МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

25.12.2008 N 191


Про проект національного
стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали.
Суміші для опоряджувальних робіт
у будівництві. Загальні технічні умови"


Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні
матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві.
Загальні технічні умови", розроблений Науково-дослідним інститутом
будівельного виробництва (НДIБВ) та ТКС "Будівельні матеріали",
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначений проект
національного стандарту.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначеного
національного стандарту та сформувати його Справу в установленому
порядку.

Заступник голови
науково-технічної ради А.В.Беркута