Рисунок 6


Таблиця 6

Познака профілю

t, мм

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перері-зу, см2

Маса, кг

Довідкові величини

1 м довжини профілю

2

Момент інерції на 1 м ширини профілю Іх, см4

Ширина заготовки, мм

А35-1000-0,8

0,8

7000

9,93

2,68

2,53

8,24

12450

А35-1000-1,0

1,0

12,41

3,35

3,16

10,32


Рисунок 7


Таблиця 7

Познака профілю

t, мм

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перері-зу, см2

Маса, кг

Довідкові величини

1 м довжини профілю

2

Момент інерції на 1 м ширини профілю Іх , см4

Ширина заготовки, мм

А50-1000-0,8

0,8

7800

10,87

3,11

3,02

39,1

14400

А50-1000-1,0

1,0

13,60

3,89

3,78

48,8

Радіуси 2 мм.

Рисунок 8


Таблиця 8

Познака профілю

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Довідкові величини

1 м довжини профілю

2

Момент інерції на 1 м ширини профілю Іх, см4

Ширина заготовки, мм

ПА10-1000-1,0

7800

11,9

3,21

2,96

1,50

1200Рисунок 9

Таблиця 9

Познака профілю

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

1 м довжини профілю

1 м2

СА20-150-0,8

6000

1,248

0,337

2,247

208

СА20-150-0,8п

1,248

0,296

1,973


Профілі типу СА заввишки 8 мм

18,2

Рисунок 10


Таблиця 10

Познака профілю

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

1 м довжини профілю

1 м2

СА 8-13-0,6

3000

0,26

0,06

3,41

38


Рисунок 11

Таблиця 11

Познака профілю

t, мм

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

1 м довжини профілю

1 м2

СА11-210-0,8

0,8

6000

2,05

0,55

2,52

256

СА11-210-1,0

1,0

2,56

0,69

3,15


Рисунок 12


Таблиця 12

Познака профілю

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

1 м довжини профілю

1 м2

СА 15-100-0,8

7800

1,30

0,35

2,71

163

СА 15-100-0,8п

1,30

0,34

2,57


Рисунок 13

Таблиця 13

Познака профілю

Розміри перерізу, мм

n

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перері-зу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

B

B1

b

b1

1м довжини профілю

1 м2

СА16-72-0,6

84

72

-

-

-

3000

0,71

0,19

2,26

117

СА16-72-0,6п

62,4

10,8

12

0,16

1,90

СА16-122-0,6

134

122

-

-

-

1,01

0,27

2,02

167

СА16-122-0,6п

114,4

9,8

22

0,23

1,72


Рисунок 14

Таблиця 14

Познака профілю

Довжина профілю, мм, не більше

Площа перерізу, см2

Маса, кг

Ширина заготовки, мм

1 м довжини профілю

1 м2

СА20-280-0,8п

6000

3,09

0,74

2,33

386

СА20-280-0,8

0,83

2,61


4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


4.1 Профілі повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, за стандартами або технічними умовами на конкретні типи цих виробів і робочими кресленнями, затвердженими у встановленому порядку.

4.2 Профілі повинні виготовлятися з алюмінієвої стрічки згідно з ГОСТ 13726 або листів згідно з ГОСТ 21631, з алюмінію марки АД1 та зі сплавів марок АМц, АМг2 завтовшки 0,6; 0,8; 1,0 мм нормальної точності виготовлення за товщиною і звичайною обробкою поверхні.

Стан поставки матеріалу профілів для всіх марок: без термічної обробки, відпалені (М) і напівзагартовані (1/2 Н).

4.3 На поверхні профілів не допускаються:

- тріщини, вирви, розшарування;

- риски глибиною, що перевищує величину мінусового відхилу на товщину профілю. Інші вимоги до якості поверхні профілів - згідно з ГОСТ 21631 та ГОСТ 13726.

4.4 Граничні відхили розмірів від номінальних не повинні перевищувати зазначених у таблиці 15.


Таблиця 15

У міліметрах

Параметри профілю

Граничні відхили профілю

Висота

±1,0

Ширина:

до 1000

більше 1000

±3,5

±5,0

Довжина:

до 3000

більше 3000

±8,0

±10,0


Розміри, для яких граничні відхили не встановлені, на профілях не контролюють. Крок, ширину, радіуси кривизни і глибину гофрів контролюють під час розточення валків.

4.5 Граничні відхили за товщиною профілів повинні відповідати граничним відхилам за товщиною вихідної заготовки згідно з ГОСТ 21631 і ГОСТ 13726. Граничні відхили не поширюються на відхили за товщиною профілю у місцях вигину.

4.6 Хвилястість кромок профілів не повинна перевищувати 5 мм на 1 м довжини профілю. У профілях із вільними бічними кромками більше 70 мм допускається хвилястість з амплітудою 25 мм.

4.7 Допуск перпендикулярності кромок профілів не повинен перевищувати 5,0 мм на ширину профілю.

4.8 На торцевих і бокових кромках профілів не допускається місцеве зминання завглибшки більше 3 мм.

4.9 За узгодженням з виробником профілі можуть поставлятися із захисним покриттям згідно зі СНиП 2.03.11.


5 КОМПЛЕКТНІСТЬ


5.1 У комплект поставки повинні входити:

- профілі одного типорозміру і марки алюмінієвого сплаву;

-документ про якість (паспорт) на продукцію, що відвантажується.


6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


6.1 Профілі повинні прийматися службою технічного контролю підприємства-виробника партіями. Партією слід вважати профілі одного типорозміру, що виготовлені протягом зміни з одного виду заготовки, з однією установкою профілюючих валків, однієї марки сплаву і стану поставки металу.

6.2 Перевірці зовнішнього вигляду підлягає кожен профіль.

6.3 Для контролю профілів на відповідність вимогам 4.4-4.8 відбирають 5% профілів від партії, але не менше 3 шт.

6.4 Партію вважають прийнятою, якщо показники якості профілів відповідають вимогам даного стандарту.

6.5 У разі одержання незадовільних результатів контролю хоча б за одним з показників якості, по ньому проводять повторний контроль на подвоєній кількості зразків, відібраних від тієї ж партії.

Якщо при повторній перевірці виявиться хоча б один профіль, що не задовольняє вимоги даного стандарту, то всю партію піддають поштучному прийманню.

6.6 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності профілів вимогам даного стандарту, дотримуючись при цьому наведеного порядку відбору профілів і застосовуючи зазначені методи контролю.


7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


7.1 Якість поверхні профілів визначають візуально.

7.2 Контроль лінійних розмірів профілів проводять вимірювальним інструментом: рулеткою згідно з ДСТУ 4179, класу 2, металевою лінійкою згідно з ДСТУ ГОСТ 427, штангенрейсмусом згідно з ДСТУ ГОСТ 164 і штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 (ИСО 3599). Ширину і висоту профілів вимірюють на відстані 500 мм від торців профілів або по середній лінії.

7.3 Хвилястість профілів перевіряють за допомогою перевірочної лінійки згідно з ГОСТ 8026 і штангенциркуля згідно з ГОСТ 166 (ИСО 3599) або штангенглибиноміра згідно з ГОСТ 162.

7.4 Допуск перпендикулярності і зминання кромок профілів перевіряють косинцем згідно з ГОСТ 3749 і набором щупів згідно з чинними технічними умовами або лінійкою згідно з ДСТУ ГОСТ 427.

7.5 Якість і товщину захисного покриття контролюють згідно зі СНиП 3.04.03.


8 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ


8.1 Пакування, маркування, транспортування профілів і оформлення документації виконують згідно з ГОСТ 9.011 і вимогами даного стандарту.

8.2 Пакують профілі у пакети. Пакетування виконують за кресленнями підприємства-виробника, затвердженими у встановленому порядку. Пакування пакетів повинне забезпечувати схоронність профілів і захисного покриття від механічних ушкоджень.

Маса пакета не повинна перевищувати 3000 кг.

Допускається профілі типу СА пакувати в коробки. Маса коробок із профілями не може перевищувати 300 кг.

8.3 Маркування наносять на ярлик, який кріплять до пакета або коробки. Маркування повинне містити:

 • найменування або товарний знак підприємства-виррбника;

 • умовну познаку профілю;

 • довжину і число профілів у пакеті або коробці;

 • масу пакета або коробки;

 • номер пакета або коробки.

8.4 Кожна партія продукції, що відвантажується, повинна супроводжуватися документом про якість (паспортом), що містить такі дані:

 • найменування або товарний знак підприємства-виробника;

 • найменування споживача;

 • номер замовлення; - умовну познаку профілю;

 • вид і кольори захисного покриття;

- число і номери пакетів або коробок із зазначенням маси кожного пакета або коробки;

 • загальну масу профілів у партії із зазначенням маси профілів немірної довжини;

 • клеймо (штамп) служби технічного контролю підприємства-виробника.

8.5 Документ з якості за умови підтвердження відповідності (розділ 10) може містити зображення національного знака відповідності згідно з ДСТУ 2296.