У цих випадках мають видаватися попередження локомотивним бригадам поїздів про більш часті подачі сповіщувальних сигналів.

 1. Перелік місць з недостатньою видимістю та порядок огородження місця проведення робіт затверджуються керівництвом дистанції колії.

Схеми огородження повинні складатися в чотирьох екземплярах, один з яких зберігається в технічному відділі підприємства, другий - у майстра шляхового, третій - у бригадира колії, а четвертий - вивішується в приміщенні збору працівників.

 1. У всіх випадках під час виконання робіт на коліях і стрілочних переводах станції керівник робіт робить відповідний запис у журналі із зазначенням місця та часу виконання колійних робіт, кількості працівників і прізвища старшого групи, засобів оповіщення про наближення рухомого складу.
  1. Черговим по станції (поїзним диспетчером) видаються письмові попередження бригадам маневрових локомотивів про час і місце виконання колійних робіт.
   1. Під час виконання робіт з ліквідації несправностей, що виникли несподівано, запис про початок і закінчення робіт дозволяється замінювати телефонограмою, переданою керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзному диспетчерові) з наступним особистим підписом керівника в журналі.
   2. Порядок оповіщення локомотивних і складацьких бригад про місце виконання колійних робіт, а колійних бригад - про рух поїздів і маневрових составів на станції встановлює начальник дирекції залізничних перевезень.
   3. Колійні роботи на коліях гірок, сортувальних коліях і на коліях підгіркових парків можуть виконуватись тільки під час перерви в маневровій роботі та розпуску вагонів або під час закриття колії після узгодження з черговим по станції (по гірці).

На час розпуску поїздів або маневрової роботи працівники відводяться в безпечне місце.

 1. Місця виконання робіт огороджуються відповідно до вимог нормативно-технічних актів із забезпечення безпеки руху поїздів.
  1. Під час виконання робіт у темний час доби, під час туману, снігопаду та т.ін., коли видимість менше 800 м, керівник робіт має стежити за наближенням поїздів, дрезин, мотовозів та іншого рухомого складу, а також за сигналами сигналістів з обох боків від місця виконання робіт.

Під час наближення поїзда або при подачі сигналу сигналіста (хоча б і незрозумілого) керівник робіт зобов'язаний негайно подавати команду про припинення робіт, про підготовку колії для пропуску поїзда і про відхід працівників з колії, а також перевірити, чи прибрані інструмент і матеріали з колії за межі габариту рухомого складу.

 1. У разі достатньої видимості фронт робіт під керівництвом бригадира колії не повинен перевищувати 200 м, при цьому дозволяється не виставляти проміжних сигналістів.
  1. У разі виконання робіт розгорнутим фронтом (більше 200 м) місця робіт огороджуються відповідно до вимог нормативно-технічних актів з безпеки руху, при цьому повинні виставлятись проміжні сигналісти.
   1. У разі підходу поїзда чи іншого рухомого складу по сусідній колії двоколійної дільниці керівник зобов'язаний подати команду про припинення колійних робіт, які виконувалися без огородження сигналами зупинки, і при підході поїзда на відстань не менше 400 м відвести працівників та прибрати інструмент на найближче узбіччя на відстань не ближче 2 м від крайньої рейки.

Працівникам дозволяється повертатися для продовження робіт тільки з дозволу керівника робіт після того, як він переконається, що слідом за поїздом немає підштовхувального локомотива або дрезини і що по колії, на якій виконуються роботи, не рухається поїзд чи інший рухомий склад.

 1. Під час виконання робіт у «вікно» або в разі огородження місця виконання робіт сигналами зупинки на одній з колій двоколійної ділянки сигналісти, що охороняють петарди і жовтий сигнал, подають сигнали ріжком про наближення поїзда по сусідній колії.

Керівник дає команду на припинення робіт на колії і про відхід з неї.

 1. Під час наближення до місця виконання колійних робіт машиніст локомотива має подати сповіщувальний сигнал, починаючи з кілометра, що передує зазначеному в попередженні, незалежно від наявності переносних сигналів.
  1. Сповіщувальні сигнали подаються також при наближенні поїзда до переносних і ручних сигналів, що вимагають зменшення швидкості, сигнальним знаком «С» (про подачу свистка) до виїмок, кривих ділянок колії, тунелів, переїздів, знімних автодрезин, колійних вагончиків та інших знімних рухомих одиниць, при наближенні до людей, що знаходяться на колії, і в інших випадках, зазначених у наказах по залізниці.
   1. Під час прямування поїзда по неправильній колії, а також у разі туману, снігопаду та інших несприятливих умов, що знижують видимість та чутність, сповіщальний сигнал повторюється кілька разів.
   2. Під час ремонту колії в тунелі, що не потребує зняття напруги з контактної мережі, має застосовуватись електровозна тяга для транспортування несамохідних колійних машин.
   3. Під час складання технологічних карт ремонту колії в тунелі в разі зняття напруги перевага віддається самохідним машинам без застосування тепловозної тяги.

Для кожної тунельної ділянки начальник дистанції колії на підставі перевірки рівня забруднення повітря в тунелі з урахуванням графіка руху поїздів затверджує режими колійних робіт у тунелях.

 1. Бригади монтерів колії, що працюють у тунелі, під час пропуску колійних машин, а також машиністи та їхні помічники під час виконання робіт забезпечуються протигазами з аерозольними фільтрами.

Кількість монтерів колії, що знаходяться в тунелі під час пропуску машин, має бути не більша, ніж передбачена в технологічному процесі.

Усі допоміжні та остаточні роботи мають проводитись не раніше ніж через 30 хв після виходу останньої машини з тунелю.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт на дільницях з прискореним або швидкісним рухом поїздів (141-200 км/год)
  1. Планові роботи з ремонту та утримання колії і колійного оснащення мають виконуватися у «вікна» із закриттям руху поїздів і обов'язковим огородженням перегону сигналами зупинки.
   1. Виконання робіт, що не порушують цілісність колії і колійного оснащення, можливе без закриття перегону з дотриманням додаткових заходів безпеки:

місця виконання робіт огороджуються сигналами зменшення швидкості, виставляються сигналісти та сигнальні знаки «С» (про подачу свистка);

не дозволяється починати виконання планових робіт, що вимагають огородження сигналами зупинки чи зменшення швидкості, якщо до проходу прискореного або швидкісного поїзда залишається менше 1 год;

керівники робіт та сигналісти повинні мати при собі радіостанції;

керівники робіт під час виконання колійних робіт повинні мати при собі виписку з розкладу руху поїздів на даній дільниці та годинники;

до проходу прискореного або швидкісного поїзда по сусідній колії роботи на колії мають бути припинені завчасно (відповідно до вимог підпункту 2.4.3);

у випадках, коли прискорений або швидкісний поїзд за розкладом не пройшов, необхідно проявляти особливу пильність, а керівник робіт уточнює час його проходження у чергового по станції;

не дозволяється відновлювати роботи до уточнення часу проходження поїзда.

 1. Не менше ніж за 10 хв до проходу прискореного або швидкісного поїзда всі роботи на колії і колійному оснащенні, у тому числі їхній огляд і перевірка, повинні бути припинені; колія, споруди та пристрої приведені в стан, що забезпечує безпечний пропуск поїзда, і не пізніше ніж за 5 хв до проходу поїзда всі працівники зобов’язані відійти на відстань не менше 4 м від крайньої рейки під час пропуску поїзда із швидкістю 141-160 км/год і не менше 5 м при швидкості 161-200 км/год.
  1. Не менше ніж за 10 хв до проходу поїзда, що рухається із швидкістю більше 140 км/год, усі знімні рухомі одиниці (дефектоскопні та колієвимірювальні візки, колійні вагончики та ін.) мають бути зняті з колій по маршруту прямування прискорених або швидкісних поїздів, а також з колій, що мають вихід на ці маршрути, і надійно закріплені.

Не дозволяється виїзд на перегін знімних рухомих одиниць, а також моторно-рейкового транспорту незнімного типу, якщо до проходу прискореного або швидкісного поїзда залишається менше 30 хв.

2.4.5 Огляд колії монтерами чи обхідниками колії та штучних споруд дозволяється виконувати тільки у світлий час доби та відповідно до вимог нормативно-технічних актів.

 1. На дільницях руху прискорених або швидкісних поїздів з метою забезпечення безпеки працівників, що обслуговують робочі поїзди і знаходяться на відкритому рухомому складі, керівник робіт зобов'язаний під час прямування по перегону або під час виконання робіт за 10 хв до проходу по сусідній колії швидкісного поїзда припинити роботи, зупинити робочий поїзд і за 5 хв усім працівникам слід відійти з колії і з відкритого рухомого складу в бік з колії на безпечну відстань.
 2. Машиністи колійних машин і поїздів за 10 хв до проходу прискореного або швидкісного поїзда повинні привести робочі органи машини з боку сусідньої колії в габаритне положення та вжити необхідних заходів щодо безпечного проходу цього поїзда, знаходячись у кабіні керування.
 3. Керівники робіт, які виконують роботи на коліях і спорудах, а також виконують їхній огляд, повинні бути забезпечені ключами від телефонів перегінного зв'язку і телефонними трубками, а також радіостанціями.
 4. Під час виконання робіт, які вимагають зупинки поїзда, усім сигналістам, а також керівникам робіт слід користуватися біноклями і радіозв'язком.
 5. Про всі випадки запізнень прискорених або швидкісних поїздів диспетчер зобов'язаний повідомити всіх чергових по станції дільниці, а останні повинні сповістити чергових по переїздах за телефоном.

У разі, коли поїзд за розкладом не пройшов, керівник робіт повинен за телефоном уточнити в чергового по станції час проходження поїзда, що очікується.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт з розрядки температурних напружень і остаточного відновлення рейкової пліті безстикової колії
  1. Розрядка температурних напружень і остаточне відновлення рейкової пліті безстикової колії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Порядок виконання робіт з розрядки температурних напружень і остаточного відновлення рейкової пліті та склад бригади працівників визначаються технологічним процесом.

Керівником робіт може бути призначений працівник за посадою не нижче майстра шляхового.

 1. Керівник робіт перед тим як приступити до розрядки напружень або остаточного відновлення рейкової пліті зобов'язаний перевірити наявність стикових зазорів у зрівняльних прольотах, при цьому на електрифікованих лініях він повинен забезпечити дотримання вимог пункту 2.8 цих Правил.
  1. Під час виконання розрядки температурних напружень або вирізання дефектного місця з пліті, якщо в стиках відсутні зазори, перед звільненням рейок і плітей від закріплення на шпалах створюється зазор штучно обрізкою рейки газовим або гасовим різаком, закріпивши клеми на суміжних ділянках рейок чи плітей.

Працівникам слід знаходитись з протилежного боку від очікуваного викиду рейки.

 1. Перед початком звільнення рейкової пліті під час остаточного її відновлення повинна бути забезпечена можливість вільного переміщення кінців пліті.

Для цього слід у разі очікуваного подовження плітей зняти або зсунути зрівнювальні рейки, а в разі скорочення плітей - зняти або послабити рейкові накладки.

 1. Вимоги безпеки під час виконання колійних робіт

немеханізованим способом

 1. Перед початком робіт огороджуються місця робіт сигналами або сигнальними знаками в установленому чинним законодавством порядку.

Сигналістами призначають монтерів колії не нижче ІІІ-го розряду, які пройшли навчання, перевірку знань і мають відповідне посвідчення.

Сигналісти, які призначаються для огородження колійних робіт, дефектоскопних візків та інших знімних пересувних одиниць, забезпечуються комплектом ручних сигналів, духовими ріжками, запасом петард (у коробках).

 1. Під час виконання робіт двома монтерами колії вони розташовуються так, щоб один міг спостерігати за наближенням поїздів одного напрямку, а інший - поїздів протилежного напрямку.

Один з монтерів колії призначається старшим.

 1. Під час виконання робіт працівникам слід постійно стежити за тим, щоб інструмент не заважав пересуванню та не знаходився під ногами, а старі і нові матеріали (рейки, шпали, скріплення) були акуратно складені поза габаритом рухомого складу і не заважали сходити з колії при наближенні поїзда.
  1. Для загвинчування гайок уручну слід застосовувати типовий ключ.

Не дозволяється бити чим-небудь по ключу, збільшувати його довжину, нарощуючи іншим ключем, а також застосовувати несправний ключ, уставляти прокладки між гайкою та губками ключа, а також збивати гайки ударом молотка.

Заржавілі гайки для полегшення відгвинчування слід змазувати гасом.

Під час зрубування гайки зубилом слід застосовувати захисні окуляри.

 1. Перевіряти збіг отворів у накладках і рейках дозволяється тільки бородком або болтом.
  1. Під час заміни рейок знімати і встановлювати накладки, а також утримувати кінець рейки необхідно за допомогою лома.

Кантувати рейку довжиною 12,5 м дозволяється також ломом, уставляючи його в крайній болтовий отвір тільки з одного кінця рейки.

Не дозволяється під час кантування рейки знаходитися в напрямку можливого викиду лома.

Кантування рейок довжиною 25 м повинне виконуватись тільки спеціальним пристроєм (лом із скобою) двома монтерами колії.

 1. Для розгонки рейкових зазорів застосовуються гідравлічні розгоночні прилади.