ДОК. докум. донец, доопрац. ДОП. ДОПОВ. ДОПОМ. дор. ДОруч. дослідж.

В названии ученой степени

дослідний

ДОСЛІД.

Сокращается в заголовке описания, если не является первым словом заголовка

доцент

драматичний друкарня духовний

екологія

ДОЦ.

драм.

друк.

духовн.

Е

екол.

При фамилии или названии учреждения

економічний

екон.

Сокращается в заголовке описания, если не является первым словом заголовка

експериментальний

електроніка

електронна обчислювальна

машина

електронна цифрова обчислю­вальна машина

експерим.

електрон.

ЕОМ

ЕЦОМ

Сокращается в заголовке описания, если не является первым словом заголовка

енергетичний

енциклопедія

єврейський європейський

житомирський жовтень

енерг.

енцикл.

є

євр. європ.

Ж

Житомир, жовт.

Сокращается в заголовке описания, если не является первым словом заголовка

журнал

журн.

Сокращается в заголовке описания, если не является первым словом заголовка

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

інженерний

інж.

Скорочується також у заго-

іноземний

інозем.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

інспектор

інсп.

При прізвищі

інспекція

інспек.


інститут

ін-т

Скорочується також у заго-

інструктивний

інструкт.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

інструкція

інстр.


інструмент

інструм.


інтеграція

інтегр.


інтенсивний

інтенс.


інтернаціональний

інтерн.


інфляція

інфл.


інформатика

інф-ка


інформаційне агентство'

ІА


інформаційний

інформ.

Скорочується також у заго-

інформаційно-обчислювальний центр

ЮЦ

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

інформаційно-пошукова мова

ІПМ


інформаційно-пошукова система

ІПС


інформаційно-рекламне агентство

ІРА


іспанський

ісп.


історичний

іст.

Скорочується також у заго-

історіографія

історіогр.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

італійський

італ.


кабінет

к

каб.


кандидат

канд.


карбованець

крб

При цифрах

карпатський

карпат.


карта

к.

При цифрах

картка (картонка)

карт.


картографія

картогр.


картографування

картограф.


каталог

кат.


кафедра

каф.


квартал

кв.

При цифрах

квітень

квіт.


керівник

кер.

В області вихідних

Київ

к.

кібернетичний

кіберн.

даних

Продовження таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

кількість кінематографія кінофільм кіровоградський клас

к-сть кінематогр. кф кіровогр. кл,


класифікація

класичний

клініко-експериментальний

клінічний

книга (книжка, книжечка)

книгознавство

коефіцієнт

колектив авторів

колективне сільськогосподарське

підприємство

колоніальний

коментар

комерція

комісія

класиф. класич. клін.-експерим. клініч.

кн. книгозн. коеф. кол. авт.

КСП колоніал. комент. комерц. коміс.

Скорочується також у зато-

комітет

ком.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка Те саме

комічний компенсація комплект композитор

коміч. компенс. к-т комп.

При прізвищі

композиція комп’ютер комп’ютерний набір конгрес

композ.

комп’ют.

комп’ют. наб.

конгр.

Скорочується також у зато-

конструкторське бюро

КБ

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка Скорочується також у заго-

конференція

конф.

ловку опису

Скорочується також у заго-

концепція кооперація копійка

концеп. кооп.

к.

ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

При цифрах

копія

кореспондент корпорація космічний

креслення кримінальний кримський кримськотатарський критичний ксерокопія культурний

коп.

кор.

корпор. косм.

кресл. кримін.

крим.

кримськотатар. критич.

ксерокоп. культ.


Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування


л


лабораторія

лаб.


латинський

латин.


лексичний

лекс.


липень

лип.


листопад

листоп.


лібретто

лібр.


лікарський

лікар.


лікувальний

лікув.


лінгвістичний

лінгв.


ліричний

лірич.


література

л-ра


літературний

літ.


літографія

літогр.


луганський

луган.


луцький

луц.


лютий

лют.


Львів

л.

В області вихідних даних

львівський

ЛЬВІВ.м


магістральний

магістрал.


магнітна фонограма на касеті

мф/кас.


магнітна фонограма на катушці

мф/кат.


максимальний

макс.


мале підприємство

мп


малюнок (рисунок)

мал. (рис.)


масштаб

м-б


математичний

мат.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

матеріальний

матер.


машинобудування

машинобуд.


медичний

мед.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

меліоративний

меліор.


меморіальний

мемор.


менеджмент

менедж.


металорізальний

металоріз.


методичний

метод.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

механізований

механіз.


механічний

мех.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є пер­шим словом заголовка

миколаївський

Миколаїв.


мистецтво

мистец.