ДБН В.2.6-6-95С 68.

Продовження таблиці П6


п/п

Тип рами

Графікal, мКвКн


11
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,69

0,81

5,4

0,68

0,76

7,2

0,71

0,728,08

3,6

0,52

0,55

5,4

0,48

0,53

7,2

0,51

0,52¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


12
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,73

0,74

5,4

0,73

0,76

7,2

0,72

0,748,08

3,6

0,49

0,51

5,4

0,47

0,49

7,2

0,46

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


ДБН В.2.6-6-95 С.69


Продовження таблицы П6п/п

Тип рами

Графікal, мКвКн


13
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,71

0,81

5,4

0,69

0,78

7,2

0,74

0,728,08

3,6

0,47

0,56

5,4

0,46

0,51

7,2

0,49

0,47¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


14
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,73

0,72

5,4

0,75

0,76

7,2

0,72

0,728,08

3,6

0,46

0,47

5,4

0,49

0,51

7,2

0,48

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000

ДБН В.2.6-6-95 С.70

Продовження таблиці П6


п/п

Тип рами

Графікal, мКвКн


15
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,72

0,78

5,4

0,69

0,77

7,2

0,75

0,738,08

3,6

0,50

0,54

5,4

0,49

0,51

7,2

0,51

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


16
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,74

0,72

5,4

0,74

0,75

7,2

0,73

0,738,08

3,6

0,48

0,49

5,4

0,50

0,50

7,2

0,49

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000

ДБН В.2.6-6-95 С.71

Продовження таблиці П6


п/п

Тип рами

Графікal, мКвКн


17
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,73

0,77

5,4

0,70

0,76

7,2

0,74

0,728,08

3,6

0,49

0,52

5,4

0,48

0,50

7,2

0,50

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


18
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,73

0,73

5,4

0,74

0,75

7,2

0,72

0,738,08

3,6

0,50

0,49

5,4

0,49

0,48

7,2

0,51

0,50¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000

ДБН В.2.6-6-95 С.72


Закінчення таблиці П6п/п

Тип рами

Графікal, мКвКн


19
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,72

0,76

5,4

0,71

0,77

7,2

0,73

0,728,08

3,6

0,51

0,52

5,4

0,50

0,51

7,2

0,50

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000


20
2,02

3,6

1,000

1,000

5,4

1,000

1,000

7,2

1,000

1,0004,04

3,6

0,74

0,75

5,4

0,72

0,74

7,2

0,73

0,738,08

3,6

0,52

0,50

5,4

0,48

0,51

7,2

0,47

0,48¥

3,6

0,000

0,000

5,4

0,000

0,000

7,2

0,000

0,000
ДБН В.2.6-6-95 С.73

Таблиця П7

№№

п/п

Переріз

Графік площі перерізу арматури А-III

1

Ригель в прольоті2Ригель на опоріДБН В.2.6-6-95 С.74

Закінчення таблиці П7

№№

п/п

Переріз

Графік площі перерізу арматури А-III


3Стояк
Примітка. Таблиця площ поперечного перерізу стержнів, см2 .

Кількість,

шт.

Діаметр, мм

6

8

10

12

14

16

18

20

1

0,283

0,503

0,758

1,131

1,539

2,011

2,545

3,142

2

0,57

1,01

1,57

2,26

3,08

4,02

5,09

6,29

3

0,85

1,51

2,36

3,39

4,62

6,03

7,63

9,41

4

1,13

2,01

3,14

4,52

6,16

8,04

10,18

12,56


ДБН В. 2.6-6-95 С.75

П3 Приклади розрахунку архітектурно-будівельних показників

П3.1 Розрахунок токсичної безпеки та мас продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (g = 40 кг/м3), що утворюються при пожежі в приміщенні будинку ситеми "Пластбау"

П3.1.1 Будинок: 3-х поверховий 12-квартирний житловий будинок в конструкціях "Пластбау". Будівельний об'єм вище відм. ±0,000 - 2978,29 м3.

Приміщення, в якому виникла пожежа: житлова кімната розмірами в плані 3,5 м х 4,8 м.

Конструкція, які огороджують приміщення та площі їх поверхонь з вирахуванням отворів:

1. Перекриття верхнє

2. Стіна (3,5 м)

3. Стіна (3,5 м)

4. Стіна (4,8 м) з отвором

5. Перегородка (4,8 м) з отвором

3,5 ´ 4,8 = 16,8 м2

3,5 ´ 2,8 = 9,8 м2

3,5 ´ 2,8 = 9,8 м2

(1,5 м ´ 1,5 м) 4,8 ´ 2,8 - 1,5 ´ 1,5 = 11,19 м2

(2,1 м ´ 0,9 м) 4,8 ´ 2,8 - 2,1 ´ 0,9 = 11,55 м2

Захист огороджувальних поверхонь: цементно-піщана штукатурка завтовшки 30 мм.

Діаграми утворення температурних шарів по товщині пінополістирольної конструкції (рисунок П1) побудовані на основі теоретичних даних, одержаних при розв'язанні задачі теплопровідності в поперечному напрямку трьохшарової полістирольної конструкції (цементно-піщана штукатурка 30 мм, пінополістирол 280 мм, цементно-піщана штукатурка 10 мм з зовнішньої сторони). Алгоритм задачі та реалізація її у вигляді програми на мові "Фортран" для ЄС ЕОМ розроблені на кафедрі "Будівельної механіки" КДТУБА. Розв'язувальні рівняння одержані з вихідних рівнянь просторової задачі термопружності.

Для одержання аналогічних експериментальних залежностей повинні бути проведені експерименти в вогневих печах (зі стандартним температурним режимом) з розстановкою температурних датчиків (термопар) по товщині конструкції.