Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА<br> Науково-технічна рада<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> 09.12.2002 N 12<br> <br> Про Тимчасові методичні рекомендації щодо<br> визначення вартості ремонту і модернізації<br> пасажирських та вантажних ліфтів, які<br> використовуються в будинках житлового та цивільного<br> призначення<br> <br> Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Схвалити і рекомендувати до застосування представлені<br>Управлінням експлуатації житлового фонду Держжитлокомунгоспу за<br>погодженням з Держбудом України Тимчасові методичні рекомендації<br>щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та<br>вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та<br>цивільного призначення, розроблені у зв'язку з введенням в дію<br>Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості<br>будівництва" ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> 2. Управлінню експлуатації житлового фонду<br>Держжитлокомунгоспу (Кірюшин В.М.) забезпечити доведення<br>зазначених Тимчасових методичних рекомендацій до заінтересованих<br>організацій.<br> <br> Голова НТР Г.М.Семчук<br> <br> СХВАЛЕНО<br> Рішення НТР Державного<br> комітету України з питань<br> житлово-комунального<br> господарства<br> 09.12.2002 N 12<br> <br> Тимчасові методичні рекомендації<br> щодо визначення вартості ремонту і модернізації<br> пасажирських та вантажних ліфтів,<br> які використовуються в будинках житлового<br> та цивільного призначення*<br> <br>--------------<br> * В подальшому - ремонту і модернізації пасажирських та<br>вантажних ліфтів.<br> I. Загальна частина<br> 1.1 Тимчасові методичні рекомендації розроблено у зв'язку з<br>різним рівнем технічної готовності учасників інвестиційного<br>процесу до визначення вартості ремонту ліфтів за однорівневою<br>системою ціноутворення.<br> 1.2 Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати<br>(до введення в дію ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт<br>ліфтів) вартість ремонту і модернізації пасажирських та вантажних<br>ліфтів на всіх стадіях їх здійснення відповідно до Правил<br>визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням<br>Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A>) з використанням показників<br>трудовитрат, наведених у "Каталоге унифицированных единичных<br>расценок на ремонт пассажирских и грузовых лифтов и подъемников",<br>затвердженому наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 листопада<br>1984 року N 329 (в подальшому КУЕР).<br> 1.3 Кошторисна документація, розроблена відповідно до<br>положень цих Тимчасових методичних рекомендацій, в подальшому<br>використовується як інвесторська кошторисна документація, а також<br>для розрахунків за обсяги виконаних робіт.<br> 1.4 інвесторська кошторисна документація, розроблена<br>відповідно до положень цих Тимчасових методичних рекомендацій,<br>обов'язковому перегляду не підлягає.<br> II. Визначення прямих витрат в інвесторській<br> кошторисній документації<br> 2.1 Прямі витрати визначаються з використанням нормативної<br>бази КУЕР з урахуванням рекомендацій, наведених далі. Норми на<br>окремі види робіт, не охоплені КУЕР, розробляються додатково.<br> 2.1.1 Заробітна плата (основна та додаткова) робітників,<br>зайнятих на ремонті та модернізації ліфтів, визначається на<br>підставі трудовитрат, зазначених в КУЕР, збільшених в 1,4 раза, та<br>вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному<br>розряду робіт 3,8. Час використання робітниками-ремонтниками<br>механізованого знаряддя, що застосовується під час виконання робіт<br>(лебідки, домкрати, талі тощо), включено до норм трудовитрат<br>робітників-ремонтників.<br> Вартість людино-години згаданих робітників на об'єктах,<br>ремонт яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів<br>підприємств, установ та організацій державної власності,<br>приймається за погодженням із замовником, як правило, в межах,<br>рекомендованих Держбудом України, а на об'єктах, ремонт яких<br>здійснюється за рахунок інших джерел фінансування - за погодженням<br>із замовником.<br> 2.1.2 Для врахування ускладнених умов виконання робіт до<br>трудовитрат робітників, визначених відповідно до п. 2.1.1 цих<br>Тимчасових методичних рекомендацій, застосовуються такі<br>коефіцієнти:<br> - в будівлях, що експлуатуються, в діючих цехах - 1,1;<br> - при особливо незручних умовах праці - 1,5;<br> - при температурі повітря на робочому місці вище 40 градусів<br>- в приміщеннях, а також при виконанні робіт в діючих цехах<br>підприємств зі шкідливими умовами праці, де робітникам підприємств<br>скорочено робочий день, а робітники, зайняті на ремонті, мають<br>робочий день звичайного продовження - 1,25.<br> Примітки:<br> 1. Застосування зазначених коефіцієнтів при складанні<br>кошторисної документації має обгрунтовуватись дефектними<br>відомостями, а при розрахунках за виконані роботи - актами, що<br>фіксують дійсні умови виконання робіт.<br> 2. При виконанні робіт в умовах, перелічених в п. 2.1.2, може<br>застосовуватись тільки один з коефіцієнтів.<br> 2.1.3 Кошторисна вартість матеріалів, виробів та запасних<br>частин визначається на підставі потреби в них, розрахованої<br>виходячи з обсягів робіт за дефектними актами, та обгрунтованих<br>поточних цін на матеріали, які враховують відпускну ціну, вартість<br>тари, упаковки, реквізиту, транспортування і вантажних робіт,<br>заготівельно-складські витрати.<br> Вартість матеріалів може уточнюватись в залежності від виду<br>договірної ціни - твердої, періодичної чи динамічної, - відповідно<br>до положень ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення N 3<br>( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> 2.1.4 При відсутності в одиничних розцінках КУЕР норм<br>трудовитрат з демонтажу (розбирання) окремих вузлів та деталей<br>трудовитрати на демонтаж (розбирання) приймаються за відповідними<br>нормами витрат труда робітників, зайнятих на ремонті та<br>модернізації ліфтів, визначених з урахуванням п. 2.1.1 і<br>застосуванням таких коефіцієнтів:<br> а) устаткування (крім кабелів), що може використовуватись в<br>подальшому, з укладанням деталей обладнання в ящики, зі<br>змащуванням антикорозійним шаром та складанням пакувальних<br>специфікацій - 0,5;<br> б) устаткування, що може використовуватись у подальшому, без<br>консервації і пакування - 0,4;<br> в) обладнання, що використовується як брухт - 0,3;<br> г) кабелі, що можуть використовуватись повторно - 1,0.<br> 2.1.5 При визначенні вартості ремонту ліфтів, характеристики<br>яких мають відхилення від передбачених нормами КУЕР, до витрат<br>труда робітників, визначених відповідно до п.<br> 2.1.1 цих Методичних рекомендацій, застосовуються такі<br>коефіцієнти:<br> - 1,13 - при ремонті ліфтів з груповим (парним) керуванням на<br>кожен ліфт у групі;<br> - 1,13 - при ремонті пасажирських ліфтів вантажопідйомністю<br>630 (500) кг зі швидкістю руху 1,0 м/сек. із системою об'єднаного<br>керування для адміністративних будинків.<br> III. Визначення загальновиробничих витрат<br> 3.1 Загальновиробничі витрати розраховуються на підставі<br>положень розділу 4 ДБН Д.1.1- 1-2000 з урахуванням Доповнення N 3<br>( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ) згідно з наступним:<br> - усереднений коефіцієнт переходу від<br>нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які передбачаються<br>у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата<br>яких враховується у загальновиробничих витратах, приймається в<br>розмірі, рекомендованому Держбудом, - 0,068 (додаток 3 до ДБН<br>Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> );<br> - усереднений показник для визначення коштів на покриття<br>решти статей загальновиробничих витрат приймається в розмірі,<br>рекомендованому Держбудом, - 0,49 грн./люд.-год. (додаток 3 до ДБН<br>Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> IV. Визначення коштів на зведення та розбирання<br> титульних тимчасових будівель та споруд<br> Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель<br>та споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб ремонту,<br>а також для розміщення й обслуговування працівників, в<br>інвесторській кошторисній документації і при розрахунках<br>визначаються відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням<br>Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> V. Визначення додаткових витрат при виконанні<br> ремонтних робіт у зимовий період<br> Додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт у зимовий<br>період в інвесторській кошторисній документації і при розрахунках<br>визначаються відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням<br>Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> VI. Визначення додаткових витрат при виконанні<br> ремонтних робіт у літній період<br> Додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт у літній<br>період в інвесторській кошторисній документації і при розрахунках<br>визначаються відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням<br>Доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> VII. Визначення кошторисного прибутку<br> Кошторисний прибуток на об'єктах, ремонт яких здійснюється із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і<br>організацій державної власності, приймається з урахуванням<br>рекомендованого Держбудом за погодженням з Мінекономіки<br>усередненого показника у розмірі 1,55 грн. в розрахунку на одну<br>людино-годину загальної кошторисної трудомісткості робіт (Додаток<br>12 до ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення N 3<br>( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> VIII. Визначення адміністративних витрат<br> 8.1 Адміністративні витрати розраховуються на підставі<br>положень розділу 4 ДБН Д.1.1-1- 2000 з урахуванням Доповнення N 3<br>( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> 8.2 Розмір коштів на покриття адміністративних витрат в<br>інвесторській кошторисній документації приймається з урахуванням<br>рекомендованого Держбудом усередненого показника у розмірі 0,32<br>грн. в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної<br>трудомісткості робіт (Додаток 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням<br>доповнення N 3 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> До кошторисного розрахунку вартості робіт включаються<br>встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові<br>платежі, не враховані складовими вартості робіт. Розмір цих витрат<br>визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування,<br>встановлених відповідними постановами Уряду.<br> <br> <br> <br> "Ціноутворення у будівництві",<br> N 1, січень, 2003 р.<br> Збірник офіційних документів та роз'яснень. Державний комітет<br> будівництва, архітектури та житлової політики України. К.:<br> "ІНПРОЕКТ".<br> <br>