А.2 Форма подання пропозицій до тематичного плану робіт (при розробленні проекту зміни до чинного документа)

ПРОПОЗИЦІЇ

до тематичного плану робіт з нормування та стандартизації у будівництві

на _______ рік

Назва документа, до якого пропонується розробити проект зміни

Підстава для розроблення проекту зміни

Наявність міжнародних, регіональних документів, з якими має бути гармонізована запропонована до розроблення зміна

Термін подання до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури (місяць, рік)

Організація-виконавець та організації-співвиконавці

Примітки

1

2

3

4

5

6

ДОДАТОК Б

Форма плану фінансування робіт з нормування та стандартизації у будівництві

на _________ рік


№ з/п

Повна назва розробки

Обумовлена підстава

Виконавець, який пропонується, відповідальний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури

Строки виконання

Вартість робіт, тис. грн.

Очікуваний результат

Планується (визначено договором)

Оплачено станом на 01.01.20

Планується на ______ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ДОДАТОК В

Форма витягу з протоколу засідання секції Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ВИТЯГ

з протоколу № _______

засідання секції

____________________________________________________________________

(назва секції)


Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від " " 20____ року

ПРИСУТНІ:

(прізвища, ініціали членів секції)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


ЗАПРОШЕНІ: ______________________________________________________

(прізвища, ініціали осіб, які запрошені на розгляд питання)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

СЛУХАЛИ: Про проект _____________________________________________

(назва проекту документа)

________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до розгляду на засіданні президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


Голова секції ______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар секції ______________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Г

Форма рішення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

" " 200 р. №

Про проект

___________________________


Заслухавши доповідь

(прізвище, ініціали представника організацїі-розробника)

__________________________________________________________________

про проект

Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до затвердження (прийняття)

__________________________________________________________________

(назва документа)

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві спільно з

__________________________________________________________________

(назва підрозділу, до питань сфери компетенції якого належить документ)

підготувати у місячний термін справу документа.

3. Визначити відповідальним за супровід документа

__________________________________________________________________

(назва організації)


Голова Науково-технічної ради

(підпис) (прізвище, ініціали)

УКНД 01.020


Ключові слова: організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві, будівельні норми, нормативні документи, тематичний план, план фінансування робіт.

1)На розгляді

3