ДСТУ EN 54-12:2004НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні

пропущеного світла

(EN 54-12:2002, IDТ)Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Морозова, В. Макаров, В. Приймаченко,

Л. Фесенко, В. Василенко-Шереметьєв, А. Кісельов

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132 з 2005-01-01

 2. Національний стандарт відповідає EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 12. Димові сповіщувачі. Лінійні сповіщувачі, що використовують оптичний промінь). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ


Національний вступ III

1 Сфера застосування 3

2 Нормативні посилання 3

3 Терміни та визначення понять 3

4 Вимоги 3

4.1 Відповідність 3

4.2 Індивідуальна індикація тривоги 3

4.3 Підімкнення допоміжних пристроїв 3

4.4 Настройки виробника 3

4.5 Регулювання величини порога спрацьовування на місці експлуатування 3

4.6 Захист від проникання сторонніх тіл 3

4.7 Контролювання знімних сповіщувачів і з'єднань 3

4.8 Межа компенсації 3

4.9 Додаткові вимоги щодо програмно керованих сповіщувачів 3

4.9.1 Загальні положення 3

4.9.2 Розробляння програмного забезпечення 3

4.9.3 Збереження програми і даних 3

4.10 Сигналізування у разі несправності 3

5 Методи випробування 3

5.1 Загальні положення 3

5.1.1 Атмосферні умови під час випробовування 3

5.1.2 Стан сповіщувача під час випробовування 3

5.1.3 Установлювання сповіщувача 3

5.1.4 Допустимі відхили 3

5.1.5 Вимірювання величини порога спрацьовування 3

5.1.6 Забезпечення випробовувань 3

5.1.7 План випробовування 3

5.2 Відтворність 3

5.2.1 Мета 3

5.2.2 Методика випробовування 3

5.2.3 Вимоги 3

5.3 Повторність 3

5.3.1 Мета 3

5.3.2 Методика випробовування 3

5.3.3 Вимоги 3

5.4 Залежність від напрямку 3

5.4.1 Мета 3

5.4.2 Методика випробовування 3

5.4.3 Вимоги 3

5.5 Зміна параметрів електроживлення 3

5.5.1 Мета 3

5.5.2 Методика випробовування 3


5.5.3 Вимоги 3

5.6 Швидкі зміни ослаблення променя 3

5.6.1 Мета 3

5.6.2 Методика випробовування 3

5.6.3 Вимоги 3

5.7 Повільні зміни ослаблення променя 3

5.7.1 Мета 3

5.7.2 Методика випробовування 3

5.7.3 Вимоги 3

5.8 Залежність від довжини оптичного шляху 3

5.8.1 Мета 3

5.8.2 Методика випробовування 3

5.8.3 Вимоги 3

5.9 Чутливість до пожежі 3

5.9.1 Мета 3

5.9.2 Методика випробовування 3

5.9.3 Вимоги 3

5.10 Паразитне засвічування 3

5.10.1 Мета 3

5.10.2 Методика випробовування 3

5.10.3 Вимоги 3

5.11 Сухе тепло (стійкість) 3

5.11.1 Мета 3

5.11.2 Методика випробовування 3

5.11.3 Вимоги 3

5.12 Холод (стійкість) 3

5.12.1 Мета 3

5.12.2 Методика випробовування 3

5.12.3 Вимоги 3

5.13 Вологе тепло, постійний режим (стійкість) 3

5.13.1 Мета 3

5.13.2 Методика випробовування 3

5.13.3 Вимоги 3

5.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість) 3

5.14.1 Мета 3

5.14.2 Методика випробовування 3

5.14.3 Вимоги 3

5.15 Вібрація (тривкість) 3

5.15.1 Мета 3

5.15.2 Методика випробовування 3

5.15.3 Вимоги 3

5.16 Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (стійкість) 3


5.17 Корозійне впливання діоксиду сірки (SO2) (тривкість) 3

5.17.1 Мета 3

5.17.2 Методика випробовування 3

5.17.3 Вимоги 3

5.18 Удар (стійкість) 3

5.18.1 Мета 3

5.18.2 Методика випробовування 3

5.18.3 Вимоги 3

6 Марковання та дані 3

6.1 Марковання 3

6.2 Документація 3

6.2.1 Загальні положення 3

6.2.2 Документація на програмне забезпечення 3

Додаток А Устаткування для вимірювання значення порога спрацьовування 3

А.1 Технічні характеристики фільтрів 3

А.2 Вимірювальна лава 3

Додаток В Кімната тестових пожеж 3

Додаток С Тління (піролізне) деревини (TF 2) 3

С.1 Паливо 3

С.2 Нагрівальна плита 3

С.3 Розміщування 3

С.4 Швидкість нагрівання 3

С.5 Умова закінчення випробовування 3

С.6 Критерії дійсності випробовування 3

Додаток D Тління бавовни (TF 3) 3

D.1 Паливо 3

D.1.1 Розміщування 3

D.2 Підпалювання 3

D.3 Умова закінчення випробовування 3

D.4 Критерії дійсності випробовування 3

Додаток Е Відкрите горіння синтетичного матеріалу (поліуретану) (TF 4) 3

Е.1 Паливо 3

Е.2 Розміщування 3

Е.3 Підпалювання 3

Е.4 Умова закінчення випробовування 3

Е.5 Критерії дійсності випробовування 3

Додаток F Відкрите горіння рідини (n-гептан) (TF 5) 3

F.1 Паливо 3

F.2 Розміщування 3

F.3 Підпалювання 3

F.4 Умова закінчення випробовування 3

F.5 Критерії дійсності випробовування 3


Додаток G Стенд для випробування паразитним засвічуванням 3

G.1 Монтування 3

G.2 Джерело світла 3

Додаток ZA Положення цього стандарт, що стосуються вимог або інших положень директив ЄС 3

Бібліографія 3НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 12. Димові сповіщувачі. Лінійні сповіщувачі, що використовують оптичний промінь).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначені в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

 • до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до тексту долучено «додаток ZA» та «Бібліографію», та виділено двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;

 • вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • у тексті стандарту подано «Національне пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;

 • Сгер змінено на Свідтв.;

 • для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 12. Димові сповіщувачі. Лінійні сповіщувачі, що використовують оптичний промінь» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла»;

 • замінено познаки фізичних величин: «s» на «с», «mm» на «mm», «day» на «доба», «m» на «м», «h» на «год», «min» на «хв», «m · s -2» на «м/с2», «J» на «Дж», «octave/min» на «окт/хв», «Hz» на «Гц», «kPa» на «кПа», «° · min -1» на «°/хв», «dB» на «дБ», «dB · m -1» на «дБ/м», «cm3» на «см3», «g» на «г», «kg · m -3» на

« кг/м3», «kW» на «кВт», «W» на «Вт», «cm» на «см».

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) EN 54-1:1996, EN 54-7:2000, які в Україні прийнято як національні (НС):

ЄС

HC

Ступінь

відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction


EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ДСТУ EN 54-1 :2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 54-7:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)

IDTIDT

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту, і які не прийнято як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».
ДСТУ EN 54-12:2004НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні

пропущеного світла


СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 12. Извещатели пожарные дымовые линейные

проходящего света


FIRE ALARM SYSTEMS

Part 12. Detectors fire smoke line

using transmitted light

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2005-01-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовувань та критерії функціювання для лінійних димових сповіщувачів, використовуваних ослаблення і (або) зміни в ослабленні оптичного променя, та які застосовуваних у системах пожежної сигналізації, встановлюваних у будівлях.

Цей стандарт не поширюється на:

 • лінійні димові пожежні сповіщувачі, розраховані на роботу з відстанню менше ніж 1 м між опозитними компонентами;

 • лінійні димові пожежні сповіщувачі, довжину оптичного шляху яких визначено або установлено внутрішнім механічним з'єднанням;

 • лінійні димові пожежні сповіщувачі зі спеціальними характеристиками, що не можуть бути оцінені методами випробовувань згідно з цим стандартом.

Примітка. Поняття «оптичний» використовують для діапазону електромагнітного спектра, що його випромінює передавач і сприймає приймач; це поняття не обмежене видимим діапазоном довжин хвиль.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані або недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації (в тому числі зміни).

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

EN 54-7: Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

EN 50130-4:1995 Alarm Systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 60064 Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes. Performance requirements (IEC 60064:1993, modified)

EN 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992

EN 60068-2-1:1993 Environmental testing - Part 2: Tests -Test A: Cold (IEC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2:1993 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test B: dry heat (IEC 60068-2-2:1974 + IEC 68-2-2A:1976)

EN 60068-2-6:1995 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration, (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-75 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Eh: Hammer tests (IEC 60068-2-75:1997)

EN 60081 Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications (IEC 60081:1997)

HD 323.2.3 S2 Basic environmental testing procedures - Part 2: tests; test Ca: damp heat, steady state

HD 323.2.56 S1:1990 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Cb: Damp heat, steady state, primarily for equipment

IEC 60068-2-42:1982 Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test


for contacts and connections

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1:1996 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ

EN 54-7: Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові. Точкові сповіщувачі розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні*

EN 50130-4:1995 Тривожні системи. Частина 4. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо стійкості компонентів систем пожежної сигналізації, сигналізування про вторгнення і систем суспільного оповіщування про тривогу

EN 60064 Вольфрамові лампи накалювання для домашнього застосовування і подібного застосування з метою загального освітлення. Вимоги щодо виконання

EN 60068-1 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні вимоги та настанови (ІЕС 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + А1:1992)

EN 60068-2-1:1993 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2:1993 Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:1974 + ІЕС 68-2-2А:1976)

EN 60068-2-6:1995 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-75 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Eh: Випробовування молотком (ІЕС 60068-2-75:1997)

EN 60081 Двоцокольні люмінесцентні лампи. Технічні характеристики (ІЕС 60081:1997)

HD 323.2.3 S2 Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим*

HD 323.2.56 S1:1990 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Сb. Вологе тепло, постійний режим, призначене в основному для апаратури

ІЕС 60068-2-42:1982 Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Кс. Випробовування контактів та з'єднань на впливання діок-сиду сірки


______________

* На цей час чинний EN 54-7:2000 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові. Точкові сповіщувачі розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні + А1:2002 (Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization + A1:2002).