МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

16.07.2008 N 89

(у робочому порядку)


Про надання статусу базової організації
з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів,
архітектури і містобудування


Відповідно до Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування,
затвердженого наказом Держбуду України від 20 листопада 2003 року
N 191 ( z1123-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 5 грудня 2003 року за N 1123/8444, за підсумками розгляду
заявок щодо надання статусу базової організації з
науково-технічної діяльності Мінрегіонбуду постійно діючою робочою
групою, утвореною наказом Мінрегіонбуду від 01.08.2007 N 128
( v0128661-07 ), науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Рекомендувати до надання статусу базової організації з
науково-технічної діяльності Мінрегіонбуду за визначеними
напрямами діяльності:
- Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний
технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики
"Енергоперспектива",
- Державний проектний інститут містобудування
"Міськбудпроект" (м. Полтава),
- ТОВ "НВФ "Iнпроект",
- ТОВ "ЦМДБ Созидатель",
- УДНДЦ "Цінобуд"
та схвалити переліки нормативних документів до супроводження
цими організаціями.

2. Схвалити зміни до переліків нормативних документів, що
супроводжуються ДП "УкрНДIпроектреставрація", УкрНДIIНТВ,
КП "Iнститут "КримГIIНТIЗ", Сімферопольським центральним
проектно-конструкторським і технологічним бюро, ТОВ "Елетер" як
базовими організаціями за визначеними напрямами діяльності.

3. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) у 10-денний строк підготувати наказ про надання
статусу базової організації з науково-технічної діяльності
Мінрегіонбуду зазначеним у п. 1 науково-технічним організаціям та
внесення змін до переліків нормативних документів, що
супроводжуються базовими організаціями, зазначеними у п. 2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Голова науково-технічної ради В.Куйбіда