Необхідно унеможливити знімання частин, які забезпечують потрібний ступінь захисту від проникнення води, без застосування ІНСТРУМЕНТА.

Інформація, наведена у таблиці Т.1. узята з ІЕС 60529.

Таблиця Т.1 - Вибірки з ІЕС 60529

Цифрова познака

Ступені, захисту

Коротка назва

Визначення

0

Без захисту

-

1

Захист від краплин поди, які падають вертикально

Краплини поди, які падають пертикально, не повинні спричиняти шкідливої дії

2

Захист від краплин води, які падають вертикально, у разі нахилу кожуха на 15о

Краплини води, які падають вертикально, не повинні спричиняти шкідливих дій за умов нахилу кожуха на будь- який кут до 15о у будь-який бік від вертикалі

3

Захист під води, яка розбризкується

Вода, яка розбризкується під кутом у 60о у будь-яку сторону від вертикалі, не повинна спричиняти шкідливих дій

4

Захист від води, яка розхлюпується

вода, яка розхлюпується на кожух у будь-якому напрямку, не повинна спричиняти шкідливих дій

5

Захист від водяних струменів

Вода, яка направлена струменем на кожух у будь-якому напрямку, не повинна спричиняти шкідливих дій

6

Захист від сильних водяних струменів

Вода, яка направлена сильним струменем на кожух у будь-якому напрямку, не повинна спричиняти шкідливих дій

7

Захист від тимчасового занурювання у воду

У разі тимчасового занурювання у воду на визначений термін і за визначеного тиску, не повинно бути проникнення води у кількості, яка може спричинити шкідливих дій

8

Захист від тривалого занурювання у воду

У разі тривалого занурювання у воду не повинно бути проникнення води у кількості, яка може спричинити шкідливі дії. Якщо умови занурювання більш жорсткі ніж за номером 7, вони мають бути узгоджені між виробником та споживачем

ДОДАТОК U(обов’язковий)

ІЗОЛЬОВАНІ НАМОТУВАЛЬНІ ПРОВОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ МІЖ ШАРАМИ

(див. 2.10.5.4)

Цей додаток встановлює характеристики намотувальних проводів, ізоляція яких може бути використана для забезпечення ОСНОВНОЇ, ДОДАТКОВОЇ, ПОДВІЙНОЇ або ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ у намотувальних компонентах без застосування додаткової ізоляції між шарами.

Цей додаток поширюється на намотувальні проводи діаметром від 0,05 мм до 5,0 мм.

U.1 Конструкція проводів

Якщо ізоляція проводу виконана з двох або більше спірально навитих стрічок, перекриття шарів стрічок повинно бути достатнє, щоб воно зберігалось під час виготовлення намотувальних виробів. Фіксація шарів має бути достатньою для зберігання перекриття.

U.2 Типові випробовування

Випробовування проводів відповідно до U.2.1-U.2.4, якщо не зазначено інше, треба виконувати за температури від 15 оС до 35 оС та відносної вологості від 45 % до 75 %.

U.2.1 Електрична міцність

Випробовуваний зразок готують відповідно до ІЕС 60851-5, 4.4.1 (для витої пари). Потім зразок випробовують відповідно до 5.2.2 цього стандарту. Випробовувальна напруга повинна не менше, ніж удвічі перевищувати відповідну напругу, зазначену в таблиц 5В (див. 5.2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

s 3000 В для ОСНОВНОЇ або ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

s 6000 В для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

U.2.2 Гнучкісті, та зчеплення ізоляції

Під час випробовування В згідно з ІЕС 60851-3, 5.1.1 застосовують оправки з діаметром, обраним за таблицею U.1. Потім випробовуваний зразок перевіряють згідно з ІЕС 60851-3, 5.1.1.4 із подальшим випробовуванням відповідно до 5.2.2 цього стандарту за винятком того, що випробовувальну напругу прикладають між проводом і оправкою. Випробовувальна напруга повинна бути не менша відповідної напруги за таблицею 5В (див. 5.2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

s 1500 В для ОСНОВНОЇ та ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

s 3000 В для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

Таблиця U.1 - Діаметр оправки

Номінальний діаметр проводу, мм

Діаметр оправки, мм ± 0,2 мм

0,05-0,34

4,0

0,35-0,49

6,0

0,50-0,74

8,0

0,75-2,49

10,0

2,50-5,00

Чотири діаметри проводу 1)

1) згідно з ІЄС 60317- 43Натяг проводу під час намотування на оправку розраховують виходячи з діаметра проводу; він повинен дорівнювати 118 МПа ± 10% (118 Н/мм2± 10 %).

U.2.3 Теплотривкість

Проводять випробовування 9 згідно з ІЕС 60851-6, із подальшим випробовуванням на електричну міцність відповідно до 5.2.2 цього стандарту за винятком того, що випробовувальну напругу прикладають між проводом і оправкою. Випробовувальна напруга повинна бути не менша відповідної напруги за таблицею 5В (див. 5.2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

s 1500 В для ОСНОВНОЇ або ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

s 3000 В для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

Температуру у камері тепла підтримують відповідно до таблиці U.2 для відповідного класу ізоляції щодо теплотривкості.

Діаметр оправки та зусилля натягу проводу під час намотування відповідно до U.2.2.

Випробовування на електричну міцність проводять за кімнатної температури після вилучання зразка з камери тепла.

Таблиця U.2 - Температура у камері тепла

Клас теплотривкості

А (105)

Е (120)

В (130)

F (155)

Н (180)

Температура у камері оС ±5 оС

200

215

225

240

260

U .2.4 Збереження електричної міцності після випробовування на вигин

П’ять зразків, підготовлених як зазначено в U.2.2, випробовують таким способом. Кожний зразок, намотаний на оправку, розміщують у контейнері так, щоб він міг бути з усіх боків принаймні на 5 мм оточений металевим дробом. Виводи зразка повинні бути достатньо довгі, щоб уникнути замикання. Дріб повнен бути з нержавкої сталі, нікелю або нікельованого заліза та мати діаметр не більший за 2 мм. Дріб обережно насипають у контейнер, доки зразок, який випробовують, не буде покритий принаймні на 5 мм. Дріб необхідно періодично очищати відповідним розчинником (наприклад, 1,1,1 - трихлоретаном).

Примітка. Вищенаведений порядок випробовування узято з ІЕС 60851-5, 4.6.1с) (друге видання, яке містить зміну 1), на цей час його вилучено і він не увійшов у третє видання цього стандарту.

Випробовувальна напруги повинна бути не менша за відповідну випробовувальну напругу згідно з таблицею 58 (див. 5.2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

s 1500 В для ОСНОВНОЇ або ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

s 3000 В для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

Випробовувальну напругу прикладають між проводом і дробом.

Діаметр оправки та зусилля натягу проводу під час намотування відповідно до U.2.2.

U.3 Випробовування під час виробництва

Виробник у процесі виробництва повинен проводити випробовування проводу на електричну міцність як зазначено у U.3.1 та U.3.2.

U.3.1 Встановлені випробовування

Випробовувильна напруга під час ВСТАНОВЛЕНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ повинна відповідати випробовувальній напрузі за таблицею 56 (див 5.2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

  • 1500 В дійового або 2100 в амплітудного значення для ОСНОВНОЇ або ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

  • 3000 В дійового або 4200 В амплітудного значення для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

U.3.2 Вибіркові випробовування

Звиті удвічі зразки треба випробувати згідно з ІЕС 60851-5, 4.4.1. Мінімальна пробивна напруга повинна бути вдвічі більша, ніж відповідна напруга за таблицею 58 (див. в. 2.2) цього стандарту з мінімальним значенням:

  • 3000 В дійового або 4200 В амплітудного значення для ОСНОВНОЇ або ДОДАТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ;

  • 6000 В дійового або 8400 В амплітудного значення для ПОСИЛЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

ДОДАТОК V

(обов’язковий)

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

(див. 1.6.1)

V.1 Вступ

Згідно з ІЕС 60364-3 системи розподілу електроживлення мають класифікацію як TN, ТТ та IT, залежно від розташування струмоносійних проводів та способу уземлення. Пояснення класів і кодування наведено у цьому додатку. Деякі приклади кожного класу наведені на рисунках; інші види виконання також можливі.

На рисунках:

s приклади, для спрощення, наведені лише для однофазної апаратури, але у більшості випадків системи живлення застосовують як для однофазної, так і для трифазної апаратури;

s як джерела живлення можна розглядати вторинні трансформатори, мотор генератори або безперебійні системи розподілу електроживлення;

s деякі приклади можуть бути застосовані до трансформаторів, які розташовані у споруді користувача та де границею споруди є підлога приміщення;

s деякі системи розподілу енергоживлення уземлені у додаткових точках, наприклад, у місці введення у приміщення користувача (див. ІЕС 60364-4-41.413.1.3.1. примітка 1).

Для нижченаведених видів під’єднання апаратури у кількість зазначених проводів не входять проводи, які застосовують лише для уземлення

Однофазне - 2 проводи

Однофазне - 3 проводи

Двофазне - 3 проводи

Трифазне - 3 проводи

Трифазне - 4 проводи

Система кодування, яку застосовують:

s Перша літера: відношення системи до «землі»;

Т - означає, що е безпосереднє під’єднання одного полюса системи до «землі».

І - означає, що система ізольована від «землі», або під’єднана до «землі» у одній точці через

комплексний опір.

s Друга літера: уземлення апаратури;

Т - означає безпосереднє під’єднання апаратури до «землі», незалежно від уземлення будь-якої точки

системи розподілу електроживлення.

N - означає безпосереднє електричне під’єднання апаратури до точки уземлення системи живлення (у

системах живлення змінного струму уземленою точкою системи розподілу електроживлення

звичайно, є нейтральна точка, або, за її відсутності, фазовий провід).

Подальші літери, якщо вони є: взаємозв'язок нейтрального та земляного проводів:

S - означає, що функція захисту забезпечена проводом окремо від нейтрального або уземленого

лінійного (для систем змінного струму - уземленого фазового) проводу.

С - означає, що функції нейтралі та захисту об’єднані в одному проводі (PEN - провід).

V.2 Системи розподілу електроживлення TN

Системи розподілу електроживлення TN є системами з безпосереднім уземленням: частини апаратури, які потребують ущемлення, під’єднуюгь ПРОВОДАМИ ЗАХИСНОГО УЗЕМЛЕННЯ. Розглядають три типи системи електроживлення TN:

- TN-S система розподілу електроживлення

для усієї системи використовують окремий провід захисту;

- TN-C-S система розподілу електроживлення

функції нейтралі та захисту об’єднані у одному проводі для частини системи;

- TN-C система розподілу електроживлення

функції нейтралі та захисту об’єднані у одному проводі для усієї системи.Деякі системи електроживлення TN працюють від вторинної обмотки трансформатора, яка має уземлену центральну точку (нейтраль). У разі використання двох фазових проводів та нейтрального проводу систему зазвичай називають «однофазною 3-провідною системою»

.
Нтк'ральиіаА провід ta провід м месу теиомамі партам


4ч>лмй ущемлений


Приміщення

бо споруда 1

Приміщення •бо споруда 2

Рисунок V.1 - Приклади систем розподілу електроживлення TN-S


Функції нейтралі та захисту поєднані для частин системи в одному проводі (PEN)

Примітка. Точка, у якій провід PEN поділяється на провід захисного уземлення та нейтральний провід, може бути розташована на вході у споруду або на розподільчому щиті всередині будови

Рисунок V.2 - Приклади систем розподілу електроживлення TN-C-S


Функції нейтралі та захисту поєднані в одному проводі (PEN)

Рисунок V.3 - Приклади систем розподілу електроживлення TN-C


Функції нейтралі та захисту поєднані в одному проводі (PEN)

Цю систему широко використовують у Північній Америці у разі напруги 120/240

ВРисунок V.4 - Приклад однофазної трипровідної системи розподілу електроживлення TN-C

V.3 Системи розподілу електроживлення ТТ

Системи розподілу електроживлення ТТ мають одну безпосередньо уземлену точку: частини апаратури, що потребують ущемлення, під’єднують до уземлення користувача, яке електрично не пов’язане із уземленням системи розподілу електроживлення.

Уземлення нейтралі те незалежне уземлення апаратури

Рисунок V.5 - Приклад трифазної системи розподілу електроживлення ТТ з нейтраллю
Уземлена фаза та незалежне уземлення апаратури

Рисунок V.8 - Приклад трифазної системи розподілу електроживлення ТТ