Про Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги

Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 48

            Науково-технічна рада вирішила:

            1. Вважати за доцільне продовжити роботу з підготовки Методичних рекомендацій з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги (далі – Методичні рекомендації).

            2. Управлінню економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (А.Кулеша):

            - погодити проект Методичних рекомендацій з Міністерством економіки України;

            - після опрацювання подати проект Методичних рекомендацій на розгляд науково-технічної ради Держбуду у І кварталі 2002 року.

Заступник Голови НТР

В.Присяжнюк

___________

Довідка

                Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги визначають основні засади виконання аудиторських послуг та проведення аудиту тарифів, як проектованих, так і чинних, на житлово-комунальні послуги, що надаються підприємствами та організаціями житлово-комунальної сфери. Призначені для застосування спеціалізованими організаціями та незалежними установами, які атестовані для виконання таких робіт, відповідно до чинного законодавства.

                Аудит враховує особливості діяльності таких підгалузей житлово-комунального господарства, як водо-, теплопостачання та водовідведення, житлове господарство.

                Розроблення Методичних рекомендацій здійснив Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу Академії будівництва України.