Про Временные методические рекомендации относительно особенностей определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 60 від 18.12.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20001218 vn60<br> <br> Про Тимчасові методичні рекомендації щодо<br> особливостей визначення вартості будівництва<br> в I півріччі 2001 року<br> <br> Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Схвалити і рекомендувати до застосування представлені<br>Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та<br>контролю вартості будівництва Тимчасові методичні рекомендації<br>щодо особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі<br>2001 року.<br> 2. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.)<br>забезпечити доведення зазначених Тимчасових методичних<br>рекомендацій до заінтересованих організацій.<br> 3. Розповсюдження Тимчасових методичних рекомендацій щодо<br>особливостей визначення вартості будівництва в I півріччі 2001<br>року покласти на НВФ "Інпроект" (Вовкодав І.С.).<br> <br> Голова НТР В.М.Гусаков<br> Тимчасові методичні рекомендації<br> щодо особливостей визначення вартості будівництва в<br> I півріччі 2001 року<br> 1. Загальні положення<br> 1.1 Ці методичні рекомендації розроблені в зв'язку з різним<br>рівнем технічної готовності учасників інвестиційного процесу до<br>визначення вартості будівництва за однорівневою системою<br>ціноутворення.<br> 1.2 Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати в<br>I півріччі 2001 року (до моменту готовності відповідних програмних<br>комплексів) вартість будівництва на всіх стадіях його здійснення<br>із застосуванням програмних комплексів, адаптованих до дворівневої<br>системи ціноутворення.<br> 1.3 Кошторисна документація, розроблена з урахуванням<br>положень цих методичних рекомендацій, в подальшому<br>використовується як інвесторська і не може використовуватися для<br>формування твердої договірної ціни. За рішенням замовника<br>кошторисна документація, розроблена за положеннями цих методичних<br>рекомендацій, може перераховуватися прямим рахунком на підставі<br>ресурсних елементних кошторисних норм за окремі кошти, що<br>зазначається в контракті з проектною організацією.<br> 2. Складання інвесторської кошторисної документації за<br> однорівневою системою ціноутворення за відсутності в I<br> півріччі 2001 року в проектній організації відповідного<br> програмного забезпечення<br> 2.1 Інвесторська кошторисна документація складається<br>відповідно до Правил визначення вартості будівництва (ДБН<br>Д.1.1-1-2000) ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) за формами, наведеними в<br>обов'язкових додатках, з урахуванням рекомендацій, наведених далі.<br> 2.2 Прямі витрати<br> 2.2.1 Прямі витрати визначаються з використанням нормативної<br>бази програмних комплексів, адаптованих до дворівневої системи<br>ціноутворення (далі - база) з такими уточненнями.<br> 2.2.2 Заробітна плата робітників-будівельників та монтажників<br>обчислюється із застосуванням коефіцієнта 1,86 до основної<br>заробітної плати, передбаченої базою.<br> 2.2.3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів<br>(далі - машин) обчислюється з використанням бази програмних<br>комплексів, адаптованих до дворівневої системи ціноутворення, у<br>такий спосіб:<br> 2.2.3.1 До нормативного часу роботи машин, передбаченого<br>базою, застосовується коефіцієнт 1,3.<br> 2.2.3.2 До вартості експлуатації машин, передбаченої базою,<br>крім заробітної плати робітників, зайнятих на їх керуванні та<br>обслуговуванні, застосовується коефіцієнт 4,88 з урахуванням<br>збільшення норм часу роботи в 1,3 раза.<br> 2.2.3.3 До заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні<br>та обслуговуванні машин, передбаченої базою, застосовується<br>коефіцієнт 1,43 з урахуванням збільшення трудовитрат цих<br>робітників в 1,3 раза.<br> 2.2.4 Вартість матеріалів, виробів та конструкцій<br>обчислюється з застосуванням до їх вартості, передбаченої в базі,<br>коефіцієнту 5.<br> 2.2.5 Трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих<br>витратах, яка враховує трудовитрати робітників-будівельників,<br>монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні<br>машин, обчислюється шляхом застосування до трудовитрат,<br>передбачених базою, коефіцієнту 1,3.<br> 2.3 Накладні витрати<br> 2.3.1 Накладні витрати визначаються на підставі положень<br>розділу 4 ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) окремим розрахунком у<br>локальних кошторисах у такий спосіб.<br> 2.3.2 Кошторисна маса накладних витрат розраховується за<br>двома блоками:<br> - перший блок враховує кошторисну заробітну плату<br>працівників, заробітна плата яких враховується в накладних<br>витратах, відрахування за встановленими законодавством нормами на<br>соціальні заходи від заробітної плати зазначених працівників та<br>кошти на покриття решти статей накладних витрат;<br> - другий блок враховує відрахування за встановленими<br>законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати<br>робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на<br>керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів,<br>обчисленої за положеннями пунктів 2.2.2 та 2.2.3.3 цих методичних<br>рекомендацій.<br> 2.3.3 Частина накладних витрат, що належать до першого блоку,<br>розраховується в такий спосіб:<br> - до трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і<br>робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних<br>машин і механізмів, що передбачаються у прямих витратах і<br>обчислені за положеннями пункту 2.2.5 цих методичних рекомендацій,<br>застосовуються усереднені показники, визначені у грошовому виразі:<br> - для всіх робіт, окрім гірничопрохідницьких та всіх робіт,<br>що виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим<br>способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття<br>тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по<br>інших збірниках (крім окремих станцій і вестибюлів метрополітенів<br>і підземних споруд спецпризначення), цей показник дорівнює 0,89<br>грн./люд.-год.;<br> - для гірничопрохідницьких робіт та всіх робіт, що<br>виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим<br>способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття<br>тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по<br>інших збірниках (крім окремих станцій і вестибюлів метрополітенів<br>і підземних споруд спецпризначення), цей показник дорівнює 1,256<br>грн./люд.-год.<br> 2.3.4 Частина накладних витрат, що належать до другого блоку,<br>визначається виходячи з норм зборів, установлених чинним<br>законодавством, і кошторисної заробітної плати<br>робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на<br>керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів,<br>обчисленої в прямих витратах за положеннями пунктів 2.2.2 та<br>2.2.3.3 цих методичних рекомендацій.<br> 2.3.5 Загальна кошторисна маса накладних витрат визначається<br>як сума витрат, обчислених за двома блоками.<br> Для врахування в локальних кошторисах визначена таким чином<br>маса накладних витрат співвідноситься з відповідними прямими<br>витратами, обчисленими за положеннями підрозділу 2.2 цих<br>методичних рекомендацій, і обчислюється відсотковий показник за<br>формулою:<br> Мнв<br> Вп = ------- x 100,<br> ПВ<br> де:<br> Вп - відсотковий показник;<br> Мнв - маса накладних витрат;<br> ПВ - прямі витрати.<br> Зазначені відсоткові показники використовуються для<br>розрахунку накладних витрат за програмними комплексами.<br> 2.4 Кошторисна вартість устаткування обчислюється за поточним<br>рівнем цін згідно з положеннями ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>або з використанням бази з коефіцієнтами приведення відпускних цін<br>до середнього поточного рівня, що склався станом на 1 січня 2001<br>року (таблиця 1).<br> До вартості устаткування, визначеної з використанням бази,<br>додаються: вартість запасних частин; вартість тари, упаковки і<br>реквізиту; транспортні витрати; витрати на комплектацію;<br>заготівельно-складські витрати в усереднених розмірах, наведених в<br>додатку 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> Таблиця 1 -<br> Коефіцієнти приведення відпускних цін устаткування до<br> середнього поточного рівня станом на 1 січня 2001 року<br>-----------------------------------------------------------------<br>| |Устаткування |Коефіцієнти|<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|1. |Машинобудування |6,805 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|2. |Енергетичне |6,958 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|3. |Електротехнічна промисловість |9,392 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|4. |Приладобудування |6,805 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|5. |Хімічне і нафтове |12,620 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|6. |Верстатобудування і інструментальна | |<br>| |промисловість |3,217 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|7. |Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування|5,581 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|8. |Машинобудування для легкої та харчової | |<br>| |промисловості |6,700 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|9. |Гірничошахтне і гірничорудне машинобудування |9,7 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|10.|Підйомно-транспортне машинобудування |10,391 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|11.|Електродвигуни змінного струму |7,13 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|12.|Апаратура високовольтна електрична |10,689 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|13.|Апаратура низьковольтна електрична |6,920 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|14.|Верстати деревообробні |4,513 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|15.|Прилади контролю і регулювання технологічних | |<br>| |процесів |6,632 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|16.|Обладнання технологічне для підприємств | |<br>| |торгівлі і громадського харчування |7,805 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|17.|Меблі |7,166 |<br>|---+-----------------------------------------------+-----------|<br>|18.|Інше устаткування |7,280 |<br>-----------------------------------------------------------------<br> 2.5 Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових<br>будівель і споруд визначаються від підсумку глав 1 - 7 ЗКР за<br>усередненими показниками, наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН<br>Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.6 Додаткові витрати на виконання будівельно-монтажних та<br>ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються від<br>підсумку глав 1 - 8 ЗКР за усередненими показниками, наведеними в<br>додатках 8 і 9 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.7 Кошти на покриття витрат з утримання служби замовника<br>враховуються в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1 -<br>9 зведеного кошторисного розрахунку (лист Держбуду від 04.10.2000<br>N 7/7-1010).<br> 2.8 Вартість проектних робіт визначається на підставі ДБН<br>Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних<br>робіт для будівництва, що здійснюється на території України".<br> 2.9 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва<br>після підсумку глав 1 - 12 включаються:<br> - кошторисний прибуток;<br> - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;<br> - кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з<br>інфляційними процесами;<br> - кошти на страхування ризику.<br> Зазначені кошти обчислюються згідно з ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.10 До зведеного кошторисного розрахунку вартості<br>будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки,<br>збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості<br>будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази<br>для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду.<br> 3. Визначення вартості обсягів виконаних робіт<br> у I півріччі 2001 року<br> 3.1 Визначення вартості обсягів виконаних робіт впродовж<br>першого півріччя провадиться згідно з ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) "Правила визначення вартості будівництва" з<br>обчисленням прямих витрат у два способи.<br> Перший спосіб - на підставі діючих ресурсних елементних<br>кошторисних норм, затверджених у 1999 - 2000 роках.<br> Другий спосіб - з використанням нормативної бази програмних<br>комплексів, адаптованих до дворівневої системи ціноутворення<br>(далі - база), та коефіцієнтів, які приводять нормативні ресурсні<br>показники до рівня, передбаченого в діючих нормах.<br> 3.2 Прямі витрати<br> 3.2.1 Прямі витрати за першим способом визначаються згідно з<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) шляхом складання калькуляцій<br>одиничної вартості різновидів робіт або визначення вартості<br>трудових та матеріально-технічних ресурсів на обсяг виконаних<br>робіт в розрізі їх переліку та обсягу в натуральних одиницях<br>виміру.<br> При цьому заробітна плата обчислюється з урахуванням<br>нормативних розрядів робіт.<br> 3.2.2 Визначення прямих витрат другим способом здійснюється з<br>урахуванням таких особливостей:<br> 3.2.2.1 Нормативний час роботи машин та трудомісткість робіт,<br>що передбачається в прямих витратах (трудовитрати<br>робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на<br>керуванні та обслуговуванні машин), обчислюється шляхом<br>застосування до відповідних показників, передбачених базою,<br>коефіцієнту 1,3.<br> 3.2.2.2 Заробітна плата робітників-будівельників, монтажників<br>та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин,<br>обчислюється на підставі трудовитрат, розрахованих за положенням<br>пункту 3.2.2.1, і вартості людино-години, яка відповідає<br>середньому нормативному розряду робіт для ланки зазначених<br>робітників. Середній нормативний розряд робіт приймається за<br>діючими ресурсними елементними кошторисними нормами.<br> 3.2.2.3 Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається<br>з застосуванням обгрунтованих поточних цін.<br> 3.2.2.4 Вартість "інших матеріалів" та "інших машин"<br>визначається виходячи з їх переліку, наведеного в ресурсних<br>елементних кошторисних нормах, обгрунтованих цін та підтверджених<br>витрат.<br> 3.3 Накладні витрати розраховуються згідно з ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ), <a name="R4"></a>розділ 4.<br> 3.4 Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових<br>будівель і споруд визначаються за усередненими показниками,<br>наведеними в додатках 6 і 7 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 3.4.1 По будовах, розпочатих будівництвом до 1 січня 2001<br>року, для яких кошти зі спорудження та розбирання титульних<br>тимчасових будівель і споруд визначені за відсотковою нормою, в<br>актах приймання виконаних підрядних робіт кошти на зазначені цілі<br>визначаються пропорційно обсягам виконаних будівельно-монтажних<br>робіт виходячи із залишку передбачених на це коштів.<br> 3.5 Додаткові витрати на виконання будівельно-монтажних та<br>ремонтно-будівельних робіт у зимовий період визначаються окремим<br>розрахунком тільки на обсяг робіт, виконаних у цей період.<br>Розрахунок здійснюється на підставі положень ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ), пункти 3.2.10.1 - 3.2.10.10; 3.3.9.4 з<br>використанням додатків 10, 11, 12.<br> 3.6 Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат<br>визначаються окремим розрахунком на підставі положень чинного<br>законодавства, вихідних даних проекту, умов виконання<br>будівельно-монтажних робіт, розташування будівельної організації<br>стосовно майданчика будівництва тощо.<br> 3.7 До вартості виконаних робіт включається економічно<br>обгрунтований прибуток, розрахований згідно з положеннями ДБН<br>Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) та листа Держбуду України від<br>19.12.2000 N 7/7-1254 ( <A HREF="76146">v1254241-00</A> ) "Щодо особливостей<br>визначення маси прибутку при розрахунку вартості будівництва за<br>однорівневою системою ціноутворення".<br> 3.8 До вартості виконаних робіт включаються встановлені<br>чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не<br>враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат<br>визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування,<br>встановлених відповідними постановами Уряду.<br> 3.9 По будовах, роботи на яких в I півріччі не завершуються,<br>вартість обсягів виконаних робіт, обчислених із застосуванням бази<br>програмних комплексів, адаптованих до дворівневої системи<br>ціноутворення, може уточнюватися після отримання відповідних<br>програмних комплексів в наступному за звітним періоді, що<br>передбачається в контракті.<br> <br> Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України. Збірник офіційних документів та<br>роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 12, грудень, 2000 р.<br>К.: "ІНПРОЕКТ".<br>