А.1.3 Інструментальне обстеження стану конструкцій резервуара методами руйнівного контролю (виконують за відсутності даних або наявності сумнівних даних про матеріали металоконструкцій).

А.1.3.1 Механічні випробування основного матеріалу і матеріалу зварних з'єднань металоконструкцій.

А.1.3.2 Хімічний аналіз основного матеріалу і матеріалу зварних з'єднань металоконструкцій.

А.1.3.3 Металографічне дослідження основного матеріалу і матеріалу зварних з'єднань металоконструкцій.

А.1.4 Розрахункова експертиза стану конструкцій резервуара за результатами інструментального обстеження.

А.1.4.1 Розрахунок допустимих значень товщини елементів металоконструкцій.

А.1.4.2 Розрахунок напружено-деформованого стану елементів металоконструкцій під навантаженням з урахуванням впливу таких факторів:

 • корозійної зношеності елементів металоконструкцій;

 • недосконалості геометричної форми елементів металоконструкцій;

 • деформованості елементів металоконструкцій при осіданні.

Перевірка виконання умов допустимого в експлуатації технічного стану резервуара за критеріями міцності, стійкості та деформованості металоконструкцій.

Уточнення обсягів і місць неруйнівного контролю зварних з'єднань металоконструкцій фізичними методами.

А.1.4.3 Розрахунок остаточного ресурсу за критеріями герметичності, міцності та стійкості металоконструкцій з урахуванням впливу таких деградаційних процесів:

 • корозійного зносу металоконструкцій;

 • втоми металоконструкцій (з утворенням і розвитком тріщин втомлюваності).

 • А.1.5 Аналіз результатів обстеження, що містить:

 • визначення виду технічного стану конструкцій;

 • експертне рішення щодо умов подальшої експлуатації резервуара (що містить конкретні рекомендації з обмеження навантажень і впливів або перелік робіт з ремонту, або з виведення резервуара з експлуатації);

 • класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень на такі, що усуваються, і такі, що не усуваються; обґрунтування можливості подальшої експлуатації резервуара з дефектами і пошкодженнями, що не усуваються;

 • призначення терміну чергового обстеження.

А.2 Програма часткового обстеження резервуара повинна містити виконання робіт у послідовності, яка наведена нижче.

А.2.1 Ознайомлення з експлуатаційно-технічною документацією на резервуар.

А.2.2 Інструментальне обстеження стану конструкцій резервуара методами неруйнівного контролю.

А.2.2.1 Візуальний контроль усіх доступних конструкцій (загальний контроль) і зварних з'єднань металоконструкцій (місцевий контроль).

А.2.2.2 Вимірювальний контроль товщини доступних елементів металоконструкцій.

А.2.2.3 Вимірювальний контроль геометричної форми і положення доступних елементів металоконструкцій, включаючи вимірювання положення при осіданні.

А.2.2.4 Візуальний і вимірювальний контроль стану основи, фундаменту і вимощення.

А.2.3 Розрахункова експертиза стану конструкцій резервуара за результатами інструментального обстеження.

А.2.3.1 Розрахунок допустимих значень товщини елементів металоконструкцій.

А.2.3.2 Розрахунок напружено-деформованого стану елементів металоконструкцій під навантаженням з урахуванням корозійної зношеності.

А.2.3.3 Перевірка виконання умов допустимого в експлуатації технічного стану резервуара за критеріями міцності, стійкості та деформованості металоконструкцій.

А.2.3.3 Розрахунок остаточного ресурсу за критеріями герметичності, міцності та стійкості металоконструкцій з урахуванням впливу таких деградаційних процесів:

 • корозійного зносу металоконструкцій;

 • втоми металоконструкцій (з утворенням і розвитком тріщин втоми).

А.2.4 Аналіз результатів обстеження, що містить:

 • визначення виду технічного стану конструкцій;

 • експертне рішення щодо умов подальшої експлуатації резервуара (що містить конкретні рекомендації з обмеження навантажень і впливів або перелік робіт з ремонту, або з виведення резервуара з експлуатації для повного обстеження);

 • класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень на такі, що усуваються, і такі, що не усуваються; обґрунтування можливості подальшої експлуатації резервуара з дефектами і пошкодженнями, що не усуваються;

 • призначення терміну чергового обстеження.

ДОДАТОК Б

(довідковий)


ТИПОВИЙ СКЛАД ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ (ЗВІТУ)

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ РЕЗЕРВУАРА


Б.1 Типовий висновок експертизи за результатами повного обстеження резервуара повинен містити відомості та матеріали у послідовності, яка наведена нижче.

Б.1.1 Відомості про виконавця та програму технічного діагностування.

Б.1.1.1 Найменування експертної/уповноваженої організації, що виконує технічне діагностування резервуара з зазначенням документів, що засвідчують її повноваження на виконання комплексу діагностичних робіт.

Б.1.1.2 Склад виконавців окремих видів робіт за програмою технічного діагностування з зазначенням займаних посад і документів, що посвідчують їх повноваження на виконання спеціальних діагностичних робіт.

Б.1.1.3 Зміст програми технічного діагностування з зазначенням використаних нормативних і технічних документів, які регламентують методи та засоби виконання спеціальних діагностичних робіт, а також норми оцінки технічного стану резервуара.

Б.1.1.4 Відомості про технічні засоби контролю, що використані під час експертного обстеження.

Б.1.2 Відомості, взяті з проектної та експлуатаційно-технічної документації на резервуар.

Б.1.2.1 Загальні дані про резервуар: місце розташування, інвентарний номер, дата початку експлуатації, найменування проектної організації, найменування заводу-виробника конструкцій і монтажної організації.

Б.1.2.2 Технічні характеристики резервуара: тип, діаметр, висота, об'єм, найменування і характеристики нафтопродукту, що зберігається.

Б.1.2.3 Дані про основні матеріали металоконструкцій резервуара (за проектом і за сертифікатами): марки сталі та/або їх хімічний склад, механічні властивості сталі, сортамент профільного прокату, товщина листового прокату.

Б.1.2.4 Дані про технологію зварювання і зварювальні матеріали, що застосовані при виготовленні і монтажі металоконструкцій резервуара.

Б.1.2.5 Відомості про режими експлуатації резервуара згідно з технологічною картою, а також про відповідність фактичних умов експлуатації резервуара умовам, що передбачені проектом.

Б.1.2.6 Відомості про виконані (середній і капітальний) ремонти резервуара: термін виконання ремонту з зазначенням дати введення в експлуатацію після ремонту, зміст ремонту з зазначенням застосованих при ремонті металоконструкцій, основних і зварювальних матеріалів.

Б.1.3 Матеріали інструментального обстеження конструкцій резервуара методами неруйнів-ного і руйнівного контролю.

Б.1.3.1 Карти-схеми виявлених дефектів і пошкоджень елементів конструкцій.

Б.1.3.2 Таблиці, графіки, схеми та інші форми подання результатів вимірювань товщини, геометричної форми і розташування елементів конструкцій.

Б.1.3.3 Протоколи неруйнівного контролю зварних з'єднань металоконструкцій фізичними методами.

Б.1.3.4 Протоколи механічних випробувань, металографічних досліджень і хімічного аналізу основного матеріалу і матеріалу зварних з'єднань металоконструкцій.

Б.1.4 Матеріали розрахункової експертизи стану конструкцій резервуара.

Б.1.4.1 Результати розрахунків напружено-деформованого стану елементів металоконструкцій під навантаженням з урахуванням впливу корозійного зносу, недосконалості початкової геометричної форми елементів і деформації елементів при осіданні резервуара (таблична, графічна та інші форми подання).

Б.1.4.2 Результати перевірки виконання допустимих умов міцності, стійкості і деформованості елементів металоконструкцій.

Б.1.4.3 Результати розрахунків допустимих значень товщини елементів конструкцій (таблична, графічна та інші форми подання).

Б.1.4.4 Результати розрахунків остаточного ресурсу елементів металоконструкцій за критеріями герметичності, міцності і стійкості з урахуванням процесів корозійного зносу і втоми металоконструкцій.

Б.1.5 Матеріали експертного висновку про технічний стан і умови подальшої експлуатації резервуара.

Б.1.5.1 Визначення виду технічного стану резервуара, який досягнуто на час обстеження;

Б.1.5.2 Експертне рішення щодо умов подальшої експлуатації з конкретними рекомендаціями з обмеження навантажень і впливів або зі змісту середнього і капітального ремонту з виведенням резервуара з експлуатації;

Примітка. Рекомендації щодо змісту відновлювального ремонту можуть бути розширені до проектних рішень з ремонту, що містять: відомість дефектів та пошкоджень, технологічні карти ремонту, робочі креслення ремонту (шифрів КМ, КЗ), ресурсну відомість ремонтних матеріалів, проект виконання ремонтних робіт (ПВР), зокрема, проект виконання зварювальних робіт (ПВЗР) та ін.;

Б.1.5.3 Обґрунтування (за необхідності) можливості подальшої експлуатації резервуара з дефектами і пошкодженнями, що не підлягають усуненню при ремонті;

Б.1.5.4 Визначення терміну чергового обстеження резервуара.

Б.2 Типовий висновок експертизи за результатами часткового обстеження резервуара повинен містити такі відомості та матеріали у послідовності, яка наведена нижче.

Б.2.1 Відомості про виконавця та програму технічного діагностування.

Б.2.1.1 Найменування експертної/уповноваженої організації, що виконує технічне діагностування резервуара з зазначенням документів, що засвідчують її повноваження на виконання комплексу діагностичних робіт.

Б.2.1.2 Склад виконавців окремих видів робіт за програмою технічного діагностування з зазначенням займаних посад і документів, що посвідчують їх повноваження на виконання спеціальних діагностичних робіт.

Б.2.1.3 Зміст програми технічного діагностування з зазначенням використаних нормативних і технічних документів, які регламентують методи та засоби виконання спеціальних діагностичних робіт, а також норми оцінки технічного стану резервуара.

Б.2.1.4 Відомості про технічні засоби контролю, що використані при експертному обстеженні.

Б.2.2 Відомості, взяті з проектної та експлуатаційно-технічної документації на резервуар.

Б.2.2.1 Загальні дані про резервуар: місце розташування, інвентарний номер, дата початку експлуатації, найменування проектної організації, найменування заводу-виробника конструкцій і монтажної організації.

Б.2.2.2 Технічні характеристики резервуара: тип, діаметр, висота, об'єм, найменування і характеристики нафтопродукту, що зберігається.

Б.2.2.3 Дані про основні матеріали металоконструкцій резервуара (за проектом і за сертифікатами): марки сталі та/або їх хімічний склад, механічні властивості сталі, сортамент профільного прокату, товщина листового прокату.

Б.2.2.4 Дані про технологію зварювання і зварювальні матеріали, що застосовані при виготовленні і монтажі металоконструкцій резервуара.

Б.2.2.5 Відомості про режими експлуатації резервуара згідно з технологічною картою, а також про відповідність фактичних умов експлуатації резервуара умовам, що передбачені проектом.

Б.2.2.6 Відомості про виконані (середній і капітальний) ремонти резервуара: термін виконання ремонту з зазначенням дати введення в експлуатацію після ремонту, зміст ремонту з зазначенням застосованих при ремонті металоконструкцій, основних і зварювальних матеріалів.

Б.2.3 Матеріали інструментального обстеження конструкцій резервуара методами неруйнів-ного контролю.

Б.2.3.1 Карти-схеми виявлених дефектів і пошкоджень доступних елементів конструкцій.

Б.2.3.2 Таблиці, графіки, схеми та інші форми подання результатів вимірювань товщини, геометричної форми і розташування доступних елементів конструкцій.

Б.2.4 Матеріали розрахункової експертизи стану конструкцій резервуара.

Б.2.4.1 Результати розрахунків напружено-деформованого стану елементів металоконструкцій під навантаженням з урахуванням впливу корозійного зносу (таблична, графічна та інші форми подання).

Б.2.4.2 Результати перевірки виконання допустимих умов міцності, стійкості і деформованості елементів металоконструкцій.

Б.2.4.3 Результати розрахунків допустимих значень товщини елементів конструкцій (таблична, графічна та інші форми подання).

Б.2.4.4 Результати розрахунків остаточного ресурсу елементів металоконструкцій за критеріями герметичності, міцності і стійкості з урахуванням процесів корозійного зносу і втоми металоконструкцій.

Б.2.5 Матеріали експертного висновку з технічного стану і умов подальшої експлуатації резервуара.

Б.2.5.1 Визначення виду технічного стану резервуара, який досягнуто на час обстеження;