прДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:201Х


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ЄВРОКОД 4.

ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-2. Загальні положення

Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

(EN 1994-1-2:2005, ІDТ)


ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:201Х
(Проект, остаточна редакція)Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

201Х

ПЕРЕДМОВА


  1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»:

П. Бакін; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, докт. техн. наук; В. Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Расюк; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Фесенко.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України:

В. Ковалишин, канд. техн. наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук;

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України:

П. Круковський, доктор техн. наук

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України:

С. Поздєєв, канд. техн. наук

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури:

С. Фомін, доктор техн. наук

Національний університет «Львівська політехніка»

Б. Демчина, доктор техн. наук; Т. Шналь, канд. техн. наук

Департамент пожежної безпеки при Державній інспекції техногенної безпеки України

О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко

Донецька національна академія будівництва і архітектури:

В. Корсун, доктор техн. наук

Одеський національний морський університет:

С. Клованіч, доктор техн. наук

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля:

Б. Дохняк, канд. техн. наук


2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від __________ №____ з ____________


3 Національний стандарт відповідає EN 1994-1-2:2005 Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design (Єврокод 4 – Проектування сталезалізобетонних конструкцій – Частина 1-2: Загальні правила – Розрахунок конструкцій на вогнестійкість) з технічною поправкою EN 1994-1-2:2005/АС:2008


Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)


Переклад з англійської (en)


Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕПраво власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарстваУкраїни


©Мінрегіон України, 201Х


ЗМІСТ


С.

Національний вступ………………………………………………………………………..

V

Вступ………………………………………………………………………………………...

VI

Основи програми Єврокодів…………………………………………………………….....

1

Статус та сфера застосування Єврокодів……………………………………………….....

2

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди……………………………………

4

Зв’язок між Єврокодами і гармонізованими технічними умовами (ENи і ETAи) для виробів ………………………………………………………………………………………


4

Додаткова інформація стосовно EN 1994-1-2…………………………………………….

5

Національний Додаток до EN 1994-1-2……………………………………………………

8

1.

Загальні положення……………………………………………………………………....

10


1.1

Сфера застосування……………………………………………………………….......

10


1.2

Нормативні посилання………………………………………………………………..

14


1.3

Передумови…………………………………………………………………………...

17


1.4

Відмінність між принципами та правилами застосування……………………......

17


1.5

Терміни та визначення понять………………………………………………………

17


1.6

Познаки….…………………………………………………………………………….

19

2.

Основи проектування………………………………………………………………….....

31


2.1

Вимоги………………………………………………………………………………......

31


2.2

Впливи………………….……………………………………………………………….

33


2.3

Розрахункові значення властивостей матеріалу……………………………………...

33


2.4

Методи перевірки………………………………………………………………………

34

3.

Властивості матеріалів…………………………………………………………………...

39


3.1

Загальні положення..……………………………………………………………............

39


3.2

Механічні властивості………………………………………………………………….

39


3.3

Теплофізичні властивості……………………………………………………………....

46


3.4

Густина…………………..………………………………………………………………

53

4.

Методика розрахунку…………..…………………………………………………………

55


4.1

Вступ………….…………………………………………………………………............

55


4.2

Табличні дані………….………………………………………………………………...

58


4.3

Спрощені розрахункові моделі………………………………………………………...

68


4.4

Уточнені розрахункові моделі…………………………………………………………

88

5.

Конструювання…..………………………………………………………………………..

91


5.1

Вступ…………………………………………………………………………………….

91


5.2

Балки…………………………………………………………………………………….

92


5.3

Колони…………………………………………………………………………………..

93


5.4

З’єднання між балками та колонами………………………………………………….

94


Додаток А

Співвідношення “напруження-деформації” для конструкційних сталей за підвищених температур......................................................................................


99

Додаток В

Співвідношення “напруження-деформації” для бетону з силікатним заповнювачем за підвищених температур..……..............................................


102

Додаток С

Співвідношення “напруження-деформації” із низхідною ділянкою нагрівання для бетону, що використовують для реальних пожеж та в уточнених розрахункових моделях……………………………........................104

Додаток D

Модель для розрахунку межі вогнестійкості незахищених плит, що зазнають вогневого впливу знизу за стандартним температурним режимом……………………………………………………...............................106

Додаток Е

Модель для розрахунку несучої здатності на згин опорного та прольотного перерізів сталевої балки спільно з бетонною плитою, що зазнає вогневого впливу знизу ……………………………………………………………………115
Додаток F

Модель для розрахунку несучої здатності на згин опорного та прольотного перерізів частково облицьованої сталевої балки спільно з бетонною плитою, що зазнає вогневого впливу знизу за стандартним температурним режимом……………………………………………………..
121


Додаток G

Узагальнена модель для розрахунку вогнестійкості колон із частково облицьованими сталевими перерізами для згинання відносно слабкої осі, що зазнають вогневого впливу з усіх сторін за стандартним температурним режимом……………………………………………………..
129


Додаток Н

Спрощена розрахункова модель для трубобетонних конструкцій, що зазнають вогневого впливу по периметру перерізу за стандартним температурним режимом……………………………………..........................138


Додаток І

Розроблення та оцінка експериментальних моделей……………………….

144


Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1994-1-2:2005……………………………………...


145


Технічна поправка EN 1994-1-2:2005/АС:2008…………………………………………….

147НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт є тотожний перекладідентичний EN 1994-1-2:2005 Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design (Єврокод 4 -. Проектування сталезалізобетонних конструкцій -. Частина 1-2:. Загальні положення правила – Розрахунок конструкцій на вогнестійкість) з технічною поправкою EN 1994-1-2:2005/АС:2008.

EN 1994-1-2:2005 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До Цей національного національний стандарту долучено англомовний текст- двомовний.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:201Х «Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ІDТ)», яка викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «ССНБ. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, що відповідальний за цей стандарт – ТК 304 «Захист будівель та споруд».

Науково-технічна організація, що відповідальна за цей стандарт – ДП НДІБК.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Зміст» та «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

  • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:201Х Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ІDТ)EN 1994-1-2:2005, разом з технічною поправкою наведено в додатку НА.

Копії міжнародних стандартів, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання в EN 1994-1-2:2005, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1994-1-2:2005/АС:2008 до EN 1994-1-2:2005 наведена в кінці ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:201X після Додатку НА.
Вступ

Цей європейський стандарт EN 1994-1-2:2005 «Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій: Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість» підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 “Будівельні Єврокоди”, секретаріат якого утримується BSI.

CEN/TC 250 відповідальний за всі Будівельні Єврокоди.

Цьому стандарту буде надано національний статус опублікуванням ідентичного тексту або ухваленням не пізніше лютого 2006 р., а національні стандарти, що мають з ним розбіжності, будуть вилучені не пізніше березня 2010 р.