Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразование в строительстве


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 36 від 05.07.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000705 vn36<br> <br> Про економічні засади та нормативне забезпечення<br> реформування ціноутворення у будівництві<br> <br> Розглянувши хід реалізації Основних положень (Концепції)<br>ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів<br>України, колегія зазначає, що протягом 1999 - 2000 років виконана<br>значна робота з вдосконалення нормативного забезпечення порядку<br>визначення вартості будівництва.<br> З метою створення умов для впровадження напрацьованих<br>ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на<br>спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості<br>вартості складових будівельної продукції, підвищення<br>конкурентоспроможності вітчизняних будівельних організацій та<br>адаптації нормативно-правових актів України до законодавства<br>Європейського Союзу.<br> Колегія Держбуду В И Р І Ш И Л А:<br> I. Схвалити та рекомендувати до затвердження представлені<br>Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та<br>контролю вартості будівництва Правила визначення вартості<br>будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), розроблені Науково-виробничою<br>фірмою "Інпроект".<br> II. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва:<br> - погодити окремі положення зазначених норм з Мінекономіки;<br> - підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України<br>щодо реформування ціноутворення у будівництві,<br> - забезпечити розробку інформаційних матеріалів щодо ринкової<br>вартості матеріально-технічних та людських ресурсів,<br> - забезпечити доведення інформації щодо Правил визначення<br>вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих<br>організацій.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> <br> Надруковано: "Збірник офіційних документів та роз'яснень з<br> ціноутворення у будівництві", N 7, липень, 2000 р.<br>