О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой полити


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 17-52/12 від 22.12.99<br> м.Київ<br> <br> vd991222 vn17-52/12<br> <br> Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента<br> України від 03.02.98 N <A HREF="108805">79/98</A> "Про усунення обмежень, що<br> стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним<br> комітетом будівництва, архітектури та житлової політики<br> України<br> <br> На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N <A HREF="108805">79/98</A><br>"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької<br>діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових актів<br>центральних органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного<br>та необгрунтованого державного втручання у підприємницьку<br>діяльність Державний комітет України з питань розвитку<br>підприємництва встановив:<br> Наказом Державного комітету України у справах містобудування<br>і архітектури від 26.09.94 N 44 ( <A HREF="14382">z0247-94</A> ) затверджений Порядок<br>акредитації регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів<br>робіт у проектуванні та будівництві (далі - Порядок).<br> Цей нормативно-правовий акт встановлює порядок проведення<br>акредитації регіональних центрів з ліцензування відповідно до<br>Положення про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності<br>ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та<br>будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України<br>від 08.10.92 N 569 ( 569-92-п ).<br> Аналіз наказу Держкоммістобудування від 26.09.94 N 44<br>свідчить про те, що наказ не відповідає чинному законодавству.<br> Відповідно до п.4 Положення про порядок видачі учасникам<br>інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів<br>робіт у проектуванні та будівництві, затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 569, ліцензування<br>спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві віднесене до<br>компетенції:<br> 1) головного центру з ліцензування Держкоммістобудування;<br> 2) регіональних центрів з ліцензування органів у справах<br>містобудування і архітектури Уряду Криму, облвиконкомів,<br>Київського та Севастопольського міськвиконкомів.<br> Проте відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України<br>від 18.10.99 N 1919 ( <A HREF="61430">1919-99-п</A> ) "Про внесення змін та визнання<br>такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів<br>України", постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 569,<br>якою затверджено Положення про порядок видачі учасникам<br>інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів<br>робіт у проектуванні та будівництві, на виконання п.4 якого був<br>розроблений Порядок, втратила чинність. Внаслідок цього<br>регіональні центри з ліцензування органів у справах містобудування<br>і архітектури Уряду Криму, облвиконкомів, Київського та<br>Севастопольського міськвиконкомів на сьогоднішній день втратили<br>повноваження на видачу ліцензій на здійснення будівельної<br>діяльності.<br> Відповідно до ст.4 Закону України "Про підприємництво"<br>( <A HREF="3092">698-12</A> ), будівельна діяльність (окремі види проектних та<br>будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва,<br>надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної<br>атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів<br>України) не може здійснюватися без ліцензії, що видається<br>Кабінетом Міністрів України, або уповноваженим ним органами<br>виконавчої влади.<br> Тобто відповідно до зазначеної норми закону Кабінет Міністрів<br>України має право видавати ліцензії сам або ж уповноважувати на це<br>інші органи, що входять до системи органів виконавчої влади<br>України.<br> Перелік органів, які видають ліцензії на провадження певних<br>видів підприємницької діяльності, затверджений постановою Кабінету<br>Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( <A HREF="46045">1020-98-п</A> ).<br>Уповноваженими на видачу ліцензій на провадження будівельної<br>діяльності є такі органи: Держбуд, Держнафтогазпром, органи<br>містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки<br>Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних<br>адміністрацій.<br> Крім цього:<br> 1) повноваження Держбуду України щодо видачі ліцензій на<br>здійснення будівельної діяльності передбачено також Положенням про<br>Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br>України, затвердженого Указом Президента України від 09.12.97<br>N <A HREF="35399">1342/97</A>;<br> 2) повноваження управлінь містобудування та архітектури<br>обласних державних адміністрацій щодо ліцензування спеціальних<br>видів робіт у проектуванні та будівництві передбачено Типовим<br>положенням про управління містобудування та архітектури обласної<br>державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету<br>Міністрів України від 29.02.96 N 267 ( <A HREF="24754">267-96-п</A> );<br> 3) повноваження управлінь містобудування та архітектури<br>Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій щодо<br>ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві<br>передбачено Типовим положенням про управління містобудування та<br>архітектури Київської і Севастопольської державної адміністрації,<br>затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96<br>N 267.<br> Оскільки регіональні центри з ліцензування органів у справах<br>містобудування і архітектури Уряду Криму, облвиконкомів,<br>Київського та Севастопольського міськвиконкомів не відносяться до<br>органів виконавчої влади та не уповноважені на ліцензування<br>будівельної діяльності, діяльність таких центрів по видачі<br>ліцензій не відповідає ст.19 Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ),<br>яка встановлює, що органи державної влади та органи місцевого<br>самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на<br>підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені<br>Конституцією та законами України.<br> У зв'язку з виявленням положень, які не відповідають чинному<br>законодавству, Державний комітет України з питань розвитку<br>підприємництва В И Р І Ш И В:<br> Запропонувати Державному комітету будівництва, архітектури та<br>житлової політики України в місячний термін скасувати наказ від<br>26.09.94 N 44 ( <A HREF="14382">z0247-94</A> ), яким затверджено Порядок акредитації<br>регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у<br>проектуванні та будівництві.<br> Рішення Державного комітету України з питань розвитку<br>підприємництва є обов'язковим для виконання.<br> <br> Голова О.Кужель<br>