3-3 – вузла сполучення з перемичками віконного прорізу (вертикальний переріз);

4-4 – вузла сполучення порога балконних дверей з плитою перекриття (для блока балконних дверей).

При використанні програми розрахунку тривимірних температурних полів температурний режим вказаних перерізів може оцінюватися на основі розрахунку одного просторового блока, що включає фрагмент зовнішньої стіни з заповненням віконного прорізу.

В.2.4 Розрахунок температурного режиму вузла примикання рекомендується виконувати у такому порядку:

 • визначають розміри розрахункової ділянки та вибирають характерні перерізи;

 • складають розрахункові схеми вузлів примикань; складні конфігурації ділянок, наприклад, криволінійні, замінюють більш простими, якщо ця конфігурація має незначний вплив на тепло технічні характеристики;

 • готують та вводять у програму початкові дані: геометричні розміри, розрахункові коефіцієнти теплопровідності, розрахункові температури зовнішнього та внутрішнього повітря, розрахункові коефіцієнти тепловіддачі ділянок поверхонь;

 • розраховують температурне поле;

 • проводять візуалізацію результатів розрахунку; аналізують характер розподілення температур у ділянці, що розглядається, визначають температуру внутрішньої та зовнішньої поверхонь в окремих точках; встановлюють мінімальну температуру внутрішньої поверхні; результати роз рахунку порівнюють з вимогами цього стандарту й інших нормативних документів; визначають сумарний тепловий потік, що входить у розрахункову ділянку; за необхідності конструктивне рішення вузла примикання змінюють і проводять повторні розрахунки;

 • складають документований звіт за результатами розрахунку.

В.3 Основні вимоги до супровідної технічної документації

Супровідна технічна документація повинна містити:

 • галузь застосування програмного засобу;

 • докладний опис призначення програми та її функцій;

 • опис процедури установки програми на персональному комп'ютері;

 • опис математичних моделей, що використовуються в програмі;

 • детальне керівництво для користувача з прикладами розрахунків;

 • координати служби технічної підтримки.

В.4 Приклад розрахунку

Необхідно провести розрахунок температурного поля і оцінити можливість випадання конденсату на поверхню вузла примикання віконного блока з клеєної деревини згідно з ДСТУ Б В.2.6-23 до простінку одношарової цегляної стіни з повнотілої цегли на цементно-піщаному розчині (горизонтальний переріз). Зовнішня гідроізолююча ділянка – попередньо стиснута ущільнювальна стрічка, центральна теплоізоляційна ділянка – монтажна піна, внутрішня пароізоляційна ділянка – пароізоляційна стрічка. Поверхня віконного відкосу утеплена термовкладишем із екструдованого пінополістиролу завтовшки 25 мм. Основні розміри і характеристика матеріалів віконного блока та зовнішньої стіни наведені на рисунку В.2.

Вихідні дані: розрахункова температура внутрішнього повітря ; розрахункова температура зовнішнього повітря ; температура "точки роси" ; розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні стіни ; розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні віконного блока ; коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні стіни та віконного блока .

Розрахункова ділянка вузла примикання прийнята за осями симетрії віконного блока і простінка зовнішньої стіни. Розрахункова схема наведена на рисунку В.2а, схема завдання граничних умов – на рисунку В.2б.

Результати розрахунку наведені на рисунку В.3 у вигляді розподілення температур (ізотерм) по перерізу ділянки, що розраховується, і значень температур внутрішньої та зовнішньої поверхонь в окремих найбільш характерних точках.

Аналіз результатів розрахунку показує, що мінімальна температура внутрішньої поверхні спостерігається в зоні сполучення віконної коробки з відкосом віконного прорізу та становить . Зіставлення мінімальної температури внутрішньої поверхні з температурою "точки роси" свідчить про відсутність умов випадання конденсату на поверхню даного вузла примикань (у той же час температура на внутрішній поверхні склопакета в ділянці дистанційної рамки становить 3,4 °С, що не відповідає вимогам 2.8 ДБН В.2.6-31.

Тому місце розташування віконного блока по товщині стіни вибрано вірно, але конструкцію склопакета потрібно змінити.

1 – цегляна кладка, ; 2 – цементно-піщаний розчин, ; 3 – деревина упоперек волокон, ; 4 – монтажная піна, ; 5 – герметик, ; 6-екструдований пінополістирол, ; 7 – скло, ; 8 – повітряний прошарок 12 мм, ; 9 – алюміній, ; 10 – герметик, ; 11 – пароізоляційна стрічка,

Рисунок В.2 – Розрахункова схема (а) і схема завдання граничних умов (б) вузла примикання віконного блока до віконного прорізу

Рисунок В.3 – Результати розрахунку розподілення температур по вузлу примикання віконного блока з клеєної деревини до стіни із повнотілої цегли

ДОДАТОК Г

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ПРИСТОСУВАНЬ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

Під час виконання робіт з улаштування вікон та дверей потрібні такі інструменти та пристосування:

 • висок;

 • рівень будівельний;

 • планка-рівень;

 • розпірні та несучі колодки;

 • монтажні клини;

 • рулетка;

 • металева лінійка;

 • молоток;

 • циклі;

 • кліщі сталеві;

 • ножі;

 • ножиці;

 • кельми;

 • шпателі;

 • пензлі та щітки малярні;

 • перфоратор із набором свердел;

 • дриль із набором свердел;

 • ножівка;

 • розпилювач води;

 • ганчір'я.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

АРКУШ ОБМІРУ

Приклад змісту та складання

Дата

Число, місяць, рік

Виконавець

Назва організації

Адреса

Телефон

Підпис відповідальної особи

Замовник

Назва організації або П.І.Б.

Адреса

Телефон

Дата

Підпис

Будівельний об'єкт

Відповідальна юридична особа

Характеристика об'єкта

Адреса: № будинку, поверх, квартира, під'їзд

Телефон

План квартири або фасаду будинку

Обмір прорізу для влаштування вікна чи дверей

Проект

Результати обміру

Креслення прорізу (вид зсередини, ззовні)

Розмір прорізів (за горизонтал-лю, вертикаллю, діагоналями, відхилення суміжних прорізів від горизонталі та вертикалі тощо)

Проектний розмір вікна чи дверей

Розміри монтажних швів


ДОДАТОК Ж

(довідковий)

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ ТА ДВЕРНИХ БЛОКІВ

Таблиця Ж 1

Матеріал, вихідна сировинна основа

Приклад застосування

Фактори, які треба враховувати при проектуванні

Герметики, що наносяться (вприскування) .

на основі акрилових смол

- адгезія та сумісність;

- допустима деформація загальна;

- послідовність робочих операцій;

- геометричні параметри шару в перерізі;

- навантаження поверхні зчеплення

Імпрегновані пінні ізоляційні стрічки на основі поліуретанів

поліуретанова піна з імпрегнуванням

- ступінь стиснення;

- переріз;

- сумісність;

- міцність поверхневого зчеплення;

- стики;

- виконання кутів

Ізоляційні стрічки

поліізобутилен;

ЕПДМ;

м'який ПВХ;

поліестерова тканина

 • механічна фіксація при незначному поверхневому зчепленні;

 • достатнє зчеплення;

 • склеювання внапуск;

 • попередня обробка поверхні;

 • поверхня зчеплення;

 • сумісність клею

Ізоляційні плівки:

бутилкаучук;

поліізобутилен;

посилена алюмінієва фольга

- достатнє зчеплення;

- склеювання внапуск;

- попередня обробка поверхні;

- тиск стиснення при склеюванні;

- рухома петля

Плівки з еластомерів

полісульфідні;

силіконові;

поліуретанові

 • сумісність;

 • попередня обробка поверхні;

 • виконання кутів, стики;

- покриття

Примітка. Стрілкою позначено влаштування кожного виду ізоляційного матеріалу


ДОДАТОК И

(довідковий)

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ОБСЯГУ МОНТАЖНИХ РОБІТ

(ДО ЗАМОВЛЕННЯ № ___________)

 1. Відомості про будівельний об'єкт (найменування та адреса місця проведення робіт тощо)

 2. Відомості про тип та кількість стінового прорізу

2.1 Стіна без чверті

_________одиниць

_________одиниць

_________одиниць

2.2 Стіна зі чвертю

_________одиниць

_________одиниць

_________одиниць


3 Відомості про віконні та дверні блоки

Матеріал, познака, розміри та кількість віконних та дверних блоків______

____________________________________________________________________

4 Відомості про конструкцію з'єднувального шва

Умовна познака шва згідно з ДСТУ Б В.2.6-79

Перелік використаних матеріалів:

зовнішня ділянка _____________________________________________________

центральна ділянка ___________________________________________________

внутрішня ділянка ____________________________________________________

5 Кріпильні елементи

Марка, розміри тощо _____________________________________________

6 Перелік необхідних додаткових робіт та матеріалів

(роботи з надання прорізу правильної геометричної форми, роботи з посилення та виправлення відкосів тощо) ________________________________

7 Відомості про прийняття швів

До приймання надано ________ швів
Дата приймання

Передав: ________________________

(посада)

________________________

(підпис П.І.Б)

(Місце печатки або штампу служби контролю якості)

Передав: ________________________

(посада)

________________________

(підпис П.І.Б)

ДОДАТОК К

(довідковий)

ЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

Рисунок К.1 – Схема розподілення теплових потоків крізь заскління та непрозору частину віконних блоків з урахуванням крайових зон

Таблиця К.1 – Значення коефіцієнта

Ширина дистан-ційних рамок

Значення лінійного коефіцієнта теплопередачі Вт/(мּК) при різному ступені заглиблення дистанційної рамки відносно штапика С

Дистанційні рамки з алюмінієвих сплавів

Дистанційні рамки з нержавіючої сталі

Дистанційні рамки з ПВХ, Termis, TPS тощо

С = 0

С = 5

С = 10

С = 0

С = 5

С = 10

С = 0

С = 5

С = 10

Однокамерні склопакети

6

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

0,01

10

0,04

0,03

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,02

0,02

14

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

0,03

0,02

0,03

0,03

18

0,06

0,05

0,04

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

22

0,07

0,06

0,05

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,04

Двокамерні склопакети

6

0,05

0,04

0,03

0,05

0,05

0,04

0,03

0,03

0,02

10

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,03

0,03

14

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

0,03

18

0,07

0,07

0,06

0,06

0,07

0,07

0,04

0,04

0,03

22

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,04

0,04

0,04

Примітка 1. Значення відповідають дистанційним рамкам із товщиною стінок: із алюмінію та нержавіючої сталі – 0,25 мм, із ПВХ – 1,0 мм та TPS – 5-7 мм.

Примітка 2. Значення розраховані для віконних блоків із деревини та ПВХ. Для віконних блоків з алюмінієвих сплавів з термовставками представлені значення необхідно збільшити на 15%.

Примітка 3. Для віконних блоків з алюмінієвих сплавів без термовставок