ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

16.01.2004 N 1


Про дозвіл на експериментальне встановлення системи
"Кодас-ЖС" в житлових і громадських будинках під час
їх спорудження, реконструкції та капремонту


Заслухавши інформацію про комплекс автоматизованої системи
керування "Кодас-ЖСК", призначеного для оперативного контролю та
керування різним інженерним та технологічним обладнанням
(системами життєзабезпечення) житлових та громадських будинків,
розроблений ТОВ фірмою "ЕЛЕКОН-LTD", і керуючись необхідністю
розвитку та застосування новітніх енергозберігаючих технологій у
господарському комплексі України, науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. З метою використання енергозберігаючих заходів у житлових
та громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та
капремонту дозволити як експеримент встановлення запропонованого
комплексу "Кодас-ЖС" за згодою замовника.

2. ТОВ фірмі "ЕЛЕКОН-LTD" разом зі співвиконавцями
експериментальних робіт за результатами проведення
експериментального встановлення та експлуатації комплексу
"Кодас-ЖС" підготувати науково-технічний звіт та подати його до
Держбуду в установленому порядку.

3. Рекомендувати розробнику комплексу "Кодас-ЖС" ТОВ фірмі
"ЕЛЕКОН-LTD" подати матеріали з розробки автоматизованої системи
керування "Кодас-ЖС" на розгляд НТР Держжитлокомунгоспу України за
відповідністю питання.

4. Запропонувати розробнику комплексу "Кодас-ЖС" - ТОВ фірмі
"ЕЛЕКОН-LTD" підготувати технічні умови, які регламентують
застосування даного комплексу в цивільному будівництві, та подати
їх до Держбуду для експертизи та погодження.

Заступник Голови НТР А.Беркута