небезпечному впливу ліній електропередавання і електрифікованих

залізниць змінного струму, необхідно проводити із застосуванням

електрозахисних засобів.

18.6.7. Підімкнення кабелів до пристрою захисту від корозії

та захисних пристроїв до джерела блукаючих струмів, а також роботи

на катодних установках, що проводяться без знімання напруги з

установки, необхідно виконувати в діелектричних рукавичках.

Ремонт дренажної установки дозволяється виконувати після

вимкнення її з боку контактної мережі електрифікованої залізниці

або трамваю.

18.6.8. Експлуатація КСУ для утримання кабелю під постійним

повітряним тиском проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94

"Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під

тиском".

18.6.9. Для обслуговування КСУ допускаються працівники з

групою III.

18.6.10. Всі роботи на КСУ можуть здійснюватись за

розпорядженням після вимкнення установки і знімання напруги.

18.6.11. Знімати панелі з блока осушування та автоматики і

починати роботу дозволяється не раніше ніж через 15 хв після того,

як знято напругу з КСУ.

Виконувати роботи на блоці осушування та автоматики необхідно

із застосуванням діелектричного килимка.

18.6.12. Напругу з кабелів, по яких подається дистанційне

живлення до апаратури НПП, слід знімати у разі виконання таких

робіт на КЛЗ:

- монтаж, демонтаж та перекладання кабелів;

- ремонт пошкодженого телефонного зв'язку;

- вимірювання на кабелі.

18.6.13. Дистанційне живлення НПП знімається за заявкою

чергового ЗДТК, яку він дає на ім'я чергового або начальника ОПП.

У заявці зазначаються найменування кабелю, ділянка і характер

роботи, час початку і закінчення роботи, вид дистанційного

живлення, прізвище та група з електробезпеки керівника робіт.

18.6.14. Дистанційне живлення НПП повинен знімати на

живильному підсилювальному пункті черговий або начальник ОПП після

отримання дозволу від уповноваженого на це працівника. У разі

аварії на кабелі живлення слід зняти негайно.

Одночасно з дистанційним живленням з кабелю знімається

живлення телекерування та сигналізації.

На ключах та кнопках, за допомогою яких знято напругу

дистанційного живлення, і на платах телекерування та сигналізації

слід вивішувати плакати "Не вмикати! Робота на лінії".

18.6.15. Отримавши дозвіл на проведення робіт в НПП та

повідомлення про знімання напруги, керівник робіт повинен

визначити кабель, що підлягає ремонту, перевірити відсутність

напруги на ньому і розрядити. Ці операції необхідно виконувати в

захисних окулярах та діелектричних рукавичках.

18.6.16. Для створення безпечних умов у разі виконання робіт

на кабелі в НПП слід зробити додаткові розриви в колах приймання

дистанційного живлення. Видимий розрив в колах дистанційного

живлення симетричного кабелю повинен здійснюватись зніманням

двопарних вилок з боксів. Видимий розрив в колах дистанційного

живлення на коаксіальних парах повинен здійснюватись зніманням

відповідних дужок, які знаходяться між платою фільтрів та блоком

автотрансформаторів, а на симетричних парах - зніманням дужок на

боксах, розміщених на допоміжному стояку. Дужки та вилки, що

підлягають зніманню, повинні мати розпізнавальні кольори.

18.6.17. Допуск бригади до робіт на кабелі в НПП здійснює

тільки керівник робіт після виконання заходів, зазначених у

пунктах 18.6.15 і 18.6.16 цих Правил.

На підприємстві повинен бути перелік пристроїв, що мають

дистанційне живлення. Працівники, які їх обслуговують, повинні

ознайомитись з цим переліком.


18.7. Ремонт обладнання та випробування апаратури

необслуговуваних підсилювальних пунктів

18.7.1. Всі роботи в НПП повинна виконувати бригада у складі

не менше двох працівників з групами IV і III.

18.7.2. Камери НПП, що не мають постійної вентиляції, перед

початком і під час проведення робіт необхідно провітрювати. Під

час проведення робіт камера повинна бути відкрита.

Під час виконання робіт в НПП, обладнаних вентиляцією, слід

відкрити вентиляційні канали.

18.7.3. Перед випробуванням апаратури дистанційного живлення

необхідно забезпечити телефонний зв'язок між усіма НПП та ОПП, що

їх живлять.

18.7.4. Знімати з апаратури окремі плати допускається тільки

з дозволу керівника робіт після того, як знято напругу

дистанційного живлення.

Забороняється проводити ремонт апаратури, що перебуває під

напругою.


18.8. Апаратні засоби диспетчерського і технологічного

керування

18.8.1. Працювати на пристроях, розміщених в апаратних

приміщеннях, вмикати та вимикати, а також ремонтувати апаратуру

телефонного зв'язку та радіотрансляції в електроустановках

електростанцій і підстанцій допускається одному працівнику з

групою III.

18.8.2. На підлозі перед ввідними та ввідно-випробними

стояками кабельних і повітряних ліній зв'язку, стояками

дистанційного живлення, стояками автоматичних регуляторів напруги,

струморозподільними стояками повинні бути діелектричні гумові

килимки або ізолювальні підставки.

На чохли обладнання, до якого підводиться напруга

дистанційного живлення, слід нанести знаки, що попереджують про

наявність напруги.

18.8.3. Паяти проводи під комутаторами близько до підлоги і в

інших незручних місцях слід в захисних окулярах.

18.8.4. Промивання контактів (контактних полів) шукачів та

реле слід виконувати тільки після того, як з них знято напругу.

18.8.5. Забороняється під час чищення обладнання

користуватись щітками з оголеною металевою оправою, а також

шлангами пилососів з металевими наконечниками.

18.8.6. Замінювання ламп в апаратурі слід виконувати після

знімання з них напруги. Допускається замінювати лампи під напругою

до 250 В із застосуванням засобів захисту.

18.8.7. У разі попадання на лінію зв'язку, ввімкнену в

ввідно-випробний стояк або захисні смуги кросу сторонньої напруги

понад 42 В (від лінії електропередавання, апаратури дистанційного

живлення тощо), чергові повинні таку лінію вимкнути та ізолювати,

користуючись засобами захисту. Про наявність сторонньої напруги

понад 42 В повідомляються чергові об'єкта, а за їх відсутності -

вищестоящі чергові. Замінювання розрядників або запобіжників

дозволяється проводити тільки у разі відсутності сторонньої

напруги.

18.8.8. Під час виконання робіт на апаратурі ліній зв'язку,

які піддаються впливу ліній електропередавання і електрифікованих

залізниць змінного струму, замінювання лінійних захисних пристроїв

слід проводити в діелектричних рукавичках (або кліщами з

ізольованими ручками), в захисних окулярах та в діелектричних

калошах або із застосуванням діелектричного килимка.

18.8.9. Робочі місця телефоністів на комутаторах місцевих

телефонних станцій та АТС повинні бути захищені обмежувачами

акустичних ударів.

18.8.10. Під час грози телефоністи повинні користуватись

замість мікротелефонних гарнітур мікротелефонними трубками.


19. Електрична частина пристроїв теплової автоматики,

теплотехнічних вимірювань і захистів


19.1. Правил цього розділу слід дотримуватись під час

виконання робіт в електричній частині пристроїв ТАВ і технічних

засобів АСК. Заходи безпеки під час обслуговування тепломеханічної

частини пристроїв ТАВ викладені в НАОП 1.1.10-1.02-83 "Правила

техники безопасности при эксплуатации тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей".

19.2. Всі роботи в пристроях ТАВ, розміщених на діючому

обладнанні та збірках, що знаходяться в різних цехах, слід

проводити з дозволу начальника зміни (чергового) цеху, в якому

треба буде працювати.

19.3. Допускачем до робіт на пристроях ТАВ за нарядами є

начальник зміни (черговий) цеху (дільниці) ТАВ. За відсутності в

зміні чергових працівників, а також у разі виконання робіт на

територіально віддалених об'єктах допускачем за нарядами може бути

працівник зі складу оперативно-виробничих працівників.

Допуск до робіт за розпорядженням можуть здійснювати черговий

або оперативно-виробничі працівники того цеху (дільниці) ТАВ та

інших цехів (дільниць), де знаходяться робочі місця, визначені

розпорядженням.

19.4. За розпорядженням можна виконувати роботи з ремонту,

випробування та налагодження пристроїв ТАВ, які не вимагають зміни

схеми або режиму роботи обладнання.

19.5. Вимикати електрообладнання пристроїв ТАВ, яке впливає

на теплове та електричне навантаження, слід після одержання

дозволу (розпорядження) начальника зміни станції або начальника

технологічного цеху.

19.6. В пристроях ТАВ за розпорядженням, одноособово,

працівник з групою III може виконувати такі роботи:

- налагодження реєстраційної частини приладів;

- замінювання манометрів (крім електроконтактних),

дифманометрів, термопар;

- усунення дефектів в приладах теплотехнічного контролю на

блочних щитах керування;

- ремонт комплексу технічних засобів обчислювальної техніки

АСК;

- налагодження та перевірку параметрів настроювання

електронних блоків авторегуляторів;

- ущільнення коробок затискачів;

- нанесення написів, маркування стендів, датчиків, виконавчих

механізмів, панелей тощо;

- обдування щитів, панелей стисненим повітрям.

19.7. Підготовку дільниці технологічного обладнання перед

допуском до робіт на пристроях ТАВ повинні проводити чергові цеху,

в оперативному управлінні якого знаходиться технологічне

обладнання.

19.8. Операції з комутаційною апаратурою на пультах,

розподільчих щитах та збірках пристроїв ТАВ можуть виконувати

чергові або оперативно-виробничі працівники з групою III, а також

керівник робіт ремонтної бригади з групою IV, якщо працівник, який

видає наряд або розпорядження, доручає йому вмикання і вимикання

комутаційної апаратури із записом про це в рядку "Окремі вказівки"

наряду, а у разі виконання робіт за розпорядженням - із записом у

випадку реєстрації цього розпорядження.

19.9. Пробне вмикання регуляторів у процесі налагодження або

ремонту на прохання керівника робіт повинні проводити чергові

цеху, в оперативному управлінні якого знаходиться технологічне

обладнання.

19.10. Випробування та перевірку під напругою окремих

елементів і ділянок схеми або вузла пристроїв ТАВ під час

капітального ремонту виконують з дозволу начальника зміни

(чергового) технологічного цеху, якщо:

- припинено роботу;

- відведено працівників від обладнання, що випробовується;

- знято захисні заземлення;

- знято захисні огородження і плакати безпеки.

Бригади на суміжних ділянках можуть продовжувати роботу за

умови відімкнення цих ділянок, відгородження їх від обладнання, що

випробовується, та створення безпечних умов праці тим, хто працює.

19.11. Вмикання та вимикання електрообладнання слід проводити

з дозволу начальника зміни (чергового) технологічного цеху.

Роботи, пов'язані з неодноразовим вмиканням та вимиканням

електрообладнання в процесі випробувань, дозволяється проводити

без оформлення перерв у наряді, але з обов'язковим виконанням

кожного разу необхідних технічних заходів.

19.12. Установлювати та знімати переносне заземлення повинні

чергові або оперативно-виробничі працівники цеху (дільниці) ТАВ. У

разі вимкнення пристроїв ТАВ комутаційною апаратурою, яка

обслуговується працівниками електроцеху, встановлювати та знімати

заземлення у вимкнених комутаційних апаратів повинні працівники

електроцеху.


20. Роботи із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних

машин, механізмів та драбин


20.1. Під час виконання робіт в електроустановках з

використанням вантажопідіймальних машин і механізмів необхідно

враховувати вимоги "Правил будови і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів". Абзац перший пункту 20.1 розділу 20

в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 від

25.02.2000 )

_______________

( Примітку вилучено на підставі Наказу Держнаглядохоронпраці

N 26 від 25.02.2000 ) * Порядок призначення

працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт з

переміщення вантажів кранами, визначено в ДНАОП 0.00-1.03-93

"Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних

кранів".


У разі призначення працівника, відповідального за безпечне

виконання робіт з переміщення вантажів кранами, слід зробити запис

в рядку "Окремі вказівки" наряду.

20.2. Водії та машиністи, які входять до штату енергетичних

підприємств і працюють в діючих електроустановках, повинні мати

групу II.

Кранівники сторонніх організацій допускаються до роботи

згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної

експлуатації вантажопідіймальних кранів".

20.3. Рух вантажопідіймальних машин і механізмів в охоронній

зоні ПЛ, а по ВРУ - також і автомобілів допускається під наглядом

одного з працівників, зазначених в пункті 20.1 цих Правил, або

керівника чи спеціаліста з групою V. По ВРУ рух

вантажопідіймальних машин, механізмів і автомобілів допускається

також під наглядом чергового або допускача з групою IV зі складу

оперативно-виробничих працівників.

20.4. Під час проїзду по ВРУ і під ПЛ підіймальні та висувні

частини вантажопідіймальних машин і механізмів повинні перебувати

в транспортному положенні. Допускається в межах робочого місця