нок літні спальних корпусів).

Примітка. Протипожежний захист будівель необідно передбачати

із врахуванням збільшення кількості місць влітку.

4.44. Житлові та обслуговуючі приміщення будинків-інтернатів

об'єднуються у такі функціональні групи:

- житлову (спальні приміщення);

- вестибюльно-адміністративну;

- лікувально-профілактичну;

- клубну (у т.ч. майстерні працетерапії);

- приготування та приймання їжі;

- господарську.

4.45. Спальні кімнати разом із необхідними обслуговуючими та

допоміжними приміщеннями слід об'єднувати в житлові групи по

5 і 10 місць у кожній.

4.46. У житлових групах необхідно передбачати житлові кімнати

на одну та дві особи, включаючи кімнати для подружніх та родин-

них пар. (Допускається проектування двокімнатних номерів для

розселення подружніх або родинних пар).

4.47. Відповідно до завдання на проектування в будинках-інтер-

натах з розвиненим обслуговуванням можливо передбачати розміщення

невеликої кількості інвалідів, які пересуваються на кріслах-ко-

лясках і можуть частково себе обслуговувати.

Всі параметри та обладнання приміщень для таких інвалідів прий-

маються за відповідними нормами.

4.48. Розміри спалень визначаються виходячи з таких умов:

- відстань між короткою стороною ліжка та зовнішньою стіною з

вікном - 50 см;

- відстань між довгою стороною ліжка та зовнішньою стіною з

вікном - 98 см;

- відстань між довгими сторонами ліжок - 90 см;

- відстань між ліжком та шафою з розпашними дверима - 100 см,

розсувними - 70 см.

У кімнатах для немічних ліжка слід розташовувати паралельно до

стін з вікнами, при цьому відстань між однією з коротких сторін

ліжка та стіною повинна бути не менше 130 см.

4.49. При спальних кімнатах слід передбачати санітарні вузли

з вмивальником, унітазом і душем з душовим піддоном, що обладну-

ється стаціонарною сіткою та сіткою з гнучким шлангом. На висоті

0,15 м над краєм піддону слід встановлювати додатовий кронштейн

для кріплення душової сітки.

4.50. Вхід у санітарний вузол здійснюється через передпокій,

в якому слід розміщувати вбудовані шафи для одягу персонально

для кожного мешканця глибиною та шириною не менше 0,6 м на одне

місце, а також вішалку для верхнього одягу. У разі відсутності

передпокоїв вбудовані шафи розміщують у спальнях.

4.51. Площу спальних приміщень слід приймати за табл. 5.

Т а б л и ц я 5

-----------------------------------------------------------------

| Мінімальна площа приміщень, м2

Приміщення |--------------------------------------------

| із санвузлом | без санвузла

-----------------------------------------------------------------

Житлові (спальні)

кімнати

на 1 особу 12+6* 14

на 2 особи 16+6* 18

Двокімнатний номер 9+12+6* -

Примітка. Допускається влаштування одного санвузла на дві

спальні кімнати.

-----------------------------------------------------------------

* 6м2 - санітарний вузол з передпокоєм

Т а б л и ц я 6

-----------------------------------------------------------------

Приміщення | Площа, м2 | Розрахункова

| | кількість

-----------------------------------------------------------------

Кімната відпочинку (хол, 1м2 на одне Одна кімната на 15-20

світлова кишеня) місце, але не осіб

менше 15

Продовження таблиці 6

Кімната приймання їжі* 8 Одна на 10 осіб

(для будинку інвалідів

з первинним та обмеженим

обслуговуванням) з елект-

роплитою, мийкою, 2 холо-

дильниками, робочим сто-

лом, навісними шафами-по-

лицями, столом для прий-

мання їжі

Приміщення для побутових 8-10 Одне приміщення на

потреб з мийкою, трапом, 15-20 осіб

сушильною шафою, прасу-

вальною дошкою, ємкостя-

ми для брудної білизни

та шафою для прибирально-

го знаряддя

Ванна кімната (ванна з 6-8 Одна на 10 осіб

душем, вмивальник, ванна

для ніг з плоским дном,

біде, трап із прямим від-

водом, ліжко, тумбочка,

вішалка)

Душова кабіна з місцем 4 Одна на 5 осіб

для роздягання (за відсутності сан-

вузлів при спальнях)

-----------------------------------------------------------------

4.52.. Склад та площі загальних приміщень житлових груп прий-

маються за табл. 6.

4.53. Площу приміщень для кліматотерапії (веранд, терас, бал-

конів) слід приймати з розрахунку 0,6м2 на одне місце в будинку

для престарілих.

Спальні кімнати будинків-інтернатів, що проектуються для ІІІ

та ІY кліматичних районів, повинні мати лоджії або балкони.

В ІІ кліматичному районі лоджії та балкони можна передбачати

відповідно до місцевих умов.

4.54. Площі вестибюлю та адміністративних приміщень необхідно

приймати згідно з табл.7.

4.55. У вестибюлях слід передбачати зони відпочинку та очіку-

вання, місця для встановлення кіосків для пересувних форм тор-

гівлі й побутового обслуговування, а також телефону.

4.56. Біля вестибюля слід передбачати гардеробні для верхнього

одягу мешканців і персоналу, а також місце для зберігання прогу-

лянкових крісел-колясок (переважно-на веранді).

4.57. Склад - площі медичних приміщень слід приймати згідно з

табл.8.

4.58. Палати ізолятора повинні бути непрохідними. Медична кім-

ната повинна мати відокремлений вихід у коридор, розміщуватись

суміжно з однією із палат ізолятора; між ними рекомендується ро-

бити засклений отвір на висоті 1,2 м від рівня підлоги.

-----------------------------------------------------------------

* Допускається згідно із завданням на проектування


Т а б л и ц я 7

-----------------------------------------------------------------

| Площа приміщень,м2,при місткості БІ

Назва приміщень |---------------------------------------------

| з первинним та обме- | з розвиненим

| женим обслуговуванням | обслуговуванням

|---------------------------------------------

| 5 - 10 | 15 - 20 | 15 - 30 | 50

-----------------------------------------------------------------

Вестибюль-хол 15 20 20 30

Кабінет директора - - - 12

Кімната персоналу 8 12 12 12

Канцелярія, відділ

кадрів, бухгалте-

рія, каса - - 8 12

Гардероб персоналу

з індивідуальними

шафами - 6 8 12

Вбиральня при

вестибюлі Один унітаз із вмивальником у шлюзі

Веранда-тамбур На розсуд проектувальників

-----------------------------------------------------------------

Т а б л и ц я 8

-----------------------------------------------------------------

| Площа приміщень,м2, при місткості БІ

Назва приміщень |--------------------------------------------

| з обмеженим | з розвиненим

| обслуговуванням | обслуговуванням

|--------------------------------------------

| 15 - 20 | 15 - 30 | 50

-----------------------------------------------------------------

Медична кімната 6 8 8

Процедурний кабінет 6 8 8+6

Ізолятор: шлюз,

палата, туалет 12 16 16+4(2х8)

Технічне приміщення - - 2

Душова - - на 1 сітку

Місце для каталок - 2 2

Приміщення для

тимчасового збері-

гання трупів Згідно із завданням на проектування

Примітки. 1.У будинках-інтернатах місткістю до 15 осіб включно

рекомендується одну із спальних кімнат розташовувати біля мед-

пункту, щоб при необхідності використовувати її як ізолятор.

При цьому окремий ізолятор можна не передбачати.

2. У будинках-інтернатах місткістю 25 осіб і більше ізолятор

повинен мати самостійний вихід назовні.

-----------------------------------------------------------------

4.59. Площу клубних приміщень слід приймати за табл. 9.

4.60. У будинках-інтернатах індивідуальне приготування їжі не

передбачається.

4.61. Будинки-інтернати з первинним та обмеженим обслуговуван-

ням повинні, як правило, проектуватись із розрахунком на привізну

їжу із закладів громадського харчування, що розташовані поблизу.


Т а б л и ц я 9

------------------------------------------------------------------

| Площа приміщень, м2, при місткості БІ

Назва приміщень |--------------------------------------------

| з первинним та обмеже-| з розвиненим

| ним обслуговуванням | обслуговуванням

|---------------------------------------------

| 5-10 | 15-20 | 15 - 30 | 50

------------------------------------------------------------------

Загальна (клубна)

кімната 20-25* 30-40* 30-40 60

Бібліотека-читальня - - 12 15

Гурткова** - 15 15 15х2

Комора для інвентаря 4 6 6 8

-----------------------------------------------------------------

При цьому в житлових групах передбачається приміщення для піді-

гріву та приймання їжі (див.табл.6).

4.62. Кількість місць в обідньому (або в сполученому обідньо-

му та клубному) залі слід проектувати із розрахунку забезпечення

харчування мешканців в одну зміну.

4.63. Склад і площу приміщень харчоблоку слід приймати за

табл.10.

-----------------------------------------------------------------

* Загальну кімнату можна об'єднати з обіднім залом

** Можливе об'єднання гурткових із кімнатами відпочинку в житло-

вих групах або з майстернями працетерапій.

Т а б л и ц я 10

------------------------------------------------------------------

| Площа приміщень, м2, при місткості БІ

Назва приміщень |--------------------------------------------

| з первинним та обмеже-| з розвиненим

| ним обслуговуванням | обслуговуванням

|---------------------------------------------

| 5-10 | 15-20 | 15 - 30 | 50

------------------------------------------------------------------

Обідній зал 1,4 м2 на одне місце в залі

Роздавальна - 4 4 6

Кухная-доготувальна 18 18 - -

Гарячий цех - - 14 16

Холодний цех - - 6 6

Приміщення для

різання хліба - - - 2

М'ясний, рибний,

овочевий цехи - - 6 10

Мийна столового

посуду 6 8 8 8

Комора для добового

запасу продуктів 2 2 3 4

Холодильні та моро-

зильні камери, або

холодильники 2 4 4 6

Комора для сухих

продуктів 2 2 2 2

Комора для овочів - 2 2 4

Комора для зберіган-

ня білизни та інвен- 2 шафи

таря 0,6х0,6 2 2 3

Комора та мийна тари - - 3 4


Продовження таблиці 10

Завантужавальна - - - 6

Гардеробні, душові,

санітарні вузли для

персоналу 2 4 6 8

Приміщення для збе-

рігання та миття

мармитних візків - - 2 4

Примітка. Якщо обідній зал поєднують із загальною кімнатою,

площу останньої необхідно збільшувати на 0,25 м2 на одне місце.

-----------------------------------------------------------------

4.64. Ширину проходів у залах слід приймати не меншою ніж ука-

зано у табл.11.

Т а б л и ц я 11

-----------------------------------------------------------------

Проходи | Ширина, м

-----------------------------------------------------------------

Головний 1,35

Для проходу до окремих місць 0,7

Примітки. 1. Ширина проходів визначається між спинками стільців

(при відстані від спинки стільця до краю стола - 0,5 м), між віль-

ними сторонами (кутами) столів або між спинками стільців та віль-

ними сторонами (кутами) столів.

2. Проходи повинні забезпечувати евакуацію людей із їдальні.

-----------------------------------------------------------------

4.65. В їдальні біля входу або в коридорі біля неї слід передба-

чати встановлення рукомийників і сушарок для рук, зберігаючи не-

обхідну ширину проходів.

4.66. У ІІІ та ІY кліматичних районах біля їдальні необхідно

влаштовувати терасу площею 0,8 від площі обіднього залу для

влаштування на ній літньої їдальні.

4.67. З харчоблоку необхідно передбачати самостійний вихід на-

зовні.

4.68. Обідній зал та гарячий і холодний цехи, а також мийну

посуду необхідно розташовувати в одному рівні.

4.69. Виробничі цехи їдальні допускається розміщувати в одному

приміщенні.

4.70. Мийні кухонного посуду, тари напівфабрикатів і столового

посуду допускається розміщувати в одному приміщенні, відокремлю-

ючи їх бар'єрами висотою 1,6 м.

Необхідно передбачати встановлення машин для миття посуду.

4.71. Комори для продуктів не повинні бути прохідними.

Комори для продуктів і холодильні камери не повинні розміщува-

тись під мийними, санітарними вузлами та виробничими приміщеннями

з трапами.

Холодильні камери не повинні розміщуватись поручь, над або під

приміщеннями котельних, бойлерних і душових.

4.72. У кухнях і гарячих цехах слід передбачати встановлення

електричного обладнання, у т.ч. - печей СВЧ.

Для вертикального транспортування їжі передбачається влаштову-

вати вантажні підйомники.

4.73. Ліфти для виробничих потреб харчоблоків необхідно проек-

тувати згідно з розділом будівельних норм на проектування підпри-

ємств громадського харчування.

4.74. Площі господарських приміщень необхідно приймати за

табл.12.

Т а б л и ц я 12

------------------------------------------------------------------

| Площа приміщень, м2, при місткості БІ

Назва приміщень |--------------------------------------------

| з первинним та обмеже-| з розвиненим

| ним обслуговуванням | обслуговуванням

|---------------------------------------------

| 5-10 | 15-20 | 15 - 30 | 50

------------------------------------------------------------------

Приміщення для збе-

рігання білизни 2 6 8 12

Комора для брудної

білизни 2 4 4 6

Комора для сезонно-

го одягу та взуття 8 12 14 18

Комора для інвента-

ря та меблів* 6 12 14 18

Комори для власних

речей 10 14 16 18

Господарський склад* 6 12 14 18

Овочесховище, кар-

топлесховище,

фруктосховище За розрахунком

Майстерні з ремонту

обладнання на інвен-

таря 6 8 10 12

Комори для садово-

огороднього інвен-

таря 4 6 6 8

Склад палива* За розрахунком

Примітка. Комори необхідно обладнувати стелажами, полицями та

штангами-вішалками.

-----------------------------------------------------------------

Т а б л и ц я 13

-----------------------------------------------------------------

| Площа приміщень, м2, при місткості БІ

Назва приміщень |--------------------------------------------

| з первинним та обмеже-| з розвиненим

| ним обслуговуванням | обслуговуванням

|--------------------------------------------

| 5-10 | 15-20 | 15 - 30 | 50

-----------------------------------------------------------------

Пральня 5 8 8 12

Прасувальня - - 4 6

-----------------------------------------------------------------

* Ці приміщення рекомендується розміщувати у надвірних господар-

ських прибудовах.

4.76. Не допускається розміщувати входи в приміщення пральні

навпроти входів у приміщення харчоблоку або спалень.

4.77. Стіни приміщень пральні слід облицьовувати керамічною