ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Н А К А З


27.12.2004 N 278


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 березня 2005 р.

за N 328/10608


Про затвердження Правил

пожежної безпеки в лісах України


Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року", з метою запобігання виникненню лісових пожеж та покращення робіт з організації охорони лісів від пожеж, НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Правила пожежної безпеки в лісах України (далі - Правила), що додаються.


 1. Управлінню організації охорони лісів та контролю (Парфенюк В. А.):


 1. В установленому порядку подати цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.


 1. Після реєстрації в Мін'юсті України подати Правила та наказ в УкрНДІПБ МНС України для включення їх до Державного реєстру Національних актів пожежної безпеки.


 1. Довести Правила до відома підприємств, установ, організацій та громадян шляхом опублікування їх в журналах "Пожежна безпека" та "Лісовий і мисливський журнал".


 1. Після введення в дію Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила пожарной безопасности в лесах СССР", затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 18.06.71 N 395.


 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ведмідя М.М.


Голова М. В. Колісниченко


ПОГОДЖЕНО


Заступник Міністра начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України генерал-лейтенант служби цивільного захисту П. Ф. Борисов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомлісгоспу

України

27.12.2004 N 278


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 березня 2005 р.

за N 328/10608


ПРАВИЛА

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ


 1. Загальні положення


 1. Лісовий фонд України є високопожежонебезпечним об'єктом. Охорона його від пожеж - моральний обов'язок кожного члена суспільства.


 1. Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" Правила пожежної безпеки в лісах України (далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності) і громадянами, що з будь-яких причин перебувають у лісі.


 1. Правила містять вимоги пожежної безпеки, що встановлюються з метою забезпечення охорони лісу від пожеж.


 1. Забезпечення пожежної безпеки адміністративних та виробничих приміщень, житлових будинків, споруд тощо, що розташовані на території лісового фонду, здійснюється згідно з вимогами, що встановлені Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (далі - МНС України) від 19.10.2004 N 126 і зареєстрованими у Мін'юсті України 04.11.2004 за N 1410/10009 (НАПБ А. 01.001-2004) (далі - Правила пожежної безпеки в Україні).


 1. Крім Правил, слід також керуватися стандартами, будівельними нормами та правилами, іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки стосовно лісових насаджень.


 1. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися шляхом проведення планових профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду підприємства, організації, установи (далі - лісогосподарські підприємства).


 1. Безпосереднє здійснення заходів щодо охорони лісів від пожеж, їх гасіння та обліку покладається на постійних лісокористувачів.

Умови участі тимчасових лісокористувачів у здійсненні пожежоохоронних заходів визначаються за згодою сторін у договорі на право тимчасового користування земельними ділянками лісового фонду.


 1. Забезпечення пожежної безпеки в лісі покладається на керівників лісогосподарських підприємств та громадян, що ведуть лісове господарство.


 1. Обов'язки постійних лісокористувачів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів у лісовому фонді здійснюються згідно з статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку".


 1. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються Законом України "Про пожежну безпеку". Відповідно до цього закону громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані: виконувати правила пожежної безпеки в лісі, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем; повідомляти лісогосподарське підприємство , територіальний підрозділ МНС України, місцеві органи влади про виникнення лісової пожежі.


 1. Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинні мати сертифікати відповідності або свідоцтво про визначення відповідності.


 1. Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, несуть адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства.


 1. Терміни та визначення, що наведені в Правилах, вживаються у таких значеннях:


Пожежонебезпечний період - частина року, у межах якої виникають лісові пожежі (з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву)


Загоряння в лісі - виникнення горіння в лісі під впливом джерела запалювання


Лісова пожежа - стихійне розповсюдження вогню територією лісового фонду


Крайка лісової пожежі - межа між пройденою або охопленою вогнем територією і не пройденою вогнем


Фронт лісової пожежі - найбільш рухома частина крайки пожежі (на рівнині рухається за вітром, у гірській місцевості - угору схилом)


Частина крайки лісової пожежі: - фронт, тил, фланги


Види лісових пожеж - низові, верхові, підземні


Низові лісові пожежі - пожежі, які розповсюджуються надґрунтовим покривом (мхи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом, порубкові рештки) і нижнім пологом (підріст, підлісок)


Верхові лісові пожежі - пожежі, при яких вогонь розповсюджується в кроновому просторі лісових насаджень. При цьому низовий вогонь розглядається як складова частина верхової пожежі


Підземні лісові пожежі - пожежі, які супроводжуються безполуменевим горінням торфового шару ґрунту


Види низових пожеж за параметрами крайки і висотою полум'я - слабкі, середньої сили, сильні


Низові пожежі слабкі - пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки до 1 м/хв. і висотою полум'я до 0,5 м


Низові пожежі середньої сили - пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки від 1 до 3 м/хв. і висотою полум'я від 0,5 м до 1,5 м


Низові пожежі сильні - пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки більше 3 м/хв. і висотою полум'я більше 1,5 м


Види низових пожеж за швидкістю розповсюдження - рухливі, стійкі


Низові пожежі рухливі - пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки більше 0,5 м/хв., де переважає полум'яне горіння, при якому найбільш частіше відбувається обгоряння надґрунтового покриву


Низові пожежі стійкі - пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки менше 0,5 м/хв., де переважає безполуменеве горіння (тління) наземних горючих матеріалів


Види верхових пожеж - рухливі, стійкі


Верхові пожежі рухливі - пожежі, які розповсюджуються кронами дерев зі швидкістю більше 4 км/год., значно випереджаючи фронт низових пожеж, спричиняють утворення нових осередків завдяки розносу іскор; при пожежі згоряють хвоя і дрібні гілки; великі гілки і кора дерев обвуглюються


Верхові пожежі стійкі - пожежі, які поширюються зі швидкістю до 4 км/год. кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі. Після таких пожеж на їх площі вигоряє майже все і лишаються тільки обвуглені рештки стовбурів колишнього лісу


Види верхових пожеж за параметрами фронтальної крайки - слабкі, середньої сили, сильні


Верхові пожежі слабкі - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки до 3 м/хв.


Верхові пожежі середньої сили - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки від 3 до 100 м/хв.


Верхові пожежі сильні - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки більше 100 м/хв.


Побічні пожежі - пожежі, що виникли поза контуром основної пожежі від іскор, що були перенесені вітром з території основної пожежі


Плямисті пожежі - пожежі, що утворилися із основної і побічних пожеж поза контуром основної пожежі від іскор, що були перенесені вітром з території пожеж


Види лісових пожеж за розмірами - особливо великі, великі, невеликі


Особливо великі лісові пожежі - площа лісової пожежі - більше 200 га


Великі лісові пожежі - площа лісової пожежі - від 5 до 200 га


Невеликі лісові пожежі - площа лісової пожежі - до 5 га


Площа лісової пожежі - територія, яка обмежена крайкою пожежі


Гасіння пожежі - процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі


Тактичні операції гасіння лісової пожежі - локалізація пожежі, ліквідація пожежі


Локалізація пожежі - дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами


Ліквідація пожежі - дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення


Пожежостійкі узлісся - смуги листяних або мішаних деревостанів шириною 150-200 м, смуги хвойних насаджень шириною 200-300 м навколо пожежонебезпечних ділянок хвойного лісу, а також ці смуги, що розташовані навколо лісних селищ, дачних ділянок, лісних кордонів


Протипожежна канава - бар'єр для захисту ділянок лісу від підземних пожеж; прокладається межами з торфовищами, на їх території, у насадженнях з заторфованими ґрунтами шириною унизу 0,2-0,4 м, зверху - 1,5-2,8 м, глибиною – до мінерального шару або до рівня ґрунтових вод


Протипожежний бар'єр - ділянка території, яка перешкоджає розповсюдженню і розвитку лісових пожеж (мінералізовані смуги, протипожежні розриви, протипожежні заслони, пожежостійкі узлісся, протипожежні канави, ріки, озера, автомобільні дороги тощо)


Мінералізована смуга - ділянка території, з якої ґрунто-обробними механізмами видалені наземні горючі матеріали; ширина смуги повинна бути удвічі більше можливої висоти полум'я низової пожежі


Протипожежний розрив - спеціально створена просіка шириною 50-150 м (розриви шириною менше 50 м, що були створені до затвердження Правил), як правило, з дорогою на її території; є складовою частиною протипожежного заслону і служить для зупинки верхових пожеж


Протипожежний заслон - комбінований (складний) бар'єр, який складається з протипожежного розриву (з дорогою посередині) і смуг лісу з обох його боків, очищених від наземних горючих матеріалів, розчленованих мережею мінералізованих смуг і обрізаними гілками хвойних дерев на висоту до 2 м


Наземні горючі матеріали - деревний опад, який складається з: опалих хвоїнок, листя, дрібних гілочок, кори, шишок; мертвих деревних рештків: вітролому, сухостою, пеньків, сухих гілок, дрібних порубкових решток; трав'янистої рослинності


ТУМ - тип умов місцезростання


 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки


 1. Організаційне забезпечення охорони лісу від пожеж здійснюється відповідно до Лісового кодексу України.


 1. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" для координації та вдосконалення роботи, що пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки у лісовому фонді, контролю за її проведенням, у Держкомлісгоспі України створена служба пожежної безпеки (далі - СПБ).

Діяльність СПБ регламентується Положенням, яке розробляється Держкомлісгоспом України згідно з Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 N 369 і зареєстрованим в Мін'юсті України 10.12.2003 за N 1121/8442 (НАПБ Б.02.010-2003).


 1. Забезпечення пожежної безпеки в лісовому фонді є складовою частиною службових обов'язків посадових осіб лісокористувачів всіх рівнів. Ці обов'язки повинні бути відображені у посадових інструкціях, контрактах та статутах лісогосподарських підприємств.


 1. Керівник лісогосподарського підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки у лісовому фонді, призначити відповідальних за окремі ділянки цієї роботи.


 1. У кожному лісогосподарському підприємстві розпорядженням керівника повинні бути визначені:

порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки в лісі, проведення з працівниками інструктажів та занять з виявлення і ліквідації лісових пожеж, а також відповідальні за їх проведення;