- не менше 0,5 м вище гребня або парапету покрівлі при розташуванні їх (по горизонталі) не більше 1,5 м від гребня або парапету покрівлі;

- в одному рівні з гребнем або парапетом даху, якщо вони віддалені не більше 3 м від гребня покрівлі або парапету;

- не нижче прямої, проведеної від гребня або парапету вниз під кутом 10° до обрію, при розташуванні димоходів на відстані більше 3 м від гребня або парапету покрівлі;

- не менш 0,5 м вище границі зони вітрового підпору, якщо поблизу колективного димоходу або димохідної системи перебувають вищі частини будинку, інші будови або дерева;

- у проектах об’єктів з використанням теплогенераторів на газовому паливі із закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами повинні бути розрахунки розсіювання шкідливих викидів в атмосферне повітря згідно з вимогами ДСП – 201. Розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі згідно з ОНД 86 за середньодобовими гранично допустимими концентраціями СО, NOXта вуглеводнів в атмосферному повітрі населених місць.

У всіх випадках висота колективного димоходу або димохідної системи над прилягаючою частиною покрівлі повинна бути не менше 0,5 м, а для будинків із плоскою покрівлею - не менше 2,0 м.

5.2.24 При встановленні димохідної системи ззовні будинку необхідно передбачати її гідро- та теплоізоляцію.

5.3 Електропостачання, автоматизація і диспетчеризація

5.3.1 Електропостачання теплогенератора повинно бути передбачено змінною напругою 220 В однофазної мережі із заземленням через кабель, яким комплектується теплогенератор та автоматичний двополюсний вимикач з відстанню між розімкнутими контактами не менше 3 мм.

Всі електричні з’єднання повинні виконуватись згідно з інструкцією з монтажу й експлуатації заводу-виробника теплогенератора.

5.3.2 Електропостачання теплогенератора необхідно здійснювати відповідно до вимог ПУЕ і ДБН В.2.5-23.

5.3.3 У приміщеннях громадського призначення, де встановлюють теплогенератори, необхідно передбачати встановлення сигналізаторів загазованості, що спрацьовують при досягненні загазованості в цьому приміщенні в розмірах 10% від нижньої концентраційної межі займистості природного газу, якщо сигналізатор не передбачений в конструкції теплогенератора.

5.3.4 До застосування допускаються теплогенератори, автоматика безпеки яких відповідає вимогам ДСТУ 4059.

5.3.5 Застосування установок пожежної сигналізації, автоматизації та сигналізації будинку, квартир та приміщень громадського призначення, що розташовуються в житлових будинках здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2-15 та ДБН В.2.2-9.

5.3.6 Вентилятори, запірно-регулювальна арматура систем вентиляції, а також конструкція, виконання, спосіб встановлення, клас ізоляції електроустаткування приміщень із теплогенераторами повинні відповідати умовам навколишнього середовища і вимогам відповідних ПУЕ.

5.4 Опалення, вентиляція, водопровід і каналізація

5.4.1 Опалення і вентиляція

5.4.1.1 При поквартирному теплопостачанні системи опалення і вентиляції необхідно проектувати згідно з вимогами СНиП 2.04.05, ДБН В.2.2-15.

5.4.1.2 Температура повітря в житлових приміщеннях, у приміщеннях громадського призначення і теплогенераторних повинна підтримуватись для холодного періоду року в межах, встановлених вимогами ДБН В.2.2-15, при розрахункових параметрах зовнішнього повітря відповідного району будівництва.

5.4.1.3 Розрахунковий повітрообмін у теплогенераторних приміщеннях громадського призначення визначають на основі обліку тепловиділень від трубопроводів і устаткування. При цьому повітрообмін повинен відповідати розрахунку. При неможливості забезпечити необхідний повітрообмін за рахунок природної вентиляції необхідно проектувати примусову вентиляцію. Кількість повітря, що повинна бути видалена, має визначатись згідно ДБН В.2.5-20 та СНиП 2.04.05.

5.4.1.4 Опалення приміщень, що розташовані при вході у житлові будинки -вестибюлів, сходових клітин, ліфтових холів тощо необхідно передбачати відповідно до вимог ДБН В.2.2-15.

5.4.1.5 У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду.

5.4.1.6 Автоматичну регулювальну арматуру для опалювальних приладів двотрубних систем опалення необхідно проектувати з підвищеним гідравлічним опором, для однотрубних – з низьким опором.

5.4.1.7 Трубопроводи систем опалення і гарячого водопостачання необхідно проектувати зі сталевих, мідних, латунних, термостійких полімерних або металополімерних матеріалів відповідно до вимог СНиП 2.04.05 та передбачати заходи запобігання електрохімічній корозії.

5.4.1.8 Перше заповнення або аварійне підживлення контуру системи опалення повинно здійснюватися водою з характеристиками відповідно до вимог виробника теплогенератора та виробників опалювальних приладів.

5.4.2 Водопровід і каналізація

5.4.2.1 Проектування систем водопроводу, каналізації і гарячого водопостачання необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП 2.04.01.

  1. До місця встановлення теплогенератора необхідно передбачати підведення водопроводу для контуру гарячого водопостачання і заповнення контуру системи опалення та його підживлення.

Необхідно передбачити зливання теплоносія теплогенератора до каналізації через запобіжний клапан.

5.4.2.3 Максимальну витрату води системи гарячого водопостачання необхідно розраховувати відповідно до загальної кількості встановлених санітарно-технічних приладів .

5.4.2.4 Для обліку витрат води на кожному вводі водопроводу до квартири або до приміщення громадського призначення необхідно передбачати встановлення приладу комерційного обліку (водолічильника).

5.4.2.5 Для захисту обладнання від засмічення необхідно передбачати встановлення механічного фільтру на вводі водопроводу до квартири.

5.4.2.6 Температура води контуру гарячого водопостачання на виході з теплогенератора встановлюється споживачем за умовами використання, але не вище 65 °С.

5.5 Будівництво, монтаж і експлуатація

5.5.1 Монтаж теплогенераторів, поквартирних систем теплопостачання, колективних димоходів і димохідних систем необхідно виконувати за затвердженим в установленому порядку проектом.

5.5.2 Монтаж поквартирних систем теплопостачання здійснюється після виконання в житловому будинку таких робіт:

- монтажу перекриттів, покриттів та стін перегородок, призначених для монтажу теплогенераторів;

- підготовки отворів у перекриттях і встановлення футлярів для прокладання колективних димоходів, димохідних систем, повітропроводів через будівельні конструкції житлового будинку;

- підготовки каналів (штроб) у стінах і перегородках для прихованого прокладання трубопроводів;

- оштукатурювання і фарбування (або обличкування) поверхонь стін у місцях установлення теплогенераторів і опалювального обладнання.

5.5.3 Дозволяється робити монтаж трубопроводів, теплогенераторів, димовідводів, колективних димоходів, димохідних систем і повітропроводів до закінчення pобіт з монтажу електропроводки і електроустаткування за умови можливості підключення електрифікованого монтажного інструменту та зварювальної техніки до джерела електроенергії.

5.5.4 Не допускається монтаж трубопроводів, опалювальних приладів і арматури до завершення будівельних робіт, у результаті яких системи опалення і гарячого водопостачання можуть бути ушкоджені.

5.5.5 При монтажі поквартирних систем теплопостачання в разі реконструкції будинків необхідно дотримуватися вимог щодо реконструкції та капітального ремонту житлових будинків.

5.5.6 Монтажні, пусконалагоджувальні роботи і прийняття в експлуатацію необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20, інструкцій підприємств-виробників устаткування і вимог норм з охорони праці.

5.5.7 У процесі монтажу виконавець робіт повинен проводити операційний контроль виконання вимог проекту і якості виконання робіт зі складанням актів на приховані роботи.

З'єднання гнучких підведень від газопроводу до устаткування повинні бути випробувані тиском не меншим 0,01 МПа з урахуванням вимог ДБН В.2.5-20.

5.5.8 При уведенні в експлуатацію поквартирних систем теплопостачання необхідно виконати тестування працездатності всіх елементів автоматики регулювання, сигналізації і захисту теплогенераторів відповідно до інструкції виробника теплогенератора. Тестування повинно бути проведено для всіх елементів регулювання і безпеки системи газопостачання, включаючи клапани трубопроводу газопостачання.

5.5.9 Перед виконанням пусконалагоджувальних робіт необхідно зробити гідравлічні випробування системи теплопостачання.

5.5.10 У договорі на технічне обслуговування теплогенератора необхідно вказати умови його виконання при тривалій відсутності власника.

5.5.11 За наявності незаселених квартир власник (балансоутримувач) житлового будинку забезпечує безпечну роботу поквартирних систем теплопостачання в цих квартирах та підтримання в них середньодобової температури повітря не нижче 15°С.

5.5.12 Демонтаж і перестановка теплогенераторів і газового устаткування в процесі експлуатації повинна здійснюватись відповідно до проекту персоналом спеціалізованої газової служби, що має дозвіл і ліцензію на такі роботи.

5.5.13 Власник будинку, приміщень громадського призначення або квартири відповідає за виконання інструкцій з експлуатації, дотримання правил безпечного користування газом і утримання поквартирних систем теплопостачання в належному технічному стані згідно із законодавством.

5.5.14 Технічне обслуговування (сервісне і гарантійне), а також ремонт внутрішніх газопроводів і газового устаткування необхідно здійснювати на підставі договорів, укладених між власником (абонентом) і спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл і ліцензію на право виконання робіт з експлуатації і сервісного обслуговування.

5.5.15 Технічне обслуговування і ремонт (заміну) газового устаткування, димовідводів, колективних димоходів і димохідних систем необхідно проводити відповідно до вимог, встановлених виробником.

5.5.16 Технічне обслуговування колективних димоходів, димохідних систем і повітропроводів повинно проводитися не менше двох разів на рік (на початку і в кінці опалювального періоду).

5.5.17 У випадках від'єднання теплогенератора від колективного димоходу або димохідної системи необхідно обов'язково використовувати оригінальні перевірені заглушки виробника димохідної системи, що забезпечує газощільність на весь період, від моменту відключення теплогенератора від колективного димоходу або димохідної системи до моменту підключення теплогенератора до колективного димоходу або димохідної системи.

Газощільність заглушок повинна бути підтверджена гарантією заводу-виробника та висновком відповідних технічних служб.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Автоматика безпеки теплогенераторів та димохідна система, якими комплектуються системи поквартирного теплопостачання, повинні відповідати вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4059 та ДНАОП 0.00-1.20.

6.2 Вміст оксидів вуглецю і оксидів азоту в сухих нерозбавлених продуктах згоряння теплогенераторів для поквартирного теплопостачання повинен відповідати вимогам ДСТУ 4059. При проектуванні системи поквартирного теплопостачання необхідно забезпечити умови, при яких рівень концентрації шкідливих викидів у повітряному середовищі житлових приміщень та приміщень громадського призначення не перевищує гранично допустимої концентрації для повітря житлових приміщень при повітрообміні згідно зі СНиП 2.04.05, концентрація NO2 (диоксид азоту) не більше 0,04 мг/м3; СО (монооксид вуглецю) не більше 3,0 мг/м3, NO (монооксид азоту) не більше 0,06 мг/м3згідно з ДСП - 201.

6.3 Система внутрішнього газопостачання будинку з поквартирним теплопостачанням повинна відповідати вимогам безпеки ДНАОП 0.00-1.20.

6.4 Колективні димоходи, димохідні системи і димовідводи для поквартирних систем теплопостачання повинні відповідати вимогам безпеки ДНАОП 0.01-1.01.

6.5 Електрообладнання для поквартирного теплопостачання повинно відповідати вимогам безпеки ПУЕ.

6.6 Матеріали деталей системи гарячого водопостачання, які мають контакт з питною водою, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

7.1 Методи контролювання теплогенераторів проводити відповідно до ДСТУ 4059.

7.2 Контроль і випробування колективних димоходів проводити відповідно до:

EN 13216-1 і EN 13384-1, та методик заводів-виробників димоходів.


ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- EN 13216-1 Abgasanlagen – Prüfverfahren für System-Abgasanlagen

Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren (Димохідні системи – методи випробувань і контролю димохідних систем. Частина перша: Загальні методи випробувань і контролю);

- EN 13384-1 Abgasanlagen – Wärme – und – Strömungstechnische Berechnungsverfahren Teil 1: Anforderungen mit mehreren Feuerstätten (Димохідні системи повітря – газ. Параметри для розрахунків. Частина перша: Вимоги до димохідних систем з декількома теплогенераторами).

- ОНД 86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств)Код УКНД 91.140.10

Ключові слова: теплопостачання, житлові будинки, теплогенератори з закритою камерою згоряння, колективні димоходи, димохідні системи, технічні вимоги, нове будівництво.
Генеральний директор