МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 12.03.2009 N 20 (в робочому порядку) Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Бурова установка РБУ-2М" Розглянувши проекти стандартів організації УкраїниСОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми набудівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетоннихбуронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровимиустановками РБУ-2М" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошториснінорми експлуатації будівельних машин і механізмів. Буроваустановка РБУ-2М", розроблені ТОВ "Паля", науково-технічна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження проекти стандартіворганізації України СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементнікошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи.Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасиченихґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М" та СОУ Д.2.7-...:200_"Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин імеханізмів. Бурова установка РБУ-2М". Голова науково-технічної ради В.Куйбіда