Об организации выполнения постановления КМУ от 22.11.99 N 2113 'Об усовершенствовании системы государственных закупок'


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 296 від 10.12.99<br> <br> Про організацію виконання постанови КМУ<br> від 22.11.99 N 2113 "Про вдосконалення<br> системи державних закупівель"<br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду<br> N 130 ( <A HREF="90042">v0130241-00</A> ) від 22.06.2000 )<br> <br> З метою вдосконалення норм і процедур закупівлі товарів<br>(робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних<br>кредитів, що залучаються під гарантії КМУ, а також запобігання<br>економічним зловживанням КМУ постановою від 22.11.99 N 2113<br>( <A HREF="62315">2113-99-п</A> ) "Про вдосконалення системи державних закупівель"<br>зобов'язав керівників центральних і місцевих органів виконавчої<br>влади, установ та організацій - розпорядників бюджетних коштів<br>забезпечити створення постійно діючих тендерних комітетів для<br>організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні<br>закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного<br>бюджету, іноземних кредитів, що залучаються під гарантії КМУ, та<br>затвердити положення про них.<br> Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,<br>установи та організації - головні розпорядники бюджетних коштів<br>щороку у 2-місячний термін після затвердження Держбюджету України<br>зобов'язані інформувати Мінекономіки про заплановані на поточний<br>рік торги (тендери) на закупівлю товарів (робіт, послуг) за<br>рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що<br>залучаються під гарантії КМУ.<br> Кабінет Міністрів України цією постановою ( <A HREF="62315">2113-99-п</A> )<br>зобов'язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,<br>установи та організації - головних розпорядників бюджетних коштів<br>привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією<br>постановою.<br> На виконання постанови КМУ від 22.11.99 N 2113 ( <A HREF="62315">2113-99-п</A> )<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Управлінням і відділам Комітету прийняти зазначену<br>постанову КМУ ( <A HREF="62315">2113-99-п</A> ) до відома та керівництва.<br> 2. Затвердити склад постійно діючого тендерного комітету для<br>організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні<br>закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт<br>за рахунок коштів держбюджету, іноземних кредитів, що залучаються<br>під гарантії КМУ.<br> У своїй діяльності тендерному комітету керуватися вимогами<br>постанови КМУ від 28.06.97 N 694 ( <A HREF="37949">694-97-п</A> ) зі змінами та<br>доповненнями до неї (постанови КМУ від 24.09.97 N 1058<br>( <A HREF="36777">1058-97-п</A> ), від 28.12.98 N 2087 ( <A HREF="49970">2087-98-п</A> ), від 22.11.99<br>N 2113 ( <A HREF="62315">2113-99-п</A> ) та Положенням про нього.<br> 3. Управлінню науково-технічного забезпечення (Рода) в<br>місячний термін розробити та внести на затвердження Положення про<br>тендерний комітет.<br> 4. Управлінню науково-технічного забезпечення у 2-місячний<br>термін після затвердження Держбюджету України забезпечити<br>підготовку та надання інформації Мінекономіки про заплановані на<br>поточний рік торги (тендери) на закупівлю науково-дослідних,<br>конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держбюджету,<br>іноземних кредитів, що залучаються під гарантії КМУ.<br> 5. Наказ Держбуду України від 31.12.98 N 312 вважати таким,<br>що втратив чинність.<br> Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> Додаток<br> Склад тендерного комітету<br> для організації та проведення торгів (тендерів)<br> при здійсненні закупівель науково-дослідних,<br> конструкторських і проектних робіт за рахунок<br> коштів держбюджету, іноземних кредитів, що<br> залучаються під гарантії КМУ<br> <br> Семчук Г.М. - заступник Голови Держбуду, голова<br> тендерного комітету<br> <br> Кравченко Л.О. - начальник відділу інноваційної<br> політики, нормування та<br> стандартизації, заст. голови<br> тендерного комітету<br> <br> Хомик П.М. - заступник начальника відділу<br> інноваційної політики, нормування<br> та стандартизації, секретар<br> тендерного комітету<br> Члени комітету:<br> <br> Економов А.О. - начальник управління містобудівної<br> політики<br> <br> Муляр Л.Х. - начальник управління<br> архітектурно-будівельних систем та<br> інженерного обладнання будинків і<br> споруд<br> <br> Крищук А.Б. - начальник управління інженерного<br> захисту територій та промислової<br> забудови<br> <br> Кулеша А.А. - заст. начальника управління<br> економічного аналізу та<br> методологічного забезпечення<br> реформування житлово-комунального<br> господарства<br> <br> Шарапова Т.О. - начальник управління стратегії<br> розвитку будівельного комплексу<br> <br> Губень П.І. - начальник управління реформування<br> ціноутворення, методології<br> експертизи та контролю вартості<br> будівництва<br> <br> Власов В.В. - начальник управління<br> нормативно-правового забезпечення<br> реформування житлової політики та<br> експлуатації житлового фонду<br> <br> Мільнер О.О. - начальник управління реформування<br> та розвитку<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> <br> Кучерук М.М. - начальник Управління охорони та<br> реставрації пам'яток містобудування<br> і архітектури<br> <br> Щавінська Т.М. - начальник управління фінансування,<br> бухобліку та звітності<br> <br> Лаховський Є.Й. - заст. начальника відділу стратегії<br> розвитку комунальної<br> теплоенергетики<br> <br> Голуб'ятников Є.І. - начальник відділу<br> нормативно-правового забезпечення<br> благоустрою та комунального<br> обслуговування<br> <br> Тарапата А.М. - начальник відділу<br> нормативно-методичного забезпечення<br> експлуатації міського<br> електротранспорту.<br> <br>( Склад в редакції Наказу Держбуду N 130 ( <A HREF="90042">v0130241-00</A> ) від<br>22.06.2000 )<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", 2000 р.<br>