ДСТУ Б В.2.7-20-95


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріалиЛінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підосновіТехнічні умови

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Держкоммістобудування України

1995

Передмова1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України від З березня 1995 ρ №42

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 18108-80


Зміст1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Типи. Основні параметри і розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Вказівки щодо експлуатації

10 Гарантії виробника


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали

Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові

Технічні умови


Строительные материалы

Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове

Технические условия


Building materials

Polyvinilchloiride linoleum with heat sound-insulating backing

Specifications

ДСТУ Б В.2.7-20-95

Чинний від 1995-07-01

1 Галузь використання

1 1 Цей стандарт поширюється на полівінілхлоридний лінолеум на теплозвуксізолюючій підоснові (далі за текстом "лінолеум"), який виготовляється промазним, валково-каландровим та екструзійним способами.

1.2 Лінолеум складається із верхнього і нижнього шарів.

Верхній шар лінолеуму виготовляють із полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів і різних добавок.

Верхній шар може виготовлятись з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок.

Нижній шар лінолеуму ε нетканим голкопробивним матеріалом, який служить як теплозвукоізолююча підоснова.

1.3 Лінолеум призначається для влаштування підлоги в приміщеннях житлових, громадських та промислових будівель при відсутності інтенсивного руху і дії абразивних матеріалів, жирів, масел і води, а також згідно з СНиП. 2.01.02 крім вестибюлів, сходових кліток та ліфтових холів.

1.4 Вимоги цього стандарту поділяються на обов'язкові і рекомендовані.

Рекомендовані вимоги викладені в 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.1, 4.1.3.1, 4.2.1.1, 4.2.3, 4.2.4.

Обов'язкові вимоги до якості лінолеуму, що забезпечують його нешкідливість для життя, здоров'я і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені у розділі 5.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.


2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посиланя на такі документи:

ГОСТ 12. 1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12. 1.005-83

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12. 1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12. 1.0 18-86

ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая безопасность

ГОСТ 12. 1.01 9-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12. 1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей. Методы их определения

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.030-82

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 15.009-91

Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий

ГОСТ 2228-81

Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 6433.2-71

Материалы электроизоляционные твердые Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 8273-75

Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11529-86

Материалы паливинилхлоридные для полов. Методы контроля

ГОСТ 11583-74

Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты

ГОСТ 13939-84

Ленты технические комплектовочные. Технические условия

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 14841-80

Люксометры фотоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 17308-85

Шпагат из лубяных волокон. Технические условия

ГОСТ 19433-88

Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 24210-80

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Методы определения звукоизолирующих свойств

ГОСТ 25609-83

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

ГОСТ 26150-84

Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки

ГОСТ 26604-85

Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия

СНиП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

Сан ПиН 4630-88

Санитарные правила и нормы охраны поверхности от загрязнений

Сан ПиН 4946-89

Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест

СП 1042-73

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СН 3044-84

Санитарные нормы вибрации рабочих мест

СН 3223-85

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СН 4088-86

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

РСН 356-91

Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины

ПУЭ-86

Правила устройств электроустановок


3 Типи. Основні параметри і розміри

3.1 Лінолеум в залежності від способу виробництва і структури верхнього шару може виготовлятися шести типів:

• ПР - промазний;

• ПРП - контактно-промазний з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок;

• ВК - валково-каландровий;

• ВКП - валково-калаьдровий з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок;

• ЕК - екструзійний;

• ЕКП - екструзійний з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок.

3.2 Рекомендовані розміри полотнища лінолеуму за довжиною І шириною наведені в таблиці і.

Таблиця 1

в міліметрах

Найменування параметра

Розміри

Довжина

Від 12000 де 20000 вкл. з інтервалами через 500

Ширина

Від 1200 до 2000 вкл. з інтервалами 100

Примітка. Допускається за погодженням зі споживачем виробляти лінолеум інших розмірів за довжиною і шириною.


3.3 Розміри полотнища лінолеуму за товщиною в міліметрах повинні бути:

• за загальною товщиною, не менше 3,6;

• за товщиною полімерного шару (прозорої лицьової полівінілхлоридної плівки

і полівінілхлоридного шару) 1,2.

3.4 Граничні відхилення від номінальних розмірів, в міліметрах:

• за довжиною - ±360; -100;

• за шириною - ± 20;

• за товщиною полімерного шару - ± 0,20 .

3.5 Товщина полімерного шару для лінолеуму типу ПР, одержаного шляхом одностадійної намазки, може бути 2,0 мм ±0,2 мм.

3.6 Лінолеум типу ПР може виготовлятись з печатним рисунком, захищеним лицьовим полівінілхлоридним шаром, завтовшки від 0,30 мм ±0,05 мм і більше згідно з технологічним регламентом

3.7 Для лицьового шару лінолеуму типів ПРП, ВКП, ЕКП, як правило, застосовують полівінілхлоридну плівку завтовшки 0,20 мм ±0,02 мм і більше.

3.8 Для виготовлення лінолеуму всіх типів повинна застосовуватись підоснова за ГОСТ 26604.

3.8.1 Допускається виготовлення лінолеуму з іншими видами нетоксичних голкопробивних підоснов, які не погіршують якісних показників продукції.

3.9 Умовне позначення лінолеуму повинне складатися із літерного позначення типу лінолеуму, виду підоснови і позначення цього стандарту

Приклад умовного позначення лінолеуму, виготовленого валково-каландровим способом (ВК) на підоснові із синтетичных волокон (С)

"Лінолеум ВК-С ДСТУ Б В.2.7-20-95".

Те саме з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок:

"Лінолеум ВКП-С ДСТУ Б В.2.7-20-95".


4 Технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.1.1 Лінолеум повинен виготовлятися згідно з вимогами цього стандарту за рецептурою і технологічним регламентом, затвердженими за встановленим порядком.

4.1.2 Матеріали, які застосовують для виготовлення лінолеуму, повинні задовольняти вимоги діючих нормативних документів.

4.1.3 Крайки лінолеуму повинні бути паралельними, не мати задирок і щербин. Відхилення від паралельності крайків не повинне перевищувати ±3 мм на 1 м довжини полотнища.

4.1.3.1 За погодженням зі споживачем допускається виготовляти лінолеум з необрізаними крайками.

4.1.4 Лінолеум виготовляють одноколірним або багатоколірним з гладкою або тисненою лицьовою поверхнею.

Колір, рисунок, фактура лицьової поверхні, рівномірність забарвлення одноколірного лінолеуму повинні відповідати зразкам-еталонам, затвердженим за встановленим порядком.

4.1.5 На лицьовій поверхні лінолеуму не допускаються напливи, вм'ятини, подряпини, раковини, складки, пузирі, плями, смуги, спотворення рисунка і бризки від фарби, видимі на відстані 1 м від поверхні лінолеуму.

4.1.6 Показники фізико-механічних, теплотехнічних, акустичних, електростатичних властивостей лінолеуму, рівномірності забарвлення і кольоростійкості одноколірного лінолеуму повинні відповідати наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування показникаНорми для лінолеуму типів

ПРП, ВКП, ЕКП

ПР

ВК

ЕК

Стираність, мкм, не більше

60

190

90

90

Абсолютна залишкова деформація при втискуванні, мм, не більше

1.5

1,6

1,6

1,6

Зміна лінійних розмірів після добової витримки зоазків, %, не більше

1,5

1,5

1,5

1,8

Зміна лінійних розмірів після 60- добової витримки зразків, %, не більше

0,5

0,5

0,5

0,8

Міцність зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром лінолеуму, Н/м (кгс/м), не менше

980 (100)

-

-

-

Міцність зв'язку між підосновою і полімерним шаром, Н/м (кгс/м), не менше

294 (30) (крім ПРП)

-

294(30)

294(30)

Показник теплозасвоєня, Вт/м2·К (ккал/м2· год°С), не менше


11,6(10)


Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму, дБ, не менше

18

Рівномірність забарвлення (інструментальне) і кольоростійкість одноколірного лінолеуму, порогів, не більше

-

-

4

4

Питомий поверхневий електричний опір, Ом, не більше

5·1015

Примітка. Визначення зміни лінійних розмірів після 60- добової витримки зразків лінолеуму проводиться за погодженням зі споживачем.