Кабель, підключений до берегової колонки електроживлення та
прокладений вздовж причалу, повинен бути захищений від механічних
пошкоджень.

5.7. Кожне судно повинно бути обладнане швартовним пристроєм,
який забезпечує підтягування і надійне кріплення судна до
берегових або плавучих причальних споруд, а також буксирним
пристроєм.

5.8. Перехід членів екіпажів і пасажирів із судна на причал,
берег чи борт іншого судна та зворотно повинен здійснюватися по
трапах і сходнях, що відповідають вимогам до пристроїв та
устаткування морських суден.

Трапи та сходні повинні встановлюватися у вільних від
суднових конструкцій місцях, надійно закріплюватися і постійно
підтримуватися в чистоті, а взимку очищатися від снігу, льоду та
посипатися піском.

5.9. Не дозволяється сходити із судна та входити на судно по
трапах і сходнях до їх закріплення, ставати на фальшборт,
причальні бруси, кранці, кнехти, а також входити або сходити з
борта судна, минаючи трап або сходні.

5.10. На пасажирських катерах допускається перехід членів
екіпажу та пасажирів із судна на причал і зворотно без
використання сходень за умови, що катер ошвартований до причалу, а
різниця рівнів палуби та причалу не перевищує 200 мм і відсутнє
хвилювання моря. Біля місця переходу людей повинна перебувати
особа, що забезпечує безпеку переходу пасажирів.

5.11. Під час шторму пересування членів екіпажу судна палубою
допускається тільки з дозволу капітана (вахтового змінного
помічника капітана), а проведення палубних робіт - тільки у
виняткових випадках і під керівництвом капітана (вахтового
змінного помічника капітана).

5.12. Судна і плавзасоби, а також устаткування, механізми,
пристрої та їх розташування на суднах, освітленість усіх приміщень
суден, робочих місць, відкритих палуб, трапів тощо, системи
електропостачання, автоматизації, вентиляції та кондиціонування
повітря повинні відповідати вимогам Правил класифікації та
побудови морських суден, затверджених наказом Регістру
судноплавства України від 03.06.2003 N 146, Правил щодо обладнання
морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства
України від 03.06.2003 N 146, Правил щодо вантажопідйомних
пристроїв морських суден, затверджених наказом Регістру
судноплавства України від 03.06.2003 N 146, Правил захисту від
статичної електрики, затверджених наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці України від 22.04.97 N 103
(НПАОП 0.00-1.29-97), інших чинних нормативно-правових актів з
охорони праці, безпеки мореплавства та пожежної безпеки, а також
експлуатаційної документації.

5.13. Рівні шуму в приміщеннях судна і на робочих місцях
повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности", затвердженому і введеному в дію постановою
Державного комітету СРСР зі стандартів від 06.06.83 N 2473 (із
змінами та доповненнями), та Державним санітарним нормам
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженим
постановою головного державного санітарного лікаря України від
01.12.99 N 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

5.14. Рівні вібрації в приміщеннях судна і на робочих місцях
повинні відповідати ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная
безопасность. Общие требования", затвердженому і введеному в дію
постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції
та стандартів від 13.07.90 N 2190 (із змінами та доповненнями), та
Державним санітарним нормам виробничої загальної та локальної
вібрації, затвердженим постановою головного державного санітарного
лікаря України від 01.12.99 N 39 (ДСН
3.3.6.039-99).

5.15. Рівні концентрації шкідливих речовин у робочій зоні на
судновій палубі та робочих місцях не повинні перевищувати
допустимих значень, установлених Орієнтовно безпечними рівнями
впливу (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони,
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України, 1993,
N 5203.

5.16 Для захисту членів екіпажів суден від дії небезпечних і
шкідливих виробничих факторів повинні здійснюватися конструкційні
або організаційні заходи безпеки.

5.17. Підготовка екіпажу до боротьби за живучість і боротьба
за живучість суден і плавзасобів у разі виникнення аварійних
ситуацій здійснюються згідно з вимогами "Наставления по
предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной
промышленности СССР", затвердженого наказом Міністерства рибного
господарства СРСР від 29.09.81 N 434.

5.18. На кожному судні взаємне розміщення та конструкція
всього обладнання і пристроїв повинні забезпечувати зручність і
безпечність обслуговування, монтажу, демонтажу, ремонту
устаткування, наявність безпечних робочих місць і проходів,
можливість переміщення працівників у процесі виконання робіт з
одного робочого місця на інше та в безпечні місця

найкоротшими і безпечними шляхами, а також швидку безпечну
евакуацію людей у разі аварійних ситуацій, мінімальне використання
ручної праці, а також унеможливлювати вплив на обслуговувальний
персонал небезпечних і шкідливих виробничих факторів, наведених у
розділі 3 цих Правил.

5.19. Електричне обладнання повинно мати відповідну механічну
міцність і встановлюватися в такому місці, де немає небезпеки його
механічного пошкодження, а також продовжувати працювати в разі
відхилення напруги живлення і частоти від передбачених значень.

5.20. Устаткування, механізми, пристрої й інші предмети на
судні повинні мати штатні місця та бути закріплені способом, що
унеможливлює будь-яке розхитування, переміщення чи зрив з місця
від вібрації, хитавиці, крену та диференту.

5.21. Перед початком робіт з будь-якими механізмами повинна
перевірятися міцність і справність кріплень, огороджень та інших
запобіжних пристроїв.

5.22. Усі обертові та рухомі частини устаткування, привідних
механізмів, двигунів тощо повинні бути закриті огородженнями, що
допускають можливість зручного і безпечного огляду та змащення,
або розташовані так, щоб унеможливлювалося травмування
працівників.

5.23. Огородження і запобіжні пристосування не повинні
зменшувати освітленість робочого місця, посилювати шум, який
створюється рухомими частинами устаткування, та підвищувати його
вібрацію.

5.24. Не дозволяється пуск механізмів і обладнання зі знятими
захисними кожухами або огородженнями. Захисні огородження, зняті
під час ремонту чи огляду обладнання, повинні бути встановлені на
місце після закінчення цих робіт.

5.25. На всі органи управління двигунами, машинами,
устаткуванням, пристроями, механізмами, системами, приладами
повинні бути нанесені чіткі написи і знаки, що вказують на
призначення цих органів управління, напрямок вмикання або
вимикання, пуску, зупинки, зміни руху або обертання тощо.

5.26. Усі запобіжні та редукційні клапани й автоматичні
регулятори машин, котлів, пристроїв тощо повинні знаходитися в
справному стані та періодично перевірятися згідно з вимогами
відповідних правил або інструкцій з їх експлуатації.

5.27. Не дозволяється здійснювати пуск або зупинку будь-яких
суднових механізмів, пристроїв, устаткування без дозволу осіб
командного складу.

5.28. У разі виникнення загрози аварії або нещасного випадку
обслуговувальний персонал з дозволу вахтового помічника капітана
або капітана повинен зупинити механізм, якщо він не забезпечує
безпеки мореплавства судна.

5.29. Не дозволяється експлуатація всіх видів обладнання,
якщо їх параметри перевищують номінальні паспортні характеристики,
за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення безпеки
людей і судна.

5.30. Контрольно-вимірювальні прилади повинні бути справними.

5.31. Не дозволяється залишати неогородженими відкриті люки,
горловини тощо в палубі. Для огородження небезпечних місць повинні
застосовуватися переносні огородження жорсткої конструкції висотою
не менше 1,0 м.

5.32. Усі робочі місця, що розташовані на 0,75 м вище від
палуби, повинні мати міцні огородження.

5.33. Не дозволяється ставати або сідати на поручні
огороджень.

5.34. У всіх місцях можливого перебування та переміщення
людей (на відкритих палубах, у службових і санітарно-побутових
приміщеннях, коридорах тощо) мають бути передбачені штормові
поручні й огородження, що запобігають падінню або змиву людини за
борт.

Штормові леєри з рослинного каната відповідної товщини для
проходу на відкритих палубах повинні встановлюватися на висоті
1,0-1,2 м, набиватися талрепами й оснащуватися спеціальними
рухомими ручками зі скобами для страхування під час руху.

5.35ю Усі робочі місця та проходи на судні (на відкритих
палубах, у машинному та котельному відділеннях, службових і
житлових приміщеннях, на камбузі, у коридорах тощо) мають бути
вільними від сторонніх предметів і не повинні бути слизькими.

5.36. У разі застосування на судні мийних, дезінфекційних
засобів, інсектицидів і ратицидів повинні бути призначені
відповідальні особи за їх зберігання та використання згідно з
інструкціями з їх безпечного використання та зберігання.

5.37. На судні на видних місцях повинні бути розміщені схеми
шляхів евакуації з приміщень і відсіків із зазначенням заходів
безпеки під час використання шляхів.

5.38. Евакуаційні шляхи повинні бути забезпечені покажчиками
і постійно підтримуватися в порядку. Не дозволяється захаращувати
евакуаційні шляхи та виходи, а також створювати ситуації, коли
неможливо скористатися проходом для евакуації людей.

5.39. Куріння на суднах дозволяється тільки в спеціально
відведених місцях.

6. Засоби зв'язку та сигналізації

6.1. Навігаційне обладнання на суднах повинно встановлюватися
згідно з вимогами частини V, радіообладнання - вимогами частини
IV, а сигнальні засоби - частини III Правил щодо обладнання
морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства
України від 03.06.2003 N 146.

6.2. На кожному судні повинні бути засоби внутрішнього
зв'язку, що забезпечують чітку та швидку передачу розпоряджень і
оповіщень.

6.3. Під час виконання робіт і виробничих операцій на судні,
плавзасобі між особами, що їх виконують, повинен забезпечуватися
надійний звуковий зв'язок незалежно від умов погоди, стану моря і
звукових перешкод.

6.4. Судна, що стоять біля причалів, повинні підключатися до
телефонної мережі берегової АТС.

6.5. Штормові прогнози та попередження щодо небезпечних явищ
для суден, які стоять біля причалів і на рейді, передає служба
інспекції державного портового нагляду (далі - портнагляд) за
допомогою радіостанції порту, гучномовного зв'язку на причалах
порту, телефонного зв'язку, лоцманського катера та безпосереднім
оповіщенням вахтових служб.

7. Вимоги безпеки до основних виробничих
процесів на суднах і плавзасобах

7.1. Загальні вимоги

7.1.1. Судна портового і службово-допоміжного флоту отримують
у портнагляді та в чергового диспетчера порту дозвіл на плавання в
межах портових вод за наявності свідоцтва на придатність до
плавання та пожежного свідоцтва.

7.1.2. Усі виробничі операції та розстановка для їх виконання
членів суднового екіпажу повинні виконуватися згідно з діючими для
даного типу судна і виду робіт розкладами, що складаються з
урахуванням забезпечення виконання робіт безпечними способами і
методами.

7.1.3. Після отримання штормового попередження чи інформації
щодо інших можливих екстремальних небезпечних природних явищ
(ураган, смерч, ожеледь, землетрус тощо), а також у разі фактичної
швидкості вітру понад 11 м/с:

усі судна портового та службово-допоміжного флоту та інші
малотоннажні судна, що перебувають на рейді, зобов'язані перейти
на внутрішню акваторію порту, отримавши від диспетчера порту
вказівку щодо місця стоянки;

капітани, шкіпери суден чи особи, які їх заміняють,
зобов'язані здійснити всі заходи щодо забезпечення безпечної
стоянки суден, плавзасобів і доповісти черговому капітану
портнагляду;

повинні здійснюватися заходи для забезпечення надійності
закріплення механізмів, устаткування, пристроїв, інвентарю,
матеріалів, інструментів тощо на суднах і плавзасобах.

7.2. Перевезення людей по воді

7.2.1. Доставляння людей на судна, що стоять на рейді, а
також у райони порту та зворотно повинно проводитися на суднах,
спеціально пристосованих для безпечного перевезення людей і
обладнаних пристроями для захисту їх від атмосферних впливів, а
також рятувальними засобами.

7.2.2. На видному місці судна для перевезення людей повинні
бути позначені дані його пасажиро- і вантажомісткості.
Перенавантаження суден не допускається.

7.2.3. Висота фальшборту на цих суднах повинна бути не менше
0,75 м. У разі меншої висоти фальшборту повинні бути встановлені
релінги висотою не менше 1 м.

7.2.4. Для посадки на судна в порту повинні бути обладнані
пристані або майданчики з огородженнями по краях, що охороняють
людей від випадкового падіння у воду. На пристанях і майданчиках
повинні бути необхідні рятувальні засоби.

7.2.5. У темний час доби місця посадки та висадження людей
повинні бути освітлені.

7.2.6. Трапи на пристанях і майданчиках повинні мати міцні
леєри (поручні), установлені на висоті 1,0-1,2 м по обидва боки,
та поперечний ланцюг або інше огородження, що знімається лише на
час посадки та висадження людей.

7.2.7. Посадку і висадження пасажирів дозволяється виконувати
за командою капітана судна лише після надійного швартування судна
до причалу чи іншого судна та перевірки справності трапів і
сходень.