Група 31 Очищення віконних та дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою

Склад робіт: Очищення столярних виробів циклями з попереднім випалюванням паяльною лампою.

Вимірник: 1 м2 поверхні очищення

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

віконних

блоків

дверних

блоків

6-31-1

6-31-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

3,24

3,4

2

Середній розряд робіт


4,3

4,3


Матеріали
111-0070-1

Бензин автомобільний А-76

т

0,0004

0,00045


Група 32 Заміна дерев’яних штапиків

Склад робіт: Знімання старих штапиків. Розчищення віконних рам. Установлення нових штапиків з прирізуванням.

Вимірник: 100 м штапиків

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

6-32-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

12,3

2

Середній розряд робіт


3,3


Матеріали111-0161

Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2x20 мм

т

0,00012

123-0528

Штапики

п.м

112


Додаток А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

  2. ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

  3. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

  4. ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  5. ДБН А.1.1-73-2003 Система стандартизації та нормування у будівництві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

  6. Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (Рішення Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 №21)

  7. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, Держбуд України, 2005

  8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), К., 2000-2002)

  9. Основы методики технического нормирования труда рабочих в строительстве, НИИЭС Госстроя СССР, М., 1986-1992, Стройиздат (Основи методики технічного нормування труда робітників у будівництві)


Код УКНД 91.010.20; 91.040.01


Ключові слова: ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно- будівельні роботи, прорізи

5